Inloggen
JOHANNA LOUISA - ID 15508


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1859-05-09 / 1871-02-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1859
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Construction Data

foto van Jelle Gerrits Berg (1791-1889), gemaakt ter gelegenheid van zijn 50-jarig huwelijk in 1877, mogelijk door R.J. Berg, de eerste fotograaf te Sappemeer.Scheepsbouwer: Jelle Gerrits Berg, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1859-04-22
Technical Data

Gross Tonnage: 92.00 lasts
Gross Tonnage 2: 175.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 27.24 Meters Registered
Beam: 4.93 Meters Registered
Depth: 2.93 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1859
Datum agenda: 1859-05-09
Register nr: 18590337
Scheepsnaam: JOHANNA LOUISA
Type: Schooner
Lasten: 92
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Barelds, R.H.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-04-22 JOHANNA LOUISA
Manager: Reinder Hindriks Bartelds, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Barelds, Reinder Hindriks, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands

Date/Name Ship 1862-11-15 DENI
Manager: Firma Wijnne & Barends, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Firma Wijnne & Barends, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1868-09-24 UNION
Manager: Pieter Hendrik Riepma, Appingedam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Hendrik Riepma, Appingedam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands

Ship Events Data

1859-04-23: Additional info
Bij oplevering moest Reinder Hindriks Bartelds nog betalen aan:
- Douwe Romkes, houtkoper te Hoogezand NLG 4.495,-
- Klaas Jans Tolner, houtkoper te Hoogezand NLG 2.228,-
- Jan Douwes Romkes, houtkoper te Sappemeer NLG 450,-
- Gerrit Roelfs Berg, NLG 806,-
- firma De Boer & Van der Goot, Hoogezand NLG 269,-
(acte voor Mr. C. Hartman Busmann, Sappemeer d.d. 23 april 1859)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Barelds, Reinder Hindriks
Overige informatie: eigenaar uit Sappemeer

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 1859.1869.128.819
DVD IM.– 3037,3038 – 840,841

BIJLBRIEF

Naam schip JOHANNA LOUISA

Plaats en datum acte Sappemeer, 22 april 1859

Type schip schooner

Bouwwerf/verkoper Jelle Gerrits Berg, scheepsbouwer te Sappemeer

Eigenaar/aankoper Reinder Hindriks Barelds, schipper te Sappemeer

Te voeren door kapt. Reinder Hindriks Barelds

Grootte 175 tonnen of 92 lasten
(Uitsluitend melding van een meetbrief)

Tuigage , aantal dekken

Afmetingen lang 27,24 m., breed 4,93 m., hol 2,93 m.

Kiellegging

Tewaterlating 1859

Plaats , datum registratie Groningen, 22 april 1859

Nummer van registratie deel 24, folio 9, verso, vak 5

Notaris Burgemeester van Sappemeer

Prijs


Bijzonderheden:

Bouma-Reineking vermeldt het schip als schooner-brik en de thuishaven zou Groningen zijn i.p.v. Sappemeer.

Researcher/datum research: JDvdB / 010611
Naam JOHANNA LOUISA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1859
Toegang 883
Inventaris 2139

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.1863.1869.132.956
DVD IM. – 3202,3203,3204,3205,3206 – 1006,1007,1008

ACTE VERKOOP/KOOP

Naam schip JOHANNA LOUISA

Plaats en datum acte Publieke verkoop, Antwerpen, 15 november 1862

Type schip schoener

Verkoper B.H. Barelds

Eigenaar/aankoper Wijnne & Barends, cargadoors te Groningen

Te voeren door kapt.

Grootte in tonnen , lasten

Afmetingen

Plaats , datum 1e registratie Antwerpen, 18 november 1862

Nummer van registratie folio 38 zonder renvooi

Plaats , datum 2e registratie Groningen, 12 februari 1863

Nummer van registratie deel 21, folio 132, vak 3

Notaris Jean Baptiste van de Weger, deurwaarder binnen de KvK
te Antwerpen en gepatenteerd voor dit jaar

Prijs 21.600 Belgische francs

Bijzonderheden

Deze franstalige acte vermeldt de publieke verkoping welke wordt gehouden op verzoek van de heer H.J.A. Belghuys, scheepsmakelaar te Antwerpen, optredend als gevolgmachtigde voor kapitein B.H. Barelds, hebbende het schip gevoerd.
Na enkele biedingen is het schip toegewezen aan de heren Batenburg & Co, kooplieden en reders te Rotterdam, vertegenwoordigd door de heer Batenburg, vennoot in genoemde firma, die verklaart het voormelde schip te hebben gekocht voor rekening van de firma Wijnne & Barends, cargadoors te Groningen.

Researcher/datum research JDvdB / 240212Naam JOHANNA LOUISA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1863
Toegang 883
Inventaris 2140

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.1868.1869.134.1151
DVD IM. – 3493 , 3494 , 3495 , 3496 , 3497

ACTE VERKOOP/KOOP

Naam schip ex- DENI, thans UNION

Plaats en datum acte Groningen, 24 september 1868

Type schip schooner

Verkoper Barend Barends, cargadoor te en Riemke Swalve Brouwer, weduwe Wijnne, beiden te Groningen

Eigenaar/aankoper Pieter Hendrik Riepma, kapitein te Appingedam

Te voeren door kapt. Pieter Hendrik Riepma

Grootte in tonnen , lasten 175 tonnen

Afmetingen

Plaats , datum registratie Groningen, 28 september 1868

Nummer van registratie deel 176, folio 159, recto, vak 5

Notaris Mr. Jan van Giffen, notaris te Groningen

Prijs NLG 1.000,-


Bijzonderheden:
Comparant verkoper is Barend Barends, namens zichzelf en namens Riemke Swalve Brouwer, weduwe van Johan Herman Wijnne, voor haarzelf en als moede/ voogdes van haar 5 minderjarige kinderen (allemaal voluit met naam genoemd)
Het schip heeft als zodanig toebehoord aan de firma Wijnne & Barends , cargadoors te Groningen.
Schip ligt tijdens verkoop in het Oosterdok te Amsterdam en is in 1859 gebouwd op de werf van scheepsbouwer Gerrit Roelfs Berg te Sappemeer en is eerder in de vaart geweest onder de naam JOHANNA LOUISA.
Het schip is ten kantore van hypotheken te Groningen in het register van schepen en vaartuigen te boek gesteld d.d. 9 april 1859 in deel 10, nummer 1359.


Researcher/datum research JDvdB / 111112
Naam UNION
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1868
Toegang 883
Inventaris 2140