Inloggen
RIDDERKERK - ID 15479


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1859-02-05 / 1874-03-11 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Verkocht naar buitenland: Duitsland

Identification Data

Bouwjaar: 1859
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit - Werf te Slikkerveer, Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1858-04-15
Delivery Date: 1859-01-29
Technical Data

Gross Tonnage: 399.00 lasts
Gross Tonnage 2: 755.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1859
Datum agenda: 1859-02-05
Register nr: 18590036
Scheepsnaam: RIDDERKERK
Type: Bark
Lasten: 399
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Smit, F.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Teerling, H.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-01-29 RIDDERKERK
Manager: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kinderdijk / Netherlands

Ship Events Data

1872-04-07: Collision
Buenos Aires, 7 april 1872. In de te Montevideo gewoed hebbende storm is het schip OCEAN PHANTOM in aanvaring gekomen met de Nederlandse bark RIDDERKERK, waardoor beide schepen schade bekomen hebben.
1874-06-27: Collision
New York, 29 juni 1874. Het schip RIDDERKERK, kapt. Krehman (opm: nu Duits), gisteren alhier van Rotterdam gearriveerd, was de 27e dezer gedurende dikke mist bij Five eiland in aanvaring met de schoener SUNNY SOUTH, van Galvestone naar Boston bestemd.
De RIDDERKERK bekwam schade aan de stuurboord verschansing, terwijl de schoener de kluiverboom verloor.
1879-08-17: Final Fate: Wrecked

Wolgast, 24 augustus 1879. Het in Stettin tehuis behorende barkschip RIDDERKERK, kapt. Moritz, 31 juli l.l. naar Haparanda bestemd, is 17 dezer voor de haven van Nicolaistad, in de Bothnische Golf, op de klippen gestrand en volgens later ontvangen bericht, na mislukte pogingen om het schip vlot te krijgen, geheel wrak geworden. De equipage is gered. (opm: het sinds 1874 voormalige Nederlandse barkschip van die naam, bouwjaar 1859)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Teerlink werd geboren in 1818 te Dordrecht als zoon van Hendrik Teerlink en de ongehuwde Maria van Limmen.

Hij overleed op 25 juni 1864 te Dordrecht.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Teerlink was met vlagnummer R313 in de periode 1851 t/m 1864 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

H.Teerlink wonend te Dordrecht was met vlagnummer 74 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” in de periode 28 augustus 1851 t/m zijn overlijden op 24 juni 1864. Ten tijde van zijn inschrijving was hij gezagvoerder van de bark “Weltevreden”.111 en 64a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1864 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) wordt vermeld dat hij in 1864 is overleden058.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” staat op 31 juli 1851 de storting van f 15,- door kapitein H.Teerlink als entreegeld voor lidmaatschap van het college.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.Anokkee als gezagvoerder064a:

*   1852                                               bark “Weltevreden”                       boekhouder Fop Smit, Kinderdijk

*   1853 t/m 1858                              bark “Weltevreden”                       boekhouder Fop Smit, Mieuw-Lekkerland

*   1859; 1861                                    bark “Ridderkerk”                         boekhouder Fop Smut, Kinderdijk

 

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein H.Teerlink met vlagnummer R313 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1851, 1855, 1858 van de bark “Weltevreden”  314 last                   varend voor F.Smit te Kinderdijk

*   1859, 1862, 1863 van de bark “Ridderkerk”    399 last                   varend voor Fop Smit a/d Kinderdijk

 

Bouma025 vermeldt H.Teerlink als gezagvoerder gedurende:

*   1852 t/m 1858 van de bark “Weltevreden”, gebouwd in 1836 op de werf van Fop Smit te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk. Van Blokland-Visser064 meldt een aanmonstering als kapitein op 25 juli 1851.

*   1859 t/m 1864 van de bark “Ridderkerk”, gebouwd in 1858 op de werf Fop Smit te Slikkerveer, 754 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk.

 

Overige bijzonderheden

Op 19 maart 1859 vertrok van Brouwershaven de bark "Ridderkerk" van Fop Smit onder kapitein H.Teerlink naar Melbourne waar hij na 110 dagen reis arriveerde026(038/048).

Op 06 juli 1862 vertrok van Batavia de "Jannetje" onder kapitein Teerling en arriveerde in Nederland op 17 oktober 1862 na een reis van 102 dagen026(38/330).

H.Teerlink vervoerde per 22 februari 1862 vanuit Brouwershaven met de “Ridderkerk” 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 01 juli 1863 na 129 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Teerlink, Hendrik
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Er wordt gesproken over de resultaten aan de zeevaartschool in Rotterdam tussen 1860-1865. “De behaalde diploma’s in de stuurmanskunst hadden overigens vooral betrekking op de zeilvaart. De stoomvaart had nauwelijks belangstelling. Alleen de uit Alkmaar afkomstige kapitein Ernst Willem Fabritius had kennis van het stoomwerktuig en de besturing van een stoomschip. Gerardus Simon Molenaar, die een diploma behaalde voor 2e stuurman in de stoomvaart had alleen kennis van het stoomwerktuig, niet van de besturing”005.

 

Gerardus Simon Molenaar werd geboren op 07 oktober 1834 te Rotterdam als Rooms-Katholieke zoon van Siebe (Gerkes) Molenaar, koopvaardijkapitein, en Maria Theresia Bernardina Frijhoff. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan het Slagveld Wijk 14 nr. 365 en het Steiger Wijk 10 nr. 41 (nieuw nr. 2). Hij vertrok op 08 december 1873 naar Den Helder (woonde in 1859 in Ned. Oost-Indië?).

Hij behaalde op 27 november 1858 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart en 2e stuurman voor de stoomvaart005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.S.Molenaar was met vlagnummer R313 in de periode 1864 t/m 1869 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Hij voerde dus wèl de collegevlag, maar had geen recht op financiële tegemoetkomingen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat G.S.Molenaar met vlagnummer R313 als gezagvoerder in de ledenlijsten058:

*    1864                                   van de bark “Ridderkerk”      399 last                 varend voor Fop Smit te Kinderdijk

*    1865 t/m 1867      geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt G.S.Molenaar als gezagvoerder gedurende:

*    1865 van de bark “Ridderkerk”, gebouwd in 1858 te Slikkerveer, 754 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Molenaar, Gerardus Simon

Familiegegevens en opleiding

Christoffel Johannes Bunk werd geboren op 06 december 1824 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Dirk Bunk, broodbakker, en Elizabeth Leeuwenberg. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Karnemelkhaven Wijk 13 nr. 1008 en aan de Heul Wijk 14 nr. 7.

Hij trouwde op 03 mei 1854 te Rotterdam met Geertrui Elizabeth Pikaar, geboren 03 februari 1827 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Abraham Pikaar en Geertrui Brinkman. Hij overleed op 05 september 1879 te Rotterdam aan de Schiekade005.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.J.Bunk was met vlagnummer R266 in de periode 1857 t/m 1879 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein C.J.Bunk met vlagnummer R266 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

  • 1858, 1859, 1862 t/m 1864 van de bark “Vier Gebroeders” 337 last  varend voor F. Smit te Kinderdijk
  • 1865 van de bark “Ridderkerk” 399 last  varend voor F.Smit te Kinderdijk
  • 1866, 1867 van de bark “Ridderkerk” 399 last  varend voor J.Smit te Slikkerveer
  • 1874, 1877, 1878 geen vermelding van schip en boekhouder

C.J.Bunk was in 1872 afwisselend commissaris en van 1873-1879 permanent commissaris van de Maatschappij058.

Bouma025 vermeldt C.J.Bunk als gezagvoerder gedurende:

  • 1858 t/m 1865 op de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 637 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk. Het schip werd in 1865 verkocht naar Noorwegen.
  • 1866 van de bark “Ridderkerk”, gebouwd in 1858 te Slikkerveer, 754 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;
  • 1867 t/m 1870 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Smit te Slikkerveer;
  • 1871 t/m 1872 van het fregat “Voorlichter”, gebouwd in 1869 te Slikkerveer, 2034 ton o.m., varend voor J.Smit te Slikkerveer.

 

Overige bijzonderheden

Op 02 juli 1862 vertrok van Batavia de “Vier Gebroeders” van Fop Smit onder kapitein Bunk en arriveerde in Nederland op 17 oktober 1862 na een reis van 106 dagen026(38/330).

Zierikzeesche Courant 06 april 1864

Te Brouwershaven gearriveerd op 02 april 1864 de “Vier Gebroeders”, kapt. C.J.Bunk, komend van Batavia naar Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Bunk, Christoffel Johannes

Familiegegevens en opleiding

Het Bevolkingsregister 1860-1880 te Den Helder vermeldt dat Dirk Blokziel, geboren op 24 mei 1829 te Den Helder, van beroep koopvaardijkapitein en Johanna Maria Lusse, geboren 24 augustus 1838 te Den Helder, beiden Nederduits Hervormd, zich te Den Helder hebben gevestigd (datum niet vermeld), Johanna komend uit Engeland, plaats van herkomst van Dirk niet vermeld, in huis Nr. 84 en op 04 november 1872 vertrekkend naar Rotterdam.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt D.Blokziel als gezagvoerder gedurende:

*       1862 op de bark “Jannetje”, gebouwd in 1853 te Slikkerveer, 654 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

*       1868 t/m 1870 op de bark “Jannetje”, gebouwd in 1853 te Slikkerveer, 654 ton o.m., varend voor J.Smit te Slikkerveer;

*       1871 t/m 1874 van de bark “Ridderkerk”, gebouwd in 1858 te Slikkerveer, 754 ton o.m., varend voor J.Smit te Slikkerveer. Het schip werd in 1874 verkocht naar Duitsland.

 

Overige bijzonderheden

De Raad van Tucht bij de koopvaardij deed op 08 april 1874 uitspraak inzake een klacht tegen Dirk Blokziel, gezagvoerder van de bark “Ridderkerk”, Er zijn geen details van deze uitspraak vermeld. 104*

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Blokziel, Dirk

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Kantongerecht Sliedrecht Archiefnummer NAHaag 3.03.37.140.25

foto 0116-0120

Cedule
Naam schip RIDDERKERK

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Sliedrecht, 29 januari 1859

type schip bark

bouwwerf/verkoper scheepstimmerwerf te Ridderkerk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Fop Smit

te voeren door kapt. H. Turling

grootte in tonnen 755 tonnen

tuigage/aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Ridderkerk

plaats / datum registratie 2 februari 1859

nummer van registratie deel 19, folie 12, recto vak 1

notaris Mr. Antonie Paulus Weggeman Guldemont, kantonrechter te Sliedrecht

prijs

bijzonderheden: Getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Slikkeveer


researcher/datum research: FM 24/1115

Naam RIDDERKERK
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1859
Toegang 3.03.37
Inventaris 140