Inloggen
JEANETTE EN AGATHA - ID 15426

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1858-06-23 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1858
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipper
Masten: Three masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: W. & A. H. Meursing - Werf 'De Nachtegaal', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1857-00-00
Launch Date: 1858-02-10
Delivery Date: 1858-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 496.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 262.00 lasts
 
Length 1: 46.40 Meters Registered
Beam: 6.57 Meters Registered
Depth: 3.66 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1858
Datum agenda: 1858-06-23
Register nr: 18580631
Scheepsnaam: JEANETTE EN AGATHA
Type: Clipper
Lasten: 262
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Meursing, W. & A.H.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Cleijndert, A.
Opmerkingen: zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1858-00-00 JEANETTE EN AGATHA
Manager: Firma W. & A.H. Meursing (Wicher Hooite en Aalrik Hooite Meursing), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma W. & A.H. Meursing (Wicher Hooite en Aalrik Hooite Meursing), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-11-16 SOERABAYA PACKET
Manager: Klaas Veenstra, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Klaas Veenstra, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1868-04-17 SOERABAYA PACKET
Manager: Firma Cramerus & Co. (J.C. Cramerus & A.W. van Eeghen), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Cramerus & Co. (J.C. Cramerus & A.W. van Eeghen), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

W. & A.H. Meursing, boekhouders, Amsterdam, (45/64e part)
Nicolaas Isaac Mouthaan, Amsterdam (4/64e part)
John Meijjes & Zoon, Amsterdam (4/64e part)
Mej. Aagje Veenstra, weduwe Klaas Cleindert, Nieuwendam (10/64e part)
J.W. Kempff & Zoon, Amsterdam (1/64e part) .

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Cleijndert, A.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

S.C.J.Olivier werd met vlagnummer 614 effectief lid van Zeemanshoop per 06 februari 1855 op voordracht van J.H.Schippers. Zijn schip was de “Economist”002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 30 januari/06 februari 1855 staat vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Simon Cornelis Johannes Olivier, oud 31 jaar, voerend het fregat “Economist”, voor rekening van Kiderlen & Frentz te Amsterdam, wonend op het Rapenburg bij de Pepersteeg te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.H.Schippers.023.

S.C.J.Olivier was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1855 t/m 1884 met vlagnummer 614.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 juni 1870 staat de melding van het vertrek van kapitein S.C.J.Olivier op 22 mei j.l. (waar naar toe?)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 28 september 1871 wordt gemeld dat door het KNMI onderscheidingen zijn toegekend aan de kapiteins W.Zeelt en S.C.J.Olivier wegens uitmuntende journalen. De uitreiking wordt vastgesteld op 17 oktober 1871.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop van 16 oktober 1860 staat vermeld: “Eindelijk doet de Heer Swart berigt betrekkelijk eene door kapt. S.C.J.Olivier medegedeelde door hem bevonden ondiepte in de Chinesche zee, welke ondiepte op eene debetreffende kaart door den Heer Swart wordt aangeduid.” 023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” dd 17 oktober 1871 staat vermeld: “Tenslotte reikt de Voorzitter aan de Heeren W.Zeelt en S.C.J.Olivier de Medailles uit door Z.M. de Koning toegekend voor uitmuntende Scheepsjournalen met een toepasselijk woord van gelukwensching voor de ondervondene onderscheiding, waarop de bekroonden kortelijk antwoorden.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 02 december 1884 wordt medegedeeld dat S.C.J.Olivier, sedert 1870 effectief commissaris, is overleden. De Voorzitter “brengt hulde aan de overledene, die gedurende die vele jaren zijne beste krachten aan Zeemanshoop heeft gewijd … “. De begrafenis is op 03 december 1884 op het kerkhof van Sloterdijk.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam001

vlagnummer                     jaren                      type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

          614                     1855-1859                 fregat               Economist                                             Kiderlen & Frentz

                                      1860-1869                 bark                  Soerabaya Packet                                K.Veenstra

                                      1870-1871                 bark                  Soerabaya Packet                                Cramerus & Co

                                      1872-1884                 geen vermelding van schip en boekhouder

                                           1884                       “overleden”

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

S.C.J.Olivier                 Soerabaya Packet                                08 december 1860                               18 oktober 1861

                                      Soerabaya Packet                                02 november 1861                              06 september 1862

                                      Soerabaya Packet                                08 november 1862                              08 september 1863

                                      Soerabaija Packet                               18 december 1863                               04 september 1864

                                      Soerabaija Packet                               13 december 1864                               11 september 1865

                                      Surabaija Packet                                 11 december 1865                               28 december 1866

                                      Surabaija Packet                                 26 april 1867                                        14 januari 1868

                                      Soerabaija Packet                               03 mei 1868                                          11 januari 1869

 

S.C.J.Olivier was van 1860-1869 en 1870-1871 kapitein van de houten bark “Soerabaya Packet”, gebouwd in 1858 door W.en A.H. Meursing onder de naam “Jeannette Agatha”, 496 ton o.m., varend voor reder K.Veenstra (1860-1869) en Cramerus & Co beiden te Amsterdam025 en052.

 

Bouma025 vermeldt dat S.C.J.Olivier gezagvoerder was gedurende:

*    1855 t/m 1860 van de bark “Economist”, gebouwd in 1854 te Pillau, 552 ton o.m., varend voor Kiderlen & Frenz te Amsterdam. Het schip werd in 1860 gesloopt;

*    1861 t/m 1869 van de bark “Soerabaya Packet” ex Jeannette Agatha, gebouwd in 1858 bij W.& A.H.Meursing op de werf “Nachtegaal” te Amsterdam, 496 ton o.m., varend voor K.Veenstra te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

H.A.Tekelenburg was lid van de (herziene) Raad van Tucht voor de Koopvaardij, ingesteld in 1880 en opvolger van een overeenkomstig Raad uit 1856. De heer Olivier was ook al lid van de voorganger uit 1856 en wel sinds 1876. Kort na de instelling van de nieuwe Raad nam hij afscheid van het nieuwe tuchtcollege. 104

De Provinciale Groninger Courant meldt:

Ramsgate, 5 januari 1869. Het schip SOERABAIJA PACKET, kapt. Olivier, van Batavia naar Amsterdam is hier heden binnengelopen na op strand gezeten te hebben. Het heeft drie ankers en kettingen verloren doch was dicht gebleven.

Gegevens via mail dd 27 augustus 2006 van M.Lindenborn te Arnhem

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: OLIVIER, SIMON CORNELIS JOHANNES

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

S.C.J.Olivier werd met vlagnummer 614 effectief lid van Zeemanshoop per 06 februari 1855 op voordracht van J.H.Schippers. Zijn schip was de “Economist”002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 30 januari/06 februari 1855 staat vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Simon Cornelis Johannes Olivier, oud 31 jaar, voerend het fregat “Economist”, voor rekening van Kiderlen & Frentz te Amsterdam, wonend op het Rapenburg bij de Pepersteeg te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.H.Schippers.023.

S.C.J.Olivier was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1855 t/m 1884 met vlagnummer 614.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 juni 1870 staat de melding van het vertrek van kapitein S.C.J.Olivier op 22 mei j.l. (waar naar toe?)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 28 september 1871 wordt gemeld dat door het KNMI onderscheidingen zijn toegekend aan de kapiteins W.Zeelt en S.C.J.Olivier wegens uitmuntende journalen. De uitreiking wordt vastgesteld op 17 oktober 1871.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop van 16 oktober 1860 staat vermeld: “Eindelijk doet de Heer Swart berigt betrekkelijk eene door kapt. S.C.J.Olivier medegedeelde door hem bevonden ondiepte in de Chinesche zee, welke ondiepte op eene debetreffende kaart door den Heer Swart wordt aangeduid.” 023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” dd 17 oktober 1871 staat vermeld: “Tenslotte reikt de Voorzitter aan de Heeren W.Zeelt en S.C.J.Olivier de Medailles uit door Z.M. de Koning toegekend voor uitmuntende Scheepsjournalen met een toepasselijk woord van gelukwensching voor de ondervondene onderscheiding, waarop de bekroonden kortelijk antwoorden.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 02 december 1884 wordt medegedeeld dat S.C.J.Olivier, sedert 1870 effectief commissaris, is overleden. De Voorzitter “brengt hulde aan de overledene, die gedurende die vele jaren zijne beste krachten aan Zeemanshoop heeft gewijd … “. De begrafenis is op 03 december 1884 op het kerkhof van Sloterdijk.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam001

vlagnummer                     jaren                      type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

          614                     1855-1859                 fregat               Economist                                             Kiderlen & Frentz

                                      1860-1869                 bark                  Soerabaya Packet                                K.Veenstra

                                      1870-1871                 bark                  Soerabaya Packet                                Cramerus & Co

                                      1872-1884                 geen vermelding van schip en boekhouder

                                           1884                       “overleden”

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

S.C.J.Olivier                 Soerabaya Packet                                08 december 1860                               18 oktober 1861

                                      Soerabaya Packet                                02 november 1861                              06 september 1862

                                      Soerabaya Packet                                08 november 1862                              08 september 1863

                                      Soerabaija Packet                               18 december 1863                               04 september 1864

                                      Soerabaija Packet                               13 december 1864                               11 september 1865

                                      Surabaija Packet                                 11 december 1865                               28 december 1866

                                      Surabaija Packet                                 26 april 1867                                        14 januari 1868

                                      Soerabaija Packet                               03 mei 1868                                          11 januari 1869

 

S.C.J.Olivier was van 1860-1869 en 1870-1871 kapitein van de houten bark “Soerabaya Packet”, gebouwd in 1858 door W.en A.H. Meursing onder de naam “Jeannette Agatha”, 496 ton o.m., varend voor reder K.Veenstra (1860-1869) en Cramerus & Co beiden te Amsterdam025 en052.

 

Bouma025 vermeldt dat S.C.J.Olivier gezagvoerder was gedurende:

*    1855 t/m 1860 van de bark “Economist”, gebouwd in 1854 te Pillau, 552 ton o.m., varend voor Kiderlen & Frenz te Amsterdam. Het schip werd in 1860 gesloopt;

*    1861 t/m 1869 van de bark “Soerabaya Packet” ex Jeannette Agatha, gebouwd in 1858 bij W.& A.H.Meursing op de werf “Nachtegaal” te Amsterdam, 496 ton o.m., varend voor K.Veenstra te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

H.A.Tekelenburg was lid van de (herziene) Raad van Tucht voor de Koopvaardij, ingesteld in 1880 en opvolger van een overeenkomstig Raad uit 1856. De heer Olivier was ook al lid van de voorganger uit 1856 en wel sinds 1876. Kort na de instelling van de nieuwe Raad nam hij afscheid van het nieuwe tuchtcollege. 104

De Provinciale Groninger Courant meldt:

Ramsgate, 5 januari 1869. Het schip SOERABAIJA PACKET, kapt. Olivier, van Batavia naar Amsterdam is hier heden binnengelopen na op strand gezeten te hebben. Het heeft drie ankers en kettingen verloren doch was dicht gebleven.

Gegevens via mail dd 27 augustus 2006 van M.Lindenborn te Arnhem

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: OLIVIER, SIMON CORNELIS JOHANNES

Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1858.16

DVD XIII- 6917 – 6919 en 6929 - 6932

BIJLBRIEF en CEDULE

Naam schip JEANNETTE EN AGATHA

plaats en datum acte bijlbrief en eigendomsverklaring, Amsterdam, 17 juni 1858

type schip clipper-bark

bouwwerf/verkoper W. & A.H. Meursing, scheepsbouwmeesters, werf de Nachtegaal, in de Bikkerstraat te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Wicher Hooites, voor zijn firma W.H. & A.H. Meursing, Amsterdam (boekhouders en 45/64e part)

te voeren door kapt. A. Cleijndert

grootte in tonnen 496 tonnen of 262 lasten (meetbrief Amsterdam 26 april 1858)

tuigage / aantal dekken drie masten, een dek

afmetingen 46,40 x 6,57 x 3,66 meter

kiellegging 1857

tewaterlating 10 februari 1858

plaats / datum registratie Amsterdam, 18 juni 1858

nummer van registratie deel 108, folio 79, verso, vak 1.

notaris Gijsbertus Ruys, notaris te Amsterdam

prijs NLG.

Bijzonderheden: de eigenaren zijn: W. & A.H. Meursing, Amsterdam (boekhouders en 45/64e part)), Nicolaas Isaac Mouthaan, Amsterdam (4/64e part), Joh. Meijjes & Zoon, Amsterdam (4/64e part), Mej. Aagje Veenstma weduwe Klaas Cleijndert, Nieuwendam (10/64e part) en firma J.W. Kempff & Zoon, Amsterdam (1/64e part)
researcher/datum research: ML / 091108

Naam JEANNETTE EN AGATHA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1858
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1860.45

DVD XI – 7393 - 7395
CEDULE

Naam schip SOERABAYA PACKET

plaats en datum acte eigendomsverklariing ter verkrijging zeebrief, Amsterdam, 16 november 1860

type schip clipper-bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Klaas Veenstra, Amsterdam, enig eigenaar van het schip

te voeren door kapt. Simon Cornelis Johannes Olivier

grootte in tonnen 262 lasten of 496 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 november 1860

nummer van registratie deel 78, folio 117, verso, vak 6.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip is gebouwd te Amsterdam
Bij de eedsaflegging werd de laatste koopbrief overhandigd, benevens de laatste, te Amsterdam uitgereikte zeebrief (geen datum of nummer vermeld)researcher/datum research: ML / 261208

Naam SOERABAYA PACKET
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1860
Toegang 198
Inventaris 3173

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1868.17

DVD XI – 9103-9105
CEDULE

Naam schip SOERABAYA PACKET

plaats en datum acte: eigendomsverklaring, Amsterdam, 17 april 1868

type schip clipper-bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper J.C. Cramerus en A.W. van Eeghen, handelende onder de firma Cramerus & Co., Amsterdam, enig eigenares van het schip.

te voeren door kapt. S.C.J. Olivier

grootte in tonnen 262 lasten of 496 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te (niet vermeld)

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 april 1868

nummer van registratie deel 84, folio 84, versp, vak 1.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip lag te Amsterdam. De laatste koopbrief werd getoond en het reçu van inlevering laatste zeebrief, verleend 19 maart 1867, no.208.


researcher/datum research: ML / 120909

Naam SOERABAYA PACKET
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1868
Toegang 198
Inventaris 3175