Inloggen
ALBERDINA - ID 154


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1906-03-22 / 1953-01-19 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1906
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 6586 GRON 1906
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1906-03-22
Technical Data

Gross Tonnage: 92.58 Gross tonnage
Net Tonnage: 73.52 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.79 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.99 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.23 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 13-02-1928
Type: Remeasurement
Omschrijving: Als PRIMULA, zijnde een zeiltjalkschip, groot 262.29 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Babtisten, schipper, gedomicilieerd te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 644 Z GRON 1928 op het achterschip in binnenkant vast boord bij de achtersteven. (Opm.: Brandmerk 6586 GRON 1906 niet meer aanwezig bevonden.)

Datum 00-00-1953
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Uit de zeevaart naar de binnenvaart. Op 23-01-1953 als PRIMULA, zijnde een tjalkschip, metende 165.140 m3 verplaatsing volgen binnenmeetbrief afgegeven te Groningen no. G4509 d.d. 14-07-1937, liggende te Groningen, door C.J.A. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen van brandmerk 2826 B GRON 1953 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in het dek, 0.65 m. uit hekplaat, 0.75 m. uit lengteas en 0.00 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 644 Z GRON 1928, aan S.B. zijde in binnenkant boeisel bij de achtersteven, zijn vernietigd.).

Ship History Data

Date/Name Ship 1906-03-22 ALBERDINA
Manager: Hendrik Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBWC

Date/Name Ship 1914-00-00 ALBERDINA
Manager: Machiel Jonker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Machiel Jonker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBWC

Date/Name Ship 1923-10-09 PRIMULA
Manager: Jan Baptisten, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Baptisten, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQMF

Ship Events Data

1906-03-22: Dagregister deel 17, nummer 75, den vier en twintigsten Maart 1900zes. De ondergeteekende Hendrik Westers, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeiltjalkschip genaamd “Alberdina”, groot bruto 262.29 kubieke meter of 92.58 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 208.24 kubieke meter of 73.52 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1906 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus te Noord Willemskanaal gem. Haren en thans daar liggende aan bovengenoemde werf welk schip nog in geen kantoor van bewaring van scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den Heer Bewaarder der scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Groningen, 22 Maart 1906. H. Westers.
1913-06-26: Hendrik Westers overlijdt. Op 07.01.1914 wordt het schip verkocht voor Fl. 7.350,--.
1953-01-19: Final Fate:
Uit de zeevaart en in de binnenvaart en te Groningen voorzien van brandmerk 2826 B GRON 1953. 13.06.1957 "Primula" van N.V. Scheepsbouw- en Handelsonderneming “Het Noorden”, Groningen. In 1958 en 1959 wisselde de “Primula”nog drie keer van eigenaar. De laatste, de architect Romke de Vries uit ’s Gravenhage liet op 21.01.1961 te boekstelling doorgehalen. Het werd verbouwd tot schitterend woonschip van de Amsterdamse industrieel Bernard van Leer. Later in gebruik als zomerverblijf bij zoon Oscar van Leer. In 1970 geschonken aan de Landelijke Admiraliteit van Scouting Nederland. In 1982 overgedragen Stichting “De Uiterton” te Amsterdam. (bestaat nog, zie voor de verdere levensloop de uitvoerige beschrijving in het Westers-boek, bladzijde 26)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1906
Kapitein: Westers, Hendrik
Overige informatie: Overleden 1913

Afbeeldingen


Omschrijving: De PRIMULA, liggend te Hamburg
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Overige afbeeldingen


Omschrijving: Scheepsdocumentatie 1
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Scheepsdocumentatie 2
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Scheepsdocumentatie 3
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Scheepsdocumentatie 4
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Scheepsdocumentatie 5
Vervaardiger: Onbekend
Algemene informatie

 

NNO 091213
Advertentie. Verkoop tjalkschip.
Op woensdag 7 januari 1914, ‘s avonds te 8 uur, in het Café van de heer B.T. Top, Lage-der-A no. 39 te Groningen, zal, ten verzoeke van de weduwe en erven H. Westers, publiek ten verkoop worden gepresenteerd: Het in 1906 op de werf van de heer W. Rubertus te Hoornschedijk, Gem. Haren, nieuw gebouwd, in goede staat van onderhoud verkerend stalen tjalkschip, genaamd ALBERDINA, in de Nederlanden thuis behorend, groot bruto 262,29 m3 of 92,58 tonnen van 2,83 m3 en netto 208,24 m3 of 73,52 tonnen van 2,83 m3, liggende in de Westerhaven te Groningen, met opgoed en toebehoren. Aanvaarden en betalen 8 dagen na de toeslag. Te bezichtigen daags voor en op de dag van verkoop. Mr. P. Cleveringa. Notaris te Groningen.