Inloggen
BARON FORSTNER VAN DAMBENOY - ID 15358

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1858-03-24 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1858
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Type Dek: Flush deck
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Phoenix', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer:
Launch Date: 1857-08-08
Delivery Date: 1858-03-24
Technical Data

Net Tonnage: 326.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 172.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1858
Datum agenda: 1858-03-24
Register nr: 18580208
Scheepsnaam: BN. FORSTNER VAN DAMBENOY
Type: Bark
Lasten: 172
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Roggenkamp, E.H.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Kruijmel, N.
Opmerkingen: zeebrief
naam schip onduidelijk-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1858-03-24 BARON FORSTNER VAN DAMBENOY
Manager: Ellerius Harmannus Roggenkamp, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands

Date/Name Ship 1864-04-11 YOKOHAMA
Manager: Firma Tuk & Kruymel, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1868-02-17 SINGAPORE
Manager: Teunis Cornelis Schol, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Teunis Cornelis Schol, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: T.C. Schol was alleen-eigenaar van de SINGAPORE

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de partenrederij van de bark YOKOHAMA per 20 mei 1864 waren: 

Leendert Tuk & Nicolaas Kruymel. Amsterdam (boekhouders en 12/40e part)
Firma De Coningh & Co., Amsterdam (4/40e part)
Firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (4/40e part)
G.L.L. Comfurius, Amsterdam (4/40e part)
Firma Tollenaar & Zoon, Amsterdam (2/40e part
Firma Blok & Zoon, Amsterdam (2/40e part)
Firma H. van Veen & Zoon, Amsterdam (2/40e part)
J.G. Cremer, Amsterdam (1/40e part)
H.N. van Veen, Amsterdam (1/40e part)
R.L. van Riet, Deurne (4/40e part)
A. Sandberg, Dordrecht (2/40e part)
B.W. Sijpenstijn, Krommenie (1/40e part)
en P. Rodenhuis, Harlingen (1/40e part)

Ship Events Data

1857-08-12: Building History
GRC 120857. De 8e dezer is te Delfzijl van de buitenwerf de Phoenix der heren Borst en mede-eigenaren met goed gevolg en in tegenwoordigheid van een groot publiek te water gelaten het barkschip BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, groot 230 roggelasten, bestemd voor de grote vaart. Dit is het eerste schip dat van deze nieuwe [in de haven buitendijks gelegen] werf van stapel liep; hierna is de kiel gelegd voor de brik DONNA JOHANNA; beide schepen zullen varen onder boekhouderschap van E.H. Roggenkamp, Delfzijl.
1863-12-00: Damaged
Texel, 5 december. Het schip BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, kapt. Kruimel, van Batavia alhier gearriveerd, heeft de sloep en verschansingen verloren, campagne ontzet en meer andere zeeschade.
1864-04-11: Sold at auction
Advertentie. H.J. Rietveld & P.F. Hurrelbrinck, makelaars, zullen op maandag de 11de april 1864, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam in publieke veiling verkopen, ten overstaan van de deurwaarder B. Farret:
Een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, gevoerd door kapt. N. Kruymel, gemeten op 326 tonnen of 172 lasten, met deszelfs complete inventaris, alles breder bij biljetten omschreven. Het voorz. barkschip ligt aan de werf Hollandia, in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman aldaar.
1865-09-29: Damaged
Amsterdam, 1 december. Kapitein G.L.L. Confurius, voerende het schip (opm: bark) YOKOHAMA, van Nagasaki te Hongkong gearriveerd. Meldt van daar d.d. 14 oktober, dat hij, na van 27 tot 29 september op 21º NB 119º OL een hevige tyfoon te hebben doorstaan, met gebroken fokke- en grote mast en verlies van verscheidene bladen koper en zeilen, aldaar was binnengelopen.
1868-02-17: Sold at auction
Advertentie. W.Y. van Reinouts, W. Bakker Bz, P.H. Craandijk, E.O.A. Koli en H. Tollenaar, Makelaars, zullen op maandag 17 februari 1868, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ te Amsterdam, in publieke veiling verkopen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd YOKOHAMA, laatst gevoerd door kapt. G.L.L. Comfurius, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 326 tonnen of 172 lasten, met deszelfs complete inventaris, breder bij biljetten omschreven. Gemelde bodem is liggende aan de werf Hollandia, Groote Wittenburgerstraat aldaar.
Men vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij cargadoors Hoyman en Schuurman.
(opm: de bark kreeg van de koper, T.C. Schol uit Amsterdam, de nieuwe naam SINGAPORE, maar behield Comfurius als kapitein)
1872-03-00: Final Fate: Missing

De bark SINGAPORE, kapt. Riet, is de 23e maart 1872 van Saigon naar Hong Kong vertrokken. Sedert is niets meer van schip en opvarenden vernomen.

Algemene informatie

1871

AH 130471
Texel, 11 april. Uitgezeild SINGAPORE, Scheuder naar Hong Kong.
(opm. Laatst gevonden bericht)

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten