Inloggen
CORNELIS - ID 1535


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1947
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5080067
Nat. Official Number: 805 Z ZWOLLE 1947
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Corn. Appelo's Scheepswerf, Electr. Scheepsbouw- & Reparatiewerf, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Werfnummer: 112
Delivery Date: 1947-06-13
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAN nr. 850910 (1940) Type G4V42 (x)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 288.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 128.00 Gross tonnage
Deadweight: 360.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 17860 Cubic Feet
Bale: 16085 Cubic Feet
 
Length 1: 41.28 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 39.12 Meters Registered
Beam: 7.18 Meters Registered
Depth: 2.72 Meters Breadth, moulded
Draught: 2.63 Meters Other
Configuration Changes

Datum 00-00-1957
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 220 Pk MWM nr. 3025/38 Type RH335SU (250x350) 355 rpm, 8,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1947-06-13 CORNELIS
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Corn. Appelo's Scheepswerf, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwartsluis / Netherlands
Callsign: PDME

Date/Name Ship 1962-12-05 CORNELIS
Manager: Lorentz Storesund & Sonner P/R, Haugesund, Norway
Eigenaar: Lorentz Storesund & Sonner P/R, Haugesund, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Haugesund / Norway

Date/Name Ship 1965-00-00 CORNELIS
Manager: Samele (P/R Ivar Boe), Haugesund, Norway
Eigenaar: Samele (P/R Ivar Boe), Haugesund, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Haugesund / Norway

Date/Name Ship 1972-00-00 CORNELIS
Manager: Mandius Diknes, Sterehamn, Norway
Eigenaar: Mandius Diknes, Sterehamn, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Sterehamn / Norway

Date/Name Ship 1979-00-00 CORNELIS
Manager: Ingvald M. Liknes, Haugesund, Norway
Eigenaar: Ingvald M. Liknes, Haugesund, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Haugesund / Norway

Date/Name Ship 1981-00-00 ISLAND TRANSPORTER
Manager: Inversionista Nova Aborai S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Inversionista Nova Aborai S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Date/Name Ship 1982-00-00 STA ANDREA
Manager: Cachontun S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Cachontun S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Ship Events Data

1940-00-00: Het schip was in 05.1940 in aanbouw. Door de werf weer gedeeltelijk gedemonteerd en tot zinken gebracht. Na de oorlog weer gemonteerd. Proefvaart 02.06.1947.
Strijdend Nederland 24-07-1945: Kustvaarder terug. De hier op de scheepswerf liggende, in aanbouw zijnde kustvaarder Cornelis, die destijds door de Moffen werd weggesleept, is weer op zijn plaats van uitgang teruggekeerd. Om de groote boot binnen te krijgen, moest de noodbrug worden weggebroken. Dit karwei werd in den nacht vlug opgeknapt, zoodat 's morgens vroeg, het verkeer over de brug reeds hersteld kon worden.
Nieuwsblad voor Friesland 09-07-1947: Schutsluis te Zwartsluis weer in gebruik. Dezer dagen werd in Zwartsluis de nieuwe grote schutsluis in gebruik genomen, die gebouwd is ter vervanging van de in 1945 door de terugtrekkende Duitsers geheel vernielde grote kolksluis. Het eerste schip dat geschut werd was de kustvaarder Cornelis, een vaartuig, dat in 1940 reeds op stapel stond. De werklieden saboteerden de bouw echter zozeer, dat het schip in 1945 nog even ver was. Zodra de bevrijding een feit was, is het schip afgebouwd en thans kon het zijn eerste vaart maken. De nieuwe sluis biedt schepen tot 1000 ton de mogelijkheid om Meppel te bereiken. In Augustus zal de sluis voor alle scheepvaartverkeer worden opengesteld.
Algemeen Handelsblad 12-07-1947: Nieuwe Schutsluis. (Van onze correspondent.) Zwolle, 11 Juli. Te Zwartsluis is een nieuwe grote schutsluis gereed- gekomen, welke het mogelijk maakt om schepen tot 1000 ton naar Meppel te laten passeren. De sluis is de vervangster van de z.g. Grote Kolksluis, die door de Duitsers in 1945 geheel werd vernield. Het eerste schip, dat de nieuwe sluis dezer dagen binnenvoer, was de „Cornelis", een fraaie kustvaarder, die reeds voor 1940 op stapel stond, doch die, dank zij sabotage en ondanks het hardnekkig aandringen van de Duitsers, in 1945 nog evenzeer het geraamte toonde als vóór de oorlog. De sluis is nog niet geheel bijgewerkt, doch in Augustus verwacht men haar voor het scheepvaartverkeer geheel te kunnen openstellen.
1946-04-17: Als CORNELIS, zijnde een stalen motorschip, groot 817.15 m3 bruto inhoud volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 6952 d.d. 22.04.1947, liggende Zwartsluis, door J.L. Kleijn, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 805 Z ZWOLLE 1947 op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot lichtkap motorkamer op verhoogd achterdek, 6.35 m. uit hekplaat, 0.50 m. uit lengteas en 1.56 m. boven dek.
1947-07-07: Provinciale Drentsche en Asser courant 07.07.1947: De laatste werkzaamheden worden thans verricht aan de nieuwe grote schutsluis te Zwartsluis, welke in de plaats is gekomen van de door de Duitsers zinloos vernielde zgn. „grote Kolksluis". Deze sluis is van groot belang voor het scheepvaartverkeer in de Noordelijke provincies van ons land. De bij de fa. Appelo gebouwde kustvaarder "Cornelis" is het eerste schip dat de sluis binnen voer.
1949-03-24: NvhN 24-03-1949: M.s. „Cornelis” weer vlot. Het m.s. „Cornelis", dat bij het eiland Saltholm op het strand geraakte, is thans vlot en wordt naar Kopenhagen gesleept voor opneming der bodemschade. Een deel der lading is gelost om het schip te lichten, wegens de ondiepte van het water.
1952-02-11: NvhN 13-02-1952: Nederlands schip gestrand. Op sleeptouw naar Deense haven. Het Nederlandse stoomschip Cornelis is Maandag in de buurt van het eilandje Vejrö bij Zuid- Seeland (Denemarken) aan de grond gelopen. Het Finse motorvaartuig Amba en een Deense reddingboot wisten de Cornelis vlot te slepen, zo meldt United Press. Met zware slagzij wordt het Nederlandse schip, dat in zinkende toestand is, naar de haven van Karreboeksminde in Zuid- Seeland gesleept.
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van Woensdag 3 December 1952, no. 236. No. 115. Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart in zake het stoten van het motorschip „Cornelis" op Omö Staal Grund. Betrokkene: de stuurman E. J. D. de Roever. Op 11 Februari 1952 heeft het motorschip „Cornelis", op de reis van Vlaardingen naar Aarhuus, tijdens dichte sneeuwbuien gestoten op Omö Staal Grund en is, ernstig beschadigd, door een sleepboot binnengesleept. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van dit stoten en dat het onderzoek tevens zou lopen over de vraag of niet het ongeval mede te wijten is aan de schuld van de stuurman van de „Cornelis", E. J. D. de Roever, wonende te Amsterdam. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 22 October 1952, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart J. Metz. De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, waarbij processen-verbaal van de verhoren van de kapitein en de stuurman, zomede van de te Tybjerg afgelegde scheepsverklaring, benevens van het scheepsdagboek en de gebruikte Duitse kaart no. 12: Grosser Belt, en hoorde de stuurman, voornoemd, als betrokkene buiten ede. De voorzitter zette de betrokkene, aan wie voormelde beslissing was meegedeeld, doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is de Raad het volgende gebleken: Het motorschip „Cornelis" is een Nederlands schip, toebehorende aan C. Appelo's Scheepswerven, te Zwartsluis. Het meet 288 bruto-registerton en wordt voortbewogen door een 195 pk motor. Op 8 Februari 1952 vertrok de „Cornelis", beladen met kunstmest, uit Vlaardingen met bestemming Aarhuus. De diepgang was vóór en achter 8'. De bemanning bestond, inclusief de kapitein, uit 7 personen. Op 11 Februari, te 0.30 uur, werd Kiel-vuurschip gepasseerd, waarna langs route 28 door de Grote Belt zou worden gevaren. De kapitein had die dag de wacht tot 4.00 uur. Te 3.45 uur werd boei no. 2 gepasseerd. Nadat de kapitein de wacht had overgegeven aan de stuurman, bleef hij nog tot 5.00 uur boven. De boeien 3 en 4 werden vóór 5.00 uur gepasseerd en te 5.25 uur boei 5. Het was buiig weer, maar helder, met stijve Z.W.-wind, De kapitein bleef na 5 uur gekleed bij de hand in de kaartenkamer. De stuurman had opdracht de in de kaart gezette koersen te sturen. Tevoren waren de route en de aard der lichten besproken. De stuurman had order de kapitein bij bijzonderheden te waarschuwen. De kapitein heeft nog vanuit de kaartenkamer gezien, dat te 6.30 uur het vuur van Tranekjar dwars was, en is daarna in slaap gevallen. De stuurman heeft verklaard, dat hij in 1930 het diploma 3de stuurman G.H.V. behaalde en daarna een jaar heeft gevaren. Daarna heeft hij tot 1951 aan de wal gewerkt, behoudens een periode van 1945 tot 1949, toen hij bij het Korps Mariniers diende. In 1951 is hij weer gaan varen en werd stuurman op de „Cornelis". Hij heeft verklaard, dat bij vertrek van Vlaardingen, tijdens het rondzwaaien, de ,.Cornelis" met het achterschip heeft gestoten en dat hij vermoedt, dat het roer toen is beschadigd; het schip stuurde tenminste sindsdien slecht. De stuurman heeft na het passeren van boei 5, te 5.25 uur, de boeien 6 en 7 niet meer gezien. Toen hij volgens de log ter plaatse van boei 7 was, heeft de stuurman koers gezet naar boei 8, N. 57° O. Het weer werd slechter, de wind nam toe en de lucht betrok. Het vuur van Tranekjar is dwars gepeild. De kapitein had gezegd, dat boei no. 8 zeker zou worden gezien. Het schip gierde erg en de stuurman had daarom geen vertrouwen in de log. Hij waarschuwde de kapitein niet, omdat hij dacht, dat de kapitein wakker was en op de onderbrug verbleef. De stuurman heeft zelf enige tijd het roer genomen. Daar hij boei 8 niet zag, meende hij, dat hij die nog niet was gepasseerd, en bleef in dezelfde koers doorlopen. Te ongeveer 7.45 uur stootte het schip. De stuurman zegt, dat hij zo met zijn gedachten bij het slechte sturen was, dat hij te weinig aandacht besteedde aan de navigatie. De kapitein werd door de schok wakker en ging naar de brug. Het was toen dik van sneeuw en rondom zag hij branding. De wind was W.N.W. 6 en nam toe in kracht. De motor was door de stuurman gestopt. Door de hoge zee sloeg het schip zwaar stotend over de ondiepten heen en kwam dan in dieper water, 4 vaam. Hier liet de kapitein s.b.-anker vallen. Bij onderzoek bleek, dat het roer was weggeslagen en dat het ruim, de dubbele bodem en vóór- en achterpiek lekten. Te ongeveer 8.30 uur klaarde het op en verkende de kapitein in het noorden het eiland Omö. Hij nam aan, dat het schip had gestoten op Omö Staal Grundet. Toen ook de Vejö-boei werd gezien, liet de kapitein anker hieuwen en het schip drijven en af en toe vooruitslaande kwam hij te ongeveer 10.00 uur ten anker bij deze boei. Voortdurend werd op ruim en tanks gepompt. De wind werd W.N.W. 8 tot 9; vaak had men zware sneeuwbuien. Te 17.00 uur klaarde het zicht op. Op het eiland Vejö bleek men de afgeschoten vuurpijlen niet op te merken, maar te 18.00 uur kwam het Finse motorschip „Anita" in de buurt. Dit trachtte enige keren tevergeefs verbinding te maken en vroeg dan per radio om een sleepboot. Op 12 Februari te 5.00 uur kwam de sleepboot ,,Bien", die dan vastmaakte. Het s.b.-anker moest men laten slippen. De ,,Bien" sleepte de „Cornelis" eerst naar Karrebeksminde en daarna naar Nalstved; hier is de lading gelost. 23 Februari werd de „Cornelis" gesleept naar Svendborg en is daar hersteld. De kapitein heeft nog meegedeeld, dat de log ter hoogte van boei 7 36^ aanwees en bij het stoten 47. De afstaijd van boei 7 naar boei 8, waar weer veranderd had moeten worden, is slechts 6 mijl. Ter zitting verklaarde de stuurman geheel overeenkomstig het hiervóór vermelde. Betrokkene wist, dat hij bij bijzonderheden moest waarschuwen, en begreep, dat, toen hij boei 8 niet op tijd in zicht kreeg en het weer slechter werd, hij de kapitein had moeten roepen. Hij dacht echter, dat de kapitein wel boven zou komen. Toen het schip stootte, begon het te sneeuwen. De inspecteur voor de scheepvaart voerde aan, dat het stoten van het motorschip „Cornelis" uitsluitend het gevolg is van een gebrek aan ervaring van de stuurman van de wacht. Hij had in 20 jaar niet gevaren en was slechts kort aan boord van dit schip. Het is een raadsel, waarom de stuurman de kapitein niet waarschuwde, toen hij drie boeien miste en moest begrijpen, dat de gis niet goed kon zijn. Hoewel de stuurman thans zijn fout inziet, acht de inspecteur hier een correctie op haar plaats en stelt de Raad voor de stuurman te straffen door hem de bevoegdheid om als stuurman te varen te ontnemen voor de tijd van twee weken. Het oordeel van de Raad luidt als volgt: Het stoten van het motorschip „Cornelis" op 11 Februari 1952 op Omö Staal Grund is het gevolg van de geheel onvoldoende navigatie van de stuurman van de wacht. De kapitein had de navigatie door de Grote Belt met de stuurman besproken en de moeilijkheden aldaar waren niet zo groot, dat de kapitein niet de navigatie aan de stuurman mocht overlaten. De kapitein bleef nog een uur na zijn wacht op de onderbrug en had duidelijk instructies gegeven hem te roepen, wanneer er iets bijzonders was. De stuurman heeft niet begrepen, dat, toen hij na het missen van boeien 6 en 7 ook het veel sterkere licht van boei 8 niet op tijd in zicht kreeg, de standplaats van de „Cornelis" veel moest verschillen met de gis. Hij heeft alleen aandacht besteed aan het gieren van het schip en concludeerde daaruit, dat de „Cornelis" veel achterlijker moest staan en dus nog niet bij boei 8 kon zijn. De stuurman had toen de kapitein moeten waarschuwen. De fouten, die hij gemaakt heeft, komen voort uit zijn gemis aan ervaring, nu hij slechts kort voer, nadat hij 20 jaar een werkkring aan de wal had gehad. Daar de Raad vertrouwt, dat de stuurman zijn fouten begrijpt en zijn lering uit dit ongeval heeft getrokken, acht de Raad hier slechts een lichte correctie nodig en straft vermits de stuurman Edward J. D. de Roever, geboren 12 Februari 1909, wonende te Amsterdam, door hét uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heren mr. W. A. Vos, eerste plv. voorzitter, C. H. Brouwer, K, Visser en S. Salomons, leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. A. Boosman, en uitgesproken ter openbare zitting van de Raad van 22 October 1952. (Get.) Vos; A. Boosman.
1953-12-10: Trouw 10-12-1953: Ned. schip in aanvaring in haven te Kopenhagen. Het 288 ton grote Nederlandse motorscheepje „Cornelis" uit Zwartsluis heeft Dinsdag in de haven van Kopenhagen zware averij opgelopen. De “Cornelis" passeerde een open basculebrug en raakte uit de koers. Het Deense motorschip „Portland", dat achter de “Cornelis" voer, raakte het Nederlandse schip aan bakboordzijde met het gevolg, dat dit tegen de brug botste en daarna teruggeworpen werd tegen de „Portland". De „Cornelis" werd boven de waterlijn zwaar beschadigd. Beide schepen konden later zonder hulp dokken.
Het Parool 12-03-1955. Schadevergoeding voor Nederlandse rederij. (Van onze Scandinavische correspondent) Kopenhagen, Zaterdag. — De rederij Appelo te Zwartsluis heeft een proces in Denemarken gewonnen. Het aan deze rederij toebehorende schip „Cornelis" was in December 1953 in de Kopenhaagse haven in botsing gekomen met een met cement geladen Deens schip en hierbij beschadigd. De rederij voerde een proces zowel tegen de eigenaar van het cementschip als tegen de Faröerse Stoomvaartmaatschappij. Van laatstgenoemde maatschappij lag namelijk op het moment van de botsing het personenschip „Tjaldur" eveneens in de haven en de firma Appelo beweerde dat de schroef van dit schip stromingen in het water veroorzaakte, die mede oorzaak waren van de botsing. De firma Appelo is thans in het gelijk gesteld en zij heeft een schadevergoeding toegewezen gekregen van 63.000 kronen.
1957-12-06: Als CORNELIS, zijnde een motorschip, groot 845.86 m3 bruto inhoud volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 10837 d.d. 25.11.1957, liggende Zwartsluis, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, opnieuw van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 805 Z ZWOLLE 1947 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op kampanje, 1.85 m. uit hekplaat, 0.80 m. uit lengteas en 1.40 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan aangetroffen.)
1958-12-06: De Tijd 06-12-1958: Vele meisjes opgelicht met trouwbeloften. Een jaar geëist tegen spraakzame kok. Geruime tijd had een 28-jarige kok kans gezien om vrouwen het hoofd op hol te brengen, hen huwelijksbeloften te doen en zich met hen te verloven. Dikwijls wist hij met lange droevige verhalen over zijn huwelijksleven en zijn eigen vrouw, die hem in de steek had gelaten, zozeer op het sentiment van zijn nieuwe vriendinnen te werken, dat ze hem uit medelijden uit zijn financiële noodtoestand wilden verlossen. Dat laatste werd hem tenslotte noodlottig. Het al te veelvuldig lenen van geld wekte argwaan en hij werd gearresteerd. Deze praktijken van de uit Appingedam afkomstige kok kwamen ter sprake voor de Amsterdamse rechtbank. „De meisjes wilden zich zo graag met mij verloven, maar daar had ik geen geld voor", zo voerde de harten eroveraar als zijn verdediging aan. De rechtbank en de officier van justitie hechtten geen waarde aan deze verklaring. De officier eiste een jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest wegens oplichting van twee meisjes, die hem in totaal enkele honderden guldens hadden geleend. Verdachte, die reeds vijf veroordelingen achter de rug heeft, gaf zich tegenover zijn nieuwe vriendinnen beurtelings uit als kapitein en stuurman van de grote vaart Soms verscheen hij in uniform om indruk te maken. In werkelijkheid had de man slechts een maal als kok op een kustvaarder gemonsterd. De ontmoetingen verliepen altijd zeer vlot, een maal bijvoorbeeld op een caféterrasje op het Rembrandtplein. Verdachte boezemde blijkbaar zoveel vertrouwen in, dat de meisjes hem onmid- dellijk na de kennismaking mee naar huis namen. Daar vertelde hij honderd uit over zijn reizen en zijn mislukte huwelijk. „Vooral praten deed hij ontzettend veel", zo vertelden de gedupeerde meisjes, dia als getuigen werden gehoord. Van een van zijn „verloofden" had hij f 100 en van de ander ongeveer f 200 geleend. Eenmaal zelfs had hij op de Nieuwendijk een stel verlovingsringen gekocht Een van de meisjes kreeg echter argwaan toen de huwelijkskandidaat eens wat al te lang wegbleef. Zij waarschuwde de politie en de kok werd gearresteerd. In een ander geval had verdachte van een timmerman een monsterboekje weten los te praten, door te zeggen dat hij kapitein zou worden van de „Cornelis" en dat de timmerman bij hem als kok in dienst kon komen. Verdachte zou dit monsterboekje als onderpand gevraagd hebben voor een bedrag van f 35 dat hij aan de timmerman had geleend. Uit de rapporten bleek, dat verdachte altijd conflicten had gehad, zowel met zijn familieleden als met zijn werkgevers. „Hij is erg onzeker van zich zelf en ontplooit graag veel mannelijk machtsvertoon". De verdediger, mr. .E. H. Y. van Hees, voerde de geestesgesteldheid van verdachte als verzachtende omstandigheid aan. Hij wees ook op de psychiatrische behandeling die verdachte ondergaat en hij verzocht de rechtbank het mogelijk te maken deze behandeling voort te zetten. Uitspraak 19 december.
1961-12-21: Friese koerier21-12-196: Nederlands schip verkeert in nood. Malmoe (UPI-Rtr) — Het Nederlandse schip Cornelis, een 299 ton metende kustvaarder uit Zwartsluis, is in zinkende toestand op tien mijl van het Zweedse eiland Oeland, aan de oostkust van Zweden. Er zijn twee reddingboten onderweg naar het schip. Er staat een ruwe zee en een stormachtige wind. Nadere gegevens ontbreken nog bij het afsluiten van dit nummer.
NvhN 21-12-1961: Kustvaarder in moeilijkheden. Hulp is onderweg. De kleine Nederlandse kustvaarder Cornelis verkeert in ernstige moeilijkheden op 10 mijl ten noorden van het eiland Öland aan de oostkust van Zweden. Het schip seinde vanmorgen dat het een lek heeft in het voorschip en dat het inzinkende toestand verkeerde. De Cornelis vroeg om onmiddellijke hulp. Twee reddingboten zijn terstond uitgevaren naar de Cornelis. Het zijn boten van het eiland Gotland en van de plaats Nynaeshamn aan de oostkust van Zweden. De reddingboot van Gotland ken in twee uur de Cornelis bereiken. Er stond een hevige wind en de zee is ruw. De Cornelis is eigendom van de rederij Apollo in Zwartsluis en wordt bevracht door het kantoor Amsterdam van E. Wagenborgs Scheepvaart- en Expeditiebedrijf N.V. Het schip meet 299 ton en was onderweg naar Zwijndrecht met een lading hout. Later in de ochtend heeft de kapitein van de Cornelis per radio meegedeeld dat zijn schip niet in onmiddellijk gevaar verkeert. De Cornelis was toen op weg naar de Zweedse haven Kalmar. Intussen is uit Oskarsham een loodsboot uitgevaren om de Cornelis hulp te bieden.
Het Vrije Volk 21-12-1961: Lek geslagen coaster nu op eigen kracht naar Zweedse haven. (Van onze Scandinavische correspondent) Het Nederlandse 330 ton metende motorschip Cornelis uit Zwartsluis dat de afgelopen nacht noordwestelijk van het Zweedse eiland Oeland in gevaar heeft verkeerd, is thans op eigen kracht op weg naar de haven van Kalmar. De Cornelis die met hout was beladen zond vanmorgen om half zeven noodsignalen uit, waarop het bergingsvaartuig Ajax uit Nyaeshamn zuidelijk van Stockholm en een reddingsboot zich naar het lek geslagen schip spoedden. Toen de storm daarna bedaarde, bleek de situatie echter niet zo ongunstig te zijn als eerst werd vermoed. Via de radio op het eiland Gotland gaf de kapitein te kennen dat hulp niet meer nodig was en dat hij met de overige vijf leden van de bemanning aan de pompen Kalmar zelf kon bereiken.
NvhN 22-12-1961: Cornelis bereikte veilig de haven. De Nederlandse kustvaarder Cornelis, uit Zwartsluis, die op de Oostzee lek was geraakt, is de Zuidzweedse haven Kalmar binnengelopen. Aanvankelijk had de Cornelis gemeld zich in zinkende toestand te bevinden. Later werd het SOS ingetrokken, daar bleek dat men zich met de eigen pompen kon redden en een haven kon bereiken.
1962-12-11: NvhN 11-12-1962: Motorkustvaartuig Cornelis verkocht. De rederij C Appelo te Zwartsluis heeft haar motorkustvaartuig Cornelis verkocht aan de Partrederit Mandius Liknes Medhaug Karmey (Noorwegen). De Cornelis heeft een draagvermogen van ongeveer 360 ton en werd in 1947 gebouwd bij C. Appelo's Scheepsbouw te Zwartsluis. Het schip behoort tot het gladdek-type en is voorzien van een 220 pk. dieselmotor.
1981-00-00: Na de verkoop vertrok het schip op 30.01.1981 uit Rotterdam naar Panama.
1984-00-00: Final Fate:
Gearresteerd door de U.S. Coast Guard en in Miami opgelegd. Op 16.07.1985 als kunstmatig rif tot zinken gebracht ter hoogte van Florida.

Lat 26 10.253 Lon 80 04.332 Location: Five mile from Port Everglades Cut, just outside the third reef line, approximately a mile and a half from shore. During the summer of 1985, a 150-foot Norwegian freighter, built in 1947, was placed in the sea floor to become another spectacular artificial reef site. Her original name Andrea was changed to the Rebel. It was purchased by Fort Lauderdale lawyer and donated to the Artificial Reef Program. The generous benefactor named the wreck after his dog. This open wreck is easily penetrated and has a lot of soft coral all over with numerals bait fish being chased by schools of Jacks . The maximum depth is 110 feet and the wheel house around 85 feet. It is just out side of 3rd reef. I done many dives in this Wreck and I really like the excellent swims thought and the growth on it.
REBEL Broward County. The Dutch freighter Rebel was built in 1947 at Zwartslosf and originally named Cornelis. She was 128 feet long, had a 24 foot beam and a 9 foot draft. In 1981 she was sold and renamed Island Transported, she was later renamed St. Andrea and was confiscated when her crew was caught smuggling drugs into the U.S. The Andrea was purchased at a federal auction by a Fort Lauderdale attorney, and environmentalist, who donated the vessel to the Broward County reef program. The vessel was renamed Rebel after the attorney's dog. The Rebel sits in 110 feet of water, only one mile north from the well known Mercedes wreck. Sunk on July 16, 1985, to form an artificial reef, this Norwegian freighter still sits perfectly intact and upright, and visibility has been reported to exceed 100 feet. Remember penetration into any shipwreck should only be done by those with proper training, experience and wreck diving equipment. Scuba equipment like powerful dive lights, navigation reels, dive knives as well as redundant air supply like a pony bottle or doubles are standard gear for wreck divers. Divers can reach the deck of the Rebel at 85 feet. Five mile from Port Everglades Cut, just outside the third reef line, approximately a mile and a half from shore. During the summer of 1985, a 150-foot Norwegian freighter, built in 1947, was placed in the sea floor to become another spectacular artificial reef site. Her original name Andrea was changed to the Rebel. She sits upright and perfectly intact. The main deck of the ship is at approximately 85 feet. This open wreck is easily penetrated. This wreck is covered with algae and is frequented by jacks, barracuda, and large grouper. There was once a large mast which has since broken and fallen, and two large booms are splayed across the cargo holds. The prop remains intact and the hull is full of fish and spiny oysters.

Afbeeldingen


Omschrijving: CORNELIS
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: CORNELIS
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: CORNELIS
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De CORNELIS afgemeerd bij de graansilo's van de Uppsala Ångkvarn in Uppsala, Zweden
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: CORNELIS

Omschrijving: CORNELIS in een onbekende Engelse haven.
Gemaakt door: Onbekend **
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: de STA. ANDREA opgelegd te Miami.
Gemaakt door: Spurling, L. (Leslie)

Omschrijving: de STA. ANDREA opgelegd te Miami.
Gemaakt door: Spurling, L. (Leslie)