Inloggen
ANNA - ID 15306

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1857-09-19 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1857
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Two masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1857-09-12
Technical Data

Gross Tonnage: 88.00 lasts
Gross Tonnage 2: 166.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 27.42 Meters Registered
Beam: 4.65 Meters Registered
Depth: 2.93 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1857
Datum agenda: 1857-09-19
Register nr: 18570878
Scheepsnaam: ANNA
Type: Schooner
Lasten: 88
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Donema, T.J.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1857-09-12 ANNA
Manager: Donema, T.J., Schiermonnikoog, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Donema, T.J., Schiermonnikoog, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiermonnikoog / Netherlands

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Teunis Jan Donema werd geboren te Schiermonnikoog op 06 maart 1814 als zoon van van Claas Feijes (Jackeles) Donema en Catharina Maria Teunissen (Orre).

Hij huwde voor de eerste maal te Amsterdam op 11 mei 1848 met Catharina Elisabeth Isselhorst, geboren te Amsterdam op 14 augustus 1810 als dochter van Johan Hendrik Isselhorst en Catharina Louisa Beerens. en aldaar Luthers gedoopt op 20 augustus 1810. Zij is overleden te Amsterdam op 17 mei 1855 op de Heerenmansgracht kanton 3 Buurt II nr. 272.

Hij huwde voor de tweede maal te Amsterdam op 11 december 1856 met Carolina Isselhorst, geboren te Amsterdam op 11 januari 1817 en aldaar overleden op 22 maart 1858 op de Haarlemerdijk kanton 4 buurt UU nr.343. Zij was de zuster van zijn eerste echtgenote.

Hij huwde voor de derde maal te Amsterdam op 04 oktober 1865 met Anna Valk, geboren te Zaandam op 18 juli 1816 als dochter van Jan Valk, een gehuwde boekhandelaar, en de ongehuwde Johanna Steenbergen Zij was blijkens de huwelijksakte in 1865 "suppoostinne" te Amsterdam en overleed te Amsterdam op 21 juli 1878.

 Hij huwde tenslotte voor de vierde maal te Amsterdam op 27 februari 1879 met Louisa Elisabeth Traphé, op 24 oktober 1816 te Amsterdam als vondeling aangegeven (“aanhebbende een hemdje. Twee borststrookjes een doekje Twee Mutsjes, Een roode onleesbaar, Gevonden alhier in de Langeleydsedwarsstraat bij de Zuydstraat”). Zij overleed te Amsterdam op 26 november 1882 in de Lindenstraat 10.

Teunis Jans Donema overleed te Amsterdam op 29 oktober 1893 in de Lindenstraat kanton 4 nr 10 op de leeftijd van 74 jaar.

Zie ook: H.Feenstra. De Schiermonnikoger familie Donama.  Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 41:208-228, 1987.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.J.Donema werd met vlagnummer 573 effectief lid van Zeemanshoop per 06 juni 1854 op voorspraak van C.Tjebbes. Zijn schip was de "Batavier"002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 30 mei/06 juni 1854 werden als effectief lid voorgedragen benoemd Theunis Jans Donema, oud 40 jaar, voerend het fregat “Batavier”, onder directie van E.& S. & C. St.Martin te Rotterdam, op voordracht van kapitein C.Tjebbes.023.

Hij was met vlagnummer 573 in de periode 1854 t/m 1872 lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop”.

 

T.J.Donema was met vlagnummer 62 in de periode 1862 t/m 1868 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

 

T.J.Donema was met vlagnummer R403 in de periode 1854 t/m 1855 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bstuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 augustus 1858 wordt kapitein T.J.Donema een maand gage wegens schipbreuk toegekend.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 31 augustus 1858 staat dat aan kapitein T.J.Donema wegens schipbreuk een maand gage is toegekend.023.

 

In het Jaarverslag 1855 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart te Rotterdam (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1855 voor het lidmaatschap heeft bedankt058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

          573                     1854-1856                 bark                  Laura en Adèle                                     Bunge en Co

                                      1856-1872                 geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt T.J.Donema als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1857 van de bark “Laura & Adèle” ex Graafstroom, gebouwd in 1848 te Alblasserdam, 529 ton o.m., varend voor Bunge & Co te Amsterdam;

*    1858 van de 2/msch “Anna”, gebouwd in 1857 te Hoogezand, 166 ton o.m., varend voor J.Sikkens te Sappemeer. Het schip is in een Pampero verongelukt bij Rio Grande;

*    1863 t/m 1866 van de brik “Compagnie”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 157 ton o.m., varend voor v/d Wouden & Luber te Amsterdam. Het schip voer in 1867 voor F.Smelt & Zn te Amsterdam en was herdoopt in “Sagua Packet”.

 

T.J.Donema was gezagvoerder gedurende:

*    1854 van het 3-mast schip “Batavier”, gebouwd in 1830 te Antwerpen, 442 ton, varend voor E.& S.& C. St. Martin te Rotterdam. Ontleend aan de vermelding bij de inschrijving als effectief lid van “Zeemanshoop”;

*    1855 t/m 1857 van de bark “Laura & Adèle” ex Graafstroom, gebouwd in 1848 bij C.Smit te Alblasserdam, 529 ton, varend voor Bunge & Co te Amsterdam;

*    1858 van de 2-mast schoener “Anna”, gebouwd in 1857 bij Hooites te Hoogezand, 166 ton, varend voor J.Sikkens te Sappemeer. Het schip is in een pampero (koude stofrijke ZW tot W.wind uit de pampa) verongelukt bij Rio Grande. (Bouma);

*    1863 t/m 1866 van de brik “Compagnie”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 157 ton, varend voor v/d Wouden & Luber te Amsterdam. Het schip werd in 1866 voor f 13.000,- verkocht aan F.Smelt & Zn te Amsterdam en herdoopt in “Sagua Packet”. (Bouma).

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: DONEMA, TEUNIS JANS

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 1857.1869.128.555
DVD IX – 2932,2933 – 733,734

BIJLBRIEF

Naam schip ANNA

Plaats en datum acte Hoogezand, 12 september 1857

Type schip schooner

Bouwwerf/verkoper Ipe A. Hooites, scheepsbouwer te Hoogezand

Eigenaar/aankoper T.J. Donema

Te voeren door kapt. T.J. Donema

Grootte 166 tonnen of 88 lasten
(Meetbrief nr. 78 d.d. 20 augustus 1857 afgegeven te Groningen)

Tuigage , aantal dekken 1 dek, 2 masten

Afmetingen lang 27,42 m., breed 4,65 m., hol 2,93 m.

Kiellegging

Tewaterlating 1857

Plaats , datum registratie Groningen, 12 september 1857

Nummer van registratie deel 22, folio 63, recto, vak 7

Notaris Burgemeester van Hoogezand

PrijsBijzonderheden:

In de acte wordt vermeld dat de scheepsbouwer Ipe A. Hooites woont in Hoogezand en dat de werf waar dit schip is gebouwd is gelegen in Foxhol, gemeente Hoogezand.

Researcher,datum research: JB / 270111Naam ANNA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1857
Toegang 883
Inventaris 2139