Inloggen
CORNELIA - ID 1520


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1912-05-09 / 1917-06-06 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1912
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 7761 GRON 1912
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1912-05-09
Technical Data

Gross Tonnage: 170.44 Gross tonnage
Net Tonnage: 137.29 Gross tonnage
Deadweight: 260.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 31.45 Meters Registered
Beam: 6.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.20 Meters Depth, moulded
Draught: 2.65 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-05-09 CORNELIA
Manager: Jacob Kramer, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Kramer, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLCP

Date/Name Ship 1917-01-18 CORNELIA
Manager: N.V. Zeevaart Maatschappij 'Groningen', Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeevaart Maatschappij 'Groningen', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Roelf Kramer & Petrus Harmannus en Tjabbo Bos e.a.
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLCP

Ship Events Data

1912-05-09: Dagregister deel 19 nummer 309, den negenden Mei 1900 twaalf. Ik ondergeteekende Jakob Kramer, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eenige eigenaar van het te Groningen te huis behoorende schoenerschip genaamd “Cornelia”, gebouwd te Groningen in het jaar 1900twaalf, hebbende een dek en twee masten, groot bruto vier honderd twee en tachtig en vier en tachtig honderdste (482.84) kubieke meter of een honderd zeventig en vier en veertig honderdste (170.44) tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op drie honderd acht en tachtig drie en negentig honderdste (388.93) kubieke meter of een honderd zeven en dertig negen en twintig honderdste (137.29) tonnen van 2.83 kubieke meter, thans nog liggende te Groningen en gevoerd wordende als schipper door mij zelven. Verder verklaar dat het genoemd schip nog niet in eenig hypotheekkantoor is teboek gesteld. Groningen, negen Mei 1900 en twaalf. J. Kramer In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Goningen d.d. 11 Mei 1912 is nevens staand schip gebrand met het merk: 7761 GRON 1912
1917-01-18: Jakob Kramer verkoopt de "Cornelia" voor HFl. 40.000,-- aan de Zeevaart Maatschappij Groningen, die bestond uit de heren: Roelf Kramer, secretaris van den Algemenen Schippersbond, Petus Harmannus Bos, scheepsbouwmeester en secretaris van de Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank, Tjabbo Bos, scheepsbouwmeester, Petrus Dirk Heiko Hendriks, fabrikant en Meester Gustaaf Willem Hendrik Baron van Imhoff, directeur van gemelde bank en Theodoor Frederik Hund Gebhard, directeur van gemelde bank, alleen te Groningen.
1917-06-06: Final Fate:
Op weg met een lading glas van Le Havre naar Lissabon, door een Duitse U-boot getorpedeerd. De bemanning landde na 22 uur te Paimpol, Frankrijk. NRC 11.06.1917: De Prov. Gron. Courant meldt, dat het schoenerschip “Cornelia” van de Zeevaartmij. Groningen aldaar, op reis van Havre naar Lissabon, in het Engelse Kanaal getorpedeerd is. De kapitein en de bemanning zijn te Paimpol (Frankrijk) geland. De schoener “Cornelia” groot bruto 170 en netto 137 registerton, werd in 1913 gebouwd.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1917
Kapitein: Stienstra
Overige informatie: 0

Algemene informatie
 

RN 270617
Nederland en de oorlog. De torpedering van de CORNELIA. 
Kapitein Stienstra van de Nederlandse tjalk CORNELIAis te Groningen weergekeerd. Hij vertelde aan de N.Gron.Ct.een en ander over het vergaan van zijn schip. Het was zondag 10 juni, 12.30 uur 's middags. De CORNELIAbevond zich in de nabijheid van de Normandische eilanden. Plotseling werd de bemanning opgeschrikt door een kanonschot, dat later bleek te zijn afgevuurd door een duikboot van tot nog toe onbekende nationaliteit. Het projectiel sloeg ongeveer 20 meter van het voorschip in het water. Onmiddellijk gaf de kapitein order te stoppen en de boot te strijken. Zonder zich het minst om de nationaliteit of de bemanning te bekommeren bleef de duikboot doorvuren, waarbij de 5 leden van de bemanning aan het grootste gevaar waren blootgesteld. Tot overmaat van ramp liep de boot bij hat neerlaten vol water, zodat de mannen met hun benen in het water zaten. De boot, was slechts korte afstand van het schip verwijderd, toen een granaat midscheeps insloeg en een hevige ontploffing veroorzaakte. De CORNELIAbleef echter drijven en kreeg ook nog geen slagzij. Toen onze zeelieden een mijl geroeid hadden en naar hun schip omzagen, bemerkten zij, dat de duikboot langszij de CORNELIAwas gekomen. Uit het feit, dat de duikboot ruim drie kwartier naast de CORNELIAbleef liggen, concludeerde kapitein Stienstra, dat alle provisie enz. aan boord van het Nederlandse vaartuig, door de duikboot in beslag is genomen. Intussen was een hevige donderbui opgekomen, welke de zee hol deed staan en het roeien bemoeilijkte. Juist toen de bui zich ongeveer boven de CORNELIAbevond, werd een hevige ontploffing waargenomen. Toen de lucht optrok en helder werd, waren en CORNELIAen duikboot verdwenen. Gelukkig slaagden de mannen in de boot erin hun vaartuig met vereende krachten uit te hozen. Er werd nu om beurten stevig doorgeroeid en na 22 uur hard werken werd de Franse kust bereikt. Geen van de leden van de bemanning heeft iets van zijn kledingstukken of verdere bezittingen kunnen redden.

RN 200717
De schoener CORNELIA getorpedeerd.
Over de torpedering van de in Groningen thuis behorende schoener CORNELIA in het Engels Kanaal, vernam onze berichtgever te IJmuiden van een daar terug gekeerde opvarende de volgende bijzonderheden: De CORNELIA, een schoener van ongeveer 300 ton, was onder commando van kapitein Stienstra, 23 februari van Rotterdam naar Havre vertrokken en daar zonder enige wederwaardigheden aangekomen. Na de lading aldaar te hebben gelost, kreeg het schip order in ballast naar Portugal te verzeilen om een lading cacaobonen in te nemen voor een Nederlandse haven. De vijfde juni vertrok men uit Havre en men was nog niet ver van de Franse kust af, toen eensklaps een Duitse duikboot het vuur opende op het zeilscheepje. Verscheidene granaten vlogen niet alleen tussen de masten door, doch ontploften op zeer geringe afstand van de schoener. De kapitein zag het gevaar voor de mensen in en gaf order onmiddellijk de scheepsboot te strijken. Schijnbaar ging dit wel een weinig te overhaast, wat wel te verklaren is, want bij het te water laten schoot.de kop onder, waardoor de boot half gevuld werd. Niettemin sprong de gehele bemanning er in, onder een voortdurende kogelregen. Men hoosde zo goed mogelijk het water er uit om de boot drijvende te houden. Door een paar welgerichte granaten verdween het schip in de diepte. De duikboot verdween daarop zonder naar de mensen om te zien. Deze roeiden een gehele dag en kwamen toen in het Franse kustplaatsje Paimpol aan land, waar ze liefderijk ontvangen en van de nodige kleren voorzien werden. Vervolgens reisden ze naar Havre terug, doch nu zonder schip. Na een oponthoud van acht dagen stak men naar Engeland over met een stoomschip, dat tot Southampton werd begeleid door Britse marineschepen. Van daar uit trachtte ieder naar Nederland terug te keren. Enigen deden dit op een goedkope wijze door zich te verhuren op één van de vele in Londen liggende Nederlandse zeilscheepjes.