Inloggen
CORMORAN - ID 1516


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5092773
Nat. Official Number: 546 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 134
Launch Date: 1927-09-21
Delivery Date: 1927-11-12
Technical Data

Engine Manufacturer: Schiffswerft 'Linz' A.G., Linz, Austria
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Climax Linz Type (340x380)
Speed in knots: 6
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 143.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 91.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 9200 Cubic Feet
Bale: 8700 Cubic Feet
 
Length 1: 31.70 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.02 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.87 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.87 Meters Depth, moulded
Draught: 2.44 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-02-1936
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Verbouwd bij Scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander, Delfzijl en bij Scheepswerf 'De Biesbosch' te Dordrecht van een nieuwe hoofdmotor voorzien: 4tew 4 cil 120 Pk Deutsche Werke Type (215x360), 8 Kn.
NvhN 24-02-1936: Proefvaart m.s. „Cormoran”. Dezer dagen vond op de Bergsche Maas de proefvaart plaats van het in Delfzijl thuisbehoorend motorkustvaartuig „Cormoran", kapt. S. Wijnhold, voorzien van een nieuwen viertact Deutsche Werke Dieselmotor van 120 P.K. bij 376 omw.min., geleverd onder klasse Bureau Veritas kleine kustvaart en Scheepvaartinspectie. De proefvaart had een vlot en aangenaam verloop en slaagde tot groote tevredenheid van alle aanwezigen. Het schip bereikte een snelheid van 8 mijl per uur.

Datum 00-00-1953
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Andere hoofdmotor: 2tew 4 cil 200 Pk Alpha (1943) Type (200x340) 7,5 Kn.

Datum 00-03-1973
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Omgebouwd tot zandzuiger.

Ship History Data

Date/Name Ship 1927-11-12 CORMORAN
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf Dost, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLBT

Date/Name Ship 1930-02-14 CORMORAN
Manager: Climax Ruwoliemotorenfabriek N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Climax Ruwoliemotorenfabriek N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NLBT

Date/Name Ship 1930-05-01 CORMORAN
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sibrand Wijnhold, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NLBT
Additional info: 1934 callsign PDLN

Date/Name Ship 1941-08-29 KEHRWIEDER
Manager: H. Husmann, Haren/Ems, Germany
Eigenaar: Partenrederei Kehrwieder, Bremerhaven, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremerhaven / Germany

Date/Name Ship 1947-01-00 CORMORAN
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDLN

Date/Name Ship 1948-10-20 CORMORAN
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lammert Bolhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDLN

Date/Name Ship 1952-05-29 HOLMI
Manager: Holger Hansen, Marstal, Denmark
Eigenaar: I/S 'Holmi', Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign: OYLI

Date/Name Ship 1959-08-00 BONAVISTA
Manager: O.E. Christensen, Marstal, Denmark
Eigenaar: O.E. Christensen, Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign: OYLI

Date/Name Ship 1961-09-00 DORCA
Manager: H.C. Grube, Marstal, Denmark
Eigenaar: H.C. Grube, Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign: OYLI

Date/Name Ship 1965-00-00 LISE THUESEN
Manager: Gunnar Bjerregaard Thuesen & E. Lohse, Fåborg, Denmark
Eigenaar: Gunnar Bjerregaard Thuesen & E. Lohse, Fåborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Fåborg / Denmark
Callsign: OYLI

Date/Name Ship 1972-12-00 REMMER
Manager: Kristen Dueholm Partrederi, Lemvig, Denmark
Eigenaar: Kristen Dueholm Partrederi, Lemvig, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Lemvig / Denmark
Callsign: OYLI

Ship Events Data

1927-00-00: Dost ruilde bij de aankoop van deze "CORMORAN" zijn oude "CORMORAN" (een tjalk met bouwjaar 1902) in. (Gebrs Pattje te Waterhuizen verkocht daarna deze tjalk aan schipper F. Schultz te Itzehoe (D).)
1927-11-02: Als CORMORAN, zijnde een motorschip, groot 426.44 m3, liggende te Waterhuizen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen ten verzoeke van Roelf Dost, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 546 Z GRON 1927 op 't achterschip, voorkant vast boord bij de achtersteven.
1927-12-02: Algemeen Handelsblad 02-12-1927: Scheepsbouw. Het op de werf van J. J. Pattje & Zn., te Waterhuizen voor rekening van den heer R. Dost, te Groningen nieuwgebouwde motorschip „Cormorant", heeft Woensdag met goed gevolg proefgevaren. Het schip, meet 221 ton, is voorzien van een 100 pk 2 cyl. Climax ruwoliemotor. Aan genoemde werf is nog een dergelijk schip in aanbouw, van een soortgelijken motor voorzien.
1931-03-13: Algemeen Handelsblad 14-03-1931: CORMORAN. (Londen, 13 Maart.) Het Nederlandsche motorschip „Cormoran", met een lading gerst van Hadersleben naar Londen, is, in de bocht van Kiel, op een zich onder water bevindend wrak gestooten. Het schip heeft lekkage in het groote ruim is naar Kiel gesleept en aan den grond gezet De lading zal gelost worden.
De Telegraaf 16-03-1931: Ned. Schip te Kiel lek gestooten. (Van onzen correspondent). Hamburg. 16 Maart. — In de Förde te Kiel is het Nederlandsche motorschip „Cormoran". dat voor Londen was bestemd, op een onder water drijvend voorwerp gestooten. Het schip kreeg een lek onder de waterlijn, zoodat bet naar de haven van Kiel moest terugkeeren. De lading zal in een andere boot worden overgebracht, opdat de „Cormoran" naar de werf kan gaan, ten einde te worden gerepareerd. Het geval is reeds het derde van dien aard, dat in weinige weken tijds in de Förde van Kiel plaats vindt. Tot dusver ia de havenpolitie er niet in geslaagd, de voor de scheepvaart gevaarlijke hindernis te vinden.
1941-08-29: Doorhaling van de teboekstelling in het Kadaster op 29-08-1941. Hernoemd 'Kehrwieder' van H. Husmann, Haren-Ems, Duitsland. 29 September 1941 'Kehrwieder' van Partenrederei Kehrwieder, Bremerhaven, Duitsland. 17 Mei 1945 terug naar Nederland gesleept en gerepareerd bij Scheepswerf de Hoog te Rotterdam.
1948-10-23: Als CORMORAN, zijnde een stalen motorvrachtschip, groot 405.17 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 13.12.1946 no. 6871, liggende te Groningen, door J. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2402 Z GRON 1948 op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot dekhuis achter, 1.35 m. uit hekplaat, 1.30 m. uit lengteas en 0.94 boven dek. (Opm.: De oude merken 546 Z GRON 1927 zijn verwijderd.)
1952-02-27: NvhN 28-02-1952: CORMORAN vast en weer vlot. De Cormoran, een 143 ton grote coaster die eigendom is van de heer L. Bolhuis te Groningen, geraakte gisteren tijdens een dichte mist bij Redcar (Yorkshire) aan de grond. Het schip, dat in 1927 gebouwd werd op de werf van de firma J. J. Pattje te Waterhuizen, was op weg met een lading ijzererts naar Middlesborough. De reddingboot van Redcar deelde later mee, dat de Cormoran met behulp van vissersboten weer vlot was gebracht en dat het schip op eigen kracht verder stoomde.
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van Maandag 14 Juli 1952, no. 134. Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart. No.75 Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart in zake het aan de grond lopen van het motorschip „Cormoran" op de Redcar Rocks. Betrokkene: W. D. Hoeksema, kapitein. Op 27 Februari 1952 is het motorschip'„Cormoran" op de reis van Londen naar Middlesborough tijdens mist aan de grond gelopen op de Redcar Rocks. Na vier uren kwam het schip op eigen kracht vlot. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van dit aan de grond lopen en dat het onderzoek tevens zou lopen over de vraag of niet het ongeval mede te wijten is aan de schuld van de kapitein van de „Cormoran", W. D. Hoeksema, wonende te Tjuchem. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 23 Juni 1952, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart M. M. Merens. De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, waarbij processen-verbaal van de verhoren van de kapitein en de bestman, het scheepsdagboek en de door de kapitein gebruikte Engelse kaart 1191: England E.coast— Flamborough Head to Hartlepool, en hoorde de kapitein, voornoemd, als betrokkene buiten ede. De voorzitter zette de betrokkene, aan wie voormelde beslissing was meegedeeld, doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is de Raad het volgende gebleken : Het motorschip „Cormoran" is een Nederlands schip en eigendom van L. Bolhuis, te Overschie. Het meet 151 bruto-registerton en wordt voortbewogen door een 120 pk motor. Op 25 Februari 1952, te 13.00 uur, vertrok de „Cormoran", beladen met oud ijzer, van Londen met bestemming Middlesborough. De diepgang was vóór en achter 7. De bemanning bestond, inclusief de kapitein, uit 5 personen. De kapitein is in hat bezit van het diploma stuurman beperkte Kleine Handelsvaart, maar heeft toestemming op de „Cormoran" als kapitein te varen binnen het gebied, dat dit schip mag bevaren. Hij is sinds 1 Februari 1952 kapitein van de „Cormoran", maar heeft vele jaren als stuurman op de oostkust van Engeland gevaren. De eigenaar van de „Cormoran", die ongediplomeerd is, vaart als bestman op dit schip. De kapitein weet niet, wanneer de kompassen voor het laatst zijn gecompenseerd, maar meent, dat dit vóór ongeveer 6 maanden was gedaan. Deze reis is er geen gelegenheid geweest de miswijzing te bepalen. Op 26 Februari, te 42.30 uur, werd Haisbro-vuurschip gepasseerd op korte afstand en werd de koers 330° (k) en 323° r.w. Een uur na het passeren van dit vuurschip werd het dik van mist. De vaart werd geminderd tot 6 mijl per uur, een extra-uitkijk werd gezet en de voorgeschreven mistseinen werden gegeven. Het was windstil met kalme zee. De kapitein hield rekening met de getijstromen. Te 19.45 uur van 26 Februari was de „Cormoran" volgens de gis bij Dowsing-vuurschip, maar men heeft dit noch gezien, noch gehoord. Lodingen gaven 17 vadem diepte aan. In dezelfde koers werd doorgevaren naar Flamborough Head. Geregeld werden andere schepen gehoord zowel aan stuurboord als aan bakboord. Te 23.30 uur werd 22 vadem water gelood. Op 27 Februari, te 2.00 uur, moest de „Cormoran" dwars zijn van Flamborough Head. Hoewel werd gestopt om beter te kunnen luisteren, heeft men het mistsein niet gehoord. Bij loding was de diepte 22 vadem. In dezelfde koers voer men door. Te 5.00 uur hoorde men zeer flauw het mistsein van Whitby. De kapitein nam aan, dat hij daar 4 a 5 mijl vanaf stond, en veranderde tot 300° (k) en 293° r.w. De kapitein heeft niet laten loden en hoewel het dik van mist bleef, heeft hij dit ook daarna niet gedaan, omdat hij er op vertrouwde, dat na het opkomen van de zon de mist wel zou optrekken en hij verkenning van de wal zou krijgen. Te 9.00 uur van 27 Februari kwam de wal dwarsop aan bakboord in zicht. Onmiddellijk liet de kapitein hard s.b.-roer geven, maar het schip liep aan de grond. Het was toen twee uren vóór laagwater. Het lukte niet met achteruitslaan vlot te komen. E!en vissersvaartuig kwam nabij en deelde mee, dat de „Cormoran" was vastgelopen op de Redcar Rocks. Met hulp van dit vaartuig werd een anker uitgebracht. Te 13.00 uur was het water zoveel gerezen, dat men slaagde vlot te komen. Het schip bleek geen water te maken. Te 14.00 uur nam men de loods aan boord en te 15.00 uur werd te Middlesborough gemeerd. Na lossing heeft een expert van Bureau Veritas bet schip onderzocht en een Certificaat van Zeewaardigheid afgegeven. Ter zitting verklaarde de kapitein geheel overeenkomstig het hiervóór vermelde. Hij voegde daaraan toe, dat bij Dowsing-vuurschip het handlood verloren was geraakt. De volle- kracht-vaart van de „Cormoran" was 7 mijl, men liep steeds 5^ a 6 mijl, doch vanaf 5.00 uur 4 mijl per uur. Op de geluidssterkte van Whitby nam betrokkene aan, dat hij ongeveer 4 a 5 mijl daarvandaan stond. Betrokkene geeft toe, dat hij meer had moeten loden, vooral bij het passeren van Whitby. Hij heeft sinds vertrek Londen geen gelegenheid gehad de miswijzing van het kompas te controleren, de miswijzing uit de stuurtafel 0 of -—1 werd toegepast. Tijdens het vastlopen waren de kapitein en de bestman op de brug. De inspecteur voor de scheepvaart voerde aan, dat het opvallend is, dat te 19.45 uur van 26 Februari 17 vaam is gelood en dat men meende toen bij Dowsing-vuurschip te zijn. Het schip moet toen veel verder hebben gestaan, daar bij dit vuurschip de diepte slechts 11 a 12 vadem is. Bij het passeren van Flamborough Head werd 22 vadem gelood. Volgens de gis meende men daar 4 a 5 mijl vanaf te staan. Een diepte van 22 vadem komt echter veel dichter bij de kust voor. De door lodingen bevonden diepten zijn niet goed met die in de kaart vergeleken. Het vaststellen van de afstand enkel op het horen van een geluid is zeer gevaarlijk. De kapitein had gehoopt, dat de mist wel zou optrekken, wanneer de zon opkwam, maar toen het te 8.30 uur nog steeds dik was, ging hij nog niet tot loden over. Bij het uitzetten van de koers vanaf Haisbrovuurschip met een miswijzing van slechts 2° blijkt, dat de „Cormoran" juist stuurde naar de Redcar Rocks, waar zij vast is gelopen. Er is niet voldoende aan gedacht, dat de deviatie ten gevolge van de lading oud ijzer wel heel anders kon zijn dan die volgens de stuurtafel. De inspecteur weet, dat de kapitein als stuurman goede beoordelingen had en een zeer goed examen aflegde. De inspecteur vraagt zich daarom af, of de aanwezigheid van de reder invloed kan hebben gehad op de kapitein. Feitelijk had men hier twee kapiteins op één schip, daar de eigenaar als bestman op dit schip voer. Hoewel de kapitein het hoogste gezag heeft, kan dit in het gedrang komen, wanneer de eigenaar aan boord vaart. Het is volgens de wet niet toegestaan, dat de eigenaar als schepeling op zijn eigen schip vaart. Hij moet om te monsteren een arbeidsovereenkomst overleggen, maar moet die sluiten met zich zelf. De kapitein heeft ernstig gefaald en heeft daardoor schuld aan deze stranding. De inspecteur stelt de Raad voor de kapitein te straffen door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen te ontnemen voor 4 maanden. De kapitein, hierna het woord krijgende, geeft zijn fouten toe, maar acht de straf te zwaar. Hij ontkent, dat de bestman-eigenaar zich ooit met de plichten van de kapitein zou hebben bemoeid. Het oordeel van de Raad luidt als volgt: Het aan de grond lopen van het motorschip „Cormoran" is het gevolg van de onvoldoende zorg voor een veilige navigatie van de kapitein. De kapitein moest weten, dat hij de kompassen niet ten volle kon vertrouwen, daar het schip een lading oud ijzer in had en men geen gelegenheid had gehad de miswijzing te bepalen. Toen het dik van mist werd, had dus vooral op het lood moeten worden gevaren. Het doen van een sporadische loding is daarbij van weinig nut. Op geregelde tijden moet worden gelood en de uitkomsten moeten met inachtneming van de tussen de lodingen afgelegde afstanden met de diepten in de kaart worden vergeleken. Dit is hier niet gedaan; de kapitein verzuimde bij de geluidpeiling van Whitby tevens te loden en liet na bij het naderen van het land het lood gaande te houden. Door deze nalatigheden stuurde het schip dichter naar de kust dan de kapitein meende en stootte het op de Redcar Rocks. De Raad sluit zich aan bij de inspecteur voor de scheepvaart, waar deze het afkeurt, dat een eigenaar-reder op zijn eigen schip als schepeling vaart. De ambtenaren van aanmonstering zullen er op moeten toezien, dat dit niet gebeurt. De Raad is van oordeel, dat de kapitein voor zijn nalatigheid moet worden gecorrigeerd, en straft mitsdien kapitein Willem D. Hoeksema, geboren 24 Februari 1911, wonende te Tjuchem, door hem de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van twee weken. Aldus gedaan door de heren mr. W. A. Vos, eerste plv. voorzitter, C. H. Brouwer, L. Meulman en D. Bakker, leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris, mr. A. Boosman, en uitgesproken ter openbare zitting van de Raad van 23 Juni 1952. (Get.) Vos; A. Boosman.
1957-01-11: SM. HOLMI af Marstal, 147 B. R. T.Bygget 1927af stål.På rejse fra Odense til Lübeck. Motorhavari d. 11. jan. i Storebælt. Grundstødt ved Romsøs V.-kyst. Strandingsindberetning dat. 12.jan. Søforklaring i Ærøskøbing d. 15. jan. Kl. 1820 passerede H. LillegrundN. lys. og klokketønde, hvorefter der styredes SSØ. mod Klæpen lystønde. Da skibet under en svag V.-lig brise med S.-gående strøm nærmede sig Romsø V.-rev, begyndte motoren at gå uregelmæssigt og gik kort efter i stå. H. drev nu ned mod revet, og før ankeret kunne stikkes ud, tog skibet kl. 1935 grunden med agterskibet på Romsø V.-rev og blev stående. D. 12. jan. kom H. flot ved fremmed hjælp. Anm. Ministeriet må antage, at motorhavariet skyldes vand i brændselsolien.
1971-00-00: Opgelegd voor de sloop maar later weer in de vaart.
1973-03-00: Omgebouwd tot zandzuiger 'STF 1691'. In 1982 'Remmer' van Herluf Dueholm, Lemvig.
1983-05-00: Final Fate:
Opgelegd en verkocht voor de sloop. Op 15 september 1983 sloop voltooid door Sir Kleinsmed ApS te Struer, Denemarken

Afbeeldingen


Omschrijving: Cormoran 1927
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cormoran 1927
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cormoran 1927
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cormoran 1927 (river Rhine)
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cormoran 1927
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cormoran 1927
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cormoran 1927
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: CORMORAN bij HVO, Vlaardingen.
Collectie: Plokker, Hugo
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Werf

Omschrijving: CORMORAN bij HVO, Vlaardingen.
Collectie: Plokker, Hugo
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Werf

Omschrijving: Dorca
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Dorca
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Remmer STF 1691
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Remmer STF 1691
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown