Inloggen
GEBROEDERS - ID 15102


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-08-01 / 1876-11-11 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoenergaljoot
Material Hull: wood, oak
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werff, Gosse Bartelds van der, Veendam, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1855-00-00
Launch Date: 1856-00-00
Delivery Date: 1856-07-28
Technical Data

Gross Tonnage: 69.00 lasts
Gross Tonnage 2: 131.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 24.60 Meters Registered
Beam: 4.62 Meters Registered
Depth: 2.60 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-08-01
Register nr: 18560669
Scheepsnaam: GEBROEDERS
Type: Schooner Galjoot
Lasten: 69
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Post, E.Y.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Loodijzen, E.H.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-07-28 GEBROEDERS
Manager: Enne Ytjes Post, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Enne Ytjes Post, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1863-05-04 GEBROEDERS
Manager: Firma E.Y. Post & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1868-03-20 GEBROEDERS
Manager: Firma Tollenaar & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1873-02-03 GEBROEDERS
Manager: Christiaan Herman Rapp, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Christiaan Herman Rapp, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Amsterdam 1863/13, schoener-galjoot GEBROEDERS
Lijst van eigenaren:

Firma E.Y. Post & Zoon, Amsterdam (20/64e part)
E.M. Loodijzen, Amsterdam (8/64e part)
J. Louet Feisser, Amsterdam (4/64e part)
Firma d’Arnaud & Co., Amsterdam (4/64e part)
K. Moerman, Amsterdam (2/64e part)
Firma D. Tollenaar & Zoon, Amsterdam (1/64e part)
Jan Schut, Amsterdam (1/64e part)
H.H. Kuhlemeier, Amsterdam (2/64e part)
J.J. van Santen, Amsterdam (2/64e part)
A. Metz, Amsterdam (4/64e part)
D. Valk, Amsterdam (4/64e part)
J. Zeilinga, Amsterdam (4/64e part)
J.H. Ibbink, Amsterdam (4/64e part)
Erven G. Poely, Amsterdam (2/64e part)
J. Roest, Amsterdam (2/64e part)
 

Bijlage bij acte 1868/9, schip GEBROEDERS

Eigenaren:
Firma Tollenaar & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 1/64e part)
Wed.Ennen Ytjes Post, geboren Van Reenen voor zich en mede-erven (21/64e part)
E.H. Loodijzen, Schiermonnikoog (8/64e part)
J. Louet Feisser , Amsterdam (4/64e part)
K. Moerman, Amsterdam (2/64e part)
H.H. Kuhlemeyer, Amsterdam (2/64e part)
J.R. Bos Janszen voor zijn firma d’Arnaud & Co., Amsterdam (2/64e part)
A. Mets (4/64e part)
D. Droz Valk (4/64e part)
J. Zeilinga (4/64e part)
J. Ibink (4/64e part)
J. Schut (1/64e part)
J. Roest (1/64e part)
Firma Petrus Scheffer & Zoon, Amsterdam (4/64e part)
J. Post (1/64e part)

 

Ship Events Data

1856-11-20: Damaged
Texel, 20 november 1856. Heden is alhier als bijlegger van Archangel naar de Maas aangekomen het schip GEBROEDERS, kapt. Loodijzen, met overgeworpen lading, verlies van voorsteng, ingeslagen roef, verschansingen en meer andere schade.
1862-10-05: Stranded
Elseneur (opm: Helsingör), 5 oktober 1862. De Nederlandse kof GEBROEDERS, kapt. E.H. Loodijzen, van Antwerpen naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) is gisterenmorgen bij Spodaberg (opm: mogelijk Spodsbjerg) aan de grond geraakt; doch met aangenomen hulp en na een gedeelte van de lading overboord geworpen te hebben, weder vlot en hier binnengebracht. Het schip is zwaar lek en moet lossen om te repareren.
1872-11-21: Damaged
Texel, 21 november 1872. Binnengekomen GEBROEDERS, T.K. Faber van St. Petersburg, met ingeslagen verschansingen, verlies van grote boot en meer andere schade.
1873-02-03: Sold at auction
Advertentie: J.R. Bos Janszen en H. Tollenaar, makelaars zullen , als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van deurwaarder Jac. Dupont Noordbeek, op maandag 3 februari 1873, des namiddags te 6 uur, in het lokaal de Zwaan op de Nieuwedijk te Amsterdam publiek verkopen het extra ordinair, wel bezeild schoener-galjootschip, varend onder Nederlandse vlag genaamd GEBROEDERS, kapt. T.K. Faber, geklasseerd Veritas 5.6 1.1. Volgens Nederlandse meetbrief lang 24.00 meter, wijd 4.62 meter en hol 2.60 meter en alzo gemeten op 131 ton of pl.m. 70 last, en dat verder met al deszelfs opgoederen en annexen. Thans liggend aan de werf de Zwarte Raaf in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.
1874-03-21: Collision
Harlingen, 21 maart 1874. Het Nederlandse schip GEBROEDERS, kapt. Rapp, is hier heden met averij binnengekomen, zijnde op de rede van Vlieland in aanzeiling geweest met het schip MARNIX, kapt. Tap.
1876-11-11: Final Fate: Stranded

Wyborg, 11 november 1876. Het Nederlandse kofschip GEBROEDERS, kapt. C.H. Rapp, van St. Petersburg naar Antwerpen, is op Hogland gestrand en wrak; een gedeelte van de lading spiritus zal geborgen kunnen worden; het volk is gered.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Loodijzen, E.H.
Overige informatie: uit Schiermonnikoog

Monsterrollen

Opgemaakt Harlingen
Datum: 1858-09-10
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: GEBROEDERS
Schipper: Loodijzen, E.H.
Scheepstype: kof
Grootte: 138

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1856

26 juni 1856

Krant:  PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 25 juni. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd GEBROEDERS, gevoerd door kapt. E.H. Loodijzen, van Schiermonnikoog, groot 80 last en gebouwd op de werf van G.B. van der Werf te Veendam.

25 november 1856

Krant:  PGC - Provinciale Groninger Courant

Texel, 20 november. Heden is alhier als bijlegger van Archangel naar de Maas aangekomen het schip GEBROEDERS, kapt. Loodeijzen, met overgeworpen lading, verlies van voorsteng, ingeslagen roef, verschansingen en meer andere schade.

1861

21 december 1861

Krant:  NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 19 december. Het schip (opm: galjoot) GEBROEDERS, kapt. E.H. Loodijzen, van Riga herwaarts gedestineerd, is, volgens particulier bericht, de 29e november wegens tegenwind in Noorwegen binnengelopen.

1862

09 oktober 1862

Krant:  NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur (opm: Helsingör), 5 oktober. De Nederlandse kof GEBROEDERS, kapt. E.H. Loodijzen, van Antwerpen naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) is gisterenmorgen bij Spodaberg (opm: mogelijk Spodsbjerg) aan de grond geraakt; doch met aangenomen hulp en na een gedeelte van de lading overboord geworpen te hebben, weder vlot en hier binnengebracht. Het schip is zwaar lek en moet lossen om te repareren.

1863

17 januari 1863

Krant:  PGC - Provinciale Groninger Courant

Pillau, januari (opm: geen datum) Alhier overwinteren de schepen GEBROEDERS, kapt. Loodijzen en ALLEGONDA MARGRIETHA, kapt. Gort. Te Koningsbergen de PROVINCIE OVERIJSSEL, kapt. Gruppelaar.

1865
 

08 mei 1865

Krant:   AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J.R. Bos Janszen, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, op maandag 15 mei 1865, des avonds te zes uur, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen:

-  Een extra ordinair wel bezeild gezinkt schoener brikschip, genaamd: SENIOR, gevoerd door kapt. C.W. Timmer, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 28 ellen, 85 duimen, wijd 4 ellen, 68 duimen, hol 2 ellen, 89 duimen, en alzo gemeten op 173 tonnen of 91 lasten. Liggende in het Oosterdok aan de Dijk bij de Sluis. Breeder bij de inventaris omschreven en bericht bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors D'Arnaud & C°. Nog zullen afzonderlijk worden geveild:

-  1/32 Aandeel in het galjootschip GEBROEDERS, groot 131 tonnen, gevoerd door kapt. E.H. Loodijzen, varende onder directie van de heren E.IJ. Post en Zoon, thans op reis van Amsterdam naar Stettin.
17 mei 1865

Krant:   AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Maandag, 15 mei in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ.

No.1. Het schoener-brikschip SENIOR (geb. in 1836), kapt. G.W. Timmer. NLG 8.800.

In slag NLG 100. - E.C.A. Koli.

No. 2. 1/32 Aandeel in het galjootschip GEBROEDERS, kapt. E.H. Loodijzen. NLG 300.

In slag NLG 10. - G.J. Boelen.

1865

12 augustus 1865

Krant:   AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 11 augustus. De schepen MINERVA, kapt. T. Boelens, van Petersburg naar Londen; GEBROEDERS, kapt. E.H. Loodyzen, van Petersburg naar Bremen; VICTORIA, kapt. Bartholm, van Pernau naar Nederland en ELSE, kapt. Nissen, van Frederikssund naar Amsterdam, zijn de 2e augustus wegens storm en tegenwind te Kansö binnengelopen.

1867

08 december 1867

Krant:  NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 5 december. De volgende naar het Noorden bestemde Nederlandse schepen liggen alhier nog goed en wel op de rede, als : TOBINA HELENA, kapt. Nagel; ANTJE VISSER, kapt. De Jonge; MARGARETHA ANTINA, kapt. De Boer; HILLECHINA CATHARINA, kapt. Pik, CORNELIA, kapt. Van der Velde; BAREND, kapt. Hoeksma, PERSA, kapt. Jansonius; GEBROEDERS, kapt. Loodijzen; REDITE, kapt. Hoveling; BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Holvast en EVERHARDUS, kapt. Vos.

1870

DT 210470
Vlie, 18 april. Uitgezeild GEBROEDERS, E.H. Loodijzen naar Koningsbergen.
DT 090670
Vlie, 5 juni. Binnengekomen GEBROEDERS, E.H. Loodijzen van Riga.
Cargalijst Amsterdam. GEBROEDERS, E.H. Loodijzen van Riga met een lading rogge. Order.
DT 180770
Vlie, 15 juli. Uitgezeild GEBROEDERS, E.H. Loodijzen naar St. Petersburg.
DT 011170
Vlie, 29 oktober. Binnengekomen GEBROEDERS, E.H. Loodijzen van St. Petersburg.

1871

DT 010971
Helvoetsluis, 30 augustus. Uitgezeild GEBROEDERS, E.H. Loodijzen naar St. Petersburg.

1872

DT 110372
Vlie, 7 maart. Binnengekomen GEBROEDERS, E.H. Loodijzen van St. Petersburg.
DT 150372
Cargalijst Amsterdam. GEBROEDERS, E.H. Loodijzen van St. Petersburg met 1.336 tzw rogge. Order.
DT 110672
Vlie, 8 juni. Uitgezeild GEBROEDERS, T.K. Faber naar Petersburg.
DT 220872
Texel, 20 augustus. Binnengekomen GEBROEDERS, T.K. Faber van Petersburg.
DT 140972
Vlie, 11 september. Uitgezeild GEBROEDERS, T.K. Faber naar Petersburg.
DT 231172
Texel, 21 november. Binnengekomen GEBROEDERS, T.K. Faber van St. Petersburg, met ingeslagen verschansingen, verlies van grote boot en meer andere schade.
DT 301172
Cargalijst Amsterdam. GEBROEDERS, T.K. Faber van St. Petersburg, met 1.342 tsw rogge. Order.

1873

30 januari 1873

Krant:  PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie: J.R. Bos Janszen en H. Tollenaar, makelaars zullen , als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van deurwaarder Jac. Dupont Noordbeek, op maandag 3 februari 1873, des namiddags te 6 uur, in het lokaal de Zwaan op de Nieuwedijk te Amsterdam publiek verkopen het extra ordinair, wel bezeild schoener-galjootschip, varend onder Nederlandse vlag genaamd GEBROEDERS, kapt. T.K. Faber, geklasseerd Veritas 5.6 1.1. Volgens Nederlandse meetbrief lang 24.00 meter, wijd 4.62 meter en hol 2.60 meter en alzo gemeten op 131 ton of pl.m. 70 last, en dat verder met al deszelfs opgoederen en annexen. Thans liggend aan de werf de Zwarte Raaf in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.

Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.
05 februari 1873

Krant:  NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam op maandag 3 februari:

- schoener-galjootschip GEBROEDERS: NLG 7.100, in slag NLG 90. Koper C. Ament.

1874

21 maart 1874

Krant:  NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 maart. Het Nederlandse schip GEBROEDERS, kapt. Rapp, van Amsterdam

met suiker naar Landscrona, heeft volgens telegram op de Vlierede schade bekomen en is naar Harlingen opgezeild.

23 maart 1874

Krant:   AH - Algemeen Handelsblad

Harlingen, 21 maart. Het Nederlandse schip GEBROEDERS, kapt. Rapp, is hier heden met averij binnengekomen, zijnde op de rede van Vlieland in aanzeiling geweest met het schip MARNIX, kapt. Tap.
20 november 1874

Krant:  NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 november. Het Nederlandse schip GEBROEDERS, kapt. Rapp, van Uleborg naar Vlaardingen, lag volgens particulier bericht, 10 december te Noaste. Alles wel aan boord.

1876

16 november 1876

Krant:   AH - Algemeen Handelsblad

Wyborg, 11 november. Het Nederlandse kofschip GEBROEDERS, kapt. C.H. Rapp, van St. Petersburg naar Antwerpen, is op Hogland gestrand en wrak; een gedeelte van de lading spiritus zal geborgen kunnen worden; het volk is gered.
01 december 1876

Krant:  NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wyburg, 24 november. Een gedeelte van de lading is geborgen van het schip GEBROEDERS, kapt. C.H. Rapp, van St. Petersburg naar Antwerpen bestemd en op Hogland gestrand (vroeger gemeld in ons nummer van 15 november). Daar de vaart door het ijs geheel gestremd is, zal de verscheping van de goederen eerst in het volgend voorjaar plaats kunnen hebben.

 

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 1855.1869.128.509
DVD IX – 2878 – 685

BIJLBRIEF

Naam schip GEBROEDERS

Plaats en datum acte Veendam, 28 juli 1856

Type schip schooner galjoot

Bouwwerf,verkoper Gosse Bartelds van der Werf, scheepsbouwer te Veendam

Eigenaar,aankoper E.M. Post te Amsterdam

Te voeren door kapt. E.H. Loodijzen, schipper te Schiermonnikoog

Grootte 69 lasten of 131 tonnen
(Meetbrief nr. 75 d.d. 18 juni 1856 afgegeven door scheepsmeter H. Hamstra te Veendam)

Tuigage , aantal dekken

Afmetingen lang 24,60 m., breed 4,62 m., hol ….. m.

Kiellegging 1855

Tewaterlating 1856

Plaats , datum registratie Zuidbroek, 28 juli 1856

Nummer van registratie deel 22, folio 1, verso, vak 5

Notaris Burgemeester van Veendam

PrijsBijzonderheden:Researcher,datum research: JB /031210

Naam GEBROEDERS
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1855
Toegang 883
Inventaris 2139

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1863.13

DVD XIII – 8404-8407


CEDULE

Naam schip GEBROEDERS


plaats en datum acte cedule, Amsterdam, 4 mei 1863

type schip schoener-galjoot

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Enne Yetjes Post, vertegenwoordigende zijn firma E.Y. Post & Zoon, Amsterdam, en mede-reders (zie bijlage)

te voeren door kapt. E.M. Loodijzen

grootte in tonnen 69 lasten of 131 tonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 mei 1863

nummer van registratie deel 74, folio 197, verso, vak 3.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip is gebouwd te Veendam; het schip was gebouwd voor rekening van de genoemde eigeraren, de bijlbrief werd overhandigd alsmede de verklaring van de burgemeester van Veendam


researcher/datum research: ML / 280209


Bijlage bij acte Amsterdam 1863/13, schoener-galjoot GEBROEDERS

Lijst van eigenaren:

Firma E.Y. Post & Zoon, Amsterdam (20/64e part)
E.M. Loodijzen, Amsterdam (8/64e part)
J. Louet Feisser, Amsterdam (4/64e part)
Firma d’Arnaud & Co., Amsterdam (4/64e part)
K. Moerman, Amsterdam (2/64e part)
Firma D. Tollenaar & Zoon, Amsterdam (1/64e part)
Jan Schut, Amsterdam (1/64e part)
H.H. Kuhlemeier, Amsterdam (2/64e part)
J.J. van Santen, Amsterdam (2/64e part)
A. Metz, Amsterdam (4/64e part)
D. Valk, Amsterdam (4/64e part)
J. Zeilinga, Amsterdam (4/64e part)
J.H. Ibbink, Amsterdam (4/64e part)
Erven G. Poely, Amsterdam (2/64e part)
J. Roest, Amsterdam (2/64e part)

ML / 280309

Naam GEBROEDERS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1863
Toegang 198
Inventaris 3175

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1868.9

DVD XI – 9076-9079
CEDULE

Naam schip GEBROEDERS

plaats en datum acte: eigendomsverklaring, Amsterdam, 20 maart 1868

type schip galjoot

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Firma Tollenaar & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 1/64e part) (zie bijlage voor de mede-eigenaren)

te voeren door kapt. E.H. Loodijzen

grootte in tonnen 69 lasten of 131 tonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Amsterdam, 23 maart 1868

nummer van registratie deel 84. folio 53, verso, vak 4.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip ligt thans te Schiedam; Het is voor rekening van genoemde eigenaren nieuw gebouwd. De bijlbrief met bevestigende verklaring burgemeester van Veendam wordt getoond.


Bijlage bij acte 1868/9, schip GEBROEDERS
Eigenaren:
Firma Tollenaar & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 1/64e part)
Wed.Ennen Ytjes Post, geboren Van Reenen voor zich en mede-erven (21/64e part)
E.H. Loodijzen, Schiermonnikoog (8/64e part)
J. Louet Feisser , Amsterdam (4/64e part)
K. Moerman, Amsterdam (2/64e part)
H.H. Kuhlemeyer, Amsterdam (2/64e part)
J.R. Bos Janszen voor zijn firma d’Arnaud & Co., Amsterdam (2/64e part)
A. Mets (4/64e part)
D. Droz Valk (4/64e part)
J. Zeilinga (4/64e part)
J. Ibink (4/64e part)
J. Schut (1/64e part)
J. Roest (1/64e part)
Firma Petrus Scheffer & Zoon, Amsterdam (4/64e part)
J. Post (1/64e part)

ML / 120909

Naam GEBROEDERS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1868
Toegang 198
Inventaris 3175