Inloggen
FENNECHIENA - ID 14766

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-09-12 / 1880-09-21

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: schooner-galliot
Construction Data

Scheepsbouwer: Bieze, Hendrik Jans, Veendam, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1854-06-16
Delivery Date: 1854-07-00
Technical Data

Gross Tonnage: 66.00 lasts
Gross Tonnage 2: 126.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1854
Datum agenda: 1854-09-12
Register nr: 18540734
Scheepsnaam: FENNECHIENA
Type: Schooner Galjoot
Lasten: 66
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Scheppers, H.A.
Plaats: Veendam
Kapitein op moment van verzoek: Scheppers, H.A.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1854-09-12 FENNECHIENA
Manager: Hinderikus Antonie Scheppers , Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hinderikus Antonie Scheppers , Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands

Date/Name Ship 1859-02-21 ENJETTA
Manager: J. H. Wever, Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: J. H. Wever, Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1867-03-23 ELIZABETH
Manager: J. H. Wever, Nieuwe Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: J. H. Wever, Nieuwe Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Nieuwe Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1880-03-12 JANNA SPARREBOOM
Manager: Herman Jan Sparreboom, Nieuwe Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Herman Jan Sparreboom, Nieuwe Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Nieuwe Pekela / Netherlands

Ship Events Data

1858-05-21: Stranded
Op 21 mei 1858 strandde de FENNECHIENA, kapt. H.A. Scheppers, nabij Tideville, 5 mijl ten westen van Helsingör, maar werd met succes afgehaald.
1880-09-21: Final Fate: Burnt

Op 21 september 1880 is de JANNA SPARREBOOM, kapt. Van Dijk, te Holtenau afgebrand.

Algemene informatie

1854

PGC 200654
Vrijdag (opm: 16 juni) werd in het Beneden Dwarsdiep te Veendam van de werf van de scheepsbouwer H. Bieze te water gelaten het nieuwgebouwde galjootschip FENNECHIEN, voor rekening van en gevoerd zullende worden door kapt. H. Schippers, van Veendam.
GRC 280754
Groningen, 27 juli. Binnengekomen de nieuwgebouwde schoonergaljoot FENNEGINA (opm: FENNECHIENA), kapt. H.A. Scheppers, van Veendam, groot 126 ton, gebouwd bij H.J. Bieze, aldaar.

Op 12 september 1854 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de FENNECHIENA, aangevraagd door H.A. Scheppers, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

Monsterrol: 1854-75
Datum: 14-10-1854

Scheepsnaam: Fennegina
Scheepstype: schoenergaljoot
Grootte: niet vermeld

Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Bekkering Fredericus matroos 28 Groningen (NL) 34
Brink Jan lichtmatroos 16 Groningen (NL) 20
Feiken Jacob Jacobs kok 22 eerst Veendam (NL), later geen vaste woonplaats 34
Kamphuis Harm stuurman 35 Sappemeer (NL) 24
Koops Andreas kajuitwachter 1 Zuidbroek (NL) 14
Schippers Hinderikus Antonie schipper niet vermeld Veendam (NL) 45

RC 241054
Groningen, 23 oktober. Vertrokken het nieuwgebouwde schoonerschip FENNEGINA (opm: schoenergaljoot FENNECHIENA), kapt. H.A. Scheppers, van Veendam, gaande met ballast op avontuur.
RC 061154
Uittreksel uit de Lloydslijst van 2 november.
Shields, 1 november. Binnengekomen de FENNECHIENA, kapt. Scheppers, van Groningen.
RC 251154
Uittreksel uit de Lloydslijst van 22 november.
Shields, 22 november. In lading de FENNECHIENA, kapt. Scheppers, naar Marseille.

1855

GRC 030155
Lijst van de nieuwgeboude brik-, schooner-, galjoot- en kofschepen, welke gedurende het jaar 1854 in de provincie Groningen zijn gebouwd, en in de havens dezer stad zijn binnengebracht om opgetuigd te worden:

Scheepsnaam Kapiteins Bouwmeester  
Schoonergaljoot FENNEGINA H.A. Scheppers, Amsterdam H.J. Bieze,  Veendam

(opm: ingekort, de lijst bevat 59 schepen )
GRC 230255
Cette (opm: Sète), 10 februari. Binnengekomen de FENNECHIENA, kapt. H.A. Scheppers, van Marseille.
GRC 100455
Cette, 30 maart. Vertrokken de FENNECHIENA, kapt. Scheppers, naar Zwolle.
NRC 270555
Texel, 25 mei. Binnengekomen de FENNECHIENA, kapt. Scheppers, van Cette.
RC 130655
Am
sterdam. Carga lijst.
Van Cette, De FENNECHIENA, kapt. H.A. Scheppers: 17 tonnen wijn, Schimmelpenninck; 8 tromm. dito en 55 balen tournesol (opm: zonnepitten), order.

1856

RC 250756
Kroonstad, 15 juli. Vertrokken de (opm: schoenergaljoot) FENNECHIENA, kapt. H.A. Scheppers, naar Antwerpen.

RC 150856
Vlissingen, 14 augustus. Op de Schelde gearriveerd, voor Antwerpen bestemd, de FENNECHIENA, kapt. H.A. Scheppers, van St. Petersburg. (opm: de kapiteinse overleed te Antwerpen op 25 augustus, 44 jaar oud)
NRC 091156
Vlissingen, 6 november. Vertrokken de FENNECHIENA, kapt. Scheppers, naar Kopenhagen.

1857

RC 190357
Deal, 17 maart. Gepasseerd de FENNECHIENA (opm: schoenergaljoot), kapt. H.A. Scheppers, naar Bordeaux.

1858

NRC 180658
Elseneur (opm: Helsingör), 14 juni. De Nederlandse schoenergaljoot FENNECHIENA, kapt. H.A. Scheppers, van Schiedam in ballast naar de Oostzee bestemd, welke de 21e mei bij Tideville (5 mijl ten westen van onze plaats) strandde, is tegen betaling van 1500 thaler bergloon af- en hier binnengebracht om nagezien te worden (opm: zie NRC 120758).
NRC 120758
Elseneur (opm: Helsingör), 8 juli. De Nederlandse schoenergaljoot FENNECHIENA, kapt. H.A. Scheppers, heeft heden na geëindigde reparatie de reis naar Dantzig (opm: Gdansk) voortgezet (opm: zie NRC 180658).
AH 140958
Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam, gedenkt, op zaterdag den 25ste september 1858, des avonds ten 7 ure, ten huize van den logementhouder Everts, te Veendam, namens zijne principalen publiek te verkopen:
Het hecht gebouwde, in 1854 nieuw uitgehaalde Galjootschip, genaamd FENNECHIENA, groot 126 tonnen, met alle opgoederen en toebehoren van masten, rondhouten, ankers, touwen, zeilen en gereedschappen, zoals hetzelve laatst uit zee gekomen, door kapt. H.A. Schippers (opm: kapt. Scheppers) bevaren, en thans te Groningen in de Noorderhaven is liggende.
Het schip is geclassificeerd bij het Bureau Veritas 3/3 of 3TG 1-1, 1e Afd. De inventaris der opgoederen zal 14 dagen voor den verkoop ten kantore van bovengemelde notaris en ten huize van verkoop ter inzage liggen. (opm: de galjoot werd aangekocht door J.H. Wever en c.s, Nieuwe Pekela; kapitein werd H.J. de Boer, nieuwe scheepsnaam ENJETTA)

1859

Op 28 decmber 1858 werd door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Groningen de zeebrief van de FENNECHIENA, kapt. H.A. Scheppers, naar de Staatsraad te Den Haag geretourneerd, waarna op 3 januari 1859 royement volgde.

Op 21 februari 1859 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ENJETTA, aangevraagd door J.H. Wever, Nieuwe Pekela, voor H.J. de Boer als kapitein.

RC 260459
Zoutkamp, 21 april. Uitgezeild de ENJETTA (opm: galjoot, ex-FENNECHIENA), kapt. H.J. de Boer, naar Gloucester (opm: vermoedelijk bestond de lading uit haver in zakken).

1860

RC 110760
Brielle, 10 juli. Vertrokken de ENJETTA (opm: schoenergaljoot), kapt. H.J. de Boer, naar Londen.

1861

NRC 091261
Ramsgate, 6 december. Aangekomen de ENJETTA, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Belfast.

1862

 

Monsterrol: 1863-3
Datum: 31-01-1863
Scheepsnaam: Enjetta
Scheepstype: galjoot
Grootte: 130
Bewaarplaats: Oude Pekela, Gemeentearchief (Nieuwe Pekela)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Boer, de Harm Jurjens kapitein niet vermeld Nieuwe Pekela (NL) 30
Majoor Hindrik R. matroos 25 Nieuwe Pekela (NL) 24
Starke Jan Jans lichtmatroos 23 Nieuwe Pekela (NL) 23
Starke Jan Tonkes stuurman 33 Nieuwe Pekela (NL) 25
Strating Tjapko kok 8 Nieuwe Pekela (NL) 17

AH 040462
Cardif, 27 februari. Uitgezeild de ENJETTA (opm: schoenergaljoot), kapt. H.J. de Boer, naar Seville

1863

AH 220863
Boldera, 13 augustus. Binnengekomen de ENJETTA, kapt. De Boer, van Londen.
RC 091163
Texel, 6 november. Binnengekomen de ENJETTA, kapt. Wever, (galjoot; opm: boekhouder J.H. Wever, kapitein H.J. de Boer) van Sunderland.

1864

AH 040464
Vlie, 31 maart. Uitgezeild de ENJETTA, kapt. De Boer, naar Koningsbergen.

1865

RC 170465
Portsmouth, 13 april. Binnengekomen de ENJETTA, kapt. De Boer, van Brussel.

1866

NRC 071066
Kopenhagen, 3 oktober. De twee Nederlandse galjootschepen ENJETTA, kapt. H.J. de Boer en AURORA, kapt. H.R. de Jonge, alhier van Petersburg aangekomen, hebben order bekomen, het eerstgenoemde naar Londen en het laatstgenoemde naar Antwerpen.

1867

Op 23 maart 1867 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ELIZABETH, aangevraagd door J.H. Wever, Nieuwe Pekela, voor J.F. Boon als kapitein. (ex ENJETTA kapt. H.J. de Boer)

NRC 210467
Schepen in lading. Dordrecht.
Naar Dantzig (opm: Gdansk) Het galjoot schip ELISABETH (opm: ELIZABETH ex-ENJETTA), kapt. J. Boon.
Adres: J. Visser & van der Sande, alhier en te Rotterdam.

1871

Op 11 maart 1871 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ELISABETH, aangevraagd door J.H. Wever, Nieuwe Pekela, voor H.R. Vissenga als kapitein. (vroegere schipper J. Boon)

1872

AH 270872
Burnt Eiland, 22 augustus. Binnengekomen de ELIZABETH (opm: schoenergaljoot), kapt. H.R. Vissenga, Pekela.

1873

AH 200473
Stockton, 16 april. Binnengekomen de ELIZABETH, kapt. H.R. Vissenga, van Rotterdam.

1874

AH 240474
Gothenburg, 18 april. Binnengekomen de ELIZABETH, kapt. Vissenga, van Rotterdam.

1875

AH 240875
Nerva, 14 augustus. Binnengekomen de ELIZABETH, kapt. H.R. Vissenga, van Grimsby.

1877

AH 161077

Oostmahorn, 14 oktober. Vertrokken de ELIZABETH (opm: schoenergaljoot), kapt. H.R. Vissenga, naar…(geen opgave).
(opm: schipper Hidde Roelfs Vissenga (59) overleed op 11 december 1877 te Zoutkamp; zijn schip werd verkocht en ging als JANNA SPARREBOOM onder kapt. Van Dijk in 1880 in de vaart)

1880

Op 12 maart 1880 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANNA SPARREBOOM, aangevraagd door H.J. Sparreboom, Nieuwe Pekela, voor waarschijnlijk van Dijk als kapitein.

AH 190380
Harlingen, 17 maart. Vertrokken de JANNA SPARREBOOM, kapt. Van Dijk, op avontuur.
AH 220980
Holtenau, 20 september. De lading petroleum van het Nederlandse kofschip JANNA SPARREBOOM, kapt. Van Dijk, van Bremen naar Libau bestemd, is in de afgelopen nacht in brand geraakt. Het brandende schip is in de haven van Kiel aan de grond gezet.
PGC 230980
Kiel, 20 september. De Nederlandse kof JANNA SPARREBOOM, kapt. Van Dijk, van Bremerhaven met een lading petroleum naar Libau bestemd, gisteren morgen bij Holtenau in brand geraakt en later op strand gezet, brandde des avonds 6 uur nog. De equipage heeft zich geborgen. De kapitein heeft zich gewend tot de heren Sartori en Berger, scheepsmakelaars alhier.
NRC 240980
Holtenau, 21 september. Het schip JANNA SPARREBOOM, kapt. Van Dijk, is met de lading hier in de haven geheel verbrand. Van de inventaris is slechts weinig geborgen.
(opm: het betreft hier de schoenergaljoot ex-ELIZABETH, bouwjaar 1854).

 

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toeg.nr. 2.08.01.07, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Gron. Archieven, monsterrollen via website Noordelijk Scheepvaartmuseum.
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
GRC = Groninger Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant