Inloggen
KAREL AUGUST - ID 14250


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1849-09-06 / 1871-03-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1849
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brik
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Smit, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1849-08-31
Delivery Date: 1849-09-06
Technical Data

Gross Tonnage: 135.00 lasts
Gross Tonnage 2: 257.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 29.72 Meters Registered
Beam: 5.29 Meters Registered
Depth: 3.64 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1849
Datum agenda: 1849-09-26
Register nr: 18490752
Scheepsnaam: KAREL AUGUST
Type: Brik
Lasten: 135
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Overzee & Co., van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Vollenhoven, J. van
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1849-09-06 KAREL AUGUST
Manager: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

eigenaar/aankoper   KAREL AUGUST volgens bijlbrief d.d. 8 september 1849:

Cornelis Smit, Alblasserdam (4/12e part),

Gerrit Duuring Jr., Rotterdam (3/12e part),

firma van Overzee & Co., Rotterdam (3/12e part en boekhouders van het schip), 

Jacob van Vollenhoven, Rotterdam (2/12e part), 

Ship Events Data

1867-12-01: Damaged
Hellevoet, 1 december 1867. De Nederlandse brik KAREL AUGUST, kapt. Meermans, is gisteren avond op drift geraakt en op de Kanaalhaven gesleept met gebroken ankerstok.
1871-03-00: Sold to foreign country
Na binnenkomst op 6 maart 1871 werd de KAREL AUGUST verkocht aan een Duitse rederij.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Jacob van Vollenhoven was met vlagnummer R259 in de periode 1849 t/m 1855 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein Jb. van Vollenhoven met vlagnummer R259 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849, 1851      van de brik “Karel August”       135 last                   varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*   1855                 van de bark “Vesta”                   228 last                   varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt J. van Vollenhoven als gezagvoerder gedurende:

*   1850 t/m 1852 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1853 t/m 1855 van de bark “Julie” gebouwd in 1853 te Alblasserdam, 417 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1856 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Vollenhoven, Jacob van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Andreas George Bouten werd geboren op 09 november 1817 te Koningsbergen als zoon van de Nederlands Hervormde Ludwig Jacob Bouten en Anna Catharina Elizabeth Luxen. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Boompjes Wijk 1 nr. 166 (nieuw 111).

Hij huwde op 06 ferbruari 1850 te Rotterdam met Anna Catharina van Otterloo, geboren op 10 oktober 1813 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Martinus van Otterloo en Maria Wagenaar.

Hij overleed te Rotterdam op 26 maart 1888 aan de Jonker Fransstraat005.

De opgaven van de ouders van de drie broers Adolphus Eduardus, Jacob en Andreas George verschillen in spelling.

 

Hij zou geboren zijn te Veendam in 1818071. (deze geboorte-opgave klopt niet met voorgaande vermelding

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.G.Bouten was met vlagnummer R347 in de periode 1852 t/m 1888 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

A.G.Bouten was in 1856 “afwisselend commissaris” van de Maatschappij058.

Andreas George Bouten wonend te Rotterdam was met vlagnummer D2 lid in de periode 09 september 1869 t/m zijn overlijden op 26 maart 1888 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Ten tijde van zijn inschrijving was hij gezagvoerder van de “Nicolin” (zal verschrijving zijn voor “Nicolette”) varend voor rederij G. van Brakel & Co  064

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1888 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1888 is overleden058.

In het kasboek van het Dordtse College dd 08 mei 1888 staat de de boeking van de uitkering aan de erven van kapitein A.G.Bouten te Rotterdam van de regelementair toegestane f 200,-.064b

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat A.G.Bouten als gezagvoerder064a:

*1874 fregat “Nicolette”                                                                                                             boekhouder van Brakel & Co te Dordrecht

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat kapitein A.G.Bouten met vlagnummer R347 als gezagvoerder in de ledenlijsten van 058:

*1855                    brik “Karel August”              135 last              varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*1858, 1859         bark “Samuel Henricus”       323 last              varend voor G.H.Stoltenberg & Zoon te Rotterdam

*1862 t/m 1867   geen vermelding van schip en boekhouder

*1874, 1877         fregat “Nicolette”                   640 last              varend voor van Brakel & Co te Dordrecht

*1877                    fregat “Nicolette”                   1211 ton n.m.    varend voor van Brakel & Co te Dordrecht

*1878, 1880         fregat “Nicolette”                   1004 ton n.m.    varend voor van Brakel & Co te Dordrecht

*1881 t/m 1883, 1885 t/m 1887                                                      geen vermelding van schip en boelhouder

 

Bouma025 vermeldt A.G.Bouten als gezagvoerder gedurende:

  • 1853 t/m 1855 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;
  • 1858 t/m 1859 van de bark “Samuel Henricus”, gebouwd in 1855 te Capelle aan de IJssel, 611 ton, varend voor G.H.Stoltenberg & Zn te Rotterdam;
  • 1870 t/m 1881 van het 3/mschip “Nicolette” ex Bonniton, gebouwd in 1865 te Quebec, 1211 ton o.m., varend voor van Brakel & Co te Dordrecht.

 

“Op 18 september 1869 wordt een koopbrief nr. 267 ingeschreven in het Register van Bijl- en Koopbrieven te Dordrecht van het fregat “Nicolette” ex Bonniton, 1064 ton, gebouwd in 1865 op de werf Davis te Quebec, Canada. Op 02 september 1869 was er een akte van verkoop bij de notaris Willem Simon Burger Wz te Rotterdam van Robert William Morgan te Londen aan Gerrit van Brakel Gerritz. te Dordrecht voor f 78.000,-. Voor de eerste reis wordt er op 27 oktober 1869 aangemonsterd te Dordrecht, monsterrol nr. 2397 en vertrekt het schip met 26 bemanningsleden naar Batavia onder kapitein Andreas Georg Bouten.”

informatie van G.J.Mulder te Cappelle aan de IJssel dd 08 juli 2008.Deze kreeg de info van G. van Brakel te Tienhoven.  Deze persoon is een nazaat van de reder Gerrit van Brakel uit Dordrecht.

Overige bijzonderheden

Een afbeelding van het fregat “Nicolette” (ex Bonniton) staat op p.109 van W.W.Petrejus - Het schip vaart uit - De Boer Maritiem, 1975. Het schip draagt vlagnummer 2 van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”, zijnde het nummer van kapitein A.G.Bouten. Origineel in Museum Prins Hendrik te Rotterdam.

De Raad van Tucht bij de koopvaardij deed op 28 maart 1872 uispraak inzake een klacht tegen kapitein Andreas George Bouten, gezagvoerder van het fregat “Nicolette”. Er zijn geen details van deze uitspraak vermeld. 104*

In de zitting van 19 october 1874 van de parlementaire enquête door de Tweede Kamer “omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot” (zitting 1874 - 1875) werd verhoord kapitein Jacob Bouten. Het verslag staat op p.425 t/m 428. In dit verslag wordt hem de vraag gesteld hoe hij over de tuchthandhaving aan boord denkt in het licht van de nieuwe wet op de tucht. Jacob Bouten is daar zeer negatief over en vraagt om meer macht voor de kapitein. Hij refereert aan zijn eigen ervaringen maar ook aan die van zijn broer:

“Mijn broeder, ook kapitein, had een stuurman aan boord, een eerste deugniet. De kapitein had sterke drank, arak, te Batavia gekocht voor eigen gebruik; de stuurman verkocht daar een gedeelte van aan het volk en aan gepasporteerde militairen, die ook met het schip meegingen, en hij wierp de rest over boord. Hij zocht daarenboven allerlei moeilijkheden en kocht anderen om ten einde te getuigen tegen mijn broeder, dien hij valschelijk beschuldigde van hem te hebben willen vermoorden.

Die stuurman werd op de tehuisreis ontslagen; hij verliet St.Helena het schip, kwam per mail naar Nederland, en beklaagde den kapitein voor den raad van tucht. Hij wachtte daarmeê echter tot op het ogenblik dat mijn broeder op nieuw met zijn schip vertrekken moest. Deze kon dus niet voor den raad verschijnen en schreef, dat hij in zee ging; hij werd veroordeeld om zes maanden in zijne betrekking geschorst te worden, op grond dat hij den stuurman ontslagen had. Mijn broeder werd niet gehoord; hij werd veroordeeld op de beschuldiging van den stuurman.”

Het is niet duidelijk om welke van de twee broers-kapiteins van Jacob Bouten het ging.

Ontleend aan van Blokland-Visser064 het volgende:

MRD = Monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht

Op 09 november 1833 (MRD nr 651) monsterde A.G.Bouten te Dordrecht aan als lichtmatroos (16 jaar wonend te Rotterdam) op het kofschip “Harmonie” 182 ton, onder kapitein is Gieze (Genus) E de Boer, varend voor reder Klerk en Voogd te Dordrecht

Op 06 april 1839 was hij stuurman met een gage van f 30,- per maand op het kofschip “De Handelaar van Sappermeer,” onder kapitein is B.H.Nijman uit Sappermeer varend voor reder J.B.’t Hooft te Dordrecht

In 1849 (MRD nr 1414) was hij 3e stuurman voor een gage van f 26,- per maand op het fregat “Koningin der Nederlanden,” 392 last, onder kapitein is Evert.Groeneveld Cadee voor de Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrok naar Batavia

Op 27 oktober 1869 (MRD nr 2397) t/m 1874 is hij kapitein op het fregat “Nicolette” en vertrok met 26 man naar Batavia.

 

E-mail Ger Mulder, dd 12 augustus 2005 g.j.mulder@wxs.nl

Dag meneer Parma,

In het kadaster stuitte ik onlangs bij toeval op een bark “Nicolette” van een Gerrit van Brakel c.s. uit Dordrecht.

Nu had ik destijds in Groningen een jeugdvriend genaamd Gerrit van Brakel, die later een zeilboot kreeg die hij ‘Nicolette’ noemde. Zij moesten familie zijn, hetgeen inderdaad het geval was.

Ik heb de geschiedenis van de ‘Nicolette’ even opgevist voor zover ik deze in het kadaster vond en aan mijn vriend gezonden.

Hetzelfde doe ik nu aan u, waaruit u zult zien dat de verkoop door Van Brakel cs aan de mannen in Nieuwediep een jaar eerder was dan ‘Bouma’ aangeeft.

 

Fregat  ‘NICOLETTE’

Dit schip werd in 1865 als ‘BONNITON’ in Quebec, Canada gebouwd voor rekening van de heren R.W. Morgan, J.W. Adamson, T. Ronaldson, J. Brunswick, H.W. Low, J. Brown en R. Barclay Brown, vrijwel allen woonachtig in Londen. De heren konden weliswaar geen bewijs van eigendom overleggen, maar verklaarden dat het schip hun eigendom was en vrij van schulden in eigendom werd overgedragen.

Het driemast zeilschip was groot 1063 ton.

Begin augustus 1869 verkochten de heren hun schip, liggende in Rotterdam, aan een consortium bestaande uit een zestal investeerders uit Dordrecht onder leiding van Gerrit van Brakel Gerritszoon. De participanten in het schip waren:

  1. van Brakel Gzn, koopman (in koloniale waren), 15/106e aandeel

O.J. van der Elst van Bleskensgraaf, koopman, 19/106e aandeel

  1. van der Elst, medicinaedoctor, 15/106e aandeel
  2. Vriesendorp, agent der Nederlandsche Handel Maatschappij, 12/106e aandeel
  3. Bouten, ridder der Orde van de Eikenkroon, particulier, 15/106e aandeel

C.J.J. Verbroek, koopman 15/106e aandeel

Simon van Brakel, koopman, 15/106 aandeel

 

Het fregatschip met deszelfs rondhout, staande en loopende want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, niets daarvan uitgezonderd, werd gekocht voor £ 6500 oftewel ƒ 78.000. Betaling geschiedde in wissels tegen een koers van ƒ 12,00. Op deze aankoop werd geen hypotheek gegeven.

De afmetingen waren 53,12 m. lang, 10,96 m. breed en hol 6,84 m. Het fregat was volgens de nieuwe meting nu 1004 ton groot.

Het schip – dat de naam ‘NICOLETTE’ kreeg – werd onder Nederlandse vlag gebracht en op 2 september 1869 in het kadaster in Rotterdam teboekgesteld; de registratiekosten bedroegen ƒ 2.152,80.

De ‘NICOLETTE’ kreeg het brandmerk 1086 Rott 1869. Kapitein werd A.G. Bouten.

Gerrit van Brakel Gzn was handelaar in koloniale waren en werd de ‘boekhouder’, d.w.z. manager. Dat hield in, dat hij de dagelijkse gang van zaken regelde, zoals financiën, verzekeringen, bevrachting, bemanningszaken, onderhoud en reparatie.

Gerrit van Brakel (* 1935) vertelde uit de familie gehoord te hebben dat het schip indertijd werd gebruikt voor de vaart op Oost-Indië. Daarom was het commercieel nuttig dat J. Vriesendorp als agent van de N.H.M. in het schip aandelen had. Deze maatschappij was weliswaar niet meer de monopoliehouder bij de export van specerijen uit het Verre Oosten maar nog wel een grote speler op deze markt.

Op 09.01.1881 werd de ‘NICOLETTE’ inclusief inventaris en chronometer, liggende in de Kolkhaven in Dordrecht, tijdens een openbare verkoping verkocht aan Jan Kroonen, aannemer wonende te Dordrecht.

Ten gevolge de niet betaling der Koopsommen en kosten waarvoor die toewijzing is geschied werd Kroonen op 28 januari 1881 na sommatie tot betaling in gebreke gesteld.

Op 9 maart 1881 volgde een tweede verkoping in het koffijhuis ‘Koophandel en Zeevaart’ aan de Groenmarkt in Dordrecht, ten verzoeke van de heer Gerrit van Brakel Gerritszoon, reeder op vracht, en mede op verzoek van de mede-eigenaren (die nog dezelfde aandelen-verhoudingen hadden als bij de aankoop in 1865).

Bij de eerste sessie van de veiling werd bij opbod ƒ 20.000 geboden door Henri Vriesendorp Jr, makelaar in Dordrecht. Deze verdiende daarmee ƒ 200, namelijk het 1% strijkgeld. Daarna volgde de afslag, waarbij op ƒ 40.000 werd begonnen. Bij ƒ 21.500 klonk het “mijn” van Eduard Carel Antonie Koli, makelaar te Amsterdam. Deze verklaarde terstond te hebben gehandeld voor de Heeren  Van Veen en Van der Meulen, reeders (en zeilmakers) te Nieuwediep. Op deze aankoop kwam nog 5% aan diverse kosten voor de kopers. Ook de chronometer werd door de kopers overgenomen; de prijs hiervoor bedroeg ƒ 40.

Kapitein van het fregat dat de naam ‘NICOLETTE’ behield werd H. Jörgensen.

Op 28 maart 1881 volgde de teboekstelling van de nieuwe eigenaars in het kadaster te Rotterdam.

Van Veen en Van der Meulen waren sinds maart 1865 reeds eigenaar van de 617 ton grote bark Gebroeders Janzen (ex ‘Linden’), die zij voor ƒ 21.000 tweedehands hadden gekocht.

In juli 1879 hadden zij de 512 ton grote bevaren bark ‘Anevoca’ voor ƒ 16.000 aangeschaft.

 

Volgens ‘Zeetijdingen’ (scheepvaartberichten in de krant) van 13 oktober 1891 was de ‘Nicolette’ op een positie 47° N 36° West in zinkende staat verlaten. Het schip zal dus eind september of eerste dagen oktober ongeveer 900 mijl oostelijk van Newfoundland zijn gezonken. De bemanning moet zijn gered.

Algemeen Handelsblad 10 september 1870

Kapt. Bouten van het Holl. Schip NICOLETTE rapporteert van 4 tot 15 juli tussen 34º53’ en 34º47 Z.B. en 20º35’ en 21º24’ O.L. zeer slecht weer te hebben ontmoet; het schip was daarbij op haar zijde geworpen en bevindende na enige uren zo te hebben gelegen, dat het schip niet wilde rechten, waren zij verplicht omtrent 800 balen koffie en 10 kranjongs (opm: à ca 1800 Ned. ponden) suiker over boord te werpen, het schip maakte geen water.

 

Aanvullende gegevens van Gerrit van Brakel te Tienhoven via een mail dd 08 juli 2008 van Ger Mulder te Capelle aan den IJssel.

Gerrit van Brakel, geboren in 1827 te Dordrecht als zoon van Gerrrit van Brakel en Catharina Moll trouwt in 1853 met Catharina Elisabeth Kuypers, dochter van Frederik Carel Kuypers en Cornelia van der Steen. Hij is koopman/reder.

“Op 18-9-1869 wordt een koopbrief nr. 267 ingeschreven in het Register van Bijl en Koopbrieven te Dordrecht van het fregat “Nicolette” ex Bonniton, 1064 ton, gebouwd in 1865 op de werf Davis, Quebec, Canada.

Op 2-9-1869 akte van verkoop bij notaris Willem Simon Burger Wz te Rotterdam van Robert William Morgan te Londen aan Gerrit van Brakel Gerritz te Dordrecht voor f 78.000,-. Voor de eerste reis wordt er op 27 oktober 1869 aangemonsterd te Dordrecht, monsterrol nr. 2397, en vertrekt het schip met 26 bemanningsleden naar Batavia onder kapitein Andreas Georg Bouten.”

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Bouten, Andreas George

Familiegegevens en opleiding

In het Bevolkingsregister 1851-53 (-64) van Amsterdam staat Johannes Pieters Gerrebrands, geboren op 18 juni 1825 te Amsterdam, gehuwd, Nederd.Hervormd, vanaf 1863 wonend op de Lauriergracht.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.P.C.Gerrebrands als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1857 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1858 t/m 1863 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1864 t/m 1867 van de bark “Maarten van Rossem”, geboud in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

J.P.C.Gerrebrands vertrok per 25 september 1865 van Hellevoetsluis met de “Maarten van Rossem” en 1 landmachtsoldaat. Hij kwam te Batavia aan op 12 januari 1866 na een reis van 109 dagen.

Op 29 november 1866 vertrok hij van Brouwershaven met de “Maarten van Rossem” en 1 landmachtsoldaat. Hij arriveerde te Batavia op 09 april 1867 na een reis van 131 dagen065.

 

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Gerrebrands, Johan Pieters C.

Familiegegevens en opleiding

Aart Huizer werd geboren te Zwijndrecht op 26 april 1839005.

 

Aart Huizer werd geboren te Zwijndrecht op 26 april 1839 .

Hij huwde te Rotterdam op 27 september 1865 met Augustina Christiana Frederika Popken, geboren te Rotterdam c. 1845 als dochter van Franz Hermann Popken en Elizabeth Augustina Krull. Zij overleed te Rotterdam op 05 januari 1936.

Aart Huizer overleed te Soerabaja op 28 september 1882. Hij was een broer van scheepskapitein Teunis Huizer, zie aldaar.

Informatie dd 27 juni 2004 van mevr. E.C.Huizer-Sibinga Mulder te Naarden.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Huizer was met vlagnummer R45 in de periode 1858 t/m 1878 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Huizer met vlagnummer R45 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859           van de brik “Karel August”                         134 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

*    1862 t/m 1867     van de bark “Brouwershaven”                   317 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

*    1874, 1877           van de bark “Maarten van Rossem”          381 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.Huizer als gezagvoerder gedurende:

*    1858 t/m 1861 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1862 t/m 1869 van de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Zierikzee, 599 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1869 t/m 1870 van het fregat “Hebe”, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 650 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1872 t/m 1879 op de bark “Maarten van Rossem”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Oosterzee & Co te Rotterdam. Het schip voer in 1880 onder reder W.Smit te Pekela en was herdoopt in “Noord Holland”;

*    1875 van de bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam. (deze opgave klopt niet mer de vorige. Wellicht was er een andere kapitein A.Huizer).

 

Overige bijzonderheden

 “Brouwershaven

De kiel van deze bark werd op 25 juni 1840 gelegd door scheepsbouwmeester C.Mak Czn op de Commerciewerf. Op 2 september 1841, om twee uur ’s middags, werd de Brouwershaven te water gelaten met het beste gevolg. Het schip werd vervolgens door een stoomboot naar Alblasserdam gesleept om te worden opgetuigd.

De Brouwershaven was 599 ton groot. Haar lengte bedroeg 125 voet, haar breedte 32 voet en haar diepte was 19 voet. De Nederlandse Handelsmaatschappij bevrachtte het schip voor Oost-Indië. …

Op 13 augustus 1861 werd het schip in Rotterdam geveild en voor 19.400 gulden verkocht aan de Fa.Van Overzee en Comp. te Rotterdam. … “. De volgende kapiteins waren A.Huizer, J.G.Wiebenga en P.J.L.Feensma (moet zijn Teensma). 074.

“Abraham de Vos … tekent … aan: Gedurende 46 jaar heeft deze bark gevaren, wat wel een bewijs is geweest van de solide bouw. Voor zover hem bekend was dit jet langst varende schip geweest, dat in Zierikzee werd gebouwd”074.

 

Zierikzeesche Courant 09 maart 1864

Op 08 maart 1864 is te Zierikzee geariveerd de “Brouwershaven”, kapt. A.Huizer, komend van Padang op weg naar Rotterdam

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Huizer, Aart

Familiegegevens en opleiding

Abraham van der Eyk werd op 02 september 1843 ingeschreven als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Hij werd geboren te Zierikzee op 04 oktober 1830 als zoon van Engel van der Eyk, zeeloods te Brielle, wonende in de Voorstraat, en Maria van der Boom.

De vermelding: "Besluit 21 aug 1844 op verzoek der ouders bestemd voor de gewone koopvaardij hier te lande". Van 1844-1846 een drie-maandelijkse rapportage over de vorderingen in zeevaartkunde, "schoolonderwijs" (nederlands, frans, engels), scheepswerk en tekenen. Voorts:

"24 dec 1845  aangenomen tot lidmaat der Ned.Herv.Gemeente door Do Meyjes

 18 juny 1846  geplaatst als jongen op het schip Ida Wilhelmina capt.Geerlings naar Batavia voor Rotterdam

 31 july 1846  bekomt den hoogsten prijs in de 3de classe zeevaartkunde zijnde de octant

 22 juny 1847  terug van de reis met goed attest

 6 july 1847  geplaatst als ligtmatroos op het schip Abel Tasman Capt.van Haften naar Batavia voor Dordrecht Gagie ¦10,-

 1 juny 1848  terug van de reis met goed attest

 7 dito  ontslagen".004(533/2010)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.van der Eijk werd met nr.684 lid van Zeemanshoop per 19 augustus 1856 op voorspraak van J.H.Schipper. Zijn schip was de "Ida". Heeft bedankt als lid002.

In de Algemene Vergaderingen van 12/19 augustus 1856 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als lid voor de vlag voorgesteld/aangenomen Abraham van der Eijk, oud 25 jaar, voerend de bark “Ida”, voor rekening van en met adres bij Gregory Pierson, op voordracht van kapitein J.H.Schippers.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 november 1857 staat een brief van kapitein A. van der Eyk “verzoekende storting te mogen voldoen voor eene reeds afgeloopen reis en schoon gehuwd zijnde voor de eerstvolgende reis te mogen deelnemen, doch buiten risico voor het Fonds.” Het Bestuur wijst dit verzoek af.042.

In de Bestuursvergadering dd 29 april 1858 bedankt A. van der Eijk voor het effectief lidmaatschap voor de vlag.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van 25 mei 1858 staat het bedanken van kapitein A. van der Eijk voor het lidmaatschap voor de vlag.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                naam reder/boekhouder

         684                      1856-1857                 bark                  Ida                                  J.L.Gregory Pierson

 

Bouma025 vermeldt A.van der Eijk als gezagvoerder gedurende:

*    1857 t/m 1858 van de bark “Ida” ex Bantam, gebouwd in 1835 te Amsterdam, 380 ton o.m., varend voor T.L.Gregory Pierson te Amsterdam. Het schip werd in 1858 gesloopt;

*    1861 t/m 1863 van de bark “Maarten van Rossem”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1862 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

      Overlap met de vorige opgave.

*    1869 t/m 1873 van de bark “Maria & Sarah” ex Lammina Elisabeth, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 637 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1873 t/m 1874 van de bark “Emma” ex Baron van Heemstra, gebouwd in 1862 te Middelburg, 751 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door A. van der Eijk.104

 

Ontleend aan. van Blokland-Visser064 het volgende:

In de vergadering van het Dordtse zeemanscollege van 23 maart 1855 wordt op plechtige wijze een gouden medaille uitgereikt aan kapitein W.F.Broeksmit en aan de 1e stuurman van der Eijk een zilveren medaille, tevens een loffelijk getuigschrift, beiden van het schip “Bato”, door de Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vanwege de redding der Equipages van:

1e Engels fregat “Fatyma,” kapitein W. Hardie bestaande uit 23 personen.

2e Engels barkschip “Tthomassin,” kapitein Holmes equipage 12 personen de kapiteinsvrouw en 3 kinderen.

3e Engels barkschip “Elizabeth,” kapitein H.Churchill 13 personen .

Deze schepen waren in de Torresstraat bij de noord/oost en noord/west kust van Australie gestrand op de NO-kust van het eiland Raine en Boot, resp. de NW-kust van het eiland Booby Zij werden aan boord van de “Bato,” met zeemanshartelijkheid verpleegd. Later werden 11 personen aan een ander schip overgegeven. De overigen werden veilig in Batavia aan wal gebracht.

Het is onzeker of deze melding betrekking heeft op Abraham van der Eijk.

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Eyk, Abraham van der

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.Meermans was met vlagnummer R174 in de periode 1863 t/m 1874 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1874 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1874 voor het effectief lidmaatschap heeft bedankt058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein P.Meermans met vlagnummer R174 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1863 t/m 1867     van de brik “Karel August”               135 last     varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Foto (nr.49) van kapitein P.Meermans beschikbaar047.

 

Bouma025 vermeldt P.Meermans als gezagvoerder van/in:

*    1863 t/m 1870 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1871 t/m 1873 van het fregat “Hebe”, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 650 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

 

Overige bijzonderheden

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Meermans, P.

Familiegegevens en opleiding

Geen

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H. van Braam als gezagvoerder gedurende:

  • 1871 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar Duitsland.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Braam, H. van

Afbeeldingen


Omschrijving: KAREL AUGUST, aquarel gemaakt in 1849, kapitein Jacob van Vollenhoven. Tekst op schilderij : "Brik Karel August ten Reede van Buenos Aires komende 1849".
Collectie: Belder, A., Alblasserdam
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: KAREL AUGUST, tekening gemaakt in 1920, kapitein P. Meermans. Onderschrift tekening : Nederlandsche brikschip "Karel August", kapitein P. Meermans, van Rotterdam naar Batavia in 1866-1867
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam
Vervaardiger: Lourens, M.M. Sr.
Onderwerp: Havenopname
Algemene informatie

DT 080371
Helvoet, 6 maart.Binnengekomen KAREL AUGUST, H. van Braam, laatst van Vlissingen.
In de tussentijd is het schip verkocht aan reders in Duitsland.
OHC 270471
Helvoetsluis, 26 april. Vertrokken KAREL AUGUST, Petersen naar Engeland

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.173
DVD VIII – 398, 399
BIJLBRIEF
Naam schip KAREL AUGUST

plaats en datum acte bijlbrief, Alblasserdam, 6 september 1849

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam

gevoerd door kapt. Jacob van Vollenhoven

eigenaar/aankoper Cornelis Smit, Alblasserdam (4/12e part), Gerrit Duuring Jr., Rotterdam (3/12e part), firma Van Overzee & Co., Rotterdam (3/12e part en boekhouders) , en Jacob van Vollenhoven, Rotterdam (2/12e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 135 lasten

tuigage / aantal dekken 1 dek

afmetingen lang 29,72 m., breed 5,29 m., hol 3,64 m.

kiellegging

tewaterlating 31 augustus 1849

plaats / datum registratie Papendrecht, 8 september 1849

nummer van registratie deel 54, folio 13, verso, vak 5

notaris Burgemeester Alblasserdam

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 250208

Naam KAREL AUGUST
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1849
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1849
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 173
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk