Inloggen
COLOMBIA - ID 1424


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1915
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Awning deck
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 133
Launch Date: 1915-04-14
Delivery Date: 1915-10-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen & Spoorwegmaterieel N.V, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 3350
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (28 , 43 5/16 & 74 - 51 3/16)
Speed in knots: 13
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 5644.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 3448.00 Net tonnage
Deadweight: 5750.00 tons deadweight (1016 kg)
Bale: 189000 Cubic Feet
 
Length 1: 115.52 Meters Registered
Beam: 14.78 Meters Registered
Depth: 9.90 Meters Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
111 0 100 0 0 211
Ship History Data

Date/Name Ship 1915-10-00 COLOMBIA
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NKQD

Date/Name Ship 1916-11-00 COLOMBIA
Manager: W.R. Grace & Co. Inc., San Francisco (Cal.), U.S.A.
Eigenaar: Pacific Mail Steamship Co. Inc., San Francisco (Cal.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: San Francisco (Cal.) / U.S.A.

Date/Name Ship 1925-00-00 COLOMBIA
Manager: W.R. Grace & Co. Inc., San Francisco (Cal.), U.S.A.
Eigenaar: Panama Mail Steamship Co. Inc., San Francisco (Cal.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: San Francisco (Cal.) / U.S.A.

Ship Events Data

1916-01-00: Verkocht aan Hannevig Bros. te Christiania (Noorwegen), en door deze in maart 1916 doorverkocht naar U.S.A., zonder onder Noorse vlag te hebben gevaren. (opm: voer medio april 1916 nog onder Nederlandse vlag voor de K.W.I.M.).
1916-04-01: Het nieuwe passagiersschip 'Columbia' van de Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM), onder kaptitein G.D. Nieman op weg van Baltimore naar Amsterdam met een lading mais, loopt op de Noordzee, 3.5' ten zuiden van de Galloperboei op een mijn. Het schip blijft drijven en weet vervolgens nog naar Gravesend te stomen onder 'stand by' van het Noorse ss. 'Nanna' en een Britse jager.
Opm.: Vertrok pas op 29 november 1916 onder U.S.A.-vlag als ‘COLOMBIA’ van Amsterdam naar New York.

1931-08-13: Final Fate:
Op reis met passagiers en stukgoederen van New York naar San Francisco is de ‘COLOMBIA’ op 13 september 1931 gestrand op Point Tosco (Isla Margarita, Baja California) en ‘Total Loss’ geworden. Alle passagiers en bemanningsleden werden gered.

Afbeeldingen


Omschrijving: COLOMBIA
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: COLOMBIA
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: COLOMBIA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: COLOMBIA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Werf
Algemene informatie

AH 070916
De COLOMBIA gekapseisd.
Een zeker zeldzaam ongeval is vanmorgen gebeurd met het stoomschip COLOMBIA, dat voor de wal aan de werf van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij in reparatie lag. Omstreeks elf uur, toen het schip enige meters verhaald werd om onder de grote bok te worden gebracht, is het plotseling naar stuurboordzij gaan overhellen, waardoor het water door poorten en andere gaten, welke allen open stonden, naar binnen stroomde en ten gevolge daarvan is het schip kort daarna geheel over stuurboord gekapseisd, zodat het nu in een hoek van zeker wel 60 graden tegen de wal ligt. De COLOMBIA meet 5.500 bruto ton en is de 14 April 1915 te water gelaten van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, waar het schip gebouwd was voor rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst. Deze Maatschappij heeft het onlangs verkocht aan een Amerikaanse rederij, de Pacific Mail Steamship Co., voor de dienst tussen San Francisco en Japan. Nadat het schip verkocht was is het op de thuisreis, terwijl het nog in dienst was van de West-Indische Mail, op een mijn gelopen in de Noordzee. Do Amerikaanse maatschappij had aan de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij de herstelling van de averij opgedragen, benevens enige veranderingen. Daartoe heeft het schip allereerst gedokt. Een week of vijf geleden is het uit het dok gekomen en aan de wal gemeerd, opdat daar het verdere werk in het schip zou gebeuren. Het schip was geheel ledig, kolenruimen en tanks waren geledigd, daardoor lag het schip hoog op het water. Waarschijnlijk heeft tijdens het werk aan boord, waarbij natuurlijke nieuwe platen en onderdelen zijn ingebracht, het schip zich enigszins in de grond vastgewerkt. Toen het nu hedenmorgen verhaald werd, is het uit de grond getrokken op de grond, zodat het op zijn kiel stond. Waarschijnlijk is het toen door de grote bovenzwaarte geheld en daar het zo ver ging, dat de poorten water maakten, is toen het schip volgelopen en geheel omgeslagen. Hoewel het water natuurlijk snel naar binnen stroomde, hebben de arbeiders die in het schip aan het werk waren, zich toch nog kunnen redden, zij het ook met achterlating van gereedschappen en kleren, welke zij tijdens het werk aan boord hadden geborgen. Vooral de enkele mensen die in de tanks werkten, hadden enige moeite om eruit te komen, het is hun gelukkig toch gelukt. De eigendommen van de bemanning, er was reeds een Amerikaanse equipage aan boord, liep geen gevaar, wijl de hutten van de bemanning meest aan dek zijn, en dus ook thans nog boven water uitsteken, hoewel midscheeps de bovenkant van de verschansing een goed eind onder water zit. Een geluk is het, dat het schip naar de walzijde is omgeslagen, waardoor het ten slotte stuitte. Ware het naar de andere kant omgeslagen, dan zou het waarschijnlijk geheel omgegaan zijn. Om te voorkomen, dat het schip van de wal wegzakt, liggen er nu voortdurend vier sleepboten langszij, die het met volle kracht tegen de wal drukken. Het zal ongetwijfeld een heel karwei zijn om het schip weer vlot te krijgen. Eerst zal men het waarschijnlijk een paar dagen moeten laten liggen om het tot rust te laten komen. Dan moeten duikers alle poorten en andere gaten, welke thans onder water zijn, sluiten en stoppen, en dan kan men het schip gaan leegpompen, waardoor het vanzelf weer overeind komt. Wanneer men zover zal zijn, is thans evenwel nog niet te zeggen. De JASON van de Amsterdamse brandweer was spoedig na het ongeval ter plaatse om eventueel diensten te verlenen bij het leegpompen. Zoals wij boven uiteenzetten, konden deze diensten thans evenwel nog niet aanvaard worden.

AH 080916
De COLOMBIA.
De positie van de gekapseisde COLOMBIA is belangrijk verbeterd. Het schip heeft zich in zoverre hersteld, dat de bovenste rij patrijspoorten, welke eerst onder water zaten, weer boven water zijn gekomen. Hierdoor zijn de werkzaamheden belangrijk vergemakkelijkt. De poorten en andere openingen zijn nu gesloten en de klinkgaten zijn gestopt. Men is dan ook heden reeds kunnen aanvangen met het leegpompen, wat geschiedt door een pomp van Gebroeders Goedkoop. 

RN 301116
Amsterdam, 29 november. Het Nederlandse stoomschip COLOMBIA van de Kon. West-Indische Maildienst, dat indertijd bij het droogdok scheef viel, is verkocht naar Amerika aan de Pacific Ocean Company. Het schip is hedenmorgen naar zee vertrokken.