Inloggen
CLASINA - ID 1393


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1926
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 11530 GRON 1926
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 38
Launch Date: 1926-03-17
Delivery Date: 1926-05-11
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 70
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes gloeikop Type (300x300)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 123.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 79.00 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.30 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.78 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.98 Meters Depth, moulded
Draught: 1.82 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-05-1952
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Uit de zeevaart en in 1953 in de binnenvaart.

Ship History Data

Date/Name Ship 1926-05-11 CLASINA
Manager: Anne Steenstra, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: Anne Steenstra, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwartsluis / Netherlands
Callsign: NKGR
Additional info: Call sign 1934: PDKV

Ship Events Data

1926-04-10: Dagregister deel 25 nummer 180. Tien April 1900 zes en twintig. De ondergeteekende Anne Steenstra, schipper gedomicilieerd te Zwartsluis verklaart: Dat hij is de eenige eigenaar van het stalen motorschip genaamd “Clasina”, gebouwd voor rekening van ondergeteekende door de N.V. Noord Nederlandsche Scheepswerven te Groningen in 1926, groot 79,35/100 ton van 2.83 kubieke meter, thuis behoorende te Groningen. Verzoekende hij, dit schip in de registers ten Hypotheekkantore te Groningen te zijnen name te stellen. Geteekend te Groningen 10 April 1926. A. Steenstra. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 12 April 1926 no. 587 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk: 11530 GRON 1926
1926-05-00: NvhN 19-05-1926: Groningen, 19 Mei. Zaterdag 15 dezer is van een der hellingen van de N.V. Noord-Nederl. Scheepswerven alhier met goed gevolg te water gelaten een motorvrachtschip. Afmetingen 31.50 X 5.40 X 2.25 Meter. Het schip zal worden gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie. Voor de voortstuwing zal in dit schip geplaatst worden een 80 P.K. „Bolnes"-motor.
Van dezelfde scheepswerven zijn de vorige week vertrokken: Het motorvrachtschip „CLASINA", eigenaar en kapitein A. Steenstra, van Zwartsluis. Het schip heeft de volgende afmetingen: 31.50 X 5.40 X 1.90 Meter, is gebouwd onder toezicht van de Scheepvaart Inspectie en is uitgerust met een 80 P.K. „Bolnes"-motor. De tot motorschip omgebouwde schoener „Resnova", eigenaar en kapitein K. Eeftingh van Gasselternijveen. Dit schip werd uitgerust met een 70 P.K. motor van de N.V. Motorenfabriek „Bolnes" te Bolnes.
1927-10-31: Als CLASINA, zijnde een motorzeilschip, groot 348.67 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Anne Steenstra, schipper te Zwartsluis, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 541 Z GRON 1927 op 't achterschip in de achterste lichtkap op de roef. (Opm.: Brandmerk 11530 GRON 1926 is verwijderd.)
1928-08-09: NvhN 10-08-1928: Delfzijl, 9 Aug. Het m.s. „CLASINA", kapt. Steenstra, beladen met asbestplaten, op reis van Antwerpen naar Kopenhagen, kwam hier met defecten motor aan. De motor is hier hersteld, waarna het schip de reis voortzette.
1940-05-00: Tijdens het bombardement op Rotterdam lag het schip daar. Wist aan de Duitsers te ontkomen. Veranderde de naam in "Hoop" om de Duitsers te misleiden. Uiteindelijk kwam de familie in Elburg terecht, vanuit de polders voer het onder meer met aardappelen naar Amsterdam. Toen het schip in 03.1944 in Harlingen pootaardappelen lag te laden werd het alsnog door de Duitsers in beslag genomen, het kwam in Duitse dienst met als thuishaven Wilhelmshaven. Na de oorlog spoorden de Steenstra’s het schip met behulp van de Ondergrondse op, toen zij haar vonden eisten ze haar op maar de kapitein beschouwde haar als oorlogsbuit. Steenstra zette met behulp van de Amerikanen en de Ondergrondse door en voer haar terug naar Nederland.
In 09.1945 weer terug in Delfzijl.
1953-10-05: Final Fate:
Uit de zeevaart en in de binnenvaart.
Op 07-10-1953 als CLASINA, zijnde een motorschip, metende 209.599 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Rotterdam No. R19332 d.d. 21-08-1953, liggende te Groningen, door J. Frik, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3053 B GRON 1953 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant roef, 0.75 m. uit hekplaat, 0.70 m. uit lengteas en 0.90 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 541 Z GRON 1927 in S.B. zijde in achterkant roef zijn vernietigd.) Het schip is dan nog steeds van Anne Steenstra, schipper te Kampen. Het wordt dan omschreven als: een staalijzeren motorschip met 1 dek, 1 mast voor volkslogies, 1 laadruim een roef, een stuurhuis en een machinekamer waarin geplaatst een 80 Pk 2 cyl. verdieselde Bolnes ruwoliemotor montorno. onbekend. Op 27.01.1956 "Clasina" van Herre Tjerk Steenstra (zoon), Dordrecht. 28.05.1968 "Nomadisch" van Wiemer Hoekstra, schipper te Eernewoude. Het krijgt een nieuwe motor: 6 cyl. 135 PK Penta Volvo dieselmotor bouwjr. 1962 motornr. 1302 aangebracht rechterzijkant motorblok. 19?? verbouwd en wederom verlengd: LL 41,50 Br 5,40 en nu 266 ton laadvermogen. 08.08.1980 "Rehoboth" van Johannes Abram van Toren, schipper te Rotterdam. 1980 T hut geplaatst, om meer ruimte te krijgen. Op 13.09.1996 "Michaël" van Cornelis Hubertus Marie Sars. Het schip werd verbouwd voor bewoning en als werkplaats (Sars Houtbouw) Het wordt omschreven als: een staalijzeren motorschip genaamd “Rehoboth” (thans genaamd ”Michaël”) gebrandmerkt 3053 B GRON 1953, hebbende een dek, een mast, voor volkslogies, een laadruim, een roef een stuurhuis en een machinekamer, welk schip wordt voortbewogen door zes cylinder Penta-Volvo scheepsdieselmotor van 133 Pk (thans Penta Volvo scheepsdieselmotor van 106 kW (=144 Pk) type ND 100B, motor nummer 1302 aangebracht op de rechterzijkant van motorblok, (thans motonummer 66933-14907, aangebracht aan bakboorzijde van het motorblok), welk schip een verplaatsing heeft van 299,678 m3, welk schip is gebouwd in het jaar 1926 te Groningen. Het schip staat 11.2010 nog zo bij het Kadaster teboek.

(zie artikel “De Erfenis, deel 124 in Schuttevaer van 22 november 2003.)

Afbeeldingen


Omschrijving: Clasina 1926.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown