Inloggen
CITO - ID 1383


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-09-26 / 1940-11-12 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 7505 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1910-09-26
Technical Data

Gross Tonnage: 136.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 90.00 Net tonnage
Deadweight: 180.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 31.95 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 29.65 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.03 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.45 Meters Depth, moulded
Draught: 2.15 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1924
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Te Vlaardingen motor ingebouwd: 4tew 3 cil 75 Pk Deutz-Diesel, 7 9/10-12 3/5

Datum 26-03-1927
Type: Remeasurement
Omschrijving: Als CITO zijnde een motorzeilschip, groot 385.94 m3, liggende te Slikkerveer, door B. Klop, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Klaas Salomons J-Bzn, reeder te Gasselternijveen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 221 Z GRON 1927 op het achterschip aan S.B zijde tegen de roef. (Opm.: De vroegere brandmerken zijnde: 7505 GRON 1910 zijn verwijderd.)

Datum 00-00-1943
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 105 Pk Deutsche Werke Kiel A.G, 7 1/16-9 7/16

Datum 00-00-1953
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 2tew 4 cil 180Pk Alpha Diesel.

Ship History Data

Date/Name Ship 1910-09-26 CITO
Manager: Klaas Salomons Jaczn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Klaas Salomons Jaczn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NKFM

Date/Name Ship 1933-06-16 CITO
Manager: Geert Sloots, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Geert Sloots, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NKFM
Additional info: Fl. 16.000. 1934 Callsign PDKN

Date/Name Ship 1940-10-29 HEISTERNEST
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1940-11-12 KUSSFELD
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1943-09-08 KUSSFELD
Manager: Wilhelm Joerk Jr., Hamburg, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1944-00-00 KUSSFELD
Manager: Wilhelm Joerk Jr., Rostock, Germany
Eigenaar: Wilhelm Joerk Jr., Rostock, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rostock / Germany

Date/Name Ship 1945-00-00 CITO
Manager: Geert Sloots, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Geert Sloots, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PDKN

Date/Name Ship 1946-00-00 JAC WEJ
Manager: Jens Hansen, Rudkjøbing, Denmark
Eigenaar: Jens Hansen, Rudkjøbing, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Rudkjøbing / Denmark

Date/Name Ship 1948-00-00 LANGELAND
Manager: Jens Hansen, Rudkjøbing, Denmark
Eigenaar: Rederiet Langeland, Rudkjøbing, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Rudkjøbing / Denmark

Date/Name Ship 1952-00-00 TORJAN
Manager: P/R P.G. Christensen, Odense, Denmark
Eigenaar: P/R P.G. Christensen, Odense, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Odense / Denmark

Date/Name Ship 1960-00-00 NIELS PETER
Manager: N.W. Sørensen, Skive, Denmark
Eigenaar: N.W. Sørensen, Skive, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Skive / Denmark

Date/Name Ship 1970-00-00 NIELS PETER
Manager: Entreprise Kristen Dueholm, Lemvig, Denmark
Eigenaar: Entreprise Kristen Dueholm, Lemvig, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Lemvig / Denmark

Ship Events Data

1910-09-26: Dagregister deel 18, nummer 859, den zeven en twintigsten September 1900 en tien. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Klaas Salomons Jbzn, van beroep schipper, wonende aan boord, gedomicilieerd te Gasselternijveen, gemeente Gasselte, verklaar dat het stalen gaffelschoenerschip genaamd “Cito”, hebbende een dek en twee masten, gemeten op een inhoud van Netto twee honderd negen en negentig en zes en dertig honderdste kubieke meter (299.36 M3) of een honderd en vijf en zeven en zestig honderdste tonnen (105,67) tonnen van 2.83 kubiek meter en gevoerd wordende door mij zelven, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander bent, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip behoort, tot de uitrusting en het victualieeren of bevrachten vereischt wordt te Gasselternijveen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den zes en twintigsten September 1900 en tien. K. Salomons Jz. In de kantlijn staat bijgeschreven: 7505 en opnieuw geboekt 221.
1910-10-19: Eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1528N. Lengte: 31 m 48 cm, breedte: 6 m 06 cm, waterverplaatsing: 232,784 ton. Eigenaar: Klaas Salomons Jbzn., domicilie: Gasselternijveen.
1919-00-00: Na de WO I heeft de 'Cito' in dienst van de Engelse Regering kolen naar Frankrijk gevaren en had de bemanning toegang tot de kantines van het Engelse leger, waar schaarse goederen zoals sigaretten en tabak goedkoop gekocht konden worden.
1920-00-00: Liggend te Gavle in Zweden vastgevroren. De bemanning bleef de gehele winter aan boord om de kosten van de verzekering te drukken. De bemanning bestond uit Kapitein Harm Salomons Szn, zijn broer Willem Salomons als stuurman, Geert Sloots Hzn als matroos (later kapitein/eigenaar) en Labelt Heerspring als kok, allen uit Gasselternijveen.
1940-05-17: Op reis van Faborg naar Aalborg door een Duits oorlogsschip aangehouden en opgebracht naar Hamburg. Op 21 mei prijsverklaard doch op 30 juli weer aan Sloots teruggeven. Op 24 oktober 1940 opnieuw in beslag genomen en in beheer gegeven aan Leth & Co. Het schip is na de oorlog in Korsör, Denemarken beschadigd teruggevonden met kanonnen aan boord. Gerepareerd en weer in de vaart.
Andere lezing: Liggend te Aalborg in Denemarken door de Duitsers gevorderd en ingezet door de Kriegsmarine op Noorwegen en Denemarken. Geert Sloots werd gedwongen de 'Cito' naar Kiel te varen, zijn vrouw bleef met twee kinderen achter in Aalborg. Geert wist in Kiel uit de handen van de Duitsers te ontsnappen en is daarna met vrouw en kinderen bij de families Hendriksen en Age Krohmann te Kolding in Denemarken ondergedoken.
1977-00-00: Final Fate:
Door de eigenaar te Remmerstrand gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: Een schilderij van de CITO met haar oorspronkelijke tuigage. Het schilderij is gedurende de Eerste Wereldoorlog vervaardigd door de Deense schilder Karl Andreas Frederiksen.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: Cito 1910
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De CITO, in een haven van het eiland Jersey, foto uit 1930
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: 'Cito' (bj 1910)
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: NIELS PETER
Gemaakt door: Mikkelsen, Bent
Algemene informatie

AH 100125
Op de Nieuwe Waterweg heeft gisteren met gunstig gevolg de proeftocht plaats gehad van de schoener CITO, die te Vlaardingen werd omgebouwd tot motorschip en voorzien werd van een 3 cilinder Deutz hogedruk motor.