Inloggen
APOLLO - ID 13595

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1843-10-27 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1843
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1843-10-04
Technical Data

Gross Tonnage: 65.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1843
Datum agenda: 1843-10-27
Register nr: 18430591
Scheepsnaam: APOLLO
Type: Schooner
Lasten: 65
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mauritz, Gerard
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Mik, D.
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1843-10-04 APOLLO
Manager: Gerard Mauritz & Co., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gerard Mauritz & Co., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Douwe Mik werd geboren te Wildervank in 1797 als zoon van Jan Douwes Mik (overleden in 1805 te Amsterdam) en Swaantje Jacobs.

In 1821 werd hij weduwnaar van Meins Tjersen Kooiker, overleden in Fort Bath. Hij hertrouwde op 10 februari 1830 te Dordrecht met Maria Pothuis, geboren in 1800 te Dordrecht als dochter van Jan Pothuis en Maria Louman en weduwe van de zeekapitein Roelof Hendrik de Groot, die op 17 november 1828 was overleden. In 1840 woonde hij met zijn gezin in de zg 20 huisjes te Dordrecht. Zijn kinderen waren uit zijn eerste huwelijk Jan en Hermanus (beiden varensgezel) en uit zijn tweede huwelijk Leendert (1834), Jacob (1836) en Jan Douwe (1839) alle drie geboren te Dordrecht.

Hij verongelukte in augustus 1845 met zijn schip de “Apollo”.064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Douwe Jans Mik was met vlagnummer 44 lid van het Dordtse zeemanscollege Tot Nut van Handel en Zeevaart in de periode 12 februari 1837 t/m 1845. Zij schip  bij de benoeming was “Zeelust”.111 en 64a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 21 september 1839 staat het volgende:

“Wordt door kaptein Meppelder en Noort en vanwegen de kapteins Mik en van Driesten aanklagt gedaan tegen kaptein Abbema welke bij het passeren op de rivier dezer Stad hunne No vlag hebben gehijscht doch door genoemde Abbema niet is beantwoord op gelijke wijze.” Het Bestuur legt kapitein Abbema conform artikel 22 van het Reglement een boete op van f 8,-.064a

In een kasboek van het Dordtse zeemanscollege dd 1834-1835 staat de entreestorting ad f 15,- per februari 1836 van kapitein D.J.Mik. 064b

Op 18 augustus 1845 kreeg de weduwe Mik f 100,- uitgekeerd van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”.064a. Deze uitgave staat vermeld in het kasboek dd 18 augustus 1846 van het College met de toevoeging “verongelukt met schoener Apollo”.

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat D.J.Mik als gezagvoerder064a:

*    1837; 1842 t/m 1843                    kof “Zeelust”                                      boekhouder G.Mauritz te Dordrecht

*    1844 t/m 1846                               schoener “Apollo”                                             boekhouder G.Mauritz te Dordrecht

 

Bouma025 vermeldt D.J.Mik als gezagvoerder gedurende:

*    1832 t/m 1836 van de kof “Christina Cornelia”, gebouwd in 1825 op de werf van Jan Schouten te Dordrecht, 214 ton o.m., varend voor K.IJsberg te Dordrecht. Het schip was in 1836 te Dordrecht te koop;

*    1836 t/m 1843 van de galjoot “Zeelust”, gebouwd in 1828, bouwplaats niet vermeld, 80 ton o.m., varend voor Mauritz & Zn te Dordrecht. Het schip is in 1843 gestrand bij Balley Carmoe Point;

*    1844 t/m 1847 van de 2/msch “Apollo”, gebouwd in 1843 op de werf van Jan Schouten te Dordrecht, 121 ton o.m., varend voor G.Mauritz te Dordrecht. Het schip werd in 1847 werd vermist.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

In monsterrol nr. 598 dd 06 juni 1833 in het Gemeentearchief van Dordrecht staat hij vermeld als gezagvoerder van de kof “Christina Cornelia” en vertrekt met 8 man vanuit Dordrecht.

Volgens monsterrol 769 dd 27 februari 1836 was hij gezagvoerder van de kof “Zeelust”.

Volgens monsterrol 1183 dd 14 november 1843 was hij gezagvoerder van de schoener “Apollo” en vertrok hij met 7 man naar Suriname

 

 

Datum vanaf: 1843
Kapitein: MIK, DOUWE JANS

Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 121.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: APOLLO

Plaats en datum: bijlbrief, Dordrecht, 4 oktober 1843

Soort schip schoener

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper scheepsbouwmeester |Jan Schouten, Dordrecht

Eigenaar / aankoper G. Mauritz c.s., Dordrecht

Groot volgens meetbrief 65 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/

Naam APOLLO
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1843
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: 3.03.54-160
archief nummer Dordt 121