Inloggen
JEANNETTE - ID 13589


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1843-08-25 / 1862-00-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1843
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: C. Gips & Zonen - Werf 'De Merwede', Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1842-10-14
Delivery Date: 1843-02-16
Technical Data

Net Tonnage: 647.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 342.00 lasts
 
Length 1: 37.77 Meters Registered
Beam: 6.80 Meters Registered
Depth: 5.67 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1843
Datum agenda: 1843-08-25
Register nr: 18430494
Scheepsnaam: JEANNETTE
Type: Bark
Lasten: 342
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruijs JDzn., Wm.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Halfweg, S.
Opmerkingen: een zeebrief
Turkse pas

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1843-02-16 JEANNETTE
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-09-20 ADMIRAAL METLIN
Manager: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kinderdijk / Netherlands
Additional info: Fop Smit koopt alle parten en wordt i.p.v. eigenaar van 11/32 part nu enig eigenaar.

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

De eigenaren bij verkoop in 1860 waren:

Willem Ruys J. Dzn.(boekhouder en 4/32e part)

Fop Smit (11/32e part),

M.C.W. van Voorst van B (Beesd?)  (8/32e part),

J.G. ten Boven (2/32e part),

Hendrik Veder (2/32e part),

F. van Holst (2/32e part),

P. Gips Czn. (1/32e part),

P.C. de Moor (1/32e part) en

J.J. Kam (1/32e part).

 

Ship Events Data

1842-10-14: Building History
DC 151042. Dordrecht, 14 oktober. Heden is met het beste gevolg van de werf De Merwede van de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, te water gelaten het barkschip JEANNETTE, groot circa 400 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer W. Ruys, JDz., te Rotterdam. (opm: Het schip was in aanbouw als BORNEO. Voor de tewaterlating gekocht door Wm. Ruys voor een rederij onder zijn management)
1843-10-16: Building History
RC 101043. Advertentie. Naar Batavia ligt te Rotterdam in lading om de 16e dezer van Hellevoetsluis te vertrekken, het nieuw gebouwd barkschip JEANNETTE, kapt. Simon Halfweg, voorzien van bijzondere ruime inrichtingen voor de overvoer van passagiers en voerende een geexamineerd dokter. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar of ten hunnen kantore alhier. (opm: het lijkt er op, dat de JEANNETTE pas een jaar na de tewaterlating voor de eerste reis vertrok)
1852-12-22: Collision
Cowes, 23 december 1852. Het Nederlandse schip JEANNETTE, kapt. Visser, van Hartlepool, laatst van deze plaats naar Point de Galle bestemd, is hier gisteren met verlies van grote en fokkemast en meer andere schade uit zee terug gekomen, zijnde in aanzeiling geweest met een groot Engels schip.
1859-09-10: Damaged
NRC 091059. Port-Louis (Mauritius), 10 september. Het te Rotterdam tehuis behorende barkschip JEANNETTE, kapt. T. Visser, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is alhier de 2e dezer zwaar lek en met gekraakte grote mast binnengelopen. De JEANNETTE was nog maar 3 dagen buiten Straat Sunda, toen men door zwaar stormweer belopen werd en daarin de bovengenoemde schade bekwam. Het schip moet lossen om te repareren. (opm: het schip is van deze reis uiteindelijk op 21 februari 1860 te Brouwershaven binnengelopen).
1860-08-14: Sold at auction
NRC 010860. Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, als lasthebbende van hunne meester zijn van mening op dinsdag de 14e augustus 1860, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, No. 499, publiek te veilen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JEANNETTE, laatst gevoerd door kapt. F. Visser, volgens meetbrief lang 38 el, wijd 6 el 93 duim, hol 5 el 57 duim en alzo groot 652 tonnen of 344 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Haringvliet, Zuidzijde, te Rotterdam.(opm: de bark JEANNETTE is op 14 augustus 1860 voor NLG 11.350 gekocht door Fop Smit, Kinderdijk, en verdoopt ADMIRAAL METLIN)
1861-08-07: Final Fate: Broken up

NRC 100861. Rotterdam, 9 augustus. Volgens bericht van Elseneur d.d. 7 dezer was aldaar zwaar lek binnengelopen het Nederlandse barkschip ADMIRAAL METLIN, kapt. G. van de Velde, van Kroonstad naar Bordeaux bestemd
NRC 110961. Elseneur, 7 september. De Rotterdamse bark ADMIRAAL METLIN, kapt. G. van der Velde, van Kroonstad naar Bordeaux bestemd, welke 7 augustus alhier lek binnengelopen is en waarvan de equipage toen weigerde de reis voort te zetten, is, nadat men aan beide zijden de watergangen voorzien heeft (opm: de huidgangen ter plaatse van de waterlijn) heeft gerepareerd, en nadat de rederij de inhebbende lading aangekocht, heden met nieuwe equipage en onder bevel van kapt. G. van Os, naar Dordrecht vertrokken. (opm: na lossing van de lading is het schip in 1862/1863 gesloopt)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Simon Halfweeg werd geboren op woensdag 2 februari 1814 te Amsterdam.

Hij trouwde op donderdag 27 augustus 1846 te Hellevoetsluis met Francina van Rees, geboren c. 1820 als dochter van de loods Jacob van Rees en Maria van Son. Zij overleed op donderdag 06 februari 1902 te Rotterdam.

Simon Halfweeg overleed te Rotterdam op vrijdag 19 juni 1885 te Rotterdam.

Gegevens verkregen van Nan Halfweeg te Leidschendam 09 maart 2006. Gegevens ook te vinden in “Stamboom Halfweeg van het Eiland Wieringen”, een uitgave van de Werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Wieringen, 2001.

 

Simon Halfweeg, geboren op 02 februari 1814 te Amsterdam als zoon van het gereformeerde echtpaar Nan Halfweg van Wieringen, schuitenvaardersknecht, en Grietje Kuyt werd als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam ingeschreven op 01 september 1826. Hij was lang 1 el en 41½ duim, 12 ½ jaar en gevaccineerd.

Hij zit in de 1e klasse in 1827, in de 2e klas in 1828 en in de 3e klas in 1829. Hij wordt onderwezen in de vakken Zeevaartkunde, Schoolonderwijs (met Nederlands, Frans en Engels) en Scheepswerk. De cijfers zijn over het algemeen matig

Op 06 augustus 1829 krijgt hij een prijs “voor de Artillerie zijnde Stijl, Opkomst en Bloei der Nederlanden.

Op 30 juni 1830 wordt hij geplaatst als ligtmatroos op het Schip “Cornelia Sara” gevoerd door kapitein Leeuwerik, naar Batavia en keert terug op 08 mei 1831.

Op 01 oktober 1831 wordt hij aangenomen als lidmaat van de Nederlandsch Hervormde Gemeente door Ds. Werner.

Op 15 maart 1832 komt hij als ligtmatroos op de “Vereeniging” onder kapitein A.A.Hermans voor een reis naar Batavia waarvan hij op 06 februari 1833 terugkeert met goede attestatie.

Op 02 februari 1833 werd hij “honorabel ontslagen”.004/993-1604

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. Halfweg was met vlagnummer R80 in de periode 1843 t/m 1860 en met vlagnummer R13 van 1861 t/m 1885 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

S.Halfweeg was vice president van 1851-1854 en van 1859-1861van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Jaarverslagen van 1880 t/m 1883 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij afstand heeft gedaan van zijn recht op uitkering058.

In het Jaarverslag 1885 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1885 is overleden. Tevens is vermeld dat door de weduwe van kapitein S.Halfweg “voorloopig afstand is gedaan” van haar recht op uitkering058.

In de Jaarverslagen 1885 t/m 1888 staat vermeld dat de weduwe S.Halfweeg afziet van haar recht op een jaarlijkse uitkering058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein S.Halfweg/Halfweeg met de vlagnummer R80 en R13 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

MET R80

      *    1849                van de bark “Jeannette”                    342 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

      *    1851                geen schip vermeld

      *    1855                van de ss “Bordeaux”                        202 last        varend voor van Hoey Smith te Rotterdam

      *    1858                van de ss “Hollander”                       257 last        varend voor van Hoey Smith te Rotterdam

      *    1859                geen schip vermeld

MET R13

      *    1862 t/m 1867, 1874, 1877, 1878, 1880, 1881 en 1883               geen schip vermeld

 

Simon Halfweg was in 1842 de eerste gezagvoerder van de bark "Jeannette" van rederij W.Ruys J.Dz. 024.

 

Bouma025 vermeldt S.Halfweg als gezagvoerder gedurende:

*    1844 t/m 1851 op de bark “Jeannette”, gebouwd in 1842 te Dordrecht, 652 ton o.m., varend voor Wm. Ruys JDz te Rotterdam;

*    1855 t/m 1856 op het ijzeren schoener/ss, 100 pk “Bordeaux”, gebouwd in 1851 te Glasgow, 516 ton o.m., varend voor J.P. van Hoeij Smith te Rotterdam;

*    1858 t/m 1859 op het ijzeren schoener/ss, 100 pk “Hollander”, gebouwd in 1854 te Chester, 487 ton o.m., varend voor J.P. van Hoeij-Smith te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

S.Halfweg verzorgde per 02 november 1843 vanuit Hellevoetsluis met de “Jeannette” een troepentransport van 5 officieren en 160 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 19 februari 1844 na 109 dagen. Onderweg was 1 militair overleden

Op 13 oktober 1845 vertrok hij wederom van Hellevoetsluis met de “Jeannette” en 1 landmachtofficier. Aankomsttijd en reisduur zijn niet vermeld065.

 

Nan Halfweeg te Leidschendam bericht op 09 maart 2006 het volgende:

De logboeken van Simon Halfweeg als ligtmatroos beschrijven een 3-tal reizen van Amsterdam naar de Oost.

“De eerste (aanvang juli 1832) gaat via Baltimore met landverhuizers uit de Pfaltz. In de Oost ligt het schip enige weken in Sourabaja. Daarnaast nam zijn schip deel aan een “pacificatietocht”op de rivieren Soensang en Djambi (Palembang) in konvooi met Z.M.Kanonneerboten Nos. 8 & 9. Bij deze reis zijn noch de naam van het schip noch die van de gezagvoerder genoemd. Uit de aantekening “Vorige Reis” achter “duffelsche pyjekkert” in de uitrustinslijst (16 maart 1832 – zie bijlage), zou men kunnen afleiden dat die vorige reis gemaakt is met het fregat “Cornelia Sara” onder kap. Leeuwerik (217) die in de staat van dienst van de Kweekschool voor de Zeevaart genoemd is. De naam “Vereeniging” onder kapt. A.A.Herman komt voor op die uitrustingslijst.

De data van aanvang en terugkomst in het journaal waren 21 juli 1832 vertrek uit Amsterdam en 23 mei 1833 terugkomst in Amsterdam

(Bij de stukken die ik van de heer Halfweeg uit Leidschendam kreeg is die uitrustingslijst “afgegeeven aan den Kweekeling S.Halfweg … “

De tweede reis (aanvang) augustus 1834) is met de “Javaan” onder kapt. J.P.Meyer. Hiermee ondergaat hij een orkaan bij de beruchte Kaap Aghulhas en de reis werd bij St.Helena onderbroken voor de aanvulling van de watervoorraad en een doktersvisite.

De data van aanvang en terugkomst in het journaal waren 25 augustus 1834 vertrek uit Amsterdam en 19 juli 1835 terugkomst in Amsterdam

De derde reis eveneens met de “Javaan: geen bijzonderheden; non-stop Nieuwe Diep-Batavia en v.v.”

De data van aanvang en terugkomst in het journaal 02 september 1835 vertrek uit Amsterdam en 05 augustus 1836 aankomst in Amsterdam

“Verder is er nog een logboek/journaal van de “Hollander” met kapt. S.Halfweeg; 08-04-1856 t/m 09-01-1857. Reizen naar Bordeaux (wijn), St.Ubes=Setubal (zout) en Reval. Ook nog aan de grond gelopen bij Hellevoetsluis: 4 januari 1857 waarvan een verslag voor de Kantonrechter, 10 januari 1857.”

 

Voorts kreeg ik een kopie van een diploma van de Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam waarin een Gouden medaille is uitgereikt aan Simon Halfweeg, gezagvoerder van het Nederlandsche Schroefstoomschip “Hollander” “als blijvend aandenken aan zijn stoutmoedige redding, den 12 October l.l. op zijne reis naar de Oostzee, van een groot deel der bemanning van het Nederl. Schoenerschip ENGELINE JACOBA, hen liefderijk te verplegen en behouden te Kopenhagen aan wal te zetten; zijnde door opkomend stormweer zijne pogingen verijdeld om de Schoener te behouden, en zelfs de overige drie personen van het wrak te redden. Rotterdam 2 December 1856. … “

(betreft hier een 2-mast schoener onder gezag van kapitein K. de Groot uit Pekela.)

Nan Halfweeg schreef hierbij in zijn brief van 09 maart 2006:

“Door onoordeelkundige opslag is het origineel vergaan, maar nog net bijtijds heeft mijn moeder de tekst per schrijfmschine kunnen vastleggen … Simon H. heeft voor zijn reddingspoging een gouden medaille van de Maatschappij ontvangen (niet in mijn bezit) en van de Koning een zilveren legpenning, die ik wel in mijn bezit heb, samen met een voor de poging om de ijsdam in de Waal te doorbreken.”

 

Tenslotte kreeg ik de transcripties van een aantal brieven van kapitein Halfweeg aan zijn patroon:

  1. Gedateerd Batavia 30 maart 1846

      Melding van aankomst te Batavia op 28 maart, komend van Semarang. In Semarang geladen suiker en rijst en in Batavia rijst, tin, suiker, rotting en koffie. Wellicht nog wat ruimte voor kaneel, maar niet veel meer, om niet te diep komen te liggen. Aantal passagiers aan boord. Hoopt 05 april weg te zeilen.

  1. Gedateerd april 1846

      Halfweeg zend een rekening-courant. Het schip geladen met 12.600 picols en het schip ligt 18½ voet diep.

  1. Gedateerd Batavia, december 1846.

      “Geachte Patroon.

      Na des morgens van de 11de September goed en wel in zee gekomen te zijn, behield ik 4 dagen lang een voordelige Oosten wind zoodat ik het 4de Etm. reeds Kaap Finisterre gepasseerd was. Des namiddags ten 5 ure van den 12den op de hoogte van het Eiland Wight heb ik de “Pollux”, Kapt. A.P.Klein, gepraaid, dewelke beloofde mij te rapporteren zoodat ik vertrouw, dat U reeds spoedig tijding van mij gehad hebt. Nadat ik de Kaap gepasseerd was kreeg ik Weste wind tot des namiddags van den 18den wanneer ik een vrij zware storm van het ZW kreeg, op de hoogte van Porto Porto waarbij ik met het reven van de Fok de matroos Daniel Adam Fexer verloor dewelke van de Fokkera op dek meteen dood viel, zoodat wij hem de andere morgen over boord zetten. Dit was geen plezierig begin van de reis doch zoo dit gewoonlijk aan boord gaat: een doode is nogal gaauw vergeten. …Verder relaas van de reis met passages van bekende punten en weersomstandigheden. … passeerden op den 15den october de Engelsche Bark “Hope” van Liverpool dewelke ik vertrouw dat zij gerapporteerd al hebben daar ik hem de Nommervlag toonde. … Vervolgens verslag van wat reparaties vanwege “vuur” in houtwerk. … Den 21sten November praaiden wij Kapitein Guit met de bark “Wolkwade” (dit moet halfweg de Indiscche Oceaan geweest zijn, nog voor het eilandje Amsterdam). … Den 2den December ontmoeten wij de “Kuster” wlke van Rotterdam een 14 dagen of 3 weken voor ons vertrokken was en den 15den December desmorgens met den dag kregen wij de Sumatra Kust in zicht … “

  1. Gedateerd Rotterdam 22 mei 1849 van Wm Ruijs aan kapitein S,Halfweeg, voerende het schip Jeanette te Batavia. De brief per overlandmail via Marseille.

      “Ingeslooten ontvangt gij een brief uwer Vrouw die ik hoop U in welstand zal geworden. Sedert Uw vertrek heeft de Handels Maats. nog al eenige Scheepen bevracht; zoodat ik heel spijt heb dat ik de Jeannette heb uitgezonden; als die spijt nu maar gewijzigd wordt, door een goede Reis dan zal het wel schikken en daarop moet ik dan ook maar hoopen. De Whampoa Ida Elisab. zijn bevracht en zedert … (?) gezeild. De “Resident v Son” loopt morgen middag te water, en een kiel van dezelfde grootte op nieuw opgehaald voor het Barksschip “Doelwijk”.

      Nu ter Zake: de Duitsche aangelegenheden bevallen mij in het geheel niet; niet dat ik daaruit oorlog verwacht, waarbij wij zouden betrokken worden  wel vrees ik eene algemeene lusteloosheid in de Handel, waarvan lage prijzen het onvermijdelijke gevolg moeten zijn.

 

 

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Halfweg/Halfweeg, Simon

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.Visser Pz (adres Gemmening & Penning) werd met vlagnummer 399 per 20 maart 1838 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein P.Visser. Als zijn schip is vermeld “de Vrouw Anna”. Toegevoegd is “bedankt” 002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 13/20 maart 1838 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Tijs Visser Pietersz, 25 jaar, voerend de smak “Vrouw Anna”, wonende op Terschelling, met adres Gemmering & Penning te Amsterdam op voordracht van kapitein P.Visser. Hij kreeg vlagnummer 399023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      399                          1838          smak               de Vrouw Anna                                   geen opgave

                                     1839-1849    kof                  Bernard en Eliza                                  J.van Leeuwen te Alkmaar

                                     1850-1852    schoner           Industrie                                               W.Ruys JDz te Rotterdam

                                     1852-1853    bark                Jeannette                                              idem

      143                       1854-1859    bark                Jeannette                                              idem

                                     1860-1861    geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1862-1863    stoomsch.      Gouverneur van Ewijck                     Paul van Vlissingen

                             1864      geen vermelding van schip en boekhouder

 

T.Visser Pz. was van 1851-1853 gezagvoerder van de schoenerbrik de "Industrie", 250 ton, als eerste ijzeren zeilschip gebouwd bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "... in 1851 op weg van Callao naar Cowes noodweer, waarbij masten en tuigage verloren gingen; onder noodtuig werd Rio de Janeiro bereikt op 21 augustus 1851, alwaar gerepareerd; ..."024 en 025.

T.Visser was van 1858-1860 gezagvoerde van de bark "Jeannette", 652 ton, in 1841/1842 gebouwd bij Corns.Gips & Zn. te Dordrecht als "Borneo" en overgenomen en herdoopt door rederij W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "In 1859 door noodweer zwaar beschadigd op reis van Java naar Rotterdam; Port Louis, Mauritius, werd aangedaan als noodhaven; na reparatie heeft het schip blijkbaar de reis kunnen voortzetten, daar het in augustus 1860 voor ¦11.350,- werd verkocht aan Fop Smit, Kinderdijk - nieuwe naam: Admiraal Metlin; in 1863 gesloopt"024 en 025.

 

Bouma025 vermeldt T.Pz Visser als gezagvoerder van/in:

*   1839 van de smak “Vrouw Anna”, gebouwd in 1820, bouwplaats niet vermeld, 80 ton, varend voor J. van Leeuwen te Terschelling;

*   1843 t/m 1847 van de kof “Bernhard en Elise”, gebouwd in 1839 te Nieuwendam, 100 ton o.m., varend voor J. van Leeuwen te Alkmaar;

*   1848 t/m 1852 van hetzelfde schip maar nu varend voor F.G. de Weijer te Amsterdam;

*   1851 t/m 1852 van de ijzeren 2/msch. “Industrie”, gebouwd in 1847 te Kinderdijk, 224 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

     Overlap in vaarperioden.

*   1853 van de bark “Jeannette” ex Borneo, gebouwd in 1842 te Dordrecht, 652 ton o.m., varend voor Wm. Ruys JDz te Rotterdam;

*   1858 t/m 1860 van de bark “Jeannette” ex Borneo, gebouwd in 1842 te Dordrecht, 652 ton o.m., varend voor Wm. Ruys JDz te Rotterdam. Het schip lag in 1860 voor reparatie te Mauritius en voer in 1861 voor Fop Smit te Kinderdijk, herdoopt in “Admiraal Metlin”;

*   1863 t/m 1864 van de stoomschoener`” Gouverneur van Ewijck”, gebouwd in 1845 in Amsterdam, 321 ton o.m., varend voor de Nederl. Stoomschoenermaatschappij Paul van Vlissingen te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

Algemeen Handelsblad 11 december 1854 rubriek Binnenland

“Het schip Jeannette, kapt. T.Visser, van Sunderland naar Batavia is, volgens telegrafisch berigt van Londen, op de Theems lek binnengeloopen.”

 

Ik heb enige twijfels over de identiteit van T.Pz Visser, en wel omdat hij de carriërre gemaakt zou hebben van gezagvoerder van een smak tot die van een bark, varend op Indië. Zie ook de overlap in vaarperiode van de “Bernard en Elise” en de “Industrie”. Is er sprake van twee personen met dezelfde initialen? De opsomming in de lijsten van Zeemanshoop001, zoals aan het begin van deze pagina, spreekt mijn twijfel echter tegen.

 

De brigantijn “Industrie” onder kapitein Thijs Visser verliet Deal op 15 oktober 1850 en bereikte via Kaap Hoorn op 11 januari 1851 Valparaiso. Via dezelfde route keerde het op 19 december 1851 terug in Cowes. Voor Rio de Janeiro staat schade genoteerd.121

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Visser, Tijs Pietersz

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.v/d Velde al gezagvoerder gedurende:

*   1861 van de bark “Admiraal Metlin” ex Jeannette, gebouwd in 1842 te Dordrecht, 652 ton o.m., varend voor Fop Smit te Rotterdam

*   1866 t/m 1869 van de sch.kof “Cornelia”, ex Marie Jeannette, gebouwd in 1840 te Sappemeer, 81 ton o.m., varend voor E.&S.&C.St.Martin & Co te Rotterdam. Het schip werd daarna een ligter.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: VELDE, G. v/d

Familiegegevens en opleiding

Gerhardus van Os werd geboren te Aalst op 19 april 1817 als zoon van de Nederlands Hervormde Johannes van Os en Dirkje Koolhaas. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Warmoesierslaan Wijk 13 Nr. 594 (nieuw nr. 35).

Hij was getrouwd met Hiltje de Haan, geboren op 01 november 1829 te Joure, Nederlands Hervormd.

Hij overleed te Rotterdam aan de Warmoesierslaan op 12 april 1883005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van Os was met vlagnummer R332 in de periode 1854 t/m 1874 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein G. van Os met vlagnummer R332 als gezagvoerder in de ledenlijsten058:

1855, 1858, 1859   van de brik                     “Libra”                        140 last           varend voor G.Anes & van Dam te

                                                                                                                                            Rotterdam

1862                      van de bark                                                   “Admiraal Metlin”    345 last  varend voor Fop Smit te Kinderdijk

1863, 1864           geen vermelding van schip en boekhouder

1865, 1866           van de stoomsleepb.       “Zuidholland” ? last                   varend voor Fop Smit te Kinderdijk

1867                      van de stoomsleepb.       “Zuidholland” ? last                   varend voor L.Smit & Co a/d Kinderdijk

 

Bouma025 vermeldt G.van Os als gezagvoerder van/in:

*    1854 van de kof “Cornelia”, gebouwd in 1853 te Joure, 77 ton o.m., varend voor G.Anes te Rotterdam;

*    1857 t/m 1861 van de brik “Libra”, gebouwd in 1856 te Joure, 264 ton o.m., varend voor Anes & van Dam te Rotterdam;

*    1862 t/m 1863 van de bark “Admiraal Metlin” ex Jeannette, gebouwd in 1842 te Dordrecht, 652 ton o.m., varend voor Fop Smit te Rotterdam. Het schip werd in 1863 gesloopt;

*    1864 van de bark “Johanna” ex Cornelia, gebouwd in 1841 te Krimpen aan de IJssel, 697 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Os, Gerhardus van

Afbeeldingen


Omschrijving: JEANNETTE
Collectie: Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Zeeopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.83
DVD VIII – 178,179
BIJLBRIEF

Naam schip JEANNETTE

plaats en datum acte bijlbrief, Dordrecht, 16 februari 1843

type schip bark

bouwwerf/verkoper C. Gips & Zonen, scheepsbouwmeesters, werf de Merwede, Dordrecht

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Wm. Ruys J.Dzn, Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 647 tonnen of 342 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 37,77 m., breed 6,80 m., hol 5,67 m.

kiellegging

tewaterlating 14 oktober 1842

plaats / datum registratie Dordrecht, 16 februari 1843

nummer van registratie deel 37, folio 199, recto, vak 4

notaris burgemeester der stad Dordrecht.

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 261207

Naam JEANNETTE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1843
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.486
DVD VIII – 1391,1396
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip JEANNETTE

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 14 augustus 1860

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Willem Ruys J.Dzn, koopman en scheepsreder te Rotterdam (boekhouder en 4/32e part) en medereders* (zie bijzonderheden)

gevoerd door kapt. F. Visser

eigenaar/aankoper Fop Smit, Kinderdijk (breidt zijn parten uit van 11/32e tot 32/32e )

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 652 tonnen of 344 lasten (meetbrief Rotterdam 26 mei 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 38,00 m., breed 6,93 m., hol 5,57 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 17 augustus 1860

nummer van registratie deel 8, folio 69, verso, vak 5

notaris Wilhelmus Joannes Rietstap, griffier Kantongerecht Rotterdam

prijs NLG. 11.350,- (32/32e part)

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de zaal op hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam door W. van Dam HHzn, c.s., makelaars te Rotterdam.

De mede-reders waren: Fop Smit (11/32e part), M.C.W. van Voorst van B (Beesd?)
(8/32e part), J.G. ten Boven (2/32e part), Hendrik Veder (2/32e part), F. van Holst (2/32e part), P. Gips Czn. (1/32e part), P.C. de Moor (1/32e part) en J.J. Kam (1/32e part).

* note van corrector van deze acte: optelling van deze parten en de conclusie van ML dat
F. Smit met aankoop enig eigenaar is geworden, rechtvaardigt de toevoeging ‘en medereders’.researcher/datum research: ML / 101208

Naam JEANNETTE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1860
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1843
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Rott.3.03.17.01.3675-83

Jaar: 1860
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE VAN KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.486
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk