Inloggen
CORNELIA - ID 13553


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1843-04-14 / 1880-07-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1842
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commercie-Compagnie, scheepsbouwer Fredrik Haverkamp, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Date Laid Down: 1841-00-00
Launch Date: 1842-00-00
Delivery Date: 1842-06-17
Technical Data

Net Tonnage: 732.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 388.00 lasts
 
Length 1: 38.82 Meters Registered
Beam: 7.47 Meters Registered
Depth: 5.68 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1863
Type: Remeasurement
Omschrijving: In 1863 gemeten op 410 lasts - 778 tons (oude meting)

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1843
Datum agenda: 1843-04-14
Register nr: 18430231
Scheepsnaam: CORNELIA
Type: Bark
Lasten: 388
Gebouwd in provincie: Zeeland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Marselis, J. en Th.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Berghuis, W.A.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1842-06-17 CORNELIA
Manager: Firma J. & Th. van Marselis, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

vmvmvmvmvm

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1863-06-22 RUDOLF
Manager: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Waarschijnlijk direct herdoopt in RUDOLF

Date/Name Ship 1866-03-26 EGIDEA
Manager: George Frederik Egidius, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: George Frederik Egidius, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 8 van 1843, bark CORNELIA

eigenaren per ultimo maart 1843

firma J.& T. van Marselis, Amsterdam (boekhouders en 6/64e part)

P. de Stoppelaar, Middelburg, (14/64e part)

J.P. Cazins, Utrecht (4/64e part)

L.C. Hora Siccama, Utrecht (2/64 part en q.q. 1/64e part)

B.K. van Tuyll van Serooskerken, Utrecht (2/64e part)

F.H.C. van Heeckeren van Brandsenburg, Utrecht (2/64e part)

T.C. van Barneveld, Utrecht (2/64e part)

Jkvr. L. Mock, Utrecht (1/64e part)

W. Kaars Sijpestein, Krommenie (4/64e part)

E.L. van Tuyll van Serooskerken, Amsterdam (2/64e part)

firma Van Vollenhoven &Co., Amsterdam (2/64e part)

firma Jeremias Meijjes & Zonen, Amsterdam (2/64e part)

firma J. Schutte Hoyman & Zoon, Amsterdam (2/64e part)

firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (2/64e part)

F.R.P. Victor, Amsterdam (4/64e part)

Mogge Muilman, Amsterdam (2/64e part)

L.R. Bisschopsheim, Amsterdam (2/64e part)

J.C. Brandt, Amsterdam (2/64e part)

Mej. A.C. Klingenspoor, Amsterdam (2/64e part)

H.J. van Winter, Amsterdam (1/64e part)

J.P.A. van Wickevoort Crommelin, Amsterdam (1/64e part)

 

Ship Events Data

1843-08-24: Damaged
Rotterdam, 24 november 1843. Aangaande het barkschip CORNELIA, kapt. W.A. Berghuis, van Middelburg naar Batavia, in de Simonsbaai binnengelopen (opm: zie DC 161143), wordt van de Kaap de Goede Hoop in dato 8 september gemeld, dat het de boegspriet en bezaansmast verloren had en zwaar ontzet was, hebbende de 24e augustus 1843 op 38 graden breedte en 18 graden oosterlengte in een hevige storm op zijde gelegen.
1856-03-00: Damaged
Amsterdam, 3 juni 1856. Volgens brief van kapitein D. Lamers, voerende het schip (opm: bark) CORNELIA, in dato Singapore 20 april, was hij de 28e maart 1856 aldaar van Cardiff gearriveerd, na voortdurend zware stormen te hebben doorgestaan, waardoor de grote mast en het roer gebroken waren en hij meer andere schade bekomen had.
1863-03-13: Sold at auction
Advertentie. H.I. Rietveld, C. S. Oolgaardt, P. J. van der Aa Gzn., J. F. L. Meijes, W. IJ. van Reinouts, P. H. Craandijk, J. W. B. Zurmuhlen en D. Heijdeman Jr., makelaars, zullen op maandag de 13e april 1863, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, te Amsterdam, in publieke veiling verkopen het in 1862 op Java nieuw gekoperd, kopervast barkschip CORNELIA, kapt. J.H. Witt, volgens Nederlandse meetbrief groot 778 tonnen of 440 lasten. Het voorz. barkschip ligt aan de Oosterdoksdijk. Alles breder bij biljetten omschreven. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars, of met de cargadoors Hoijman & Schuurman.
1866-03-00: Sale/Verkoop
In maart 1866 wordt de RUDOLF onderhand verkocht aan George Frederik Egidius te Amsterdam en gaat als AEGIDIA in de houhandel.
1880-07-17: Sold to foreign country
In de Shipping and Mercantile Gazette van 17 juli 1880 wordt de AEGIDIA als EGIDIA te koop aangeboden. 737 registerton, gebouwd in Middelburg in 1842 van eiken

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.A.Berghuis als gezagvoerder gedurende:

*    1842 t/m 1846 van de bark “Cornelia”, gebouwd in 1842 te Middelburg, 778 ton o.m., eigenaar en thuishaven niet genoemd.

 

Overige bijzonderheden

Geen.

 

 

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Berghuis, W.A.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

In het Bevolkingsregister 1851-53 (-64) van Amsterdam staat Coenraad Ehrensperger, geboren op 28 december 1815 te Amsterdam, Nederduits Hervormd, gehuwd, vanaf 1852 wonend op de Bloemgracht 169.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Ehrensperger (adres Prinsengracht bij de Leliegracht) werd met nr.719 lid van Zeemanshoop per 12 augustus 1845 op voorspraak van C.J.Jaski. Zijn schip was de "Wilhelmina Catharina"002.

In de Algemene Vergaderingen van 05/12 augustus 1845 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Coenraad Ehrensperger, oud 29 jaar, voerend het fregat “Wilhelmina Catharina”, wonend op de Prinsengracht bij de Leliegracht te Amsterdam, op voordracht van kapitein C.J.Jaski.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 mei 1830 staat: ”Een brief van eenen Jongeling C.Eherensperger Jr van dato 25 Mei, waarbij hij de hulp van Collegie inroept om als zeeman geplaatst te worden.” Het Bestuur neemt het verzoek in overweging.042.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                      naam reder/boekhouder

          719                          1845           fregat               Wilhelmina Catharina      P.C.de Gijselaar & A.Hulsen

                                      1846-1850     bark                 Cornelia                               J.& T. van Marselis

                                           1851           bark                 Cornelia                               geen opgave

 

Bouma025 vermeldt C.Ehrensperger als gezagvoerder gedurende:

*    1846 op het 3/m schip “Wilhelmina Catharina” ex Minerva, gebouwd in 1829 teAmsterdam, 450 ton o.m., varend voor P.C.de Gijselaar & A.Hulsen te Amsterdam;

*    1847 t/m 1852 van de bark “Cornelia”, gebouwd in 1842 te Middelburg, 778 ton o.m., varend voor J.& T.van Marselis te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Ehrensperger, Coenraad

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.J.C.Noodt werd met vlagnummer 721 effectief lid van Zeemanshoop per 09 september 1845 op voordracht van P.Huidekoper. Zijn schip was de “Castor”. Toegevoegd is “overleden”002. Ten tijde van de inschrijving was Noodt 28 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 02/09 september 1845 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Jacob Christiaan Noodt, oud 28 jaar, voerend de bark “Castor”, met adres de Wed. van den Berg te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.Huidekoper.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        721                       1845-1846     bark                 Castor                                                    Jhr.P.Hartsen

                                      1848-1851     bark                 Castor                                                    Gebr.Hartsen

                                           1852           bark                 Cornelia                                                 J.& Th van Marselis

                                           1853           geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.J.C.Noodt als gezagvoerder gedurende:

*    1846 t/m 1852 van de bark “Castor”, gebouwd in 1834 te Amsterdam, 475 ton o.m., varend voor J.Hartsen te Amsterdam;

*    1853 van de bark “Cornelia”, gebouwd in 1842 te Middelburg, 778 ton o.m., varend voor J.& T.van Marselis te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Noodt, Jan Jacob Christiaan

Familiegegevens en opleiding

Hendricus Visser werd geboren te Amsterdam op 23 april 1814.

Hij was gehuwd met Maria Christina Bartels, geboren te Amsterdam op 25 januari 1815.

 

Hendrikus Visser werd per 01 september 1827 “ingenomen” als leerling van de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart. Hij was toen 13½ jaar, 1 el/42½ duim en had de “natuurlijke kinderziekten” gehad. Volgens cedule 1629 werd hij geboren op 23 april 1814 te Amsterdam als zoon van Hermanus Cornelis Visser en Catharina Hendrica van den Andel, beiden gereformeerd en wonend te Amsterdam. Ten tijde van de inschrijving waren de ouders in leven en de vader “koorndrager” van beroep.

     Van de schoolvorderingen werden 3-maandelijkse rapporten bijgehouden in de periode 01 januari 1828 t/m januari 1832 in de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (Nederlands, Frans en Engels) en scheepswerk. Voorts is vermeld:

23 juni 1829               “als Ledemaat aangenomen bij Do Weyland”;

25 november 1831   “geplaatst als Ligtmatroos op het schip Klasina Henriette Capt.J.L.Fuchs naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ƒ10,-”; moet zijn “Henriette Klasina” onder kapitein Johannes Balthasar Fuchs. Er is een monsterrol gedateerd 25 november 1831011.

11 juli 1833               “terug van de reis met goede attestatie”;

17 juli 1833               “honorabel ontslagen-“ 004-532/1629.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Visser werd met vlagnummer 770 per 01 augustus 1848 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein P.Kraaij. Als zijn schip is genoemd de “Dorothea” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Visser en zijn vrouw beiden 34 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1842002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 25 juli/01 augustus 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hendricus Visser, oud 34 jaar, voerend het fregat “Dorothea”, wonend op de Haarlemmerdijk bij de Buiten Visscherstraat nr. 15 te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.Kraay.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 21 augustus 1849. Geroyeerd003

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      770                       1848-1852    fregat              Dorothea                                              J.& Th.van Marselis

                                      1853           bark                Cornelia                                                idem

      386                          1854          bark                Cornelia                                                idem

                                     1855-1872    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Aankomst en vertrek te Amsterdam

Naam kapitein                                         Naam schip                                  Vertrek                              Aankomst

H.Visser                                                    Dorothea                                      15 augustus 1853            geen melding

 

Bouma025 vermeldt H.Visser als gezagvoerder gedurende:

*   1848 t/m 1853 van het 3/m schip “Dorothea”, gebouwd in 1837 te Amsterdam, 595 ton o.m., varend voor J.& T. van Marselis te Amsterdam;

*   1854 t/m 1855 van de bark “Cornelia”, gebouwd in 1842 te Middelburg, 778 ton o.m., varend voor J.& T.van Marselis te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Visser, Hendricus

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt K.F.Meinsma als gezagvoerder gedurende:

*    1864 t/m 1866 van de bark “Rudolf” ex Cornelia, gebouwd in 1842 te Middelburg, 778 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. Het schip voer in 1867 voor G.F.Egidius te Amsterdam en was herdoopt in “Aegidia”.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Meinsma, K.F.

Familiegegevens en opleiding

Geen.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.J.Basberg als gezagvoerder gedurende:

*    1857 t/m 1864 van de bark “Beurs van Amsterdam”, gebouwd in 1849, bouwlocatie niet vermeld, 370 ton o.m., varend voor G.F.Egidius te Amsterdam

*    1864 t/m 1866 van het 3/m schip “Aegidia” ex Graaf van Heyden Reinestein , ex Generaal van den Bosch, gebouwd in in 1836 te Rotterdam, 607 ton o.m., varend voor G.F.Egidius te Amsterdam. Het schip werd in 1866 verkocht naar Noorwegen;

*    1867 t/m 1880 van de bark “Aegidia”, ex Rudolf, ex Cornelia, gebouwd in 1842 te Middelburg, varend voor G.F.Egidius te Amsterdam. Het schip werd in 1880 verkocht naar Engeland.

 

Overige bijzonderheden

Geen.

 

 

Datum vanaf: 1866
Kapitein: Basberg, H.J.

Algemene informatie

1842

AH 13 juni 1842
Middelburg, 11 juni. Gisteren is van de werf der commercie-compagnie alhier, met het beste gevolg, te water gelopen het barkschip CORNELIA, groot ongeveer 500 lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester F. Haverkamp, voor rekening van de heren J. en Th. van Marselis, te Amsterdam, met bestemming voor de vaart op de Oost-Indiën en zullende gevoerd worden door kapt. W.A. Berghuis.
 

1843

Op 14-04-1843 wordt voor de CORNELA door J. & Th. Marselis uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. W.A. Berghuis

MCO 200643
Veere den 19 juni. Eergisteren is van de rede naar zee gezeild het barkschip CORNELIA, kapitein W.A. Berghuis, van Amsterdam naar Batavia.
RC 141143
Den 1 september is aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd het barkschip CORNELIA, kapt. W.A. Berghuis, van Middelburg.
DC 16 november 1843
Het schip CORNELIA, kapt. Berghuis (opm: eerste reis van deze bark, kapt. W.A. Berghuis), van Middelburg naar Batavia, aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, heeft volgens brief van de kapitein, zware stormen doorgestaan en daardoor enige schade bekomen (opm: zie RC 251143).
RC 25 november 1843
Rotterdam, 24 november. Aangaande het barkschip CORNELIA, kapt. W.A. Berghuis, van Middelburg naar Batavia, in de Simonsbaai binnengelopen (opm: zie DC 161143), wordt van de Kaap de Goede Hoop in dato 8 september gemeld, dat het de boegspriet en bezaansmast verloren had en zwaar ontzet was, hebbende de 24e augustus op 38 graden breedte en 18 graden oosterlengte in een hevige storm op zijde gelegen.
PGC 08 december 1843
Het schip CORNELIA, kapt. Berghuis, van Middelburg naar Batavia, te Kaap de Goede Hoop met schade binnengelopen, heeft de 26e september, na geëindigde reparatie, de reis weder voortgezet.
JC 201243
Soerabaja, 8 december. Vertrokken de Nederlandse bark CORNELIA, W.A. Berghuis over Probolingo met 2 passagiers.

1844

JC 170144
Banjoewangi, 1 januari. Aangekomen Nederlandse schip CORNELIA, W.A. Berghuis van Probolingo, de 27ste december 1843 vertrokken.
RC 250544
St. Helena, 27 maart. Aangekomen CORNELIA, W.A. Berghuis van Probolingo.
AH 100644
Texel, 8 juni. Aangekomen CORNELIA, W.A. Berghuis van Batavia.

1845

Op 02-05-1845 wordt voor de CORNELA door J. & Th. Marselis uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. W.A. Berghuis

NRC 030545
Advertentie. Naar Batavia zal in de loop van de maand mei van Amsterdam vertrekken het gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA, kapt. W.A. Berghuis, uitmuntend voor passagiers ingericht en varende een bekwame scheeps-doctor. Families of bijzondere personen van deszelfs ruime en goed ingerichte kajuit voor de overvoer naar Java gebruik wensende te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, Heerengracht over de Bergstraat, No. 379, te Amsterdam.
NRC 180545
Texel, 16 mei. Uitgezeild CORNELIA, W.A. Berghuis naar Batavia.
JC 030945
Batavia, 31 augustus. Uitgezeild de Nederlandse bark CORNELIA, W.A. Berghuis naar Tagal.

1846

NRC 270246
Texel, 25 februari. Aangekomen CORNELIA, W.A. Berghuis van Tagal.

1847

Op 03-02-1847 wordt voor de CORNELA door J. & Th. Marselis uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. C. Ehrensperger

UPS 240347
Texel, 22 maart. Uitgezeild CORNELIA, C. Ehrensperger
JC 170747
Batavia, 13 juli. Aangekomen CORNELIA, C. Ehrensperger met 1 passagier, 22 maart vertrokken.
JC 010947
Samarang, 24 augustus. Vertrokken CORNELIA, C. Ehrensperger naar Batavia en Nederland.
NRC 131247
Texel, 11 december. Aangekomen CORNELIA, C. Ehrensperger van Batavia.

1848

AH 150748
Advertentie. Van Amsterdam zal tegen het einde der maand Juli naar Batavia vertrekken, het bijzonder snelzeilend en voor passagiers uitmuntend goed ingericht, gekoperd, Nederlandsch fregatschip, CORNELIA kapitein C. Ehrenssperger. Familién of bijzondere personen van deze extra goede gelegenheid voor de overtocht naar Java gebruik wensende te maken, of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieven zich te adresseren aan de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.
RC 010848
Texel, 30 juli. Uitgezeild CORNELIA, C. Ehrensperger naar Batavia.
JC 231248
Batavia, 21 december. Aangekomen CORNELIA, C. Ehrensperger van Amsterdam, 30 juli vertrokken.

1849

JC 060149
Batavia, 4 januari. Vertrokken CORNELIA, C. Ehrensperger naar Soerabaja.
JC 140249
Soerabaja, 8 februari. Uitgezeild CORNELIA, C. Ehrensperger naar Nederland over Passaroeang, met 3 ontslagen gecondemneerden.

1850

NRC 290450
Nieuwe Diep, 26 april. Zeilklaar. CORNELIA, C. Ehrensperger naar Hartlepool, Singapore en Batavia.
RC 280550
Newport, 23 mei. Uitgeklaard CORNELIA, C. Ehrensperger naar Singapore.
NRC 201150
Straat Sunda, 20 september. Gepasseerd CORNELIA, C. Ehrensperger van Newport naar Singapore.
RC 231150
Singapore, 30 september. Aangekomen CORNELIA, C. Ehrensperger van Newport.

1851

JC 080151
Soerabaja, 28 december 1850. Vertrokken CORNELIA, C. Ehrensperger naar Nederland over Passaroeang en Banjoewangi.
JC 010351
Banjoewangi, 12 februari. Uitgezeild CORNELIA, C. Ehrensperger naar Amsterdam.
DT 090751
Texel, 7 juli. Aangekomen CORNELIA, C. Ehrensperger van Banjoewangi.

1852

Op 24-06-1852 wordt voor de CORNELA door J. & Th. Marselis uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.J.C. Noodt

JC 171152
Batavia, 15 november. Aangekomen CORNELIA, J.J.C. Noodt van Amsterdam, vertrokken 23 juli.
JC 271152
Batavia, 26 november. Vertrokken CORNELIA, J.J.C. Noodt naar Onrust.
JC 151252
Advertentie. Passage naar Nederland wordt aangeboden met het nieuw gekoperd Nederlands barkschip CORNELIA, kapitein J.J.C. Noodt, voorzien van een ruime kajuit en voerende een bekwaam doctor. Het schip zal over enige dagen naar Samarang verzeilen, alwaar het na de lading te hebben gecompleteerd, de reis zal aanvaarden. Adres bij de gezagvoerder en alhier bij de agenten Haager & Schuurman.
JC 251252
Batavia, 23 december. Uitgezeild CORNELIA, J.J.C. Noodt naar Samarang.

1853

JC 260153
Samarang, 17 januari. Vertrokken CORNELIA, J.J.C. Noodt naar Nederland.

Op 28-07-1853 wordt voor de CORNELA door J. & Th. Marselis uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. H. Visser.

AH 160853
Advertentie. Naar Liverpool, ligt te Amsterdam in lading, om ten spoedigste te vertrekken: Het gekoperd Nederlands tweedeks barkschip CORNELIA, kapitein H. Visser. Te bevragen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.
RC 070953
Texel, 4 september. Uitgezeild CORNELIA, H. Visser naar Liverpool.

1854

RC 060154
Staat der Nederlandse schepen welke in de laatste zes maanden van 1853 uit Engeland naar Australië zijn vertrokken. Van Liverpool, op 11 november, CORNELIA, H. Visser naar Melbourne.
NRC 020654
Melbourne, 25 maart. Vertrokken CORNELIA, Visser naar Batavia via Sydney.
JB 050854
Straat Sunda, 12 juni. Gepasseerd CORNELIA, H. Visser van Melbourne naar Batavia.
JC 020954
Advertentie. Voor passage naar Nederland en naar Samarang, Wordt aangeboden het snelzeilend Nederlandse barkschip CORNELIA, kapitein H. Visser. Dit schip zal in het begin der volgende week de reis naar Samarang aanvaarden, om dezelve vandaar via Batavia naar Nederland voort te zetten; adres te Samarang bij de heren Dorrepaal & Co. en alhier bij den gezagvoerder en de agenten Haager & Schuurman.
JB 111054
Batavia, 10 oktober. Aangekomen CORNELIA, H. Visser van Onrust.
JC 011154
Batavia, 29 oktober. Uitgezeild CORNELIA, H. Visser naar Amsterdam, passagiers mevrouw Haagsma en dochter en drie gepasporteerde militairen.

1855

RC 090355
Te Deal gearriveerd, 5 maart, CORNELIA, H. Visser van Batavia naar Amsterdam.
AH 070455
Advertentie. Voute en Comp. Makelaars, presenteren als last hebbende van hunne meester, op woensdag den 18den april 1855, des namiddagen een ure, ten huize van A. Van Es, in den Brakke Grond, in Ie Nes, te verkopen: 5377 balen Java koffie, alhier van Java aangebracht per het schip CORNELIA, kapt. H. Visser in dat bij Kavelingen zo als die genommerd zullen zijn. Breder bij notitie omschreven.

Op 03-08-1855 wordt voor de CORNELA door J. & Th. Marselis uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Lammers.

1856

RC 030156
Gepraaid: Den 5 november 1855, op 9 gr. NB. en 24 gr. WL., de Nederlandse bark CORNELIA, kapt. D. Lamers, van Cardiff naar Singapore.
NRC 04 juni 1856
Amsterdam, 3 juni. Volgens brief van kapitein D. Lamers, voerende het schip (opm: bark) CORNELIA, in dato Singapore 20 april, was hij de 28e maart aldaar van Cardiff gearriveerd, na voortdurend zware stormen te hebben doorgestaan, waardoor de grote mast en het roer gebroken waren en hij meer andere schade bekomen had.
JB 070656
Batavia,  5 juni. Aangekomen CORNELIA, D. Lammers van Singapore, 9 mei.
JC 190756
Indramaijoe, 9 juli. Aangekomen CORNELIA, D. Lammers van Batavia, 4 juli.
RC 101256
Texel, 8 december. Aangekomen CORNELIA, D. Lammers van Batavia, 18 augustus vertrokken.

1857

AH 070857
Advertentie. Nog zal door de makelaar E.G. Bosscher, terzelfder tijd en plaats verkocht worden: 1/32 part in het Nederlandse barkschip CORNELIA, groot 778 tonnen, gevoerd door kapt. D. Lamers, varende onder directie van de heren J. & Th. van Marselis.(opm: bekort)

Op 30-12-1857 wordt voor de CORNELA door J. & Th. Marselis uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.H. Witt.

1858

AH 070158
Harderwijk, 4 januari. De 22ste dezer zal aan het Nieuwediep aan boord van het schip CORNELIA, gezagvoerder D. Lamers (opm: kapt. J.H. Witt), geëmbarqueerd worden een detachement troepen, bestemd voor het leger in Oost-Indie, sterk 125 militairen, onder bevel van de kapt. A.A.B. Schiff, en met medegeleide van de 1sten luit. F.C.A. Staecker en de 2de luit. C.J. baron van Utenhoven van de infanterie van het leger in Oost-Indie.
AH 040358
Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 15de maart 1858 des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: 1/32 aandeel in het gekoperd barkschip CORNELIA, groot 778 tonnen, gevoerd door kapitein J.H. Witt, varende onder directie van de heren J. & Th. van Marselis, thans op reis naar Java en terug bevracht door de Nederlandsche Handel- Maatschappij.
JB 260558
Batavia, 22 mei. Aangekomen CORNELIA, J.H. Witt van Amsterdam, 8 februari vertrokken.
JB 160658
Batavia, 16 juni. Vertrokken CORNELIA, J.H. Witt naar Samarang en Soerabaja.
OP 220758
Soerabaja, 20 juli. Vertrokken CORNELIA, J.H. Witt naar Batavia over Panaroekan.

1860

JC 211160
Batavia, 18 november. Aangekomen CORNELIA, J.H. Witt van Singapore, 24 oktober vertrokken
JC 151260
Batavia, 15 december. Uitgezeild CORNELIA, J.H. Witt naar Nederland.

1861

NRC 280661
Cargalijst Amsterdam. CORNELIA, J.H. Witt van Banjoewangi met 2045 balen rijst, 498 balen peper, 107 kilo Gom Damar, 4266 bossen bindrotting, James Barge; 500 kratjan suiker, 107 kilo Gom Damar, 213 kratjan Gom Elastiek, Cramerus & Co.; 283 kratjan suiker, J. Bahder Hzn.; 1118 huiden, Spengler & Co.; 1199 kratjan suiker, 100 leggers arak, 381 huiden, Order.
NRC 030861
Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar: Batavia, Samarang en Soerabaja. Nederlandse bark CORNELIA, kapt. J.H. Witt. Adres bij Hoyman en Schuurman.

1862

SAB 300562
Samarang, 28 mei. Aangekomen CORNELIA, J.H. Witt van Batavia, 18 mei vertrokken.
NAH 290762
Batavia, 3 juni. Vertrokken CORNELIA, J.H. Witt naar Soerabaja.

1863

NRC 26 maart 1863
Advertentie. H.I. Rietveld, C. S. Oolgaardt, P. J. van der Aa Gzn., J. F. L. Meijes, W. IJ. van Reinouts, P. H. Craandijk, J. W. B. Zurmuhlen en D. Heijdeman Jr., makelaars, zullen op maandag de 13e april 1863, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, te Amsterdam, in publieke veiling verkopen het in 1862 op Java nieuw gekoperd, kopervast barkschip CORNELIA, kapt. J.H. Witt, volgens Nederlandse meetbrief groot 778 tonnen of 440 lasten. Het voorz. barkschip ligt aan de Oosterdoksdijk. Alles breder bij biljetten omschreven. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars, of met de cargadoors Hoijman & Schuurman.
NRC 15 april 1863
Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 13 april 1863: het barkschip CORNELIA, 778 tonnen, kapt. J.H. Witt: NLG 30.200, in slag NLG 6500, gekocht door J.R. Bos Janszen.
NRC 040663
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip RUDOLF, kapt. K.F. Meinsma, hebbende uitmuntende Inrichtingen voor passagiers. Adres de reders Van Overzee & Co., de cargadoors Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer, en De Coningh & Co., te Amsterdam.

Op 22-06-1863 wordt voor de RUDOLF door Van Overzee en Co. uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. K.F. Meinsma.

JB 22 juli 1863
Het schip CORNELIA, kapt Witt, in veiling verkocht, is thans genaamd RUDOLF, gevoerd door kapt. Meinsma.
RC 261163
Batavia, 29 oktober (per telegraaf) Aangekomen RUDOLF, K.F. Meinema van Rotterdam.
NRC 061263
Rotterdam, 4 december. Volgens bericht van Batavia, dd. 29 oktober, was het Zweedse schip AUSTRALIA, kapt. Wallander, van Batavia naar Rotterdam, aldaar uit zee terug, afgekeurd. De Nederlandse bark RUDOLF, kapt. Meinema, zou de lading overnemen.

1864

RC 160564
Advertentie. Batavia en Soerabaja, mede voor passagiers, waartoe uitmuntend is ingericht, het Nederlands barkschip RUDOLF, kapt. K.F. Meinsma; vertrekt medio Juni. Adres bij de reders van Overzee en Co.; de cargadoors Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer, alhier, en de Coningh & Co., te Amsterdam.
DZG 100964
Gepraaid: Den 30 Juli, op 14° N.Br., 25° W.L., RUDOLF, kapt. K.F. Meinsma, van Rotterdam naar Batavia.
RC 281164
Batavia, 29 oktober. Aangekomen RUDOLF, K.F. Meinema van Rotterdam.

1865

JC 030365
Soerabaja, 21 februari. Uitgezeild RUDOLF, K.F. Meinema naar Nederland over Banjoewangi, met 8 gepasporteerde militairen.
RC 220865
Cargalijst Rotterdam. Van Java, RUDOLF, K.F. Meinsma. met 2900 balen koffie, 3257 kratjan suiker, 1170 schuitjes Banca-tin en 2544 bossen bindrotting, N.H.M.
OHC 271065
Heden overleed, na een kortstondige, doch hevige ziekte, mijn innig geliefde echtgenoot K.F. Meinsma, in leven gezagvoerder van het barkschip RUDOLF, slechts de ouderdom van 33 jaren bereikt hebbende en mij nalatende 3 jeugdige kinderen. Wed. A.C.G. Meinsma - Boom. Rotterdam, 23 oktober 1865. Enige algemene kennisgeving.

1866

Op 31-03-1866 wordt voor de EGIDEA door G.F. Egidius uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. N.J. Basberg.

NRC 150466
Helvoetsluis, 13 april. Uitgezeild AEGIDIA, Basberg naar Noorwegen.
NRC 140766
Elseneur, 10 juli. Gepasseerd AEGIDIA, Basberg van het Nieuwe Diep naar Hernösand.
NRC 251066
Texel, 23 oktober. Aangekomen AEGIDIA, Basberg van Frederikstad.

1867

NRC 090867
Texel, 7 augustus. Uitgezeild AEGIDIA, Basberg naar Tonsberg.
NRC 171067
Texel, 15 oktober. Vertrokken AEGIDIA, Basberg naar Frederikstad.

1868

Op 09-04-1868 wordt voor de EGIDEA door G.F. Egidius uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. N.J. Basberg

NRC 270568
Hernösand, 16 mei. Binnengekomen AEGIDIA, Basberg van het Nieuwe Diep.
NRC 211168
Helvoet, 20 november. Aangekomen AEGIDIA, Basberg van Brouwershaven.

1869

HV 160469
Texel, 14 april. Uitgezeild EGIDIA, H.J. Basberg naar Sundswall.
DT 240669
Helvoet, 22 juni. Aangekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Söderhamn, laatst van Brouwershaven.
DT 080769
Helvoet, 6 juli. Vertrokken AEGIDIA, H.J. Basberg naar Noorwegen, is op de rede geankerd.
DT 060969
Helvoet, 3 september. Binnen AEGIDIA, H.J. Basberg van Sandarne, laatst van Zierikzee.
DT 221169
Texel, 19 november. Aangekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Sandarne.

1870

DT 210470
Texel, 19 april. Aangekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Fredrikstad.
DT 120770
Texel, 9 juli. Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar de Oostzee.
DT 311070
Texel, 28 oktober. Binnen AEGIDIA, H.J. Basberg van Söderhamn.
OHC 101170
Texel, 9 november.  Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar Noorwegen.

1871

DT 010771
Texel, 28 juni. Binnen AEGIDIA, H.J. Basberg van Söderhamn.
DT 100771
Texel, 7 juli. Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar Söderhamn.
DT 130971
Texel, 11 september. Binnen AEGIDIA, H.J. Basberg van Söderhamn.

1872

DT 050772
Texel, 3 juli. Aangekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Sundswall.
OHC 280872
Texel, 27 augustus. Binnen AEGIDIA, H.J. Basberg van Söderhamn.
OHC 050972
Texel, 4 september. Vertrokken AEGIDIA, H.J. Basberg naar de Oostzee.

1873

ST 280373
Texel, 26 maart. Gearriveerd AEGIDIA, H.J. Basberg van Porsgr.
DT 180473
Texel, 17 april. Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar Helsingfors.
DT 200673
Texel, 18 juni. Aangekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Helsingfors.
DT 010773
Texel, 28 juni. Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar de Oostzee.
DT 040973
Texel, 2 september. Aangekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Helsingfors.
DT 081273
Texel, 5 december. Aangekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Kötka.

1874

DT 160574
Brouwershaven, 13 mei. Aangekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Danzig naar Dordrecht.
DT 010874
Texel, 30 juli. Binnengekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Kötka.
DT 110874
Texel, 8 augustus. Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar de Oostzee.

1875

ST 230675
Texel, 21 juni. Binnengekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Kötka.
ST 110975
Texel, 9 september. Binnengekomen AEGIDIA, H.J. Basberg van Borger.
DT 210975
Texel, 18 september. Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar Pikala.
DT 151175
Texel, 12 november. Binnen AEGIDIA, H.J. Basberg van Lovisa.

1876

DT 170776
Texel, 14 juli. Aangekomen  AEGIDIA, H.J. Basberg van Kötka.
DT 280776
Texel, 26 juli. Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar de Oostzee.
ST 241176
Texel, 23 november. Uitgezeild AEGIDIA, H.J. Basberg naar Noorwegen.

1879

AH 150579
Drammen, 3 mei. Zeilklaar AEGIDIA, Basberg naar Söderhamn.
RN 040879
Londen, 29 juli. Zeilklaar AEGIDIA, Basberg naar Skelleftea.
RN 151079
Elseneur, 10 oktober. Gepasseerd AEGIDIA, Basberg naar Nederland.
AH 201179
Londen, 15 november. Aangekomen AEGIDIA, Basberg van Drammen.

1880

SMG 170780
Advertentie. Schip te koop. Het Nederlands schip EGIDIA, 737 register ton: gebouwd in Middelburg in 1842 van eiken. Ligt nu te lossen in het Bunny Commercial dok te Londen.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief – Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1843.8

DVD XI – 438 - 440
BIJLBRIEF

Naam schip CORNELIA

plaats en datum acte bijlbrief, Middelburg, 17 juni 1842

type schip bark, gekoperd

bouwwerf/verkoper directeuren der Commercie Compagnie te Middelburg, waarop constructeur is Fredrik Haverkamp

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma J. & Th. van Marselis, kooplieden en scheepsreders te Amsterdam

te voeren door kapt. Wijnand Antonie Berghuis

grootte in tonnen 732 tonnen

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 38,82 x 7,47 x 5,68 meter

kiellegging 1841

tewaterlating 1842

plaats / datum registratie Middelburg, 17 juni 1842

nummer van registratie deel 24, folio 101, recto, case 4.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip was op datum van de bijlbrief geheel en al afgebouwd.researcher/datum research: ML / 300708

Naam CORNELIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1843
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1843.8
foto IMG 2397 - 2399

CEDULE

Naam schip CORNELIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 31 maart 1843

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. W.A. Berghuis

grootte in tonnen 388 lasten of 732 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Middelburg

plaats / datum registratie Amsterdam, 31 maart 1843

nummer registratie deel 45, folio 96, recto 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans nog te Middelburg
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 030816

bijlage bij acte 8 van 1843, bark CORNELIA
eigenaren per ultimo maart 1843

firma J.& T. van Marselis, Amsterdam (boekhouders en 6/64e part)
P. de Stoppelaar, Middelburg, (14/64e part)
J.P. Cazins, Utrecht (4/64e part)
L.C. Hora Siccama, Utrecht (2/64 part en q.q. 1/64e part)
B.K. van Tuyll van Serooskerken, Utrecht (2/64e part)
F.H.C. van Heeckeren van Brandsenburg, Utrecht (2/64e part)
T.C. van Barneveld, Utrecht (2/64e part)
Jkvr. L. Mock, Utrecht (1/64e part)
W. Kaars Sijpestein, Krommenie (4/64e part)
E.L. van Tuyll van Serooskerken, Amsterdam (2/64e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (2/64e part)
firma Jeremias Meijjes & Zonen, Amsterdam (2/64e part)
firma J. Schutte Hoyman & Zoon, Amsterdam (2/64e part)
firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (2/64e part)
F.R.P. Victor, Amsterdam (4/64e part)
Mogge Muilman, Amsterdam (2/64e part)
L.R. Bisschopsheim, Amsterdam (2/64e part)
J.C. Brandt, Amsterdam (2/64e part)
Mej. A.C. Klingenspoor, Amsterdam (2/64e part)
H.J. van Winter, Amsterdam (1/64e part)
J.P.A. van Wickevoort Crommelin, Amsterdam (1/64e part)

ML / 030816

Naam CORNELIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1843
Toegang 198
Inventaris 3169

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.540
DVD VIII – 168, 172
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip CORNELIA

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Amsterdam, 13 april 1863

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Jan & Theodorus van Marcelis, reders en boekhouders van schepen, Amsterdam, voor zichzelf en mede-reders

gevoerd door kapt. J.H. Witt

eigenaar/aankoper firma van Overzee & Co. kooplieden en scheepsreders te Rotterdam
te voeren door kapt.

grootte in tonnen 778 tonnen of 410 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 38,70 m., breed 7,64 m., hol 5,92 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 15 april 1863

nummer van registratie deel 182, folio 91, vak 3

notaris Jacobus du Pont Noordhoek, deurwaarder
Arrondissement Rechtbank, Amsterdam

prijs NLG. 37.700,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam via makelaar Hermanus Isaac Rietveld en het schip ligt aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 150209

Naam CORNELIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1863
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1866.12

DVD XI – 8848-8851

CEDULE

Naam schip EGIDIA, voorheen genaamd RUDOLF

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 24 maart 1866

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper George Frederik Egidius, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Hans Jorgen Basberg

grootte in tonnen 410 lasten of 778 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Middelburg

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 maart 1866

nummer van registratie deel 79, folio 161, recto, vak 3.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip ligt thans te Rotterdam; de laatste koopbrief werd getoond benevens reçu van de laatste zeebrief van 22 juni 1863, no. 425.


researcher/datum research: ML / 090909

Naam EGIDIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1866
Toegang 198
Inventaris 3175

Bronnen

Jaar: 1842
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
NH Archief Haarlem BIJLBRIEF Archiefnummer Amst.198.3179-1843.8
NH Archief Haarlem CEDULE Archiefnummer AMS 198.3169.1843.8
NH Archief Haarlem CEDULE Archiefnummer Amst.198.3175-1866.12
NA Archief Den Haag ACTE VAN KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.540
AH = Algemeen Handelsblad
DT = De Tijd
DZG = Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage
HV = Het Vaderland
JB = Java Bode
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NAH = Nieuw Amsterdamsch Handels en Effectenblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
OP = Oostpost
RC = Rotterdamsche Courant
RN = Rotterdamsch Nieuwsblad
SAB = Samarangsch Advertentie Blad
SMG = Shipping and Mercantile Gazette
ST = De Standaard
UPS = Utrechtsche Provinciale en Stads Courant