Inloggen
CERAM - ID 1346


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5400190
Nat. Official Number: 1861 Z GRON 1938
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 154
Launch Date: 1938-08-02
Delivery Date: 1938-09-23
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 240
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5304 Type T (290x435)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 336.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 162.00 Net tonnage
Deadweight: 425.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 21470 Cubic Feet
Bale: 20300 Cubic Feet
 
Length 1: 42.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 39.76 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.34 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.53 Meters Depth, moulded
Draught: 2.90 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1971
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor. 2tew 5 cil 349 PK Alpha Type 405-24VO (200x405) 10,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1938-09-23 CERAM
Manager: Freight Express Ltd, London, Great Britain
Eigenaar: Henderikus Beck, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDJU

Date/Name Ship 1939-00-00 CERAM
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Henderikus Beck, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDJU

Date/Name Ship 1939-02-17 MARTHA
Manager: International Shipbrokers Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: Hendrik Paap, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFVS

Date/Name Ship 1940-01-20 MARTHA
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Paul Ernst Moes (firmant Dudok de Wit), Bussum, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Bussum / Netherlands
Callsign: PFVS

Date/Name Ship 1941-07-01 MARTHA
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. m.s. 'Martha', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: N.V. Kustvaart-Reederij van Dudok de Wit & Co.
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PFVS

Date/Name Ship 1947-10-21 MARTHA
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Kustvaart-Reederij van Dudok de Wit & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PFVS

Date/Name Ship 1954-11-12 BARCAROLA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Klompien, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCYM

Date/Name Ship 1956-01-04 BARCAROLA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Klompien en Henri Johan Rodermond (tandarts Assen), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCYM

Date/Name Ship 1959-00-00 BARCAROLA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Klompien en Henri Johan Rodermond (tandarts Assen), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCYM

Date/Name Ship 1963-01-04 BARCAROLA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Adriaan Jan Verbrugge, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCYM

Date/Name Ship 1963-03-13 AIGLON
Manager: Beck's Scheepvaartkantoor N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Adriaan Jan Verbrugge, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCFQ
Additional info: In 1965 thuishaven Panama.

Date/Name Ship 1965-11-02 AIGLON
Manager: Pardo Shipping Company Ltd, Gibraltar, Gibraltar
Eigenaar: Pardo Shipping Company Ltd, Gibraltar, Gibraltar
Shareholder:
Homeport / Flag: Gibraltar / Gibraltar

Date/Name Ship 1966-10-00 PORGIMAR
Manager: Porgimar Shipping Company Ltd, Gibraltar, Gibraltar
Eigenaar: Porgimar Shipping Company Ltd, Gibraltar, Gibraltar
Shareholder:
Homeport / Flag: Gibraltar / Gibraltar

Date/Name Ship 1967-00-00 RAMAJIM
Manager: Ramajim Shipping Company Ltd, Gibraltar, Gibraltar
Eigenaar: Ramajim Shipping Company Ltd, Gibraltar, Gibraltar
Shareholder: James Henry Ramagge
Homeport / Flag: Gibraltar / Gibraltar

Date/Name Ship 1970-00-00 RAMAJIM
Manager: Grandport Shipping (Panama) S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Grandport Shipping (Panama) S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Date/Name Ship 1977-00-00 EASSELYN
Manager: St. Clair Shipping Company Ltd., Tortola, Virgin Islands
Eigenaar: St. Clair Shipping Company Ltd., Tortola, Virgin Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Tortola / Virgin Islands

Date/Name Ship 1978-00-00 EASSELYN
Manager: Jose Roberto Vegas, Alborlioz, Venezuela
Eigenaar: Jose Roberto Vegas, Alborlioz, Venezuela
Shareholder:
Homeport / Flag: Alborlioz / Venezuela

Ship Events Data

1938-08-02: Het Vaderland 04-08-1938: Het bij de Scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander te Delzijl, voor rekening van kapitein H. Beck te Groningen in aanbouw zijnde motorschip groot ca. 420 ton d.w. is met goed gevolg te water gelaten. Het schip wordt voorzien van een Brons motor, met een capaciteit van 240 Pk.
1938-09-17: Als CERAM, zijnde een motorvrachtschip, groot 953.08 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 10-09-1938 no. 5790, liggende te Delfzijl, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1861 Z GRON 1938 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant vanhet dekhuis op verhoogd achterschip.
1938-09-24: NvhN 24-09-1938: Delfzijl. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip CERAM. Dit schip werd gebouwd bij de N. V. Scheepswerf "Delfzijl" vh. Gebr. Sander te Delfzijl, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, voor de groote kustvaart, voor rekening van den heer H. Beck te Groningen. Het schip is van het raiseaquarter dek type met de mast en de boomen midscheeps. Bij de mast zijn twee motorlieren geplaatst. Het hijschgerei werd geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. Het schip heeft afmetingen van 42.20 X 7.30 X 2.90/3.75 M. met een d.w. van 430 ton. Het meet bruto 336 en netto 162 Reg. ton. Het schip behaalde in ballast een snelheid van ruim 9½ mijl. Het voldeed ruim aan alle gestelde eischen, zoodat na de proefvaart de overdracht plaats vond.
1938-12-17: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 30 Juni en Zaterdag 1 Juli 1939, no. 126. No. 85. Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake het stukpersen van een dubbele- bodem-tank van het motorschip Ceram te Hamburg. Betrokkene: de motordrijver Jan Zuur. Op 17 December 1938 is de dubbele-bodem-tank n°. 1 van het motorschip Ceram, liggende te Hamburg, stukgeperst. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zou instellen en dat het onderzoek tevens zou loopen over de vraag of het ongeval niet mede was te wijten aan schuld van den motordrijver, Jan Zuur, wonende te Kolham (provincie Groningen). Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 8 April 1939 buiten tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart of diens plaatsvervanger, die beiden verhinderd waren de zitting bij te wonen. De Raad nam kennis van de door den inspecteur-generaal voor de scheepvaart overgelegde stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde den motordrijver, Jan Zuur voornoemd, als betrokkene, buiten eede. De voorzitter zette den betrokkene doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren, hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is den Raad het volgende gebleken: De Ceram is een Nederlandsch motorschip, metende 336,44 bruto-, 161,94 netto-registerton, roepnaam PDJU, thuisbehoorende te Groningen. Op 16 December 1938 lag het schip te Hamburg. De kapitein gaf den motordrijver opdracht de tanks te vullen. Het vroor dien dag hard, bij oostelijken wind, kracht 7—8, en ook in den nacht van 16 op 17 December vroor het. De kapitein gaf deze order, omdat het in zijn bedoeling lag, na lossing, zonder sleepboothulp te verstoomen en hij bij den harden wind ballast in de tanks noodzakelijk achtte om het schip te kunnen behandelen. De motordrijver, betrokkene Zuur, verklaarde: dat hij ongeveer drie maanden op de Ceram voer en zoodoende volkomen op de hoogte was van de leidingen, ballastpomp, enz.; dat de ballastpomp een drieslags plunjerpomp is, door middel van een drijfriem bewogen door een hulpmotor van 10 pk; dat men voor het vullen van de tanks, ook bij geladen schip, deze eerst kan laten oploopen, doch dat er in den regel nog gepompt moet worden om ze geheel te vullen; dat in den morgen van 17 December eerst de voorpiektank werd opgepompt, totdat hij na ongeveer een half uur het water uit de beide overvloeipijpen zag komen; dat de pomp vervolgens op bodemtank n°. 1 werd gezet; dat na een kwartier pompen een matroos kwam waarschuwen, dat werklieden in het voorruim aldaar water naar boven zagen komen en de buikdenning zagen rijzen; dat aan de werking van de ballastpomp niets bijzonders was bemerkt; dat hij niet heeft gecontroleerd of de overvloeipijpen, zwaanshalzen, met een diameter van 2½ Engelsche duim, open waren. Nadat de lading oud ijzer was gelost, bleek bij onderzoek, dat de tanktop over de volle breedte was opgezet en keerspantnagels door de plaat waren getrokken. Nadat de tank was leeggepompt, is den volgenden dag door een expert van Bureau Veritas nog belangrijke schade geconstateerd, o.a. bleken verschillende wrangen en stutten in den dubbelen bodem te zijn uitgescheurd. De Raad is van oordeel, dat de bodemtank n°. 1 van het motorschip Ceram inderdaad bij het oppompen is stukgeperst. De veronderstelling van den betrokkene, dat bedoelde tank reeds lek was — zulks in verband met de lading oud ijzer, welke boven die tank had gelegen —, acht de Raad niet aannemelijk. Wel kan de tank zwakke plaatsen hebben gehad. De aard van de schade aan de tank wijst echter op stukpersen. De betrokkene heeft voorts nog aangevoerd, dat hij het stukpersen tijdens het oppompen ook daarom niet aannemelijk acht, omdat hij aan de werking van de pomp niets heeft opgemerkt en deze regelmatig is blijven loopen, zulks in tegenstelling met bijv. het geval, dat er een knik in de slang van de dekwaschleiding is, waarop de pomp dadelijk begint te stooten. De Raad acht echter in dit geval het regelmatig blijven werken van de pomp niet vreemd, daar zich in den top der tank een luchtkussen moet hebben gevormd, waarvan de druk geleidelijk toenam, totdat een lek ontstond. De betrokkene heeft zich er niet van overtuigd, of er bij het oppompen van de tank lucht uit de overvloeipijpen kwam. Hij weet niet, of deze afgestopt waren. De Raad acht het zeer waarschijnlijk, dat bedoelde overvloeipijpen waren dichtgevroren, met of zonder de houten stoppen. Uit alles blijkt, dat de betrokkene niet voldoende oplettend is geweest. De Raad meent thans nog met het uitspreken van een berisping te kunnen volstaan. Mitsdien: Straft den betrokkene, Jan Zuur, geboren 29 October 1912, wonende te Kolham (Groningen), door het uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, eersteplaatsvervangend-voorzitter, J. N. Egmond, lid, H. Th. de Booy, plaatsvervangend lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door den tweeden-plaatsvervangend-voorzitter, mr. dr. F. C. van Geer, ter openbare zitting van den Raad van 19 Juni 1939. (get.) B. M. Taverne, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1940-05-16: Overgenomen door de Netherlands' Shipping & Trading Committee, Londen, Engeland (man. International Shipbrokers Ltd, later Freight Express Ltd, daarna John Carter (Poole) Ltd). 27 mei 1940 in timecharter bij Ministry of Shipping, Londen, 1941 Ministry of War Transport.
1948-11-30: In IJmuiden binnengekomen nadat het schip op de Humber (Engeland) in de dichte mist in aanvaring was gekomen met een onbekend schip en daarbij een zware beschadiging aan de voorsteven opliep. Het voorschip lekte niet, zodat de MARTHA op eigen kracht naar IJmuiden kon stomen.
De waarheid 30-11-1948: Hedenmiddag liep de Nederlandse coaster van ongeveer 300 ton, „Martha" de haven van IJmuiden binnen met een zware beschadiging aan de voorsteven. Het schip was op de Humber tijdens de dichte mist in aanvaring gekomen met een onbekend schip. Op eigen kracht kon het schip echter naar IJmuiden opstomen.
1951-06-16: Liggend te Workington, plaatschade opgelopen tijdens verhalen naar andere ligplaats.
1952-04-15: De Heerenveensche koerier 15-04-1952: Coaster binnen gebracht. Staveren. Door de mist misleid geraakte de bruto 300 ton metende Coaster „Martha" afkomstig van Ems op het Vrouwenzand aan de grond. Door vissers van Staveren, is een gedeelte der lading overgenomen, waarna het schip op eigen kracht de haven van Staveren binnen liep. Na de lading weer te hebben overgenomen kon het schip de reis weer voort zetten. Verzekering dekt de onkosten.
1954-11-03: NvhN 03-11-1954: M.s. Martha verkocht. Het m.s. Martha van de kustvaartrederij Dudok de Wit en Co. te Amsterdam, is verkocht aan de heer G. Klompien te Delfzijl. De heer Klompien zal het schip, dat 425 ton d.w. meet. onder de naam Barcarola in de vaart brengen.
1965-10-20: Friese Koerier 20-10-1965: Aardappelexport vroeg. Harlingen — In Harlingen is de export van aardappelen dit jaar al zeer vroeg aan de gang. Andere jaren pas eind november. Er liggen thans drie schepen tegelijk aardappelen te laden, 530 ton voor Malaga, 800 ton voor Algiers en 350 ton voor Lissabon. De AIGLON is thans onderweg met 270 ton eveneens voor Lissabon.
1998-00-00: Final Fate:
Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachting is.

Afbeeldingen


Omschrijving: Proefvaart en oplevering CERAM op 23 sept. 1938.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: MARTHA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MARTHA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: MARTHA op volle zee
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: MARTHA te St. Helier op Jersey.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: De BARCAROLA onder de kolentip. De foto is hoogstwaarschijnlijk begin 60er jaren in de Engelse haven Swansea gemaakt.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: BARCAROLA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: BARCAROLA op volle zee
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: BARCAROLA at Charlestown (Cornwall) - photo: March 1961.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: AIGLON
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: AIGLON
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: AIGLON with Panama as homeport.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Duncan, Alex

Omschrijving: als PORGIMAR te Gibraltar in 1966
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: RAMAJIM
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: RAMAJIM
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Clarkson, John