Inloggen
CATRIENA - ID 1334


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1901-11-07 / 1918-04-07 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1901
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 5827 GRON 1901
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Gebr. Gebhardt & Co. (Gideon), Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1901-11-07
Technical Data

Gross Tonnage: 114.90 Gross tonnage
Net Tonnage: 95.17 Net tonnage
Deadweight: 195.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.05 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.52 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.25 Meters Depth, moulded
Draught: 2.18 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1901-11-07 CATRIENA
Manager: Geert Engel(s) Brouwer, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Engel(s) Brouwer, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NJRW

Date/Name Ship 1917-00-00 CATRIENA
Manager: N.V. Scheepvaart-Maatschappij Zuid-Holland, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart-Maatschappij Zuid-Holland, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NJRW

Ship Events Data

1901-10-15: Dagregister deel 15 nummer 371 den zevenden November 1900 en een. Wij ondergeteekenden Firma Gebhard & Co., scheepsbouwers wonende te Groningen, verklaren bij dezen in dit jaar op onze werf te Gideon, gemeente Haren, te hebben volbouwd en nieuw van de bijl te water gebracht het stalen schoenerschip, hebbende een platte bodem, geen kiel, genaamd “Catriena” in eigendom toekomende aan en bevaren wordende door Geert Brouwer, gedomicilieerd te Groningen, ingevolge meetbrief d.d. Gideon 9 october 1901 nr. 1355 gemeten bruto op 325.54 kubieke meter of 114.90 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 269.57 kubieke meter of 95.17 tonnen van 2.83 kubieke meter. Groningen, den 15 October 1901. Firma Gebhard & Co. In de kantlijn staat bijgeschreven 5827.
1910-00-00: De foto uit de collectie van Rob Martens is voorzien van een vrij uitvoerig onderschrift. Onder meer wordt vermeld, dat Geert Brouwer het schip omstreeks 1910 verkocht aan zijn zoon Jannes Brouwer. Deze heeft het schip gedurende 1½ jaar te Zaandam opgelegd alvorens het te verkopen aan de Scheepvaart-Maatschappij Zuid-Holland.
1918-04-06: Final Fate:
Onderweg met een lading hoepels en dakpannen van Rotterdam naar Egernsund. Bij aankomst was, wegens het slechte weer, de loodsdienst in Egernsund gestaakt en koos het schip weer zee. Op 07.04.1918 werd ze beschoten door een Duitse U-boot. Bij het in de sloep gaan werd de kapitein (R. Bos) dodelijk getroffen en werd de stuurman gewond. De bemanning moest met bommen naar het schip terugroeien en het schip werd tot zinken gebracht. De bemanning werd aan haar lot overgelaten. Na 24 uur roeien bereikte men de kust.
NRC 11.04.1918: De schoener “Catriena”, 28 maart op de eerste reis voor de nieuwe eigenaren uit de Nieuwe Waterweg naar Flekkefjord (Noorwegen) vertrokken, is op de Noors kust getorpedeerd. Het schip was voor Fl. 50.000,-- verzekerd.
NRC 14.04.1918: Stavanger, 9 april.
Gistermiddag zijn drie der opvarenden van de eergisteren bij Egernsund in de grond geboorde Nederlandse schoener “Catriena” alhier aangekomen. De gezagvoerder is door de ontploffing van de torpedo omgekomen. De stuurman is gewond, doch het gelukte hem, na twee dagen vaart in een boot, het land te bereiken.
In het NRC van 23 en 28.05.1918 staan de uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart.
1918-04-16: RN 16.04.1918:
Omtrent de torpedering van het Ned. zeilschip “Catrina” (opm:” Catriena”), waarvan de kapitein verongelukte, zijn nog de volgende bijzonderheden bekend geworden:
Drie Nederlandse zeelieden kwam op het strand bij Jaederen en liepen een boerderij in de nabijheid binnen. Zij vertelden dat zij tot de schoener “Catrina” behoorden, welke op reis van Rotterdam naar Egersund was met een lading hoepels en dakpannen. Zondag 7 april bevond men zich op veertig mijl afstand van Egersund toen plotseling een duikboot, welke van Duitse nationaliteit bleek te zijn, langszijde van de schoener kwam. De commandant deelde mede, dat hij het schip tot zinken moest brengen. Kapitein Bos geloofde evenwel niet dat hij dat zou doen en bleef aan boord, terwijl de stuurman en twee matrozen van boord gingen. Plotseling werd een granaat op het zeilschip afgevuurd, van welke de scherven de kapitein op slag doodden. Het schip vloog direct in brand en zonk. De drie schipbreukelingen leden veel op hun tocht naar Jaederen.
De commandant van de duikboot had hen nog medegedeeld dat hij ook nog een ander Nederlands zeilschip tot zinken zou brengen. Vermoedelijk heeft hij dat ook gedaan, want later kwam een bericht van de kustwacht te Borö, dat daar vijf mensen van een vrachtkotter waren aangekomen. Dit schip had tevoren een lading hoepels in Stavanger gelost en was nu in ballast onderweg naar Helsingborg. De gehele bemanning had zich kunnen redden, terwijl het schip op zestig mijlen uit de wal tot zinken was gebracht.
Nader wordt gemeld: Gebleken is dat de tweede tot zinke gebrachte Nederlandse schoener, waarover sprake is in bovenstaand verhaal, moet zijn de schoeneraak “Sterne”, kapitein en reder Schuitema te Groningen. De vijf opvarenden zijn, zoals gemeld, bij de kustwacht van Borö op Jaederen aan land gekomen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1901
Kapitein: Brouwer, Geert Engels

Afbeeldingen


Omschrijving: schoener CATRIENA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: CATRIENA, volgens onderschrift liggend in het Reitdiep.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown