Inloggen
HARMONIE - ID 13155

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1905
Nat. Official Number: 6508 GRON 1905
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Lighter
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J.Th. Wilmink & Co., Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1905-11-24
Technical Data

Gross Tonnage: 124.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 102.83 Net tonnage
Deadweight: 155.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.45 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.45 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.60 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.96 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-11-24 HARMONIE
Manager: Johannes Top, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Top, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVQM

Date/Name Ship 1913-02-18 HARMONIE
Manager: Lammert Bolhuis, 't Zandt, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Lammert Bolhuis, 't Zandt, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: 't Zandt / Netherlands
Callsign: NVQM
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 7.000,--

Date/Name Ship 1916-12-21 HARMONIE
Manager: Hendrik Zwaak & Gerrit Jan Steenstra, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Zwaak & Gerrit Jan Steenstra, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NVQM
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 15.000,--

Ship Events Data

1905-11-24: Dagregister deel 16 nummer 874, den vierentwintigsten November 1900 en vijf. De ondergeteekende, Johannes Top, scheepskapitein wonende te Groningen, verklaart te zijn de eenige eigenaar van Lichterschip genaamd “Harmonie”, hoofdzakelijk gebouwd van staalijzer, hebbende een dek en een mast, groot volgens meetbrief afgegeven te Gideon, gemeente Haren, den 18 November 1900 en vijf door den scheepsmeter te Groningen, netto 291.27 kubieke meter of 102.83 tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter, gebouwd op de werf van de heer T. Wilmink, te Gideon, gemeente Haren, en thans liggende aan diens werf. Groningen, November 1905. W.g. J. Top. In de kantlijn staat bijgeschreven 6508.
1905-11-25: Eerste meting te Groningen d.d. 25-11-1905: Meetnummer: G870N. Naam schip: Harmonie. Scheepstype: lichterschip. Materiaal: ijzer. Werf: Gideon. Bouwjaar: 1905. Lengte: 31 m 25 cm, breedte: 5 m 60 cm, waterverplaatsing: 224,930 ton. Eigenaar: J. Top, domicilie: Groningen.
1906-03-28: PGC 28-03-1906: Delzijl, 28 maart. De sleepboot SAPPEMEER had gistermorgen een achttal tjalken op sleeptouw. Een van de tjalken, de HARMONIE van schipper Top, voer op de Eems aan de grond, waardoor het tjalkschip LIBRA van schipper Pot er tegenaan bonsde. Van de LIBRA werd de stuit ingedrukt, de kop van het zwaard en de wandrusten afgerukt, terwijl op de HARMONIE een blad van het anker afknapte, een kluisgat stukging en een plaat van de huid werd gescheurd. Beide schepen hebben dus vrij wat averij bekomen.
1913-03-07: Het Nieuws van de dag 07-03-1913: Verkochte schepen. Het stalen lichterschip HARMONIE, schipper Top, is tot geheimen prijs verkocht aan L. Bolhuis te Delfzijl.
1918-08-09: Final Fate:
Dagregister deel 21 nummer 920, den tienden Augustus 1900 achttien. De ondergeteekenden, Hendrik Zwaak, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam, en Gerrit Jan Steenstra, koopman wonende te Schiedam , doen bij dezen aangifte ten hypotheekkantore te Groningen overeenkomstig artikel 12 van het K.B. van 21 Juni 1836 (Staatsblad nr. 41) van het verkopen en overdragen naar het buitenland aan een buitenlander van het lichterschip genaam “HARMONIE” groot 102.83 ton, gebrand 6508 GRON 1905. De toestemming tot verkoop is verleend bij besluit van 7 Augustus 1918 nr. 382/799 van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Rotterdam 9 augustus 1918. W.g. H. Zwaak, G.J. Steenstra.