Inloggen
TANGGAMOES - ID 13048

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1935
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Droogdok-Maatschappij 'Tandjong Priok', Tanjung Priok, Netherlands East Indies
Launch Date: 1935-11-12
Delivery Date: 1935-12-10
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 150
Eng. additional info: Brons nr. 1500 (1927) (12 1/3x 13 3/4)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 167.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 31.00 Net tonnage
Deadweight: 237.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 8476 *** Onbekend ***
 
Length 1: 35.10 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.82 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.47 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1935-12-11 TANGGAMOES
Manager: N.V. Nederlandsch-Indische Kustvaart Onderneming, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Indische Kustvaart Onderneming, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1935-10-23: Soerabaijisch Handelsblad 23-10-1935: Nieuwe „TANGGAMOES.” De oude wordt gesloopt. De „Tanggamoes" van de Nederlandsch-Indische Kustvaart-Onderneming is heden te Tandjong Priok in dok gegaan. De motor van dit schip zal er uit gehaald worden en geplaatst worden in de nieuwe, bij de N.V. Droogdok-Maatschappij Tandjong-Priok gebouwde „Tanggamoes". De nieuwe „Tanggamoes" is grooter dan de oude en geheel van staal; waarschijnlijk zal zij in December a.s. in dienst worden gesteld. De oude „Tanggamoes" zal gesloopt worden.
1935-11-12: Stadsnieuws Batavia, 12-11-1935. Tewaterlating van de „TANGGAMOES”. Vlot van Stapel Geloopen. Hedenmorgen om 11 uur is op de N. V. Droogdok-Maatschappij „Tandjong Priok het in aanbouw zijnde motorschip „Tanggamoes” bestemd voor de N. I. Kustvaartonderneming (N. I. K. O.), te water gelaten. De belangrijkste gegevens zijn de volgende : Lengte 35.10 m, breedte 6 m, holte 2.90 ra, motor-vermogen 150 A. P. K. snelheid beladen 9 mijl p. uur. Toen wij vanmorgen op de werf kwamen, stond hoog en rood de „Tanggamoes” in het blakerende zonlicht te wachten op de dingen, die komen zouden. Rondom ging alles nog zijn gewonen gang, een reusachtige boor prikte gaatjes in een zware ijzeren bout, luid klonken hamers op ijzeren platen, en boven alles trilde een hitte, een hitte enfin, Priok. Wij bekeken het schip eens rustig. Alles nog in de menie, maar toch kregen wij als leek reeds een indruk van zorgvuldigheid en netheid van afwerking. Dan komt langzamerhand publiek opdagen, schoolkinderen met onderwijzers, opgewekt pratende heeren. Wij zien den directeur van de haven, den heer Wouters, een paar heeren van het Kantoor voor Scheepvaart, onder wie den heer Alting, en een paar heeren van de K. P. M., den administrateur der Droogdok Maatschappij en den chef van de teekenkamer, den heer De Jong. Natuurlijk is de heer J. H. Hoogenboom, directeur der N. I. Kustvaart-onderneming, aanwezig! Om elf uur neemt deze het woord en wendt zich tot de aanwezigen. Hij brengt dankbaar de oude „Tanggamoes” in herinnering, eertijds van den ouden heer Sijnja, directeur van de Kisten-fabriek, overgenomen. De heer Sijnja heeft altijd trotsch mogen zijn op de oude „Tanggamoes” die acht jaar lang het snelste schip van Pasar Ikan bleef, maar als hij dit nieuwe vaartuig zou zien, zou hij toch verbaasd zijn. De heer Hoogenboom complimenteert vervolgens de werf voor het keurige werk en stelt voor het “touwtje dan maar door te snijden”. Dit gebeurt en direct glijdt zacht en gesmeerd de „Tanggamoes” in het opbruisende water! Een vlotte van-stapel-loop! Met een koelen dronk werd het heuglijk feit beklonken.
1935-12-10: Bataviaansch Nieuwsland 10-12-1935: Geslaagde Proefvaart. Na een geslaagde proefvaart van 2 1/2 uur in de Baai van Batavia, is de „Tanggamoes", het door de N.V. Droogdok Maatschappij Tandjoeng- Priok gebouwde kustvaartuig voor rekening van de „Niko", aan de opdrachtgeefster overgedragen. Onder de genoodigden, die de proefvaart meemaakten, was het Volksraadslid mr. Van Helsdingen.
1942-03-02: Op 02-03-1942 door bemanning afgezonken. Na de oorlog gelicht maar te zwaar beschadigd om hersteld te worden. De motor werd er uit gehaald om elders gebrukt te worden, het casco werd gesloopt in 1946 of 1947.

Afbeeldingen


Omschrijving: TANGGAMOES
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: TANGGAMOES
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Werf