Inloggen
STAD WORKUM - ID 12569

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-07-25 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1817
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Workum, Friesland, Netherlands
Launch Date: 1817-00-00
Technical Data

Deadweight: 60.00 lasts (rye)
 
Length 1: 77.95 *** Onbekend *** Registered
Beam: 19.90 *** Onbekend *** Registered
Depth: 9.90 *** Onbekend *** Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1817
Datum agenda: 1817-07-25
Register nr: 18170111
Scheepsnaam: STAD WORKUM
Type: Kof
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hoekema, Sjoerd Jacob
Plaats: Workum
Kapitein op moment van verzoek: Stag, Jan Feddes van der
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-07-25 STAD WORKUM
Manager: Sjoerd Jacob Hoekema, Workum, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Sjoerd Jacob Hoekema, Workum, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Workum / Netherlands

Date/Name Ship 1823-04-30 STAD WORKUM
Manager: Berend Claassen de Boer, Norden, Germany
Eigenaar: Berend Claassen de Boer, Norden, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Norden / Onbekend
Additional info: Prijs: 370 specie

Date/Name Ship 1839-08-08 ALETTA
Manager: firma Kranenborg & Zonen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: firma Kranenborg & Zonen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs; NLG 700,-

Ship Events Data


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Stag, Jan Feddes van der
Overige informatie: 1817-07-25

Algemene informatie

1823

RC 210123
Van Elseneur wordt van den 11 dezer gemeld, dat volgens bericht van Straaholm bij Krageroe van den 29 november, aldaar aangekomen is het wrak van een Nederlandse kof, met hennep en vlas, aan welker boord geen levend mens, doch in de kajuit het lijk van een manspersoon gevonden is. Men was nog niet geslaagd om het wrak op het land te brengen, doch van de lading waren enige bonden (opm: bundels) hennep en vlas geborgen, en uit de aan boord zijnde papieren was het schip gebleken te zijn de STAD WORKUM, kapt. Jan Feddes van der Stag, van Riga naar Amsterdam. (opm: zie LC 040223 en RC 200223)
LC 040223
Christiania, 30 december. In het ambt Bratsberg (Brunlang-Gaard per Laurvig) is den 19 december j.l. afgekondigd, dat den 29 november, nabij Straaholmen, Krageroe, in het kerspel Sannikedal, een wrak, zo het schijnt van een Nederlands kofschip, zon¬der enige levende mensen aangedreven en in verzekering genomen is (opm: zie RC 210123 en RC 200223). In de kajuit heeft men het lijk van een man van ongeveer dertig jaren gevonden, die luidens de scheepsbrieven, waarschijnlijk de stuurman geweest is. Dit lijk is behoorlijk begraven. Het wrak had men nog niet vlot kunnen krijgen, doch men heeft enige honderd bossen hennep en vlas, scheepsgoederen, een zakje met 142 guldens en enige roebels, alsmede een blikken kistje, waarin de volgende scheepspapieren gevonden zijn, uit hetzelve geborgen:
1. Een op vier man luidende monsterrol gedagtekend Amsterdam, den 30 april 1822, als: stuurman Ronike P. Zülftrag, uit Vortis, 39 jaren oud; matrozen, Fr. Jans van der Stag dito L.R. Seba uit Harlingen, en de kok J.A. Brinkema uit Workum;
2. Een meetbrief, gedagtekend Riga, den 25 mei 1822, volgens welke het kofschip de STAD WORKUM, gevoerd door kapitein Jan Feddes van der Stag, 61 lasten groot gemeten is:
3. Een gedrukt adres, gedagtekend Elseneur, den 26 october 1822, en aan J.F. van der Stag gericht:
4. Ene rekening van Aller en Comp, te Elseneur, van dezelfde dagtekening.
5. Een Russisch scheepspatent, gedagtekend Riga den 3 october 1822.
Eindelijk dient nog tot naricht, dat op het achterste gedeelte van het schip met vergulden letters de woorden gevonden zijn: DE STAD.….: de verdere naam van het schip was verdwenen.
De rechthebbenden zijn, op straffe van verstek, binnen den door de Noorse rechten bepaalden tijd, tot aanmelding opgeroepen.
RC 200223
Amsterdam, 18 februari. Aangaande het wrak van de kof de STAD WORKUM, kapt. J.F. v.d. Stag, van Riga naar Amsterdam, te Straaholmen binnengebracht (opm: zie RC 210123 en LC 040223), meldt men van Krageröe van den 25 januari, dat de grote mast er geheel uit, en de bezaanmast bijna aan het dek afgebroken en het roer verloren was. Men zoude het gezegde wrak den 29 dito openlijk verkopen. Van de lading was het lijnzaad uitgespoeld en niet meer gevonden dan vier schippond nat vlas en 100 schippond 11 lijspond natte hennep, welke in openlijke verkoop bruto 1400 specie-daalders in papier hadden opgebracht.

De verkoping van het wrak, d.d. 30 april 1823, was gedaan op verzoek van de kapitein Ridder Boeck (opm: vermoedelijk de kapitein van het schip, dat de STAD WORKUM binnenbracht)  Een eerste veiling had al op 29 januari 1823 plaats gehad. Het schip werd geveild in de staat van wrak waarin het zich bevond  
(translaat uit het Noors)

1839

B&W van Workum verklaren in 1839, dat de kof STAD WORKUM te Workum is gebouwd en in den jare 1817 nieuw uitgehaald voor de rederij onder directie van thans wijlen Sjoerd Jacobs Hoekema, en dat dit schip in 1823 in zee zonder equipage drijvende doch in zinkende staat is aangetroffen en te Krageroe als wrak is opgebracht en daar publiek verkocht.

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1839.46a

DVD XI – 244 - 247
BIJLBRIEF

Naam schip STAD WORKUM

plaats en datum acte verklaring van bouw, Workum, 5 juni 1839

type schip kof

bouwwerf/verkoper bouwwerf niet vermeld, Workum

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper rederij onder directie van thans wijlen Sjoerd Jacobs Cockema volgens zeebrief Sjoerd Jacob Hoekema
te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1817

plaats / datum registratie Bolsward, 6 juni 1839

nummer van registratie deel 32, folio 29, verso, vak 7.

notaris burgemeester der stad Workum

prijs NLG.

Bijzonderheden: B&W van Workum verklaren in 1839, dat de kof STAD WORKUM te Workum is gebouwd en in den jare 1817 nieuw uitgehaald voor de rederij onder directie van thans wijlen Sjoerd Jacobs Cockema, en dat dit schip in 1823 in zee zonder equipage drijvende doch in zinkende staat is aangetroffen en te Krageroe als wrak is opgebracht en daar publiek verkocht. Zie RC 210123Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1839.46b

DVD XI – 244 - 247
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip STAD WORKUM

plaats en datum acte openbare verkoping, Krageroe, 30 april 1823

type schip wrak van de kof

bouwwerf/verkoper niet duidelijk vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Berend Claassen de Boer, Norden (Oost-Friesland)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Krageroe, 24 juli 1823

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Niels Bierregaard Hiort, baljuw en vendumeester te Krageroe.

prijs 370 specie.

Bijzonderheden: de verkoping was gedaan op verzoek van de kapitein Ridder Boeck (opm: vermoedelijk de kapitein van het schip, dat de STAD WORKUM binnenbracht) Een eerste veiling had al op 29 januari 1823 plaats gehad. Het schip werd geveild in de staat van wrak waarin het zich bevond
(translaat uit het Noors)


researcher/datum research: ML / 210708

Naam STAD WORKUM
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.46
foto IMG 2016, 2017

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd geweest STAD WORKUM, thans genaamd ALETTA en nu door kopers genaamd de HERSTELLING

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 27 september 1839

type schip niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Kranenborg & Zoonen, Amsterdam, enig eigenaars

te voeren door kapt. Fredrik Eikmeijer

grootte in tonnen 52 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Workum

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 september 1839

nummer registratie deel 38, folio 96, verso, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Nanno Kranenborg, namens zijn bovengenoemde firma. Van een inlevering van een vorige zeebrief wordt niet gerept.


researcher/datum research: ML / 080616

Naam HERSTELLING (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1839.46c

DVD XI – 244 - 247
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ALETTA, vroeger genaamd de STAD WORKUM

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Norden, 8 augustus 1839

type schip kof

bouwwerf/verkoper vrouw Johanna Janssen, weduwe van de koopman Berend Claassen de Boer, Norden

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Kranenborg & Zonen, makelaars te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen ongeveer 60 rogge-lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang over stevens 77 voet 9½ duim, wijd op de berkhouten 19 voet 9 duim en hol 9 voet 9 duim.

kiellegging

tewaterlating 1817

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 september 1839

nummer van registratie deel 38, folio 95, verso, vak 5.

notaris Theodor Gottlieb Kirchhoff, notaris te Norden

prijs NLG. 700,-

Bijzonderheden: Johanna Janssen verklaart, dat zij voor verscheidene weken (opm: voor het passeren van deze acte op 8 augustus 1839) aan Kranenborg & Zonen het schip, toen liggende te Norden, had verkocht.. Het schip was op 30 april 1823 door wijlen haar echtgenoot te Krageroe gekocht.researcher/datum research: ML / 210708

Naam ALETTA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1841.1
foto IMG 2140, 2141

CEDULE

Naam schip de HERSTELLING

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 19 januari 1841

type schip niet vermeld

gevoerd door kapt. was kapt. Fredrik Eikmeijer

eigenaar/koper Firma Kranenborg & Zonen, Amsterdam (boekhouder en 2/4e part) en Albert Jans Huberth, Nieuwe Pekela (schipper en 2/4e part)

te voeren door kapt. Albert Jans Huberth, mede-eigenaar

grootte in tonnen 52 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Workum

plaats / datum registratie Amsterdam, 19 januari 1841

nummer registratie deel 41, folio 11, recto, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Nanno Kranenborg namens zijn firma Kranenborg & Zonen en namens de mede-eigenaar.
De vorige zeebrief werd ingeleverd., maar gegevens worden niet vermeld


researcher/datum research: ML / 170716

Naam HERSTELLING (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3168