Inloggen
AGDA ELEONORA - ID 112


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-05-03 / 1912-08-13 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7423 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J. Smit & Zoon, Zoutkamp, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1910-03-30
Delivery Date: 1910-05-03
Technical Data

Gross Tonnage: 161.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 133.00 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.29 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.77 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.05 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1910-05-03 AGDA ELEONORA
Manager: Harm Bosselaar, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Zeilschoenerschip Agda Eleonora, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign: NBSH

Ship Events Data

1910-03-30: Algemeen Handelsblad 30-03-1910: Van de werf der firma Smit & Zoon te Zoutkamp, is te water gelaten het stalen schoener: "AGDA ELEONORA", in aanbouw voor kapitein H. Bosselaar
1910-05-03: Dagregister deel 18, nummer 703, den derden Mei 1900 en tien. Ik ondergeteekende Harm Bosselaar, schipper wonende aan scheepsboord, gedomicilieerd te Oude Pekela, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar te zijn van het ijzeren zeil schoenerschip genaamd “Agda Eleonora”, gebouwd te Zoutkamp hebbende en dek en twee masten, gemeten op bruto vier honderd en vijf en vijftig en dertig honderdste (455.30) kubieke meter of honderd zestig en negen en zestig honderdste (160,69) tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op driehonderd zeven en zeventig en acht en dertig honderdste (377.38) kubieke meter of honderd drie en dertig en negentien honderdste (133.19) tonnen van 2.83 kubieke meter, thuisbehoorende te Oude Pekela, thans liggende te Zoutkamp en als schipper gevoerd wordende door mijzelven. H. Bosselaar. In de kantlijn staat bijgeschreven 7423.
1911-01-12: Rotterdamsch Nieuwsblad 14-01-1911: Delfzijl, 12 Jan. De Nederlandsche 2 mast gaffelschoener „AGDA ELEONORA" kapt. Bosselaar van Hamburg naar Gloucester (Eng.) is hier binnengeloopen met averij aan zeilen, rondhout, lichte dekschade alsmede brandschade in de kajuit, veroorzaakt door onstuimig weer in de Noordzee.
1912-03-31: AH 020412
Hansweert, 31 maart. Het schoenerschip AGDA ELEONORA, kapt. Bosselaar, met fosfaat van Antwerpen naar Engeland bestemd, heeft door aanvaring met het sleepschip FENDEL, schade aan het achterschip belopen.
AH 060412
Vlissingen, 3 april. Vertrokken van de rede de AGDA ELEONORA, kapt. Bosselaar, van Antwerpen naar Bideford.
AH 190412
Appledore, 17 april. Aangekomen AGDA ELEONORA, kapt. Bosselaar, van Antwerpen.
1912-08-13: Final Fate:
Onderweg met een lading kolen van Llanelly naar Oporto in de Golf van Biscaye tijdens slecht gezonken De bemanning, de vrouw van kapitein Bosselaar en hun twee kinderen werden door het Noorse stoomschip “Modesta” gered en te Ardrossan aan land gezet.
1912-08-21: Algemeen Handelsblad 21-08-1912: AGDA ELEONORA. "(Ardrossan, 17 Aug.) De kapitein van het in de Golf van Biscaye gezonken schip "AGDA ELEONORA"rapporteert dat de lading tijdens stomweer was overgegaan. Pogingen waren aangewend het schip te rechten door het te herstuwen, toen het plotseling geheel op zij werd geworpen en vervolgens zonk.
1912-09-02: NvhN 02-09-1912: Een schipbreuk. Kapitein Bosselaar, van Oude Pekela, reeder en gezagvoerder van den Nederlandschen schoener „AGDA ELEONORA', met zijn vrouw en 2 kleine kinderen, benevens 5 schepelingen, hebben den 13en Augustus, de dag, waarop zooals reedsgemeld is, het schip vergaan is, angstige oogenbikken doorgebracht Ze werden gered door het s.s. "Modesta'' even voordat de schoener in de diepte verdween. De gezagvoerder van de „Modesta'' nam de schipbreukelingen aan boord en bracht hen behouden in de haven van Androssan (Schotland) aan land. Een vertegenwoordiger van de „Peoples Journal" te Glasgow heeft met kapitein Bosselaar gesproken en geeft van de schipbreuk volgens de N.G.C. het volgende verhaal: De gezagvoerder van de "Agda Eleonora'' is een forsch en gezet type van een Hollander met vrije en open gelaatstrekken en eenvoudige manieren. Het kleine schip was zijn eigendom en hij neemt zijn vrouw en kleine kinderen altijd mee op zijn reizen. De "Agda Eleonora" vertrok van Llanelly (South Wales) met een lading kolen aan boord van 215 ton en bestemd voor Oporto (Portugal) Alles ging goed, alhoewel het steeds ruw en slecht weer was met hooge zee. Tot men in de Golf van Biskaye kwam. Men zette na de Scilly-eilanden gepasseerd te zijn, direct koers naar Portugal en men was ver van het naaste land verwijderd. In den nacht van Maandag trof men zeer slecht weer. Het kleine van staal gebouwde schip rolde en werkte in de verbazend hoog tempo de dooreenlopende zeeên, die tegen de scheepszijden sloegen en het schip heen en weer wierpen. Het schip werd soms zoo erg op zijde geworpen dat een groot deel van het onder water liggende gedeelte boven kwam. Deze buitengewoone werking veroorzaakte dat de lading overging. Bij het innemen der lading was het schip goed vol, doch gedurende de reis zakte de lading eenigermate in en kwam er enige ruimte, zoodat de kolen heen en weer konden rollen. De meeste lading sloeg over naar bakboordzijde, hetgeen het schip zware slagzijde gaf. Zoo goed mogelijk trachtte men de kolen weder over te werken en werden allen "naar beneden " gezonden voor dit doel, doch omstreeks 9 uur gaf de gezagvoerder order om het schip over stuurboord te doen liggen. Daar men geen resultaat bereikte van het overwerken der lading. De zeeën sloegen steeds over het schip heen er sommige brekers kwamen in het ruim. Den gehele nacht werkten allen onophouderlijk door zonder eenig voedsel te gebruiken, om de steenkolen over te werken, zonder resultaat evenwel. De morgen brak aan over de somber grijze golven, terwijl bet schip zich nog in zijn gevaarlijke positie bevond. Met het krieken van den dageraad hadden de golven iets van het wilde der voorgaande dagen verloren. Opnieuw zag men uit of er ook hulp aan den horizon zou opdagen. 'De gezagvoerder had ontdekt, dat het schip lek was geworden. Het water vloeide langzaam in het ruim van het schip en de toestand der opvarenden werd steeds wanhopiger. Te erger nog. daar de overkomende zeeën de boot hadden weggeslagen. Het eenige hulpmiddel, om zich van het gevaailijke schip te redden, was "dus afgesneden. Beneden in de kajuit was de toestand niet minder tragisch. De jonge vrouw van den gezagvoerder zal daar met haar twee kleine kinderen, de eene een aardig blondharig blauwoogig klein meisje van 2 jaar — de andere een kleine jongen van 8 maanden. De wanhoop van de moeder gaat de beschrijving te boven. Omstreeks half acht des morgens toen het steeds dieper en dieper zonk en de vooruitzichten van redding meer en meer verdwenen, bemerkte de voerder een stoomschip in de verte en bracht terstond het bericht aan zijn vrouw. Het internationaal noodsein werd geheschen en de naderende stoomer stuurde onmiddellijk koers naar het zinkende schip. Het was een strijd tusschen leven en dood. Kapitein Westervik van het Noorsche stoom schip overzag de toestand onmiddellijk en beval zijn mannen een boot te water te laten. De eerste stuurman met een paar anderen gingen naar het schip De „Agda" was nu diep in het water en een van de mannen sprong in de boot. Toen werden de twee kinderen met de moeder in de boot gelaten en de anderen volgden. De boot verwijderde zich snel met de geredden en was nauwelijks op korten afstand, of de „Agda Eleonora" zonk. Aan boord van het stoomschip werd men met vriendelijkheid ontvangen. Opmerkelijk was het dat de gezagvoerder van het stoomschip en de vrouw van Bosselaar van een zelfde geboorteplaats zijn. Na 4 dagen werd de bemanning te Ardrossan aan wal gezet en verder door de zorgen van den Hollandse consul naar Holland gezonden.

1912-09-12: Nieuws van de Dag 12-09-1912: Vervolgens behandelde de Raad voor de Scheepvaart de schipbreuk van de schoener „AGDA ELEONORA" (schipper H. Bosselaar, die met vrouw en kinderen aan boord was). Dit schip, geladen met 245 ton anthracietkolen, is op de reis van Llanelly, bij Cardiff, naar Oporto, in de Golf van Biscaye op 13 Augustus (7 dagen na het uitzeilen) door een stormwind overvallen, die de topzeilen wegsloeg. De overige zeilen werden dadelijk geborgen, maar het water sloeg aan alle zijden over en het schip kreeg een hevige slagzij naar bakboord. De romp was lekgesprongen en het water drong het ruim binnen, in die mate, dat pompen niet hielp; de noodvlag werd, bij nadering van een schip, gehesen en dit vaartuig, de „Modesta", redde met een sloep de opvarenden van de zinkende schoener, die kort daarna geheel op zij sloeg en wegzonk. De uitspraak in deze zaak volgt later.
1912-09-23: Nieuws van de Dag 23-09-1912: Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan in de zaak betreffende het vergaan van den schoener AGDA ELEONORA, die op 13 Augustus bij stormweer in de Golf van Biskaye is omgeslagen en gezonken. De Raad besliste, dat uit het verhoor van de schipper Harm Bosselaar niet gebleken is, dat er aan de inrichting of de uitrusting van het schip en de belading daarvan iets heeft ontbroken. De bemanning was voldoende. De maatregelen, door de schipper genomen in het belang van opvarenden, schip en lading, komen de Raad juist voor. Grote lof komt toe aan kapitein Smedevig van het Noorsche st. Modesta, die de schipbreukelingen ter hulpe kwam en de verantwoordelijkheid aanvaardde voor het strijken der boot. Dank zij de heldhaftige onverschrokkenheid van Hjalmar Pedersen, 1ste stuurman, Olav Saetre, 2de stuurman en Peder Brokjob Pedersen, 2de machinist, zijn de negen in doodsgevaar verkeerd hebbende personen behouden gebleven.


Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Harm Bosselaar werd geboren op 21 september 1877 te Stadskanaal, gem. Wildervank  als zoon van de schipper Pieter Bosselaar en Elsien van Wijk.

Hij trouwde op 31 juli 1909 te Oude Pekela als kapitein met Agda Eleonora Goding, geboren 01 juli 1890 te Arboga, gem. Fane in Zweden als dochter van de glasblazer Bror Oscar Goding en Selma Rosalie Svenson.  Het echtpaar was eerder voor de kerk getrouwd in Fane op 08 mei 1909. De echtscheiding werd uitgesproken op 20 oktober 1924 te Rotterdam. Agda Eleora overleed op 07 december 1942 te Rotterdam, 52 jaar.

Harm hertrouwde op 28 juli 1926 te Rotterdam met Helena de Heer, geboren ca. 1875 te ’s Hertogenbosch als dochter van Tijmen de Heer en Gerritdina Arendina Lunenberg.  Helena was eerder getrouwd met Cornelis Kerkhoven en Izaak Wondergem. Van deze laatste was zij gescheiden. Helena overleed op 14 november 1946.

Harm trouwde voor de derde keer met Reinera Hendrika van Ravens, geboren  te Schiedam als dochter van Willem van Ravens en Everdina Vroon. Reinera Hendrika was eerder getrouwd met Antheunis Koot. Reinera Hendrika overleed op 18 januari 1959, 71 jaar, weduwe.

Harm overleed te Poortugaal op 30 november 1954, 77 jaar.

Kinderen

-        Elsina       – geb. 14.07.1910 te Groningen.

-        Oscar Jan – geb.  21.12.1911 te Rotterdam.

-        Pieter        - geb. 19.07.1913 te Rotterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Bosselaar was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 41 in de periode 1913 t/m 1915.

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

In de ledenlijst van de Groninger Eendragt in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart wordt als schip genoemd de “Agda Eleonora”. Het schip werd vernoemd naar de echtgenote van de kapitein.

*   05/1910 – 08/1912 van het schoenerschip AGDA ELEONORA - geb. in 1910

*   11/1913 – 09/1914 van het schoenerschip AGDA – geb. in 1913

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1910
Kapitein: Bosselaar, Harm