Inloggen
VRIENDSCHAP (DE) - ID 11033

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-03-14 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1803
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galliot
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Pieter Lugt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Delivery Date: 1803-02-08
Technical Data

Gross Tonnage: 66.00 lasts
 
Length 1: 84.00 Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 22.00 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 11.00 Feet (Amsterdam) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-03-14
Register nr: 18140263
Scheepsnaam: VRIENDSCHAP (DE)
Type: Galjoot
Lasten: 75
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Klinkert & Zoon, Bastiaan
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Bakker, Cornelis
Opmerkingen: Eerste zeebrief
boekhouder en mede-reder

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1803-02-08 VRINDSCHAP
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1814-03-14 VRIENDSCHAP (DE)
Manager: firma Bastiaan Klinkert & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: firma Bastiaan Klinkert & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1820-05-15 VRIENDSCHAP
Manager: Schäffer & Klinkert, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Schäffer & Klinkert, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1823-06-05 HOOP
Manager: Boutmy & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Boutmy & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

eigenaren per mei 1819: VRIENDSCHAP

firma Bastiaan Klinkert & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 5/16e part)

Hendrik Klinkert Bastiaansz., Amsterdam (2/16e part)

Arnoldus Ameshoff, Amsterdam (4/16e part)

Johannes Ameshoff, Amsterdam (4/16e part)

Gerrit Blaauw, Amsterdam (1/16e part)

 

05-06-1823 de HOOP

Eigenaren
Theodorus Jacobus Boutmij voor zijn firma van Boutmij & Co. (3/8e part),
Christopher Leake Ringrose, koopman, wonende te Rotterdam (3/8e part) en
Willem Kuijt, scheepskapitein te Katwijk aan Zee (2/8e part), kopers voor notaris vertegenwoordigd door Jan Corver, makelaar te Amsterdam.

Ship Events Data

1822-06-20: Surface Vessel Attack
RC 250722
Amsterdam, 23 juli.
Kapt. J. Hartwijk, voerende het schip (opm: galjoot) de VRIENDSCHAP, met potash van Livorno naar Duinkerken, meldt uit de baai van Gibraltar van den 30 juni, dat hij, na 17 dagen, uit hoofde van westenwind, tussen Kaap de Gates (opm: Cabo de Gata) en Malaga gekruist te hebben, den 20 juni, des avonds, Kaap Farkes (opm: waarschijnlijk wordt hier bedoeld: Cabo Tres Forcas; 35º26’ N.B. 2º58’ W.L.) O.N.O. van zich peilende (opm: men was geheel onder de Marokkaanse kust verdaagd), een bark te loeverd (opm: bovenwinds) ontdekte, die een boot vol volk, met ammunitie, sabels, pistolen en donderbussen, afzond, welke te 10 uren aan zijn boord kwamen, en door overmagt spoedig alle tegenstand vruchteloos maakten, en de kapitein noodzaakten de luiken open te breken; doch geen kans ziende zich van de lading, uit hoofde van derzelver zwaarte, meester te maken, vorderden zij, onder zwaar dreigen en slaan, geld en goed, dreven het scheepsvolk voor in het logies, waarbij zij twee schildwachten plaatsten, haalden het kooigoed en de kisten van de stuurman en het volk op het dek, braken die open en roofden daar alles uit, waarna zij het schip verlieten; na het vertrek bevond de kapitein, dat zij genoegzaam al zijn klederen, geld, horologie, kaarten, kijkers, kompassen enz, alsmede drie zakken brood, twee vaten vlees een vat spek, een vat boter en ander proviand, verscheiden zeilen, een Hollandse vlag, zwaar touw, kabel, jaagtros, enz, benevens koksgoed (opm: potten en pannen), medegenomen, en zelfs enige einden van het lopend tuig afgesneden hadden, zodat hij genoodzaakt was te Gibraltar binnen te lopen, om zich van alles te voorzien, waarmede hij, na het uitleggen zijner vierdaagse quarantaine, de meeste spoed zou maken.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Bakker, Cornelis
Overige informatie: 1814-03-14

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Hartwijk, Johannes
Overige informatie: 1820-07-21

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Kuyt, Willem
Overige informatie: 1823-03-19 (de) HOOP

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7147-78
DVD 6 – 170
__________________________________________________
Bouwbestek
Naam schip: de VRINDSCHAP

Plaats en datum acte niet genoemd (1803)

Soort schip galjoot

Bouwwerf / verkoper Pieter Lugt, Amsterdam (de scheepsbouwer)

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper opdrachtgevers niet genoemd

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over stevens 84 voet, wijd binnen de huid 22 voet, hol in ruim 11 voet, alles Amsterdamse maat (lengte over kiel 77 voet, diep voor 18 voet, hmidden 16 voet en achter 12 voet.)Kiellegging 13 april 1802

Tewaterlating 8 februari 1803 (februari dubieus, slecht leesbaar)

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 10,000,- bouwsom

Bijzonderheden: betaald:
1e termijn (1/3e deel) als de stevens staan, op 13 april 1802
2e termijn (1/3e deel) als het schip te water is gelaten, op 8 februari (?) 1803
3e termijn (1/3e deel) als het schip geheel gereed en opgetuigd is, op 20 april 1803
(opm. in dit bestek staan meer interessante gegevens, o.m. over afmetingen van en soort te gebruiken hout)
(naam schip geschreven als VRINDSCHAP en niet VRIENDSCHAP)
Researcher/datum research ML/240507

Naam VRINDSCHAP
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7147
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1819.44

foto 037
CEDULE

Naam schip VRIENDSCHAP

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, … mei 1819

type schip galjoot

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Cornelis Bakker, zetkapitein

grootte in tonnen 66 lasten of 132 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 mei 1819

nummer registratie deel 12, folio 24, verso, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief (opm: van 1802)
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 15218
(opm.ML: eerste zeebrief 14 maart 1814)
researcher/datum research: ML / 080214Bijlage bij cedule 44 van … mei 1819, galjoot VRIENDSCHAP
________________________________________________

eigenaren per mei 1819:

firma Bastiaan Klinkert & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 5/16e part)
Hendrik Klinkert Bastiaansz., Amsterdam (2/16e part)
Arnoldus Ameshoff, Amsterdam (4/16e part)
Johannes Ameshoff, Amsterdam (4/16e part)
Gerrit Blaauw, Amsterdam (1/16e part)

ML / 080214

Naam VRIENDSCHAP
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1413
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.72

foto IV– 057, 058
CEDULE

Naam schip VRIENDSCHAP

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 17 juli 1820

type schip galjoot

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Johannes Hartwijk, mede-eigenaar

grootte in tonnen 66 lasten of 132 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 juli 1820

nummer registratie deel 4, folio 34, verso, vak 1

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 18219.

researcher/datum research: ML / 300115

Bijlage bij cedule 72 van 17 juli 1820, galjoot VRIENDSCHAP

________________________________________________

eigenaren per medio juli 1820:

A. Vas, weduwe Dirk Visser, Zaandam (1/4e part)
firma Schäffer & Klinkert, Amsterdam (boekhouders? en 1/8e part)
Reijnier Hendrik Krins, Hindelopen (1/8e part)
Nicolaas de Roo, Amsterdam (1/8e part)
Hendrik Klinkert, Amsterdam (1/8e part)
firma L. Summerfield & G. Scheltes, Amsterdam (1/8e part)
Johannes Hartwijk, Nieuwendam (schipper en 1/8e part)

(opm: het boekhouderschap is niet geheel duidelijk)

ML / 300115

Naam VRIENDSCHAP
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-73

ACTE AAN-/VERKOOP
schip de VRIENDSCHAP

plaats en datum acte publieke veiling voor notaris, 15 mei 1820

soort schip galjoot

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Bastiaan Klinkert & Zoon, Amsterdam als boekhouders van het schip

eigenaar/aankoper Schäffer & Klinkert, cargadoors te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris P.F. Baum, Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 5900,-

bijzonderhedenresearcher/datum research ML-180106

Naam VRIENDSCHAP (de)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.160 __________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: EX- VRIENDSCHAP, thans de HOOP

Plaats en datum acte koop/verkoop, Amsterdam, 5 juni 1823

Soort schip galjoot

Bouwwerf / verkoper Bastiaan Klinkert, cargadoor

Gevoerd door kapt. Johannes Hartwijk

Eigenaar / aankoper Theodorus Jacobus Boutmij, voor zijn firma van Boutmij & Co. (3/8e part), Christopher Leake Ringrose, koopman, te Rotterdam (3/8e part) en Willem Kuijt, scheepskapitein te Katwijk aan Zee (2/8e part), kopers voor notaris vertegenwoordigd door Jan Corver, makelaar te Amsterdam

Te voeren door kapt. Willem Kuijt

Groot volgens meetbrief circa 85 rogge-lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over stevens 23,70 m., breed bij eerste balk voor grootluik binnen huid 6,38 m., hol in ruim bij eerste balk voor grootluik tot uitwatering 3,10 m.

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 5 juni 1823

Nummer van registratie deel 8, folio 158, verso, vak 1 tot 3.

Notaris Evert van Jever, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 5.500,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/311206

Naam HOOP (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1823
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 1803
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Bronnen

Nationaal archief Den Haag, diverse zeebrieven
archiefnummer Rott.3.03.56.160
Gemeente archief Amsterdam
AMS.5081-7147-78
AMS 5074.1413.1819.44
AMS.5074/1419-1820-73
AC = Amsterdamsche Courant
DC = Dordtsche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
OHC = Oprechte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant