Inloggen
MARIA CHRISTINA - ID 10693


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-00-00 / 1829-01-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Unknown, Gamleby
Technical Data

Net Tonnage: 156.00 lasts
 
Length 1: 32.85 Meters Registered
Beam: 8.08 Meters Registered
Depth: 3.76 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1823
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Afmetingen: 32,85 x 8,08 x 3,76 meter, het verdek hoog aan boord 1,98 m.
156 lasten (zeebrief 1823)
178 lasten (meetbrief Antwerpen, 23 juni 1826) / 356 ton

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1817
Datum agenda: 1817-11-12
Register nr: 18170167
Scheepsnaam: SAMARANG
Type: Fregat
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Preijer, J.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Scholtijs, Jan
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-00-00 MARIA CHRISTINA
Manager: Heinrich Dirks, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Heinrich Dirks, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Owner before 1817

Date/Name Ship 1817-00-00 SAMARANG
Manager: Johannes Preijer, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes Preijer, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 16.000,-

Date/Name Ship 1820-00-00 FREDERIK HENDRIK
Manager: Johannes Preijer, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes Preijer, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Sole owner. Aankoopprijs elk derde part voor NLG. 2900,-

Date/Name Ship 1822-00-00 JOHANNA
Manager: Firma Pieter van den Broeke & Zoonen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Pieter van den Broeke & Zoonen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 20.200,-

Date/Name Ship 1825-00-00 FREDERIK HENDRIK
Manager: Coenraad Brandligt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Coenraad Brandligt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 10.000,-

Date/Name Ship 1826-00-00 OTHELLO
Manager: Jan Outshoorn, Antwerp, Belgium
Eigenaar: Jan Outshoorn, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium
Additional info: Aankoopprijs NLG 6.000,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

1817
Acte koop/verkoop, d.d. 29 oktober 1817, van het schip MARIA CHRISTINA door kopers te noemen SAMARANG  vermeld als kopers: Johannes Preijer, Coenraad Brandligt en David Beets, allen  te Amsterdam.

1826
Acte koop/verkoop, d.d. 21 september 1826, van het schip FREDERIK HENDRIK, vermeld als kopers: Jan Outshoorn, koopman te Antwerpen (koopt ½ part) en Egide Van Regemortel, koopman te Antwerpen (koopt ook 1/2e part)

Ship Events Data

1829-00-00: Final Fate: Condemned

In januari 1829 te Antwerpen afgekeurd.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Dirks, Henrich
Overige informatie: Master before 1817.

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Scholtijs, J.
Overige informatie: Shipname SAMARANG.

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Brandligt, Coenraad
Overige informatie: Shipname FREDERIK HENDERIK

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Groen, F.
Overige informatie: Shipname JOHANNA

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Zink, Peter
Overige informatie: Shipname FREDERIK HENDERIK

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Nieschwager, J.K.
Overige informatie: Shipname OTHELLO

Algemene informatie

1817
22 november 1817 eerste zeebrief en Turkse Pas, aangevraagd door J. Preijer, Amsterdam voor de SAMARANG onder kapt. J. Scholtijs; bestemming Batavia; deze documenten werd op 9 maart 1820 in Den Haag geretourneerd.

1818
RC 170318
Amsterdam, 15 maart. Uitgezeild van Texel SAMARANG, J. Scholtijs, en WILHELMINA, L. Eelman, met troepen naar Batavia.
RC 080918
Amsterdam, 6 september. Kaptein F. Baas, van Batavia in Texel binnengekomen, heeft, bij het inzeilen van Baai Fals, aan de Kaap de Goede Hoop, in goede staat gepraaid het schip SAMARANG, J. Scholtijs, met Zijner Majesteits troepen, naar Batavia gedestineerd.
RC 170918
Amsterdam, 15 september. Volgens een brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 5 juli, zou het schip SAMARANG, kaptein J. Scholtijs, binnen enige dagen uit de Baai Fals de reis naar Batavia vervolgen.
RC 221018
Londen, 16 oktober. Den 19 juli is van de Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip SAMARANG, Scholtijs, van Amsterdam naar Batavia.
RC 291218
Amsterdam, 27 december. Kaptein F. Sipkes, CORNELIA (opm: fregat), in 105 dagen van Batavia in Texel binnengekomen, is den 9 september van Batavia vertrokken en heeft die dag, tussen Qutang-Java en Middelburg, in goede staat gepraaid het Deense schip de INDISCHE PAKET, naar Batavia stevenende, en des avonds tussen de Kleine Combuis en Qutang-Java gezien een Nederlands schip, voerende een witte vlag, met een grote zwarte 4, zonder twijfel het schip SAMARANG, kapt. Jan Scholtijs, van Amsterdam naar Batavia.

1819
RC 021219
Amsterdam, 30 november. Te Batavia lag den 17 juli Zijner Majesteits oorlogsschip NASSAU, als mede de Nederlandsche schepen, SAMARANG, J. Scholtijs;
RC 041219
Amsterdam, 2 december. In het laatste helft van juli zouden van Batavia vertrekken de schepen SAMARANG, kapt J. Scholtijs, WATERLOO, kapt. D. Hensken, BRUTUS, kapt. Downing, en JONES, kapt. Gooddarij, naar Amsterdam, en LORD WELLINGTON, kapt. Harris, naar Rotterdam.
RC 281219
Amsterdam, 26 december. In een brief van de Kaap-de-Goede-Hoop, van de 11 tot den 22 oktober, wordt gemeld, dat den 18 dito was aangekomen het schip (opm: bark) WATERLOO, kapt. D. Hensken, van Batavia naar Amsterdam; hetzelve had den 18 augustus Batavia verlaten; drie dagen na kapitein Hensken zou van Batavia zeilen het schip SAMARANG, kapt. J. Scholtijs, naar Amsterdam,

1820
RC 030220
Amsterdam, 1 februari. Volgens de laatste brieven van de Kaap de Goede Hoop was het schip WILLEM DE EERSTE (opm: hoeker WILLEM DEN EERSTEN), kapt. Jan Abes, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, met deszelfs lading, den 3 en 4 november 1819, in de Baai Fals (opm: False Bay) publiek verkocht. (opm: zie o.a. BC 080120 en RC 220120) Het schip SAMARANG, kapt Jan Scholtijs, mede van Batavia naar Amsterdam, was den 4 november uit de Baai Fals gezeild, doch dezelfde dag, uit hoofde van tegenwind, teruggekomen.
RC 190220
Amsterdam, 17 februari. Kapitein Jan Scholtijs, voerende het schip SAMARANG, van Batavia den 10 februari in Texel binnen, rapporteert, dat hij van Kaap de Goede Hoop tot door de Linie (opm: evenaar) goed weer heeft gehad, doch van de Azorische Eilanden (opm: Azoren) tot in het Kanaal met aanhoudende stormen en orkaanbuijen heeft moeten worstelen, waardoor hij veel verlies van zeilen en schade aan het tuig geleden heeft; ook is het bovenschip door de werking vrij wat ontzet, waarom hij vreest, dat de tussendekslading beschadigd zal zijn. Voorts heeft gemelde kapitein Scholtijs den 9 december 1819, op 5º10’ N.B. en 22º W.L. gepraaid het schip l’AUGUSTE, van Gent, kapt. Arij Bezemer, den 13 november 1819 met troepen uit Texel naar Batavia gezeild; alles was aan boord in de volmaaktste welstand.

8 november 1820 een nieuwe zeebrief en Turkse Pas aangevraagd door J. Preijer, Amsterdam voor de FREDRIK HENDRIK onder kapt. Coenraad Brandligt; bestemming Batavia. De TP werd op 31.05.1822 door de Ontvanger vanuit Antwerpen geretourneerd, de zeebrief volgde op 3.12.1822.

1821
BC 070721
Schepen liggende ter rede van Batavia: Zr.Ms. wachtschip TROMP; brik IRENE; schepen CORNELIA, CORNELIA SARA, AURORA, FLORA, JAN EN CORNELIS, MARGARETHA, JOHANNA MARIA, FREDRIK HENDRIK,
RC 210721
Rotterdam, 20 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 17 juli: Den 23 april is van Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip FREDERICK HENDRICK, Brandlight (opm: fregat FREDRIK HENDRIK, kapt. C. Brandligt).

1822
RC 160322
Rotterdam, 15 maart. Met Bataviasche berichten, tot den 24 november 1821 heeft men de volgende berichten ontvangen: Te Batavia liggen ter rede Zr.Ms. wachtschip TROMP, kanonneerboot No. 2, FREDRIK HENDRIK,
RC 250422
Amsterdam, 23 april. Bij Kaap de Goede Hoop zijn gearriveerd C. Brandligt (opm: fregat FREDRIK HENDRIK), van Batavia naar Amsterdam,
RC 020522
Amsterdam, 30 april. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen C. Brandligt (opm: fregat FREDRIK HENDRIK), van Batavia; dezelve is bij het binnenkomen in het gat bij Kaap Hoofd aan de grond gezeild, doch met assistentie weder in vlot water en in het Nieuwe Diep gekomen. (opm: zie RC 141122)
RC 141122
Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 18 november 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild nieuw-gekoperd Fregatschip, genaamd FREDRIK HENDRIK, gevoerd door kapt. C. Brandlicht (opm: C. Brandligt); lang 32 ellen 85 duimen, wijd 8 ellen 8 duimen, hol 3 ellen 76 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 98 duimen (opm: 32,85 x 8,08 x 3,76 / 1,98 m.); alles Nederlandse maat; zijnde Amsterdamse maat lang 116 voeten, wijd 28 voeten 6 duimen, hol 13 voeten 2 duimen, het verdek 7 voeten; breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.

1823
1 december 1823 een nieuwe zeebrief, aangevraagd door P. van den Broecke, Amsterdam, voor de JOHANNA (156 ton of last), kapt. F. Groen; de retourzending van de zeebrief 01.12.1823 dateert van 11.06.1825, onder vermelding ‘schip verkocht’. Koper werd Coenraad Brandligt, die het schip waarop hij 1820-1822 had gevaren nu zelf kocht en het de oude naam FREDERIK HENDRIK moet hebben teruggegeven.  De uitgifte van de zeebrief voor kapt. P. Zink is niet gevonden, maar de FREDERIK HENDRIK was onder kapt. Zink in augustus 1825 wel van Amsterdam naar Rio de Janeiro vertrokken. De zeebrief van kapt. Peter Zink van de FREDERIK HENDRIK werd 05.10.1826 geretourneerd; het schip was 21 september 1826 verkocht

1824
RC 170624
Door een passagier, den 27 april met het schip JOHANNA, kapt. F. Groen, van Suriname vertrokken, welke den 6 juni gezegde bodem op de hoogte van Portsmouth verlaten heeft en te Amsterdam aangekomen is, heeft men bericht, dat destijds mede op die hoogte waren de schepen ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, VRIENDSCHAP, kapt. J.K. de Jong, MARGARETHA JOHANNA, kapt. K. Jansen, en WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Johannesen, insgelijks van Suriname naar Amsterdam.

1825 
AC 240825
Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd: Den 16 augustus de FREDRIK HENDRIK, kapt. P. Zink, van Amsterdam naar Rio de Janeiro;

1826
RC 090326
Amsterdam, 7 maart. Volgens brief van kapt. P. Zink, voerende het schip FREDRIK HENDRIK, in dato Rio de Janeiro den 20 december, was hij aldaar den 8 november gearriveerd, had zijn 354 passagiers alle gezond en wel tevreden ontscheept en lag nu in lading naar Antwerpen.
DC 200626
Vlissingen, 10 juni. Van den 7 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: FREDERIK HENDRIK, kapt. P. Zink met stukgoederen, van Rio de Janeiro;

1827
 7 september 1827 een nieuwe zeebrief en TP, aangevraagd door J. Outshoorn Antwerpen voor de OTHELLO onder J.K. Nieschwager; deze werd in januari 1829 geretourneerd met de opmerking ‘schip buiten staat langer te varen’

1828
JC 010328
Batavia, 27 februari. Heden arriveerde alhier het schip OTHELLO, kapt. J.C. Nieschwager, met Zr.Ms. troepen, den 18 oktober vertrokken van Antwerpen.
JC 010428
De schepen CORNELIA HENRICA, kapt. Sipkes, en OTHELLO, kapt. Nieschwager, zijn ten anker onder de Zutphense eilanden.
RC 180928
Rotterdam, 17 september. Te Antwerpen zijn gearriveerd OTHELLO, kapt. Nieuwezwager (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. J.K. Nieschwager; na lossing werd het schip afgekeurd, de zeebrief werd op 31.1.1829 teruggezonden onder vermelding ‘schip buiten staat langer te varen’, van Batavia;

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.153

foto IV– 2-32 – 2-34
CEDULE

Naam schip bevorens genaamd SAMARANG, doch thans door kopers genaamd FREDRIK HENDRIK

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 24 oktober 1820

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest door Jan Scholtjes

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. thans door Coenraad Brandligt

grootte in tonnen 177 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Gamly (opm: Gamle = oud?) Carleby

plaats / datum registratie Amsterdam, 25 oktober 1820

nummer registratie deel 5, folio 46, recto 1.

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
Het schip bezat reeds een Nederlandse zeebrief, uitgereikt op 12 november 1817, no.3061, folio 785.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 18949.
De eed wordt afgelegd door Pieter Smit Devonshire, Amsterdam, met volmacht van de eigenaren.
researcher/datum research: ML / 070215
Bijlage bij cedule 153 van 24 oktober 1820, fregat FREDRIK HENDRIK

________________________________________________

eigenaren per ultimo oktober 1820:

Johannes Preyer, Amsterdam (boekhouder en 3/8e part)
Coenraad Brandligt, Amsterdam (schipper en 3/8e part)
Jacob Gerard van der Meulen, Amsterdam (1/8e part)
firma Schimmelpenninck & Kruimel, Amsterdam (1/16e part)
Fredrik Maurits l’Archehout, Oirschot (1/16e part)


ML / 070215

Naam FREDRIK HENDRIK
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-153

ACTE AAN-/VERKOOP
schip voorheen genaamd MARIA CHISTINA doch genaamd wordende SAMARANG en voortaan genoemd zullende worden FREDERIK HENDRIK

plaats en datum acte onderhandse acte, Amsterdam, 31 oktober 1820

soort schip schip

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper Johannes Preijer, Coenraad Brandligt en David Beets, allen te Amsterdam en ieder voor een derde. De twee laatstgenoemden verkopen ieder hun derde aan eerstgenoemde, Johannes Preijer, die dus alleen-eigenaar wordt en het schip verdoopt

Eigenaar / aankoper Johannes Preijer, Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie Amsterdam, deel 5, folio 53, recto vak 1 tot verso vak 3

datum van registratie 1 november 1820

notaris

prijs (bij aan-/verkoop elk derde part voor NLG. 2900,-

bijzonderheden


researcher/datum research ML-050306

Naam FREDERIK HENDRIK
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1823.33

deel IV, foto 53,54
CEDULE

Naam schip JOHANNA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 5 november 1823

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Frederik Groen

grootte in tonnen 176 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 5 november 1823

nummer registratie deel 9, folio 19, verso, vak 3 en 4

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief, het schip ligt thans te Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Nicolaas de Roo, Amsterddam, voor en nmens de eigenare

researcher/datum research: ML / 290515


Bijlage bij acte 33 van 1823, fregat JOHANNA
Eigenaren per primo november 1823

firma Pieter van den Broeke & Zoon, Amsterdam (boekhouder en 13/32e part)
firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (3/32e part)
firma Gebr. Heemskerk, Amsterdam (2/32e part)
J.J. Bijsterus Heemskerk, Amsterdam (2/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
erven F. Gildemeester, te ? (3/32e part)
P. Alma te ? (1/32e part)
Jan Rahder te ? (1/32e part)
J. Wils te ? (1/32e part)
W.C. Schutfer te (1/32e part)
Rutger Hoyman te Amsterdam (1/32e part)
J. Walraven, geboren Koopman 1/32e part)
J. Machielsen (1/32e part)
F.C. Bramsson (1/32e part’
(ik ben niet zeker van alle namen)


ML / 290515

Naam JOHANNA HENDRIKA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1823
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1823-33

ACTE AAN-/VERKOOP
schip FREDRIK HENDRIK, sindsdien genaamd JOHANNA

plaats en datum acte proces-verbaal van veiling, Amsterdam 18 november 1822

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper John Preijer

Eigenaar / aankoper Pieter van den Broeke & Zoon

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Balthazar Nolthenius, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 20.200,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-070606

Naam JOHANNA HENDRIKA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1823
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1416.1825.25
deel V, foto 025, 026
CEDULE
Naam schip bevorens genaamd JOHANNA, thans door koper genaamd FREDRIK HENDRIK

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 10 augustus 1825

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest door Fredrik Groen

eigenaar/koper Coenraad Brandligt, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Pieter Zink

grootte in tonnen 157 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen
kiellegging
tewaterlating gebouwd te Gamly Carleby in Amerika

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 augustus 1825

nummer registratie deel 11, folio 21, recto, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs
Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam; de acte is in de kantlijn genummerd 1666
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Pieter Smit Devonshire, Amsterdam, voor en namens de eigenaar.
(achter Pieter Zink als kapitein vermeldt de acte een merkwaardige opmerking: “of wie het schip in het vervolg zoude voeren of zoude mogen genaamd worden”)


researcher/datum research: ML / 220715

Naam FREDRIK HENDRIK
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1825
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1825-25

ACTE AAN-/VERKOOP
schip voorheen genaamd FREDRIK HENDRIK, thans genaamd JOHANNA

plaats en datum acte koop/verkoop, Amsterdam, 31 mei 1825

soort schip gekoperd fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Abraham Cornelis Lanoy, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Pieter van den Broeke

eigenaar/aankoper Coenraad Brandligt, scheepskapitein te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Mr. Theodore Marinus de Man, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG 10.000,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-160706

Naam FREDRIK HENDRIK
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1825
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.194
DVD - XXXI – 132 III 069-070
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip FREDERIK HENDRIK

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Antwerpen, 21 september 1826

type schip

bouwwerf/verkoper Conrad Brandligt, particulier te Amsterdam

gevoerd door kapt. Peter Zink

eigenaar/aankoper Jan Outshoorn, koopman te Antwerpen (koopt ½ part) en Egide Van Regemortel, koopman te Antwerpen (koopt ook 1/2e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 178 lasten (meetbrief Antwerpen, 23 juni 1826)

tuigage / aantal dekken drie masten

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 25 september 1826

nummer van registratie blad 39 verso vak 4-5

notaris makelaar Louis Alexander Demary, Antwerpen

prijs NLG. 6.000,-

bijzonderheden het schip ligt te Antwerpen, 2de dok


researcher/datum research: AD/240609

Naam FREDERIK HENDRIK
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1827
Toegang 512.0044
Inventaris 132

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Archief Gemeente Amsterdam, archiefnummer Ams.5081-7154-1817-120
Archief Gemeente Amsterdam, archiefnummer Ams.5074/1419-1820-153
Archief Gemeente Amsterdam, archiefnummer Ams.5074/1419-1823-33
Archief Gemeente Amsterdam, archiefnummer 5074/1419-1825-25
RA ? Beveren, archiefnummer Ant.512.0044.00132.194
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, vele bestanddelen
AC = Amsterdamsche Courant
BC = Bataviasche Courant
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
RC = Rotterdamsche Courant