Inloggen
EENDRAGT - ID 10615


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Otte Jans Bok, Annerveensche Compagnie, Drenthe, Netherlands
Delivery Date: 1817-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 51.00 Net tonnage
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1817
Datum agenda: 1817-10-01
Register nr: 18170146
Scheepsnaam: EENDRAGT
Type: Tjalk
Lasten: 27
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vroom, A.H.
Plaats: Sappemeer
Kapitein op moment van verzoek: Vroom, A.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-10-01 EENDRAGT
Manager: Arends Hendriks Vroom, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Arends Hendriks Vroom, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands

Date/Name Ship 1825-01-21 EENDRAGT
Manager: Jacob Jacobs Boiten en Hindrik Tiddes Blaauw, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Jacobs Boiten en Hindrik Tiddes Blaauw, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Additional info: eigenaren elk voor de helft

Date/Name Ship 1829-01-26 GEZINA
Manager: Jacob Jacobs Boiten, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Jacobs Boiten, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Additional info: Kapt/eigenaar

Ship Events Data

1830-08-19: Final Fate: Stranded

Op 19 augustus 1830 gestrand op Juist; bemanning met uitzondering van stuurman R.H. Hoetjer verdronken en schip vergaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Vroom, Arend Hendriks
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Blaauw, Hindrik Tiddens
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Boiten, J.J.
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Sappemeer
Datum: 1817-00-00
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam:
Schipper: Vroom, Arent H.
Scheepstype:
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1823
DC 021123
Brielle, 27 oktober. Heden zeilde in zee EENDRAGT (opm: tjalk), A.H. Vroom, naar Hamburg.
RC 161223
Amsterdam, 14 december. De EENDRAGT (opm: tjalk), kapt. A.H. Vroom, van Hamburg naar Amsterdam, is, na het uitstaan van stormen, wegens tegenwind, uit zee te Cuxhaven teruggekomen. Derzelver lading is in de beste staat.

1825
PGC 140125
Advertentie. Verkoping van een tjalkschip. Ten overstaan van de griffier J. Veenhoven Hz. zal op vrijdag 21 januari 1825, des avonds te 5 uren ten huize van Jacob Meints Smit, te Sappemeer, publiek worden verkocht het door wijlen Arend Hindriks Vroom in 1817 nieuw uitgehaalde en gevoerde tjalkschip, genaamd de EENDRAGT, groot 36 roggelasten, liggende te Sappemeer, met de daarbij behorende opgoederen en koksgereedschappen, waarvan de inventaris van af heden ter huize van verkoop ter lezing zal liggen.

1826
LC 130626
Harlingen. den 6 juni binnen gekomen het tjalkschip DE EENDRAGT, kapt. H.T. Blauw

1828 
AH 140628
Carga-lijsten: 13 juni. EENDRAGT, kapt. H.T. Blaauw, van Wismar.

1830 
RC 310830
Amsterdam, 29 augustus. Het Nederlands schip GEZINA, kapt. J.J. Boiten (opm: tjalk, kapt. Jacob Jacob Boiten), met boekweit van Apenrade en Flensburg naar Rotterdam, is de 19e dezer mede op het eiland Juist verongelukt en de gehele equipage daarbij omgekomen, uitgezonderd de stuurman R.H. Hoetjer. Het lijk van de kapitein was reeds gevonden.

 

 

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Veendam 144.383.1825.16
DVD XLIII-0954
ACTE VERKOOP / KOOP

Naam schip EENDRAGT

plaats en datum acte proces van verkoop (openbaar), Hoogezand, 21 januari 1825

type schip tjalkschip met annexen

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt. Arend Hendriks Vroom

eigenaar/aankoper Jacob Jacobs Boiten en Hindrik Tiddes Blaauw, beiden te Veendam, geadjudiceerd

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 51 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1807 of 1817 nieuw uitgehaald (zie bijzonderheden)

plaats / datum registratie Groningen, 26 januari 1825

nummer van registratie deel

notaris Jan Veenhoven Hzn, griffier vredegerecht te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:

(opm: onduidelijk of er 1807 of 1817 staat bij “nieuw uitgehaald”)
Waarschijnlijk 1807;
A.H. Vroom te Sappemeer krijgt op 27.06.1814 een zeebrief op naam van het schip DE GOEDE EENDRAGT.
Op 15.02.1825 wordt voor de EENDRAGT een EERSTE zeebrief verstrekt, aangevraagd door J.J. Boiten te Veendam, met als schipper H.T. Blaauw.
Het schip kreeg een naamsverandering.
(opm: vergelijk deze acte met acte Zuidbroek 146.219.1829.11)

researcher/datum research: ML / 260710


Naam EENDRAGT
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1825
Toegang 144
Inventaris 383

Groninger Archieven Archiefnummer Zuidbroek 146.215.1825.28

DVD LII – 8115-8117
CEDULE en KOOPBRIEF

Naam schip de EENDRAGT

plaats en datum acte Veendam, 5 februari 1825

type schip tjalk

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. Arend Hindriks Vroom (wijlen)

Eigenaar/aankoper Jacob Jacobs Boiten en Hindrik Tiddes Blaauw, beiden schippers te Veendam, enig eigenaren

te voeren door kapt. Hindrik Tiddes Blaauw, mede-eigenaar

grootte in tonnen 27 lasten

tuigage / aantal dekken 1 mast, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating waarschijnlijk indertijd gebouwd te Annerveensche Compagnie

plaats / datum registratie Veendam, 7 februari 1825

nummer registratie deel 2, folio 13, verso, vak 5

notaris Mr. Berend Trip, vrederechter te Veendam

prijs

Bijzonderheden:

Het schip ligt thans te Veendam. De laatste koopbrief wordt getoond.


researcher/datum research: ML / 050911

Naam EENDRAGT
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1825
Toegang 146
Inventaris 215

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Veendam 144.383.1829.2a
DVD XLIII-0989, 0990, 0991
ACTE VERKOOP / KOOP

Naam schip de EENDRAGT

plaats en datum acte proces-verbaal van verkoop, Hoogezand, 21 januari 1825

type schip tjalk

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jacob Jacobs Boiten te Veendam (1/2e part en
Hindrik Tiddes Blaauw te Veendam (1/2e part)
geadjusteerd

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Groningen, 26 januari 1825

nummer van registratie deel

notaris Jan Veenhoven Hz., griffier vredegerecht te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 290710Naam EENDRAGT (de)
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1829
Toegang 144
Inventaris 383

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Veendam 144.383.1829.2b
DVD XLIII-0989, 0990, 0991
ACTE VERKOOP / KOOP

Naam schip ex- de EENDRAGT, thans GEZINA

plaats en datum acte onderhandse koopacte, Veendam, 9 januari 1829

type schip tjalkschipshol

bouwwerf/verkoper Hindrik Tiddes Blaauw, schipper te Veendam (1/2e part)

gevoerd door kapt. Hindrik Tiddes Blaauw

eigenaar/aankoper Jacob Jacobs Boiten, schipper te Veendam (1/2e part)
enig eigenaar

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Veendam, 9 januari 1829

nummer van registratie deel 4, folio 35, recto, vak 1 – 3

notaris

prijs NLG 300,- (1/2e part)

Bijzonderheden:

researcher/datum research: ML / 290710

Naam GEZINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1829
Toegang 144
Inventaris 383

Groninger Archieven Archiefnummer Zuidbroek 146.219.1829.11

DVD LII – 8319 - 8321
CEDULE en KOOPBRIEF

Naam schip ex- EENDRAGT, thans GEZINA

plaats en datum acte Veendam, 15 januari 1829

type schip tjalk

bouwwerf/verkoper Hindrik Tiddes Blaauw

gevoerd door kapt. Hindrik Tiddes Blaauw

eigenaar/aankoper Jacob Jacobs Boiten, Veendam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Jacob Jacobs Boiten, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 26 lasten

tuigage / aantal dekken 1 mast, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating indertijd gebouwd te Annerveensche Compagnie

plaats / datum registratie Veendam, 17 januari 1829

nummer registratie deel 3, folio 89, recto, vak 2

notaris Mr. Berend Trip, vrederechter te Veendam

prijs

Bijzonderheden:

Het schip ligt thans te Veendam. Er worden twee koopbrieven getoond:
1. gepasseerd voor Jan Veenhoven Hzn, griffier vredegerecht Hoogezand d.d. 21 januari 1825, geregistreerd op 26 januari 1825 te Groningen.
2. gepasseerd 9 januari 1829, niet vermeld voor welke notaris.
(opm: vergelijk deze acte met acte Veendam 144.383.1825.16)

researcher/datum research: ML / 080911
Naam GEZINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1829
Toegang 146
Inventaris 219

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Groninger Archieven, Groningen, archiefnummer Veendam 144.383.1825.16
Groninger Archieven, Groningen, Archiefnummer Veendam 144.383.1829.2a
Groninger Archieven, Groningen, Archiefnummer Veendam 144.383.1829.2b
Gron. Archieven, Archiefnummer Zuidbroek 146.219.1829.11
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, vele bestanddelen zeebrieven
DC = Dordrechtsche Courant
LC = Leeuwarder Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant