Inloggen
HUNSINGO - ID 10595


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1859-05-28 / 1863-12-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1859
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galjoot
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: L. Hijlkema, Foxhol, Groningen, Netherlands
Contractor: none
Launch Date: 1859-00-00
Delivery Date: 1859-05-19
Technical Data

Gross Tonnage: 57.00 lasts
Gross Tonnage 2: 107.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 23.49 Meters Registered
Beam: 4.48 Meters Registered
Depth: 2.29 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-05-19 HUNSINGO
Manager: Firma Wijnne & Barends, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Ate Egberts Oostema, Warfhuizen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Warfhuizen / Netherlands

Ship Events Data

1863-11-09: NRC 12.11.1863. Dover, 9 november. Het Nederlands schip (opm: galjoot) HUNSINGO, kapt. A.E. Oostema, van Londen naar Syra (opm: 37 26 N 24 58 O), is alhier met verlies van ankers, kettingen en meer andere schade (opm: zie PGC 141163) binnengelopen.
PGC 14.11.1863. Douvres, 9 november. Het schip HUNSINGO, kapt. Oostema, van Londen naar Syra, is met verlies van ankers en kettingen, almede ra’s en andere schade alhier binnengelopen (opm: zie NRC 121163).
1863-12-00: Final Fate:
NRC 13.01.1864. Groningen, 11 januari. Volgens een alhier ontvangen bericht is op de Franse kust, nabij Berth, departement St. Valéry-sur-Somme, een naambord aangespoeld waarop met uitgesneden letters HUNSINGO. Mede is aldaar in de nabijheid gevonden een kistje met brieven, toebehorend aan iemand van de equipage van het schip HUNSINGO. Het te Warfhuizen te huis behorende galjootschip HUNSINGO, kapt. Oostema (opm: kapt. Ate Egberts Oostema), is de 1e december van Douvres (opm: Dover, zie NRC 121163) naar Syra en Smirna (opm: nu Ermoepolis, Siros eiland, Griekenland, resp. Izmir in Turkije) vertrokken.
NRC 31.03.1864. Londen, 29 maart. Men is zonder bericht aangaande het Nederlandse schip HUNSINGO, kapt. Oostema, van Londen naar Syra, 30 november van Dover vertrokken. Voor 11 januari is in het departement St. Valéry sur Somme aan strand gespoeld, een naambord, gemerkt HUNSINGO, en een zeemanskist, waarin zich brieven bevonden, die aan een man der equipage van dat schip behoorden (opm: zie NRC 130164).
Klik hier om het document te downloaden/openen

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Ate Oostema werd geboren te Kloosterburen op 17 oktober 1825 als zoon van de dagloner Egbert Donkes Oostema en Jantje/Anje Jakobs (Schreeuwer)  zich later noemende Mattines.

Hij trouwde op 09 december 1852 te Leens als zeeman met Aaltje Voerman, geboren te Wehe op 30 december 1833 als dochter van de dagloner Hendrik Hendriks Voerman en Annechien Jakobs Bonninga. Beide echtelieden woonde te Warfhuizen. Aaltje overleed op 09 maart 1880 te Warfhuizen, gem. Leens als winkelierster, 46 jaar. In geboorteakten van kinderen wordt Ate vermeld als schipper. Volgens familieoverlevering is Aaltje geestesziek geworden,  opgenomen in een gesticht en van verdriet gestorven.

Ate kwam om met zijn schip op de Franse NW.-kust in december 1863.allegroningers

 

Echtpaar Oostema.

Informatie verkregen via Ger Mulder van een nabestaande.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.E.Oostema als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1858 van de kof “Hunsingo”, gebouwd in 1855 te Hoogkerk, 60 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Warfhuizen. Het schip is in 1858 bij Listed verongelukt;

*    1860 t/m 1863 van de galjoot “Hunsingo”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 107 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Warfhuizen. Het schip werd in 1864 vermist. Plunje is aangedreven bij Boulogne.

 

Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat 3 verwijzingen naar een Ate Oostema en wel:

04 juni 1849, kof “Geertruida Femina”, kapitein Andries Willems Bakker. Voorts stuurman, kok, matroos Ate Oostema, lichtmatroos en een kajuitwachter/koksmaat.

08 februari 1849, kof “Sjoumenta”, schipper Hindrik Hans Scholtens, 52 jaar uit Groningen. Voorts stuurman, kok, matroos Ate Oostema, 23 jaar uit Warfhuizen, lichtmatroos en een kajuitwachter.

04 maart 1854, schoener “Vegt”, schipper Berend Hindriks Engelsman, 30 jaar uit Veendam. Voorts de schippersvrouw, de schippersdochter, de schipperszoon, stuurman Ate Oostema, 28 jaar uit Schouwerzijl, kok, matroos, 2 lichtmatrozen en een kajuitwachter.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.E.Oostema was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 106 in de periode 1858 t/m 1863.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

Overige bijzonderheden

Ate Oostema heeft op de werf van Jacob Mulder te Vierverlaten in 1855 een koftjalk laten bouwen. Deze werd op 10 juli 1855 te water gelaten als “Hulsingo”. Op 21 november 1858 is dit schip gestrand en in januari 1859 op de Noordzee verongelukt.

Ate kocht in 1859 een nieuwe galjoot, gebouwd op de werf van L.Hielkema te Foxham/Foxhol evenals met de naam “Hulsingo”. In 1863 wordt in de NRC een schade gemeld.

(adres aan buitenzijde)

Den heer C.Meijer

Predikant

Warfhuizen

 

Groningen 5 januarij 1864

Weleerw. Heer C.Meijer

Warfhuizen

Zoo als Ued mogelijk bekend zal zijn zijn wij boekhouders van het schip Hunsingo kapitein A.E.Oostema, wonende in Uw gemeente.

Van dit schip hebben wij helaas! slechte tijding ontvangen en verzoeken wij Ued beleefdelijk dit aan de vrouw van den kapitein, die volgens hooren zeggen ernstig ongesteld moet zijn, met voorzichtigheid te willen mededeelen.

Gepasseerde Zaterdag n.l. heeft de Burgemeester alhier van de Magistraat te Valerij sur Somme (noordwestelijk Frankrijk) een paket brieven ontvangen, geadresseerd aan zekeren Prange kok aan boord van de Hunsingo. De brieven waren geschreven door den alhier wonende vader van genoemde Prange en liggende in een houten doos, welke doos met een naambord waarop Hunsingo in het district Valerij sur Somme op de kust aldaar zijn aangespoeld.

Uit een en ander blijkt het dus zeer waarschijnlijk dat de Hunsingo aldaar op de kust met man en muis in een der laatste Decemberstormen is verongelukt. Zulks doet ons van harte leed, daar wij Oostema als een flink en oppasssend man hebben leeren kennen en voor de arme vrouw met hare vijf kindertjes ziet het er treurig uit, wijl de finantieel toestand alles behalve gunstig was, ten gevolge van de laatste averij in Deal – en de verzekerde gelden zijn niet toereikende om de schulden van het schip te betalen.

Een luttele hoop rest ons nog dat Oostema en zijn equipage door een of ander schip dat een lange reis heeft gered moge zijn, doch die hoop is luttel, wijl uit de gevondene doos, die naar alle waarschijnlijkheid in de roef gestaan heeft, het maar al te duidelijk blijkt het schip op de rotsen is verbrijzeld, waar redding, menselijker wijze geoordeeld, onmogelijk is.

In de hoop , Weleerw. Heer, Ued aan ons verzoek wel zal willen voldoen, verblijven wij, na dankbetuiging voor de te doene moeite.

Weleerw. Heer

UEDW Dienaren

Wijnne Barend.

Informatie verkregen via Ger Mulder van een nabestaande.

 

NRC 12 november 1863114

Dover, 9 november. Het Nederlands schip HUNSINGO, kapt. Oostema, van Londen naar Syra (opm: 37 26 N 24 58 O), is alhier met verlies van ankers, kettingen en meer andere schade binnengelopen.

 

Provinciale Groninger Courant 14 november 1863114

Douvres, 9 november. Het schip HUNSINGO, kapt. Oostema, van Londen naar Syra, is met verlies van ankers en kettingen, almede ra’s en andere schade alhier binnengelopen.

 

NRC 13 januari 1864 114

Groningen, 11 januari. Volgens een alhier ontvangen bericht is op de Franse kust, nabij Berth, departement St.Valery-sur-Somme, een naambord aangespoeld waarop met uitgesneden letters HUNSINGO. Mede is aldaar in de nabijheid gevonden een kistje met brieven, toebehorend aan iemand van de equipage van het schip HUNSINGO. Het te Warfhuizen te huis behorende galjootschip HUNSINGO, kapt. Oostema, is de 1e december van Douvres (opm: Dover) naar Syra en Smirna vertrokken.

 

NRC 31 maart 1864114

Londen, 29 maart. Men is zonder bericht aangaande het Nederlandse schip HUNSINGO, kapt. Oostema, van Londen naar Syra, 30 november van Dover vertrokken. Voor 11 januari is in het departement St. Valéry s/S. aan strand gespoeld, een naambord, gemerkt HUNSINGO, en een zeemanskist, waarin zich brieven bevonden, die aan een man der equipage van dat schip behoorden.

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Oostema, Ate Egberts
Overige informatie: eigenaar

Afbeeldingen


Omschrijving: Kapt. Ate Egberts Oostema met echtgenote Aaltje Voerman in beter dagen.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De brief, waarmede de boekhouders, Wijnne & Barends, het vergaan van de HUNSINGO met man en muis bekend maken
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Vervolg van de brief, waarmede de boekhouders, Wijnne & Barends, het vergaan van de HUNSINGO met man en muis bekend maken.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De envelop van de hiervoor genoemde brief.
Gemaakt door: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 1859.1869.128.821
DVD IM.– 3039,3040 – 842,843

BIJLBRIEF

Naam schip HUNSINGO

Plaats en datum acte Fom.,hol, 19 mei 1859

Type schip galjoot

Bouwwerf/verkoper L. Hylkema, scheepsbouwer te Fom.,hol

Eigenaar/aankoper A.E. Oostema

Te voeren door kapt. A.E. Oostema

Grootte 107 tonnen of 57 lasten
(Meetbrief nr. 24 d.d. 28 april 1859, afgegeven te Groningen)

Tuigage , aantal dekken

Afmetingen lang 23,49 m., breed 4,48 m., hol 2,29 m.

Kiellegging

Tewaterlating 1859

Plaats , datum registratie Groningen, 23 mei 1859

Nummer van registratie deel 24, folio 15, recto, vak 3

Notaris Burgemeester van Hoogezand

Prijs


Bijzonderheden:

Bouma-Reineking vermeldt dezelfde informatie.Researcher/datum research: JDvdB / 030611


Naam HUNSINGO
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1859
Toegang 883
Inventaris 2139

Bronnen


Jaar: 1859
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: bijlbrief toegang 883, inv. 2137-2142, no. 821

Jaar: 1864
Bron: Kroniek Marhisdata
Omschrijving: NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant; PGC = Provinciale Groninger Courant