Inloggen
IJSTROOM (DE) - ID 10516

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-11-01 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'Eiland van Terschelling' - (A. de Graaf & Zn.), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1830-06-21
Delivery Date: 1830-11-13
Technical Data

Gross Tonnage: 198.00 lasts
Gross Tonnage 2: 376.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 32.00 Meters Registered
Beam: 5.63 Meters Registered
Depth: 4.69 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-11-01
Register nr: 18300816
Scheepsnaam: YSTROOM
Type: Fregat
Lasten: 198
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Roquette & Van de Poll
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Oosterlo, A.F.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Batavia

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-11-13 DE IJSTROOM
Manager: Rocquette en van de Poll, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 28 van 1830, fregat IJSTROOM, eigenaren per medio november 1830

firma Roquette & Van de Poll, Amsterdam (boekhouders en 1/4e part)
A.C. Valckenier, douairière Van de Poll, Amsterdam (1/8e part)
E.G. Veldwijk, Amsterdam (1/8e part)
M. Broen Marcelluszn., Amsterdam (1/8e part)
J.J. Huidecoper, Maarseveen (1/8e part)
Wed. H. Kühn, geboren Gregory, Amsterdam (1/16e part)
Barend Dirk Bosscher, Amsterdam (1/16e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/16e part)
firma A. de Graaf & Zonen, Amsterdam (1/16e part)
 
Ship Events Data

1830-06-21: AH 230630
Rotterdam, 21 juni. Heden morgen is met het beste gevolg van de werf Oranjeboom, bij de heer A. de Graaf, van stapel gelopen het fregatschip DE IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo; zijnde dit schip groot 230 lasten, gebouwd voor rekening van de reders Rocquette en Van de Poll alhier.
(Opm.: Volgens de BIJLBRIEF gebouwd op de werf "Het eiland Terschelling" van A. de Gaaf & Zonen).
1850-06-03: Sold at auction
Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 3e juni 1850, des avond ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip IJSTROOM, gevoerd door kapt. T. de Meester, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 ellen, wijd 5 el 63 duim, hol 4 el 69 duim, en alzo gemeten op 376 tonnen of 198 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar. Het schip is te Rotterdam in de Zalmhaven liggende.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Oosterlo, Arend Frederik
Overige informatie: 0

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1830 – no. 29

BIJLBRIEF de Ystroom

plaats en datum acte Amsterdam, 10 november 1830

type schip fregatschip

kapitein

Bouwwerf A. de Graaf & Zonen, Amsterdam, werf het Eiland
Terschelling

Eigenaar Rocquette en van de Poll

te voeren door kapt. Arend Frederik Oosterlo

grootte in tonnen 198 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 32,00 x 5,63 x 4,69 m

kiellegging

tewaterlating 22.6.1830

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 23 folio 18verso vak 4

datum registratie 13.11.1830

notaris

prijs

bijzonderheden gekoperd


Naam IJSTROOM (de)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1830
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1830.28

deel VI, foto II-039, 040
CEDULE

Naam schip IJSTROOM

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 10 november 1830

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Arend Fredrik Oosterlo

grootte in tonnen 198 lasten of 376 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam voor rekening van de in de bijlage genoemde egenaren

plaats / datum registratie Amsterdam, 19 november 1830

nummer registratie deel 23, folio 24, verso, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
researcher/datum research: ML / 170915
bijlage bij acte 28 van 1830, schip IJSTROOM
eigenaren per medio november 1830:

firma Roquette & Van de Poll, Amsterdam (boekhouders en 1/4e part)
A.C. Valckenier, douairière Van de Poll, Amsterdam (1/8e part)
E.G. Veldwijk, Amsterdam (1/8e part)
M. Broen Marcelluszn., Amsterdam (1/8e part)
J.J. Huidecoper, Maarseveen (1/8e part)
Wed. H. Kühn, geboren Gregory, Amsterdam (1/16e part)
Barend Dirk Bosscher, Amsterdam (1/16e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/16e part)
firma A. de Graaf & Zonen, Amsterdam (1/16e part)

ML / 170915

Naam IJSTROOM
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1830
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: BIJLBRIEF: GEMEENTEARCHIEF Amsterdam / archiefnummer 5074 ? 1420 ? 1830 ? no. 29