Inloggen
ANNA CATHARINA - ID 10484

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-11-06 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'Eiland van Terschelling' - (A. de Graaf & Zn.), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1829-06-17
Delivery Date: 1829-09-28
Technical Data

Gross Tonnage: 242.00 lasts
Gross Tonnage 2: 458.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 32.92 Meters Registered
Beam: 5.09 Meters Registered
Depth: 5.30 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1840-00-00
Type: Rebuilt
Omschrijving: Passage naar Amsterdam, met het zoo goed als geheel nieuw gebouwd, en voor den overvoer van passagiers, bijzonder goed ingericht barkschip ANNA CATHARINA, kapitein P. Bakker

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-11-06
Register nr: 18290733
Scheepsnaam: ANNA CATHARINA
Type: Fregat
Lasten: 242
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Voute & Co.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Veer, S.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Batavia

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-09-28 ANNA CATHARINA
Manager: Firma Voûte & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1842-06-20 GEERTRUIDA
Manager: J. P. Jeanette Walen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: J. P. Jeanette Walen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 22 van 1829, fregat ANNA CATHARINA, eigenaren per primo november 1829

firma Voute & Co., Amsterdam (boekhouders en 14/32e part)
firma Gebr. van Coppenaal, Amsterdam (4/32e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (2/32e part)
J.H. van der Meulen, Amsterdam (2/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
firma P. & S. Rendorp, Amsterdam (2/32e part)
P. van Eeghen, Amsterdam (1/32e part)
firma D. Crommelin & Zoonen, Amsterdam (1/32e part)
P. Lespenasse, Amsterdam (1/32e part)
J.P.E. Voute, Amsterdam (1/32e part)
S.H. Voute, Amsterdam (1/32e part)
D. Bloemen, Amsterdam (1/32e part)
 
Ship Events Data

1829-09-00: Meetbrief: A. van Essen - 23 september 1829
1836-11-30: Damaged
De 30e november 1836 is het schip ANNA KATARINA (opm: fregat ANNA CATHARINA), kapt. P. Bakker, met gescheurde zeilen enz., vroeger te Deal binnen, aldaar teruggekomen uit zee.
1836-12-06: Damaged
De ANNA CATHARINA, kapt. Bakker, van Amsterdam naar Batavia, te Deal binnen, heeft volgens brief van Deal d.d. 6 december 1836, ankers en touwen verloren, doch was reeds van andere voorzien geworden.
1849-08-28: Final Fate: Foundered, gezonken

Het schip GEERTRUIDA (opm: ex fregat ANNA CATHARINA), kapt. H.C.G.B. Behrens, van Pangool (opm: Rangoon) herwaarts gedestineerd, is volgens brief van de Kaap de Goede Hoop van de 15e september, de 28e augustus 1849 op 25º10’ ZB (opm: bedoeld is 35º10’ ZB) en 24º00’ OL gezonken. Hetzelve was op de 25e dito op 34º15’ Z.B. en 25º40’ O.L. door een orkaan uit het westen en noord-noord-westen belopen

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Veer, S.H.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1829

DSG 220629
Te water gelaten van de werf het Eiland Terschelling, van de scheepsbouwmeesters A. de Graaf en Zonen, in de Groote Bikkerstraat, het voor rekening van de heren Voute en Comp. gebouwde fregatschip ANNA CATHARINA, groot omtrent 300 lasten.

Op 06-11-1829 wordt voor de ANNA CATHARINA door de firma Voute & Co uit Amsterdam een eerste zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Simon Hendrik Veer.

OHC 011229
Texel, 29 november. Uitgezeild het schip
ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer naar Batavia, dezelve is door de stoomboot uitgesleept.

1830
 

JC 010430
Batavia, 28 maart. Heden arriveerde alhier het schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, met passagiers en Zr.Ms. troepen, de 30e november vertrokken van Amsterdam.
JC 120630
Postkantoor Batavia. Heden zijn brievenpakketten geopend voor Japan met het Nederlands schip ANNA CATHARINA, Veer. Batavia, 11 juni 1830.
JC 060730
Batavia, 4 juli. Vertrokken het schip ANNA CATHARINA, S.H. Veer, met passagiers naar Japan.
RC 240730
Rotterdam, 23 juli. Door kapt. A. Schaap, voerende het schip ANTHONY, van Batavia in Helvoetsluis binnen, is in de Straat Sunda, bij St. Nicolaaspunt, de 26e maart gepraaid het schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia, alles wel aan boord.

1831

 

JC 220131
Batavia, 20 januari. Het van Japan verwacht wordende Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, den 1 januari van Japan vertrokken, aan boord hebbende de heer G.F. Meijlan, laatst opperhoofd van de Japanse handel, is heden alhier te rede aangekomen.
JC 050331
Den 1 maart Straat Sunda gepasseerd ANNA CATHARINA, S.H. Veer, van Batavia den 27 februari met passagiers.
AH 210731
Texel, 17 juli. Binnengekomen: 18 juli. ANNA CATHARINA, kapt. Veer, van Batavia; de GOEDE VERWAGTING, kapt. Bodeman, van Suriname
.
RC 230731
Amsterdam, 21 juli. Kapitein S.H. Veer, voerende het fregat ANNA CATHARINA, van Batavia in Texel binnen, laatst van St. Helena, vanwaar hij den 25 mei vertrokken is, rapporteert, dat aldaar door de Engelse brik FRANCIS het bericht was aangebracht, dat bij haar vertrek van Mauritius aldaar in slechte staat en masteloos was binnengelopen een groot Hollands schip, de naam onbekend (waarschijnlijk het schip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. C. Kenck, van Soerabaja naar Amsterdam).
RC 260731
Amsterdam, 24 juli. Kapitein S.H. Veer (opm: fregat ANNA CATHARINA), van Batavia in Texel binnen, heeft den 14 dezer op de hoogte van Lizard gezien de kof de SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, alsmede nog een andere kof, tonende de vlag met No. 298 van het college Zeemanshoop, zijnde die van kapt. M.P. de Jonge, voerende het schip PETRUS JACOBUS, beide van Rotterdam naar Liverpool.
RC 310731
Amsterdam, 28 juli. Kapitein S.H. Veer (opm: schip ANNA CATHARINA), van Batavia te Amsterdam gearriveerd, heeft den 26 februari, tussen het eiland Onrust en Ontong Java, gepraaid Zr.Ms. oorlogskorvet POLLUX en ten zelve tijd gezien een Nederlands drie-mastschip, tonende de Rotterdamse vlag No. 16, zijnde die van kapt. Poort, voerende het schip de STAD ROTTERDAM, van Soerabaja naar Rotterdam; volgens rapport van de commanderende officier van Zr.Ms. korvet POLLUX had het genoemd schip de STAD ROTTERDAM de stengen verloren en enige schade aan de tuigage bekomen. Toen kapitein Veer het schip meer genaderd was, heeft hij alleen het verlies van de stengen kunnen onderkennen; beide schepen hielden koers naar de rede van Batavia.


Op 28-10-1831 wordt voor de ANNA CATHARINA door de firma Voute & Co uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Simon Hendrik Veer.
 

AC 271231
Texel, 24 december. Vertrokken: Zr.Ms. HELDIN, kapt. luit.
A. Anemaet, naar Batavia; ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, naar Batavia.

1832


JC 100432
Batavia, 8 april. Heden arriveerden alhier het schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, met vijf passagiers, den 24 december 1831 vertrokken van Amsterdam en de bark DIEDERIKA, kapt. W. Townsond, met drie passagiers, den 10 maart vertrokken van Calcutta.
JC 210432
Batavia, 19 april. Vertrokken ANNA CATHARINA, S.H. Veer naar Soerabaja.
JC 080532
Soerabaja, 1 mei. Aangekomen ANNA CATHARINA, S.H. Veer van Batavia met een passagier.
JC 120532
Soerabaja, 3 mei. Vertrokken ANNA CATHARINA, S.H. Veer naar Passaroeang.
JC 070632
Batavia, 6 juni. Vertrokken ANNA CATHARINA, S.H. Veer naar Amsterdam.
AH 051032
Texel, 3 oktober. Binnengekomen: ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia; NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange, van Suriname
.
RC 271132
Rotterdam, 26 november. Sedert den 4 juni tot den 21 juli dit jaar zijn te Batavia uitgezeild HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, VROUW HENRICA, kapt. J.C. Topper, SURINAME, kapt. W. Landsaat en ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, naar Amsterdam
.

1833

 

AH 130633
Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia, zal ten spoedigste vertrekken het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer. Diegenen welke goederen te laden hebben of als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Van Olivier en Co. of bij D’Arnaud en Co.

Op 11-07-1833 wordt voor de ANNA CATHARINA door de firma Voute & Co uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Simon Hendrik Veer.        

 

AH 150833
Scheepstijdingen. Uitgezeild: Texel, 13 augustus. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, naar Batavia.
AH 181233
Volgens brief van kapt. S.H. Veer, voerende het schip ANNA CATHARINA, van Rio-Janeiro, in dato 19 oktober, was hij aldaar de 8e dito aangekomen en dacht binnen weinige dagen de reis naar Batavia voort te zetten; het schip en de equipage waren in de beste staat.
AH 181233
Binnengekomen: Rio-Janeiro, 8 oktober. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia.
JC 251233
Batavia, 23 december. De 20 dezer is alhier aangekomen het schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, de 13 augustus vertrokken van Amsterdam, en het schip BATAVIA, kapt. P. Blair, de 17 oktober vertrokken van Ceylon
.

1834

AH 040134
Uitgezeild: Rio-Janeiro, 24 oktober 1833. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, naar Batavia.
AH 140334
Rio de Janeiro, 3 december 1833. Ofschoon voor enige tijd de visering der gezondheids-pas van het Nederlandse schip ANNA CATHARINA door de Braziliaanse vice-consul niet belet heeft, dat genoemd vaartuig 8 dagen quarantaine heeft moeten houden, zo heeft men echter dezer dagen alhier de verzekering bekomen, dat wel degelijk op de certificaten van de Braziliaanse vice-consul zal worden acht geslagen en het is alzo zeer noodzakelijk, dat de Nederlandse schippers zich door het verzuimen dier formaliteit niet aan meerder tijdverlies blootstellen. Volgens ingewonnen informatie schijnt het, dat alleen latere berichten van de Braziliaanse legatie te Londen, die de staat van gezondheid in Nederland met zeer zwarte kleuren afmaalden, de buitengewone strenge gezondheids-maatregelen van aanzien van de ANNA CATHARINA veroorzaakt hebben.
AH 020534
Scheepstijdingen. Te Batavia is waarschijnlijk 21 december gearriveerd: De ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam, rapporterende gepraaid te hebben: de TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam, alles wel aan boord; alsmede bij Straat Sunda, de INDIAAN, kapt. Ruysch, van Rotterdam.
RC 060534
Rotterdam, 5 mei. De 7e december 1833 De Straat Sunda zijn doorgezeild de schepen CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra, MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, beide van Batavia naar Amsterdam; ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia.
DC 200534
Dordrecht, 19 mei. Op de ANNA CATHARINA, kapt. Veer, waarmede de heer Ram, gewezen president der faktorij van de Nederlandsche Handelmaatschappij op Java, terugkeert, bevindt zich de kapitein ter zee Waardenburg, die voor zijn vertrek uit Java, op 16 januari, het commandement over Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië aan de daartoe benoemde schout-bij-nacht J.H. Bolken heeft overgegeven.
AH 210534
Binnengekomen: Texel, 19 mei. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia.
AH 210534
Carga-lijsten Amsterdam: De ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia met koffie, suiker, foelie, notenmuskaat, nagelen, indigo, gember en sigaren.
AH 210634
Advertentie. In lading naar: Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA CATHARINA, kapt. Simon Hendrik Veer, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.

Op 09-07-1834 wordt voor de ANNA CATHARINA door de firma Voute & Co uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Simon Hendrik Veer.

 

AH 280734
Uitgezeild: Texel, 26 juli. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, LA LIBERTÉ, kapt. A.H. Trip en CASTOR, kapt. H. de Jong, alle drie naar Batavia.
JC 261134
Batavia, 24 november. De 22e november zijn alhier aangekomen het schip DILIGENCE, kapt. H. Bos, met Zr.Ms. troepen, van Amsterdam de 12e augustus vertrokken, het schip ANNA CATHARINA,  kapt. S.H. Veer, van Amsterdam de 26e juli vertrokken, het schip INDIAAN, kapt. Ruijsch, van Hellevoetsluis de 2e augustus vertrokken.

1835

 

AH 190535
Binnengekomen:
Texel, 17 mei. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia; THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Kral, van Suriname.
AH 190535
Carga-lijsten Amsterdam: ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia met koffie, suiker en huiden
.
AH 120935
Advertentie. Schepen in lading. Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA CATHARINA, kapt. Simon Hendriks Veer, van Amsterdam. Sluit 30 september. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.

Op 21-09-1835 wordt voor de ANNA CATHARINA door de firma Voute & Co uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Simon Hendrik Veer.

 

AH 091035
Uitgezeild:
Texel, 7 oktober. JAVA’S WELVAREN, kapt. S. van Delden Az., ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, alle naar Batavia.

1836

 

JC 100236
Batavia, 9 februari. Alhier is aangekomen: de 7e februari het Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, met 5 passagiers en Zr.Ms. troepen, van Amsterdam vertrokken de 7e oktober.
AH 110636
Het schip ANNA CATHARINA, kapt.
S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia, is bij het eiland St. Paulus in goede staat gepraaid.
AH 130636
Gepraaide schepen. Kapt. Sybrand Veenstra (opm: fregat TWEE CORNELISSEN), van Amsterdam te Batavia gearriveerd, heeft de 10e januari op 37º53′ ZB 67º53′ OL, gepraaid het schip ANNA CATHARINA, kapt. Simon Hendrik Veer, van Amsterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.
AH 180836
Scheepstijdingen: Volgens brief van kapt. S.H. Veer, voerende de ANNA CATHARINA, van Batavia naar Amsterdam, was gemeld schip de 16e augustus voor Texel in goede staat gearriveerd.
AH 190836
Binnengekomen:
Texel, 17 augustus. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia.
AH 051036
Advertentie. Naar Batavia zal de 20e oktober van Amsterdam vertrekken: het Nederlands nieuw gekoperd barkschip ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker; diegene welke als passagiers van de bijzonder wel ingerichte kajuit gebruik wensen te maken of goederen te laden hebben, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Van Olivier & Co.

Op 08-10-1836 wordt voor de ANNA CATHARINA door de firma Voute & Co uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Bakker.

 

AH 221136
Uitgezeild:
Texel, 20 november. NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker en FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, alle drie naar Batavia.
PGC 061236
Het schip ANNA CATHARINA, kapt.
P. Bakker, van Amsterdam naar Batavia, te Deal binnen, heeft den 25 november de reis voortgezet.
PGC 091236
De 30e november is het schip ANNA KATARINA (opm: fregat ANNA CATHARINA), kapt. P. Bakker, met gescheurde zeilen enz., vroeger te Deal binnen, aldaar teruggekomen uit zee.
AH 161236
De ANNA CATHARINA, kapt.
Bakker, van Amsterdam naar Batavia, te Deal binnen, heeft volgens brief van Deal d.d. 6 december, ankers en touwen verloren, doch was reeds van andere voorzien geworden.
PGC 201236
Het schip ANNA CATHARINA, kapt.
P. Bakker, van Amsterdam naar Batavia, te Deal binnen, heeft volgens brief van daar van den 8 december, bij harde ZW. en W. wind, ankers en touwen verloren, doch was reeds weder van anderen voorzien geworden.
PGC 271236
Het schip ANNA CATHARINA, kapt.
P. Bakker, van Amsterdam naar Batavia, te Deal binnen, heeft de reis voortgezet, doch is den 17 december ten vierde male aldaar uit zee teruggekomen.
PGC 301236
Alle de te Deal liggende schepen, uitgezonderd ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Batavia, zijn den 20 december van daar naar zee gezeild.

1837

 

JC 150437
Batavia, 12 april.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker, met een transport koloniale matrozen, de 21e november vertrokken van Amsterdam, en de brik JOHANNA, kapt. E. Bergman, de 24e december vertrokken van Rotterdam.
RC 050937
Rotterdam, 4 september. In de Javasche couranten tot den 6 mei vindt men de volgende berichten: Van Batavia zijn gezeild de Amerikaanse schepen VIRGINIA en ROME naar Nederland, de Nederlandse schepen ANNA CATHARINA naar Samarang en CLAUDIUS CIVILIS naar Soerabaja.
RC 160937
Rotterdam, 15 september. In de Javasche Couranten tot den 27 mei vindt men het volgende:Te Samarang is van Batavia gearriveerd het Nederlands schip ANNA CATHARINA.
PGC 171037
De Texelse loodsschipper Jan P. Kuiper, voerende loodsschuit No. 3 rapporteert op 8 oktober op de hoogte van Katwijk het schip ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker, op 11 juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, hetwelk de vorige dag op de hoogte van de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) door hem van een loods voorzien was geworden.


1838

AH 160238
In lading te Amsterdam naar: Batavia: het gekoperd tweedeks barkschip ANNA CATHARINA, kapt. Pieter Bakker, adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, Van Olivier & Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
AB 170438
Texel, 14 april. Uitgezeild ANNA CATHARINA, P. Bakker naar Batavia.
AH 020538
Gepraaid bij de Lizard, 24 april, ANNA CATHARINA, P. Bakker van Amsterdam naar Batavia.
JC 150838
Batavia, 13 augustus. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. J.F. Scharper, met twee passagiers, vertrokken van Rotterdam de 22e april, het Nederlandse schip VLASHANDEL, kapt. H.H. Uil, met een passagier, vertrokken van Rotterdam de 22e april, en het Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 14e april.
JC 120938
Soerabaja, 30 augustus. Binnengekomen ANNA CATHARINA, P. Bakker van Batavia den 18 augustus.
JC 260938
Soerabaja, 14 september. Vertrokken ANNA CATHARINA, P. Bakker over Bezoekie naar Nederland.
JC 101038
Soerabaja, 30 september. Binnengekomen ANNA CATHARINA, P. Bakker van Bezoekie.
JC 171038
Straat Sunda, 11 oktober. Gepasseerd ANNA CATHARINA, P. Bakker van Batavia den 9 oktober, naar Amsterdam.

1839

AH 120239
St. Helena, 15 december 1838, binnengekomen ANNA CATHARINA, P. Bakker van Batavia naar Amsterdam, zijnde de volgende dag weder vertrokken.
ZP 290139 – 300
Volgens brief van Batavia van 8 oktober, zou de volgende dag van daar naar Amsterdam vertrekken het schip (opm: fregat) ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker.
AH 180239
Texel, 15 februari. Binnengekomen ANNA CATHARINA, P. Bakker van Batavia.


Op 12-11-1839 wordt voor de ANNA CATHARINA door de firma Voute & Co uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Pieter Bakker.

AH 251139
Texel, 22 november. Uitgezeild ANNA CATHARINA, P. Bakker naar Batavia.
AB 291139
Gepraaid: het barkschip ANNA CATHARINA, kapt P. Bakker, van Amsterdam naar Batavia, hebbende de wind WZW met dubbel gereefde marszeilskoelte.
OHC 031239
Ramsgate, 27 november. Binnengelopen ANNA CATHARINA, P. Bakker van Amsterdam naar Batavia.
OHC 141239
Ramsgate, 7 december. De ANNA CATHARINA, P. Bakker van Amsterdam naar Batavia heeft zijn reis voortgezet.

1840

JC 180440
Batavia, 16 april. Binnengekomen ANNA CATHARINA, P. Bakker van Amsterdam den 22 november.
JC 250440
Batavia. Aanvoer. Van Nederland met het Nederlands schip ANNA CATHARINA, P. Bakker: 45.000 metselstenen, N.H.M.
JC 250440
Batavia, 22 april. Vertrokken ANNA CATHARINA, P. Bakker naar Soerabaja.
JC 290440
Batavia. Passage naar Amsterdam, met het zoo goed als geheel nieuw gebouwd, en voor den overvoer van passagiers, bijzonder goed ingericht barkschip ANNA CATHARINA, kapitein P. Bakker, voorzien van een bekwamen scheepsdoctor, zullende tegen medio mei van hier vertrekken; te Soerabaja adresseren men zich bij genoemden gezagvoerder en alhier bij Voute & Guerin.
JC 160540
Soerabaja, 30 april. Binnengekomen de Nederlandse bark ANNA CATHARINA, P. Bakker, van Batavia den 22 april.
JC 080740
Batavia, 6 juli. Binnengekomen de Nederlandse bark ANNA CATHARINA, P. Bakker, van Soerabaja den 2 juli.
JC 220740
Batavia, 19 juli. Vertrokken ANNA CATHARINA, P. Bakker naar Amsterdam, met 11 man gepasporteerde militairen.
ZP 230940
De 17e mei waren te Soerabaja liggende, wachtende op lading, de schepen JOHANNA, kapt. Maalsteed, ELISABETH ANTHONIA, kapt. Veer, ANNA CATHARINA, kapt. Bakker
.
AH 121140
Texel, 10 november. Binnengekomen
ANNA CATHARINA, P. Bakker, van Batavia.
AH 121140
Cargalijst Amsterdam. ANNA CATHARINA, P. Bakker, van Batavia: 5.038 balen koffie, 605 kanaster suiker, 200 kisten indigo, 304 schuitjes tin, 723 bossen bindrotting, N.H.M.
AH 271140
Wij vernemen, dat het schip
ANNA CATHARINA, toebehorende aan de heren Voute & Co., gevoerd door kapt. Bakker, hetwelk in het IJ voor de Stads-Herberg ligt, Zaterdag op een luisterrijke wijze met vlaggen versierd en desavonds, bij gelegenheid der algemene illumatie, geheel verlicht zal worden.(opm: bezoek Koninklijke familie aan Amsterdam)

1841

 

AH 240241
Advertentie. Naar Batavia zal de 10e maart (via Tenerife) vertrekken, het extra wel bezeilde gekoperd tweedeks barkschip ANNA CATHARINA, gevoerd bij kapt. P. Bakker, van uitmuntende inrichtingen voor passagiers voorzien. Diegenen welke van deze gelegenheid wensen gebruik te maken of goederen te laden hebben, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Van Olivier & Co., te Amsterdam.
PGC 200441
De schepen AMPHITRITE, kapt. De Jong, STAD UTRECHT, kapt.
Jaski, JOHANNA CATHARINA, kapt. Lammerts, EUGENIE, kapt. Klimp, ANNA CATHARINA, kapt. Bakker, alle vijf van Amsterdam naar Batavia.
AH 240541
Tenerife, 27 april. Uitgezeild
ANNA CATHARINA, Bakker naar Batavia.
JC 140841
Batavia, 12 augustus. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker, vertrokken van Amsterdam de 3e april.
JC 210841
Batavia, 18 augustus. Vertrokken ANNA CATHARINA
, P. Bakker naar Soerabaja.
JC 010941
Samarang, 25 augustus. Binnengekomen
ANNA CATHARINA, P. Bakker van Batavia, 18 augustus.
JC 080941
Samarang, 28 augustus. Vertrokken
ANNA CATHARINA, P. Bakker naar Soerabaja met 3 officieren.
JC 201041
Tjilatjap, 14 oktober. Binnengekomen
ANNA CATHARINA, P. Bakker van Soerabaja den 29 september.
JC 101141
Tjilatjap, 5 november.
Vertrokken ANNA CATHARINA, P. Bakker naar Amsterdam.
LC 171241
’s Gravenhage, 13 december. Men verneemt met genoegen, dat de in het voorjaar genomen maatregel om ter voorziening in de op Java steeds bestaande behoefte aan middelen van vervoer te land om kamelen naar die kolonie te zenden, in zo verre met een gunstige uitslag is bekroond geworden, dat een veertigtal dezer lastdieren, in april l.l. van Teneriffe afgehaald met de schepen RHOON EN PENDRECHT, STAD UTRECHT en ANNA CATHARINA, in goede welstand te Batavia aangekomen zijn. Men had aldaar reeds proeven genomen met de belading dezer kamelen, en bevonden dat zij met gemak 650 à 750 Nederlandse ponden konden dragen. De van Teneriffe medegenomen geleiders verzekeren intussen, dat wanneer de kamelen geheel weder op hun verhaal zouden zijn gekomen, zij een last van 1000 Nederlandse ponden zouden kunnen vervoeren.

1842

 

PGC 080442
Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, is de 25e maart gepraaid op 45º NB 18º WL.
AH 110442
Texel, 8 april. Binnengekomen
ANNA CATHARINA, P. Bakker van Tjilatjap.
AH 260542
Advertentie. Johannes Engelberdus Lublink, Gerhard Jacob Roland Holst, Floris der Kinderen, Jan Hendrik Arnold Balwé, Jan Corver, Hermanus Isaac Rietveld, Gerrit Willem Sesink Clee, Antonie Willem Abrahamsz en Dirk Beth, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen, ten overstaan van de notaris Mr. J. Commelin, op maandag de 20e juni 1842, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen, een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd ANNA CATHARINA, gevoerd door kapt. P. Bakker, volgens Nederlandse meetbrief lang 33 ellen, wijd 6 el 7 duim, hol 5 el 14 duim. En alzo gemeten op 458 tonnen of 242 lasten. Het voormelde schip is liggende aan de Werf de Oranjeboom.
AH 220642
Verkoping van schepen op maandag 20 juni in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: Een welbezeild gekoperd en kopervast barkschip ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker. NLG 30.000. In slag NLG 600. H.J. Rietveld.

1843

 

AH 160343
Advertentie. Naar Batavia zullen vermoedelijk tegen het einde der maand april aanstaande van hier vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. Hendrik Wente en het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, beide voorzien van een bekwame scheepsdokter en bijzonder gemakkelijk voor passagiers ingericht; degene welke van deze gelegenheid voor de overtocht wensen gebruik te maken of goederen te laden hebbe, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat te Amsterdam.

Op 14-04-1843 wordt voor de GEERTRUIDA door Jan Pierres Jannette Walen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Govert Blom.

AH 010543
Texel, 28 april. Uitgezeild GEERTRUIDA, G. Blom naar Batavia.
JC 120843
Scheepsberichten. Batavia. Aangekomen. 8 augustus. Nederlands schip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, vertrokken van Amsterdam de 28e april, met twee passagiers;
Nederlandse schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumpher, van Amsterdam de 3e januari, met één passagier.
JC 060943
Samarang, 29 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, G. Blom van Batavia, 22 augustus.
JC 041043
Soerabaja, 28 september. Vertrokken GEERTRUIDA, G. Blom over Tjilatjap naar Nederland.
JC 181043
Tjilatjap, 9 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, G. Blom van Soerabaja.
JC 081143
Tjilatjap, 30 oktober. Uitgezeild de Nederlandse bark GEERTRUIDA, G. Blom naar Amsterdam.

1844

NRC 280244
Texel, 23 februari. Binnengekomen GEERTRUIDA, G. Blom van Tjilatjap.
AH 280244
Cargalijst Amsterdam. GEERTRUIDA, G. Blom van Tjilatjap met: 5.075 balen koffie, 580 kanasters suiker, 475 kisten indigo, 516 bossen bindrotting, N.H.M.
AC 070344
Advertentie. Op heden ontving ik de bevestigende tijding, dat mijn waarde echtgenoot Gerhardus Herderschee, in leven eerste stuurman aan boord van het Barkschip GEERTRUIDA, op de 10e september te Soerabaja is overleden. (opm: bekort) Amsterdam, 5 maart, Anna van den Acker wed. Gs. Herderschee
NRC 120444
Texel, 8 april. Uitgezeild
GEERTRUIDA, G. Blom naar Batavia.
RC 160444

De bark GEERTRUIDA, kapitein G. Blom, van Amsterdam naar Batavia, is den 12 dezer Deal gepasseerd.
RC 071144
Batavia, 10 augustus. Aangekomen
GEERTRUIDA, G. Blom van Amsterdam.
NRC 311244
Verkoping van scheepsaandelen, maandag 28 december.
1/32 part in het gekoperd tweedeks bark schip GEERTRUIDA, laatst gevoerd door kapt. G. Blom. NLG 800,= koper P. Blom. (opm: bekort)


1845

NRC 310145
Texel, 29 januari. Gearriveerd
GEERTRUIDA, G. Blom van Batavia.
AH 030245
  

Cargalijst Amsterdam. GEERTRUIDA, G. Blom van Batavia: 385 kratjan suiker, J.P. Jeannette Walen; 29 zakken cubebe, van Enst en Dyk; 380 zakken galanga, Neef en Roothaan, 130 balen koffie, Gebr. Heudricks en C°.; 49 kisten thee, 58 pakken cassia, 40 pakken gom elastiek ; 700 bossen bindrotting, J. Barge; 40 leggers arak, 23 krantjan suiker, 79 zakken koffie , 2.867 balen rijst, 130 balen peper,80 kisten gum damar, 371 bossen bindrotting, 16 picols sapanhout, Order.
DC 150545
Dordrecht, 14 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende schepen, als: Voor Amsterdam: de NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart; VERONICA, kapt. D. Grim; PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans; GEERTRUIDA, kapt. G. Blom.Op 16-05-1845 wordt voor de GEERTRUIDA door Jan Pierres Jannette Walen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Govert Blom.

AH 050645
Texel, 3 juni. Uitgezeild GEERTRUIDA, G. Blom naar Batavia.
RC 070645
Door den schipper van de loodsboot nr. 1is den 4 juni, Schouwen op 2 mijlen afstand, gepraaid het barkschip
GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, van Amsterdam naar Batavia; alles wel aan boord.
JC 170945
Batavia, 15 september. De 15e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, vertrokken van Amsterdam.
JC 191145
Samarang, 7 november. Aangekomen de Nederlandse bark GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, van Soerabaja den 25 oktober, met passagiers.

1846


RC 120346
Door den gezagvoerder D.M. van Leeuwen, zijn den 26 november 1845. In Straat Sunda gepraaid de schepen GEERTRUIDA MARIA, C. Spiegelberg, en GEERTRUIDA, G. Blom, beiden van Batavia naar Amsterdam.
AH 090446
Texel, 7 april. Binnengekomen GEERTRUIDA, G. Blom, van Batavia.
AH 281246
Advertentie. H.J. Rietveld en P. Blom, makelaars, zullen op maandag de 28e december 1846, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte verkopen: Twee tweeëndertigste aandelen (mede ieder afzonderlijk) in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, laatst gevoerd door kapt. G. Blom, groot volgens meetbrief 242 lasten.
AH 301246
Verkoping van schepen op maandag 28 december in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
1/32 aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom. NLG 800,-: Koper P. Blom.

1847

Op 23-01-1847 wordt voor de GEERTRUIDA door H.J. Rietveld en J.H. Rocquette uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.C.G.B. Behrens.

DC 010547
Dordrecht, 30 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende dertig schepen als: Voor Amsterdam: SARA MARIA, kapt. J. Kooij; ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bek, Wz.; NEÊRLANDS INDIË, kapt. L. Delelisur; GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg; GEERTRUIDA, kapt. H.C.G.B. Behrens
.
AH 260547
Texel, 23 mei. Uitgezeild
GEERTRUIDA, kapt. H.C.G.B. Behrens naar Batavia.
NRC 310547
Bij Deal, 27 mei,
GEERTRUIDA, kapt. Behrens van Amsterdam naar Batavia.
JC 150947
Batavia, 13 september. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, kapt. C. Tjebbes, de 2e juni vertrokken van Amsterdam, het Nederlandse schip OUD ALBLAS, kapt.P. Kleij, de 2e juni vertrokken van Amsterdam, het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. H.C.G.B. Behrens, de 23e mei vertrokken van Amsterdam
.
JC 131047
Soerabaja, 1 oktober. Aangekomen
het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. H.C.G.B. Behrens, den 16 september vertrokken van Batavia.

1848

RC 270148
Van Panaroekan, 25 oktober 1847.
GEERTRUIDA, kapt. H.C.G.B. Behrens over Batavia naar Amsterdam.
AH 060348
St. Helena, 23 januari. Binnengekomen GEERTRUIDA, Behrens van Batavia en is de volgende dag doorgezeild naar Amsterdam.
AH 140348
Texel, 12 maart. Binnengekomen GEERTRUIDA, H.C.G.B. Behrens van Batavia.
AH 140348
Cargalijst Amsterdam. GEERTRUIDA, Behrens van Batavia met: 2.970 balen koffie, 1.428 kanaster suiker, 1000 stuks huiden, 581 schuitjes tin, N.H.M.
NRC 240548
Verkoping van Schepen, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, maandag 22 mei:
1/32e part in het fregatschip GEERTRUIDA, kapt. H.G.B. Behrens, NLG 700, in slag NLG 100. Koper P. Blom.
NRC 141248
Nieuwe Diep, 12 december. Zeilklaar GEERTRUIDA, H.C.G.B. Behrens naar Batavia.
NRC 181248
Nieuwe Diep, 15 december. Uitgezeild GEERTRUIDA, H.C.G.B. Behrens naar Batavia.

1849

 

JC 020549
Batavia, 28 april. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark GEERTRUIDA, kapt. H.C.G.B. Behrens, met twee passagiers, de 21e december vertrokken van Amsterdam.
AH 120549
Advertentie. Jan Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, P. Blom, J.H. Rocquette en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 4e juni 1849, des avonds ten zes ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen:  2/32 parten in het Nederlands gekoperd barkschip GEERTRUIDA, gevoerd door kapt. H.C.G.B. Behrends.
NRC 060649
Verkoping van scheepsaandelen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 4 juni:
1/32e Part in het Nederlands gekoperd barkschip GEERTRUIDA, gevoerd door kapt. H.C.G.B. Berends: NLG 1.200, in slag NLG 50. Koper J. Corver.
AH 290949
Pangool, 11 juli. Binnengekomen
GEERTRUIDA, Behrens van Amsterdam.
NRC 211149
Amsterdam, 20 november. Het schip GEERTRUIDA (opm: ex fregat ANNA CATHARINA), kapt. H.C.G.B. Behrens, van Pangool (opm: Rangoon) herwaarts gedestineerd, is volgens brief van de Kaap de Goede Hoop van de 15e september, de 28e augustus op 25º10’ ZB (opm: bedoeld is 35º10’ ZB) en 24º00’ OL gezonken. Hetzelve was op de 25e dito op 34º15’ Z.B. en 25º40’ O.L. door een orkaan uit het westen en noord-noord-westen belopen; de volgende dag was het weder zodanig, dat men geen hoogte kon nemen, de bezaansmast sloeg weg, nemende de kapitein, een matroos en drie jongens mede. De hofmeester werd mede over boord geslagen, doch met een gebroken arm en been weder opgehaald. De orkaan hield met onverminderde hevigheid aan tot de 28e dito, als wanneer de Engelse bark MINERVA op zijde kwam en het overgebleven gedeelte der equipage, bestaande uit de tweede en derde stuurman, de dokter en 14 man, overnam en in Simonsbaai aanbracht. De GEERTRUIDA zonk spoedig daarna, daar de gezwollen koffij het schip had doen bersten. (opm: zie NRC 031249 voor een lijst van de geredde bemanningsleden) Volgens nader bericht van de Kaap de Goede Hoop in dato de 21e september was ook de eerste stuurman van het schip GEERTRUIDA, kapt. Behrens bij het verongelukken van die bodem daarbij omgekomen.
NRC 031249
Rotterdam, 1 december. De Zuid-Afrikaan (opm: een krant) van 20 september bericht, dat in de Kaapstad een inschrijving geopend is ten behoeve der aldaar aangebrachte geredde schipbreukelingen van het Nederlandse schip GEERTRUIDA, die bij het vergaan van dat vaartuig op 29 augustus alles verloren hebben. Tevens deelt dat blad mede een lijst der namen, zowel van de schepelingen, welke bij het vergaan van de GEERTRUIDA omgekomen, als van die, welke van het wrak door het Engelse schip MINERVA, kapt. Moir, gered zijn.
Verongelukt zijn: H.C.G.B. Behrens, kapitein, H. Hulman, 2e stuurman, J. Borst, timmerman, A. Dinkla, matroos, H. Steltenpoel, lichtmatroos, J. Vaddegon en J.E. Benink, jongens.
Gered en aan de Kaap de Goede Hoop aangebracht zijn: H. Vierow, 1e stuurman, T. Muller, 3e stuurman, G. Drost, doctor, T. Jansen, bootsman, J.W. Gerth, kok, J.C. Hoogwoud, zeilenmaker, T. Schildwacht, O. Oelsen, B.H. Bontjes, A.E. Prehn, R.H. Srockholder (opm.: mogelijk Stockholder) , J.F. Peusch, Johannes Beek, matrozen, P.J.G. Repelius, W. van Hilten, P. van Zuylen, lichtmatrozen, H.S. de Smidt, hofmeester (met gebroken arm).

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1829 – no. 22

BIJLBRIEF Anna Catharina

plaats en datum acte Amsterdam, 28 september 1829

type schip fregatschip

kapitein

Bouwwerf/verkoper Firma A. de Graaf en Zoonen, Amsterdam, werf het
Eiland Terschelling

Eigenaar / koper Voute & Co, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 458 tonnen of 242 lasten

tuigage / aantal dekken 2 deks

afmetingen 32,92 x 5,09 x 5,30 m

kiellegging

tewaterlating 17.6.1829

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 20 folio 114 verso vak 2 en 3

datum registratie 28 september 1829

notaris

prijs

bijzonderheden meetbrief A. van Essen 23 september 1829

Naam ANNA CATHARINA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1829
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1829.22

deel VI, foto II-010, 011
CEDULE

Naam schip ANNA CATHARINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 2 november 1829

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Simon Hinderk Veer

grootte in tonnen 242 lasten of 458 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam voor rekening der in de bijlage genoemde eigenaren

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 november 1829

nummer registratie deel 20, folio 145, verso, vak 2 en 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Johan Carel von Gebauer voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.

researcher/datum research: ML / 150915


bijlage bij acte 22 van 1829, fregat ANNA CATHARINA
eigenaren per primo november 1829:

firma Voute & Co., Amsterdam (boekhouders en 14/32e part)
firma Gebr. van Coppenaal, Amsterdam (4/32e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (2/32e part)
J.H. van der Meulen, Amsterdam (2/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
firma P. & S. Rendorp, Amsterdam (2/32e part)
P. van Eeghen, Amsterdam (1/32e part)
firma D. Crommelin & Zoonen, Amsterdam (1/32e part)
P. Lespenasse, Amsterdam (1/32e part)
J.P.E. Voute, Amsterdam (1/32e part)
S.H. Voute, Amsterdam (1/32e part)
D. Bloemen, Amsterdam (1/32e part)

ML / 150915

Naam ANNA CATHARINA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1829
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.56 foto IMG 2037 - 2039

CEDULE

Naam schip ANNA CATHARINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 6 november 1839

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Pieter Bakker

grootte in tonnen 242 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 november 1839

nummer registratie deel 38, folio 137, verso, vak 3

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief, het schipis gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Joan Carl von Gebauer, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.


researcher/datum research: ML / 090616


bijlage bij acte 56, fregat ANNA CATHARINA
eigenaren per primo november 1839:

firma Voute & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/32e part)
P. Voute, wonend bij Deventer (8/32e part)
firma Gebr. van Coppenaal (4/32e part)
J.J. Voute, Amsterdam (4/32e part)
J.H. van der Meulen, Amsterdam (2/32e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (3/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (2/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
firma Daniel Crommelin & Soonen, Amsterdam (1/32e part)
P. van Eeghen, Amsterdam (1/32e part
Wed. D. Bloemen, Amsterdam (1/32e part)
J.P.E. Voute, ’s-Gravenhage (1/32e part)

ML / 090616

Naam ANNA CATHARINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1843.9
foto IMG 2399 - 2402

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd ANNA CATHARINA, doch thans door kopers genaamd GEERTRUIDA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 25 maart 1843

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Govert Blom, mede-eigenaar

grootte in tonnen 242 lasten opf 458 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 maart 1843

nummer registratie deel 45, folio 91, verso, vak 3

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam, voor zich en voor de in de bijlage genoemde mede-eigenaren.
De vorige zeebrief werd op 30 juni 1842 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam


researcher/datum research: ML / 040816

bijlage bij acte 9 van 1843, bark GEERTRUIDA
eigenaren per ultimo maart 1843

J.P. Jannette Walen, Amsterdam (boekhouder en 2/32e part)
Govert Blom, Amsterdam (schipper en 2/32e part)
firma Jeremias Meijjes & Zonen, Amsterdam (2/32e part)
P. Blom, Amsterdam (2/32e part)
firma Johannes Meijjes & Zoon, Amsterdam (1/32e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma Meijjes & Smits, Amsterdam (1/32e part)
D. Jannette Walen, Amsterdam (1/32e part)
H.J. Elzer, Amsterdam (1/32e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/32e part)
Weduwe Van Benthem van den Berg, Bommel (2/32e part)
firma J. & N. van der Trappen, Utrecht (2/32e part)
A. Paite, Breda (1/32e part)
G.C. de Bock, Breda (1/32e part)
Jhr. Van den Berch van Heemstede, Leiden (1/32e part)
Baron Van Heeckeren, Amersfoort (1/32e part)
Mevr. J.P. Scholten, geboren Farret, Wageningen (1/32e part)
Scholten van Gansoyen, Arnhem (1/32e part)
(opm: dit is tesamen geen 32/32e part)

ML / 040816

Naam ANNA CATHARINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1843
Toegang 198
Inventaris 3169

Noord-Hollands Archief – Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1843.9

DVD XI – 440, 441
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ANNA CATHARINA

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Amsterdam, 20 juni 1842

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Jacob Voūte, enig chef van de firma Voūte & Co., kooplieden te Amsterdam

gevoerd door kapt. Pieter Bakker

eigenaar/aankoper Jan Pierres Jannette Walen, koopman te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 458 tonnen (meetbrief Amsterdam, 4 april 1839)

tuigage / aantal dekken

afmetingen 33,00 x 6,07 x 5,14 meter

kiellegging

tewaterlating 1829

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 juni 1842

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Mr. Johannes Commelin, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 30.600,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam. Het schip was in den jare 1829 nieuw te Amsterdam gebouwd voor de firma Voūte & Co. aldaar.researcher/datum research: ML / 300708

Naam ANNA CATHARINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1843
Toegang 198
Inventaris 3179

Bronnen


Jaar: 1829
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1829 – no. 22
Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer 5074.1417.1829. no. 22
Noord-Hollands Archief – Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1843.9
AB = Avondbode
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
DSG = Dagblad van ’s Gravenhage
JC = Javasche Courant
LC = Leeuwarder Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost