Inloggen
ANTONIUS - ID 10456


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-09-09 / 1830-10-28 | Reden uitgevlagd: Afscheiding Zuidelijke Nederlanden K.B. 28.10.1830

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoenerkof
Material Hull: wood, sheathed with zinc
Construction Data

Scheepsbouwer: Franciscus De Ceuster,, Boom, Netherlands
Date Laid Down: 1829-10-00
Launch Date: 1830-06-23
Delivery Date: 1830-08-12
Technical Data

Gross Tonnage: 118.00 lasts
Net Tonnage 2: 118.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 27.05 Meters Registered
Beam: 5.44 Meters Registered
Depth: 3.43 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-09-09
Register nr: 18300666
Scheepsnaam: ANTONIUS
Type: Schoner Kof
Lasten: 118
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Nieberding, F.H.
Plaats: Antwerpen
Kapitein op moment van verzoek: Lange, H.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1830-08-12 ANTONIUS
Manager: Franciscus Henricus Nieberding, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Date/Name Ship 1857-00-00 ANTONIUS
Manager: Franciscus de Ceuster, Boom, Belgium
Eigenaar: Franciscus de Ceuster, Boom, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Boom / Belgium

Date/Name Ship 1857-00-00 DON QUICHOTTE
Manager: A & J van Iseghem & Co, Ostend (Oostende), Belgium
Eigenaar: A & J van Iseghem & Co, Ostend (Oostende), Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Belgium

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

ANTONIUS - 1830
Alle eigenaren: Franciscus Henricus Nieberding koopman en reder te Antwerpen (5/16e part), Harm Harms Lange, kapitein, Antwerpen (3/16e part), Franciscus De Ceuster, scheepsbouwmeester te Boom (4/16e part), Joannes Ludovicus Etienne, meester-zeilmaker te Antwerpen (2/16e part) en Joannes Baptist Van Deurne en Rabot, meester-touwslagers te Antwerpen (2/16e part)

Ship Events Data

1830-06-26: Meetbrief Antwerpen 26 juni 1830
1842-10-26: Op 26 oktober 1842 is het schip ANTONIUS, kapt. H. Schepers, van Marseille naar Antwerpen, zwaar lek en beschadigd te Toulon binnengelopen.
1870-12-26: Final Fate:
Op 26 december 1870 is de DON QUICHOTTE, kapt. E.J. de Bloom, na een aanvaring nabij Wight gezonken

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Lange, Harm Harms
Overige informatie: domicilie te Antwerpen

*1808, Lohne, Oldenburg

Datum vanaf: 1837
Kapitein: SCHEPERS, HERMAN

*1813, Antwerpen

Datum vanaf: 1845
Kapitein: GOOVAERTS, HENRI Sr

*1817, Lohne, Oldenburg
 

Datum vanaf: 1846
Kapitein: VULHOPP, BERNARD

*1813, Antwerpen

Datum vanaf: 1854
Kapitein: GOOVAERTS, HENRI Sr

*1821, Apenrade, Denemarken

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: SEIDEL, HANS P.

*1819, Oostende
 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: BAUWENS, PHILIPPE Jr

*1822, Oostende

Datum vanaf: 1857
Kapitein: DESWELGH, CHARLES

*1827, Oostende

Datum vanaf: 1862
Kapitein: DESWELGH, PHARAMOND

*1831, Oostende

Datum vanaf: 1863
Kapitein: GHILLEGODT, VICTOR

*1827, Oostende

Datum vanaf: 1864
Kapitein: DESWELGH, PHARAMOND

*1839, Westerachim
 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: BLOOM, EDOUARD J. de

Algemene informatie

1830 - 1831

België

Nadat eind augustus 1830 in Brussel onlusten waren uitgebroken die de inleiding vormden tot de Afscheiding door België werd op 4 oktober eenzijdig de Belgische onafhankelijkheid afgekondigd. In reactie daarop decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken van de (196) schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden. Dit betrof ook de ANTONIUS, kapt. H.H. Lange. Op 20 december werd de scheiding der Nederlanden door de grote mogendheden (Groot Brittannië, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) erkend.

Op 9 september 1830 werd de eerste Nederlandse zeebrief uitgegeven voor de ANTONIUS onder kapt. H.H. Lange, welke was aangevraagd door F.H. Nieberding uit Antwerpen.

De Nederlandse zeebrief werd door de rederij in november 1831 ingeleverd bij de Gouverneur van Zeeland, die het document op 17 november 1831 naar Den Haag zond met de mededeling ‘schip te huis behorend in Antwerpen’.

1831

GVB 280131
Oostende, 27 januari. Binnengekomen den 26 de Nederlandse galjoot (opm: schoenerkof) ANTONIUS, kapt. H. Lange, van Kadix, met zout, aan J. Serruys en comp. 290 tonnen.

Na binnenkomst werd de Nederlandse vlag gestreken en vervangen door de Belgische.

GVB 010431
Oostende, 31 maart. Uitgevaren den 29 de Belgische galjoot ANTONIUS, kapt. H. Lange, naar Liverpool, met schors, aan Serruys en comp. 210 ton.
GLGA 020631
Te Liverpool aangekomen ANTONIUS (opm: schoenerkof, ex-Nederlandse vlag, eerste reis onder Belgische vlag), kapt. H.H. Lange, om te laden voor Oostende.
AH 181131
Carga Lijsten. Antwerpen.
Liverpool. ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, 70 b. katoen, Gebr. Nottebohm, 94 b. dito, Order.

1832 - 1833

MCO 030132
Vlissingen, 31 december. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 27 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: LONDON-PACKET, kapt. B.J. Roeloffs, naar Liverpool; DE BRUSSELAAR, kapt. H. de Vries, naar Nantes, en LA JEUNE CAROLINE, kapt. H.H. Rosendaal, naar Londen, alle vier met ballast ; LES TROIS FRÈRES, kapt. J.H. Ricke, met boomschors naar Londen; ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, naar Buenos-Aires,

Doordat Nederland na de afscheiding van België weigerde de Belgische vlag vrije doorvaart over de Schelde te verlenen stelden Engeland en Frankrijk een handelsblokkade in. Hierdoor werd veel verkeer naar en van Antwerpen omgeleid via Oostende en Brugge, terwijl veel Nederlandse schepen tijdelijk de wijk namen naar een buitenlandse vlag. Deze blokkade duurde van half november 1832 tot 21 mei 1833, toen er in Londen een wapenstilstand werd overeengekomen en de Belgen hun vrije doorvaart kregen. Daarop keerden vrijwel alle Nederlandse schepen terug naar de Nederlandse vlag.

BRC 040633
Antwerpen, 2 juni. Men zegt dat het handelsvaartuig ANTONIUS (opm: Belgische kof), kapt. Lange, van Oostende te Vlissingen gekomen, eergisteren aldaar niet was toegelaten geworden, uit hoofde de admiraal Gobius het bevel om de Belgische schepen te laten opvaren nog niet ontvangen had; hetzelve is naar Oostende wedergekeerd om er de opening van de Schelde af te wachten. Verscheidene Belgische en Franse vaartuigen maken zich gereed om van Oostende naar Antwerpen te varen. (Journal d’Anvers)
LvC
Volgens het K.B. van 22 mei 1833 ontving reder Nieberding van de Belgische staat een bouwpremie ten bedrage van Bfrs. 5.688,89.
MCO 170833
Vlissingen, 13 augustus. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, van Liverpool, met klipzout.

1834

DC 131134
Vlissingen, 10 november. Alhier zijn ter rede gekomen: LEOPOLD DE EERSTE, kapt. T.A. de Vries, van Bordeaux naar Brussel, met wijn en brandewijn.
Naar Antwerpen bestemd: ZELDENRUST, kapt. H.D. Coordes, van Hamburg, met koper; OSCAR, kapt. A. Bonckman, van Bordeaux, met wijn en brandewijn; ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, van Buenos Aires, met huiden.

1835

AH 120135
Antwerpen, 8 januari. Uitgezeild ANTONIUS (opm: Belgische schoenerkof), kapt. H.H. Lange, naar New York.
BRC 300535
Het Journal d’Anvers meldt de terugkomst van New York van het Belgisch vaartuig ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, met een lading koloniale waren. Vermelde beklaagt zich zeer dat men de Belgische schepen in Amerika de rechten van bevoorrechte naties niet toekennen wil. Gemelde kapitein had voor zijnen bodem meer dan 300 dollars, en de door hem in Amerika ingevoerde Belgische producten meer dan 10% moeten betalen boven hetgeen een Amerikaans schip zou hebben behoeven te doen. Het zal dezelve – roept het gemeld Journaal uit – wel voor ons geen zaak meer zijn, met Belgische schepen naar New York te gaan!

1836

AH 191136
Havana, 30 september. Binnengekomen ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, van Buenos Ayres.
(opm: een duidelijke indicatie dat er in Argentinië resp. Brazilië geen huiden of koffie voor de export naar Europa beschikbaar was zodat de Belgische schoenerkof de lange ballastreis naar Cuba moest ondernemen voor een lading suiker en/of koffie)

1837

AB 221237
Odessa, 1 december. Binnengekomen (opm: Belgische schoenerkof) ANTONIUS, kapt. H. Schepers, van Antwerpen.

1838

AB 260738
Marseille, 19 juli. Uitgezeild ANTONIUS, kapt. H. Schepers, naar Antwerpen.

1839

PGC 010339
De schepen ANTJE (opm: schoener), kapt.  K. Welger, van Harlingen naar Bahia, VARNA, kapt. Hubert (opm: buitenlander), van Amsterdam en ANTONIUS (opm: Belgische schoenerkof), kapt. H. Schepers, van Amsterdam beide naar Liverpool, alle te Ramsgate binnen, hebben derzelver reizen voortgezet.

1840

AB 290240
Konstantinopel, 7 februari. Binnengekomen ANTONIUS (opm: Belgische schoenerkof), kapt. H. Schepers, van Antwerpen.
AB 200540
Galatz (opm: Galați, Roemenië), 27 april. Uitgezeild ANTONIUS, kapt. Schepers, naar Antwerpen.

1841

PGC 060841
Te Konstantinopel was de 6e juli bezig met laden het schip ANTONIUS, kapt. Schepers, voor Antwerpen.

1842

GRC 081142
Het schip ANTONIUS, kapt. H. Schepers, van Marseille naar Antwerpen, is den 26 oktober zwaar lek en met andere schade te Toulon binnengelopen, zijnde door een stortzee getroffen, waardoor een man der equipage over boord is geslagen; moest lossen om te repareren.

1843

MCO 181143
Vlissingen, 17 november. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen ANTONIUS, kapt. H.H. Schepers, van Liverpool, met zout.

1844

MCO 020444
Vlissingen, 1 april. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild ANTONIUS, kapt. H. Schepers, naar St. Ubes (opm: Setubal), met ballast.

1845

RC 240545
Uittreksel van de Lloydslijsten van den 19 en 20ste mei.
Te St. Ubes (opm: Setubal) is gearriveerd ANTONIUS, kapt. H. Schepers, van Antwerpen.
MOP 240745
Londen. ANTONIUS, kapt. H. Goovaerts Sr, vertrokken naar Antwerpen.
LIM 251045
Liverpool. Vertrokken ANTONIUS, Goovaerts, naar de Schelde.

1846

NRC 090146
Portsmouth, 4 januari. De  kof WILHELMINA, kapt. J.A. Spijkman (opm: kapt. Jan Albertus Spijkman), van Rotterdam naar Liverpool, heeft de 31e december op de hoogte van Boulogne op een gezonken schip gestoten en is daardoor zelf gezonken. De equipage is door de ANTONIUS, kapt. H. Goovaerts Sr, van Antwerpen naar Liverpool, opgenomen en gisteren door een loodsboot alhier aangebracht. De kapitein en equipage, welke bijna zonder klederen waren, zijn alhier van het nodige voorzien.
RC 110746
Uittreksel uit de Lloydslisten van den 6 en 7 juli.
Aangekomen te St. Ubes, de ANTONIUS, kapt. B. Vulhopp, van Antwerpen.

1847

RC 130547
Rotterdam, 5 mei. Te Genua is voor den 4 dezer aangekomen ANTONIUS, kapt. B. Vulhopp, van Antwerpen.

1848

RC 281248
Vlissingen, 26 december. De ANTONIUS, kapt. B. Vulhopp, van Kertch, heeft order bekomen om naar Antwerpen te verzeilen.

1849

NRC 011049
Rotterdam, 30 september. Kapt. B. Vulhopp van het Belgische schip (opm: schoenerkof) ANTONIUS, de 10e september van Antwerpen te Konstantinopel gearriveerd, rapporteert, dat hij door tegenwind meer dan 34 dagen zonder verandering van noord-oosten wind in de Dardanellen heeft ten anker gelegen, met meer dan 350 schepen van verschillende natiën.

1850

RC 210950
Vlissingen, 19 september. Uitgezeild ANTONIUS, kapt. B. Vulhopp, van Antwerpen naar Alexandrië in Egypte.

1851

RC 100451
Vlissingen, 8 april. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van deze rede naar zee gezeild de ANTONIUS, kapt. B. Vulhopp, naar Konstantinopel.

1852

LIM 271152
Liverpool. Aangekomen ANTONIUS, kapt. B. Vulhopp, van Ibrail.

1853

PLDA 130953
Londen. Vertrokken ANTONIUS, B. Vulhopp, naar Hull.

1854

Op 15 april 1854 werd de ANTONIUS in een veiling voor Bfrs 18.200 aangekocht door F. de Ceuster, Boom, dezelfde scheepsbouwer die het schip in 1830 had gebouwd.

GVG 091054
Haven van Antwerpen. Binnen gekomen den 6 oktober de Belgische schooner kof ANTONIUS, kapt. Goovaerts, van Londen, met guanuo. (opm: na lossing begon eigenaar-scheepsbouwer De Ceuster aan een grondige reparatie, waarna het schip onder de nieuwe kapitein Hans Seidel in 1855 weer naar zee ging.

1855

Bureau Veritas rapporteert in 1855 dat de ANTONIUS is réconstruit, hersteld.

1856

RC 090156
Vlissingen, 6 januari. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de ANTONIUS, kapt. H.P. Seidel, naar Konstantinopel.

1857

NEJ 200357
De HOPE OF SUNDERLAND is op 9 maart in positie 48º3’ N. 12º9’ W gepraaid door de ANTONIUS, kapt. H.P. Seidel, van Hyères naar Gent.
(opm: na aankomst in Gent werd de ANTONIUS verkocht aan A. & J. van Iseghem, Oostende)
JDB 270557
Men schrijft ons vanuit Oostende:
Kapitein J. Halewijck Sr, voerende de Belgische bark ALIDA, heeft van schip gewisseld met kapitein Thomas Z. Dien van de Belgische brik BARON DE VRIÈRE. De ALIDA gaat een lange reis ondernemen.
Het Belgische schip (opm: schoenerkof) ANTONIUS, onlangs aangekocht door de firma Van Iseghem uit Oostende, zal voortaan de naam DON QUICHOTTE dragen (opm: nieuwe kapitein Charles Deswelgh.
LIM 150857
Liverpool. Aangekomen DON QUICHOTTE (opm: schoenerkof ex-ANTONIUS), kapt. Ch. Deswelgh, van Oostende.

1859

AH 290359
Advertentie. H.F.A. van Lingen, J.A. van den Broek, A.Q.J. van Kempen, H. Baarsma en H.S. Haverman, makelaars, presenteren als last hebbende van hunnen Meester, op dinsdag den 29ste maart 1859, des avonds ten zes ure, ten huize van A. van Es, in de Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen: Ene partij van ca. 16/1, 24/2, 20/4 booten, aangevoerd per DON QUICHOTTE (opm: Belgische schoenerkof), kapitein Ch. DesweIgh, van Cadix via Oostende. Liggende en te zien als bij notitie zal worden aangegeven.

1860

LvC
Eind april redde de DON QUICHOTTE, kapt. Ch. Deswelgh, de opvarenden van het Britse vaartuig FREEMAN dat op 20 april was geabandonneerd.
DPLA 011060
Londen. Vertrokken DON QUICHOTTE, kapt. Deswelgh, naar Cadiz.

1861

CAT 090861
Lissabon. Aangekomen DON QUICHOTTE, Belg, 224 ton, kapt. Ch. Deswelgh.

1862

LIM 221162
Liverpool. Aangekomen DON QUICHOTTE, kapt. Ph. Deswelgh, bestemd voor Oostende; NIEUWENDAM, kapt. J.J. de Jonge, naar Texel.

1863

NEJ 080563
Lissabon, 28 april. Aangekomen DON QUICHOTTE, van de Tyne (opm: ongetwijfeld geladen met kolen).

1865

CAT 310565
Lissabon, 25 maart. Aangekomen van Alexandria DON QUICHOTTE, Belg, 224 ton, kapt. Ph. Deswelgh, Cory Bros.
NEJ 190665
De Belgische galjoot DON QUICHOTTE, van Pomaron (opm: Zuid Portugal) naar de Tyne, was 15 juni ter hoogte van Start Point.

1867

NEJ 180167
Newcastle. De Belgische galjoot DON QUICHOTTE, Ph. Deswelgh, is vertrokken naar Warkworth (opm: Amble).

1868

NEJ 270468
Newcastle. Aangekomen DON QUICHOTTE, kapt. E. de Bloom, van Oostende.

1869

EEC 180169
Brugge, 11 januari. Aangekomen DON QUICHOTTE, kapt. De Bloom, van Charlestown.

1870

PLDA 240570
Londen. Aangekomen DON QUICHOTTE, van Oostende.
BDG 281270
De schoener BILLOW uit Brixham, kapt. H. Dugdall, onderweg van Hull naar St. Michael’s, is j.l. maandag (opm: 26 december) rond 3.00 uur ter hoogte van Wight aangevaren door de Belgische brigantijn DON QUICHOTTE uit Oostende, kapt. E.J. de Bloom, onderweg van Liverpool (opm: waarschijnlijk met zout voor Oostende of Antwerpen). De DON QUICHOTTE is onmiddellijk gezonken, waarbij de kapitein, de stuurman, de kok en een matroos zijn verdronken. De overige vier bemanningsleden werden door de BILLOW gered en dinsdag in Exeter aan land gebracht. De BILLOW had o.a. een ra en de fokkeboom verloren en schade aan scheg en verschansing. 
(opm: de schoenerkof DON QUICHOTTE was in augustus 1830 in Antwerpen als ANTONIUS opgeleverd en heeft slechts zeer kort onder Nederlandse vlag gevaren)

 

Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.255
DVD - XXXI – 132 III 146
ACTE BIJLBRIEF

Naam schip ANTONIUS

plaats en datum acte bijlbrief, Boom, 6 augustus 1830

type schip kof, gezinkt en met ijzeren bouten

bouwwerf/verkoper Frans De Ceuster, scheepsbouwmeester te Boom

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Franciscus Henricus Nieberding koopman en reder te Antwerpen (5/16e part), Harm Harms Lange, kapitein, Antwerpen (3/16e part), Franciscus De Ceuster, scheepsbouwmeester te Boom (4/16e part), Joannes Ludovicus Etienne, meester-zeilmaker te Antwerpen (2/16e part) en Joannes Baptist Van Deurne en Rabot, meester-touwslagers te Antwerpen (2/16e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 118 lasten (meetbrief Antwerpen 26 juni 1830)

tuigage / aantal dekken

afmetingen 27,05 x 5,44 x 3,43 meter

kiellegging oktober 1829

tewaterlating 23 juni 1830

plaats / datum registratie Antwerpen, 12 augustus 1830

nummer van registratie blad 125 recto vak 5

notaris bevestigende verklaring burgemeester van Boom

prijs NLG.

bijzonderheden


researcher/datum research: AD/030709

Naam ANTONIUS
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1830
Toegang 512.0044
Inventaris 132

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: RA - Beveren
Omschrijving: BIJLBRIEF: RA - Beveren / Archiefnummer Ant.512.0044.00132.255

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag toegangnr. 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
RA – Beveren, Archiefnummer Ant.512.0044.00132.255
B.V. site http://digiview.gbv.de/viewer/toc/54962810X/1/LOG_0000/
De heer L. van Coolput, Antwerpen (LvC)
De heer Arend Verhoeff, Rotterdam
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
BDG = Birmingham Daily Gazette - Birmingham, West Midlands, England (vertaald en mede samengesteld uit andere op internet gevonden Engelse bladen)
BRC = Bredasche Courant
CAT = Cardiff Times
DC = Dordtsche Courant
EEC = Edinburgh Evening Courant
GLGA = Gore's Liverpool General Advertiser - Liverpool, Merseyside (vertaald)
GRC = Groninger Courant
GVB = Gazette van Brugge
JDB = Journal de Bruges (vertaald)
LIM = Liverpool Mail, Liverpool (vertaald)
MCO = Middelburgsche Courant
MOP = Morning Post - London, England (vertaald)
NEJ = Newcastle Journal / Newcastle Courant (vertaald)
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant