Inloggen
MILTIADES - ID 10354

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-08-07 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Cornelis van Swieten, Werf Hollandia, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1828-03-22
Launch Date: 1829-04-22
Delivery Date: 1829-07-30
Technical Data

Net Tonnage: 212.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 112.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 24.30 Meters Registered
Beam: 4.73 Meters Registered
Depth: 4.15 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1839-00-00
Type: Remeasurement
Omschrijving: Volgens cedule 1839 109 lasten en 197 tons (oude meting)
Volgens cedule 1849 109 lasten en 207 tons (oude meting)

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-08-07
Register nr: 18290510
Scheepsnaam: MILTIADES
Type: Brik
Lasten: 112
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Paleologo, S.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Corbiere, B.M.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Smirna

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-07-30 MILTIADES
Manager: Stephano Paleologo, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1834-05-23 LEONIDAS
Manager: Poel, Pieter, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aangekocht voor NLG 24.000,-

Date/Name Ship 1836-04-21 RIO DE JANEIRO PAKET
Manager: Schmöle en Van Geuns, Amsterdam, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aangekocht voor NLG 17.000,-

Date/Name Ship 1839-03-06 PIETER EDUARD
Manager: firma Charbon & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: firma Charbon & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aangekocht voor NLG 16.000,-

Date/Name Ship 1849-09-19 DE KOMEET
Manager: West Indische Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: West Indische Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 18 van 1829, brik MILTIADES, eigenaren per primo augustus 1829:

Stephano Paleologo, Amsterdam (boekhouder en 1/4e part)
Jan Jacob Claasen, Amsterdam (1/4e part)
firma Wed. Van der Voort o., Amstrerdam (1/8e part)
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
C. Willemsz, Amsterdam (1/16e part)
Z. Kemper, Amsterdam (1/16e part)
W. Esdre (?), Amsterdam(1/16e part)
C. van Swieten, Amsterdam (1/16e part)
J. Westendorp Jut, Amsterdam (1/32e part)
W. Kehrer, Amsterdam (1/32e part)

bijlage bij acte 19 van 1834, schip LEONIDAS
eigenaren per medio mei 1834:


Pieter Poel, Amsterdam (boekhouder en 1/16e part)
J.J. Claasen, Amsterdam (1/8e part)
firma Wed. Van der Voort & Co., Amsterdam (1/8e part)
N. de Gijselaar Pzn. q.q., Amsterdam (1/8e part)
N. de Gijselaar Pzn., privé, Amsterdam (1/16e part)
J. Westendorp Jut, Amsterdam (1/8e part)
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
C. Willemsz, Amsterdam (1/16e part)
firma Blok & Co., Amsterdam (1/16e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/16e part)
firma H. Jonker & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/16e part)

 

bijlage bij acte 15 van 1836, brik RIO DE JANEIRE PAKET

eigenaren per medio april 1836:     
firma Schmöle & Van Geuns, Amsterdam (boekhouders en 1/8e part)
firma Buys, De Bordes & Jordan, Amsterdam (1/8e part)
N. de Gijselaar, Amsterdam (voor zich 1/8e part en voor anderen 1/16e part)
M. van Geuns Jzn., Amsterdam (1/8e part)
Jacq. Ed. Saportas, Amsterdam (1/8e part)
G. Nolthenius, Amsterdam (1/8e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/16e part)
C. Willemsz, Amsterdam (1/16e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (1/16e part)


 

 

Ship Events Data

1829-00-00: Meetbrief: F. de Raadt
1840-01-16: Damaged
Het schip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname, is de 27ste januari 1840 met verlies van anker en touw en met meer andere schade te Ramsgate binnengelopen.
1843-02-04: Damaged
Cowes, 16 januari 1843. Binnengelopen PIETER EDUARD, M. Jurgens van Nickerie naar Amsterdam, met verlies van tuig, en heeft nog andere schade bekomen.
1849-11-12: Damaged
Het schip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Nickerie naar Amsterdam, te Cowes met schade binnen, is de 4 februari 1843, na ontlossing van de lading, in een hevige storm en bij hoog water, door een het op zijde liggende Engels barkschip zodanig tegen de stelling, waaraan het vast lag, gedrongen, dat de stelling brak en het schip tussen de stompen der palen bleef vastzitten en veel schade aan het koper bekwam; de volgende dag weer in vlot water gebracht zijnde, was het de 7 februari naar de werf verhaald en met de slede in zoverre opgesleept, dat het niet vlot kon worden, doch in de nacht van de 8e op de 9e met de kiel van de slede geslipt en op zijde gevallen, waardoor de slede brak en het schip opnieuw schade bekwam; men was sedert bezig om het weer te rechten en de helling gereed te maken, ten einde het schip te bezichtigen.
1858-05-25: Collision
Dartmouth, 25 mei 1858. Heden is alhier met verlies van ankers, kettingen, verschansing en andere schade wegens aanzeiling binnengebracht de Nederlandse brik KOMEET, kapt. K.C. Dekker, van Amsterdam naar Curaçao bestemd.
1859-00-00: Final Fate: Broken up

In 1859 wordt de KOMEET (bouwjaar 1829), kapt. K.C. Dekker, gesloopt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Corbiere, B.M.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Marten Jurgens werd geboren ca. 1793 te Amrum in Holstein als zoon van Steffen Jurgens en Gontu Brüders

M.Jurgens trouwde op 20 december 1820 te Amsterdam als zeeman met Serena Elizabeth Köpken, geboren ca. 1791 te Amsterdam als dochter van de tapper Gerrit Köpken en Engel Sijbrandsen

 

Algemeen Handelsblad 19 december 1845

Advertentie. Heden overleed tot bittere droefheid van mij en mijn vijf kinderen mijn hartelijk geliefde echtgenoot, Marten Jurgens, in de ouderdom van 52 jaren, in leven kapitein om de West (opm: voerende sinds 1839 de brik PIETER EDUARD).

Amsterdam, 15 december 1845, weduwe S.E. Jurgens, geb. Kopken.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.Jurgens werd per 19 maart 1839 op voordracht van J.N.Klint en met vlagnummer 457 ingeschreven als effectief lid van het zeemanscollege "Zeemanshoop". Bij de inschrijving was zijn schip de "Peter Eduard". Toegevoegd is "overleden 1845"002. Ten tijde van de inschrijving waren kapitein Jurgens en zijn vrouw 45 resp. 47 jaar. Ingeschreven staan twee dochters, geboren in 1825 en 1828002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 12/19 maart 1839 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Marten Jurgens, oud 45 jaar, voerend de brik “Peter Eduard”, wonend in de Armsteeg te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.N.Klint. Zijn vlagnummer werd 457023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 18 augustus 1845 vraagt M.Jurgens om ondersteuning vanwege een ziekte op reis bekomen. In de vergadering dd 25 september 1845 wordt hem voor 6 maanden een uitkering toegekend ingaande 01 augustus 1845.042

In de vergadering van 20 januari 1846 vraagt de wed. Marten Jurgens, geb. Köpken om een uitkering, die haar in de vergadering dd 26 februari 1846 wordt toegekend met ingang van 01 februari 1846.042.

 

In de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 14 augustus 1832 wordt een verzoek behandeld en toegestaan van stuurman M.Jurgens “als zijnde het Schip de Eendragt waarop hij in dien kwaliteit voer op de reize naar de Havana verongelukt, toe te staan een maand gagie mits f30,- niet te boven gaande” 023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 21 oktober 1845 staat het verzoek van kapitein M.Jurgens om een uitkering “uit hoofde van ziekte”. Deze werd toegekend voor 06 maanden ingaande 01 augustus 1845. 023.

      In de notulen van de Algemene Vergadering dd 17 maart 1846 wordt met ingang van 01 februari 1846 een uitkering toegekend aan de weduwe van kapitein M.Jurgens.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        457                       1839-1844     brik                   Peter Eduard                                         Charbon & Zn

                                           1845           geen vermelding van schip en boekhouder

 

Het schip is niet vermeld in Bouma 025

 

Overige bijzonderheden

In de periode 1839-1845 voer de brik de "Pieter Eduard" onder gezag van kapitein M.Jurgens. De boekhouder was Charbon & Zn 013.

 

D.A.Teupken Sr schilderde in 1841de brik “Pieter Eduard” varend bij Dover en met het vlagnummer 457 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Het schilderij bevindt zich in de collectie van het NSM. Een afbeelding is opgenomen in het boekje van van der Plas c.s.054.

 

 

Datum vanaf: 1839
Kapitein: JURGENS, MARTEN

Familiegegevens en opleiding

Jan Hofker werd geboren op Ameland op 15 juli 1823 als zoon van Cornelis Douwes Hofker en Trijnke Foppes Brouwer.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Hofker (adres Bantammerstraat boven 30) werd met nr.711 effectief lid van Zeemanshoop per 25 februari 1845 op voorspraak van J.Hoekstra. Zijn schip was de "Peter Eduard"002. Ten tijde van de inschrijving was Hofker 23 jaar en ongehuwd002a.

In de Algemene Vergaderingen van 18/25 februari 1845 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Hofker, geen leeftijd vermeld, voerend de brik “Peter Eduard”, wonend in de Bantammerstraat boven nr. 30 te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.Hoekstra.023

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 27 februari 1849003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van 03 maart 1892 vraagt J.Hofker om een uitkering welke hem op 07 april wordt toegekend ingaand 01 mei 1892.042.

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 april 1892 (Stadsarchief Amsterdam, 491-42) staat een verslag dd maart 1892 inzake de aangevraagde uitkering van kapitein J.Hofker. Hij is sinds 1846 voortdurend deelnemer en heeft sindsdien gestort f 2541,26. Hij heeft 5 kinderen. Hij is sinds 1865, toen de brik “Josephine” werd verkocht zonder werk. Zij vrouw is ziekelijk geweest met veel kosten. Er “blijkt duidelijk dat kapt. Hofker kan gerangschikt worden onder de personen, die in behoeftige omstandigheden verkeeren.”

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 05 mei 1892 staat vermeld dat aan J.Hofker een uitkering in de 1e klasse is toegekend.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       711                        1845-1848     brik                   Pieter Eduard                                       Charbon & Zn.

                                           1849           geen opgave van schip en boekhouder

                                      1850-1853     sch.brik            Hendrika Bartina                                 Gebr.Schröder

       338                             1854           sch.brik            Hendrika Bartina                                 idem

                                      1855-1857     sch.brik            Pegasus                                                  A.Graadt van Roggen

                                      1858-1864     sch.brik            Josephine                                              G.C.Bosch Reitz

                                      1865-1870     geen opgave van schip en boekhouder

 

Tussen 1845-1849 voer kapitein J.Hofker op de "Pieter Eduard". Het schip werd in 1849 verkocht en in 1850 herdoopt tot "Komeet" onder kapitein Hendrik F.Zeylstra013.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

J.Hofker                       Josephine                                 26 juli 1860                                          02 februari 1861

                                      Josephine                                 25 maart 1861                                      11 juli 1861

                                      Josephine                                 07 augustus 1861                                 08 januari 1862

                                      Josephine                                 09 april 1862                                        10 augustus 1862

                                      Josephine                                 04 september 1862                              niet vermeld

                                      Josephine                                 26 februari/04 maart 1863                 23 juli 1863

                                      Josephine                                 31 december 1863                               23 mei 1864

                                      Josephine                                 14 juli 1864                                          05 januari 1865

 

Bouma025 vermeldt J.Hofker als gezagvoerder gedurende:

*    1851 t/m 1855 van de brik “Hendrika Bartina”, gebouwd in 1851 te Nieuwendam, 240 ton o.m., varend voor de Gebr. Schröder te Amsterdam;

Het schip werd te water gelaten op 01.04.1851 en ater in 851 opgeleverd door Scheepswerf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing, Nieuwendam aan een rederij onder directie van de heren C. & A. Schröder Jr., Amsterdam als

HENDRIKA BARTINA.

NRC 03 april 1851

Rotterdam, 2 april. Gisteren is te Nieuwendam van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd schoenerbrikschip HENDRIKA BARTINA, voor rekening ener rederij onder directie van de heren C. & A. Schröder Jr. te Amsterdam, en gevoerd zullende worden door kapt. J. Hofker.114

*    1857 van de schbrik “Pegasus”, gebouwd in 1853 te Amsterdam, 177 ton o.m., varend voor M.C.Lapidoth te Amsterdam. Het schip voer in 1858, onder kapitein Hofker, voor G.C.Bosch Reitz te Amsterdam en was herdoopt in “Josephina”

*    1859 t/m 1864 van de schbrik “Josephine” ex Pegasus, gebouwd in 1853 te Amsterdam, 177 ton o.m., varend voor G.C.Bosch Reitz te Amsterdam. Het schip voer in 1865 voor (vermoedelijk) kapitein/eigenaar L.J.Jonker te Amsterdam en was herdoopt in “Martha”.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1849
Kapitein: HOFKER, JAN

Algemene informatie

1829
 

DC 280429
Amsterdam, 24 april. Eergisteren is van de werf Hollandia met het beste gevolg van stapel gelopen het brikschip genaamd MILTIADES, gebouwd door de scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten voor rekening van de heer S. Paleologo c.s.


Op 07-08-1829 wordt voor de MILTIADES, door Stefano Paleologo uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Bernardus Marcus Corbière.
 

AH 010929
Te Amsterdam in lading ligt naar: Genua, Livorno, Maltha en Smirna: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks brikschip MILTIADES, kapt. B.M. Corbière. Adres bij De Rooy & Ten Kate en C. de Grijs & Zoonen.
OHC 191129
Texel, 17 november. Uitgezeild B.M. Corbière naar Genua, dezelve is wegens tegenwind teruggekomen.
OHC 211129
Texel, 19 november. Uitgezeild B.M. Corbière naar Genua.

1830

RC 130230
Het schip MILTIADES, kapitein B.M. Corbière, van Amsterdam naar Genua, Livorno, Malta en Smyrna, is den 12 december, tussen Malaga en kaap de Gate, in goede staat gezien door kapitein T.T. Kuyper, welke van Amsterdam te Genua gearriveerd is.
OHC 160330
Arrivementen: Te Livorno B.M. Corbière, van Amsterdam.
OHC 220430
Te Malta, B.M. Corbière, van Amsterdam naar Smirna.
OHC 080730
Te Odessa, B.M. Corbière, van Constantinopel.
OHC 020930
Te Marseille B.M. Corbière van Odessa.

1831

AH 170531
Gedurende het jaar 1830 zijn te Livorno aangekomen 12 schepen waaronder 5 Nederlandse als J. Kiers van Amsterdam, W.C. Smith van Genua, B.M. Corbière van dito, J. Rickmers van Smirna en J.F. Brouwer van Genua.
OHC 051131
Te Smirna, B.M. Corbière van de kust.
RC 081231

Het schip MILTIADES, kapitein B.M. Corbière, zou, volgens brief van Smirna van den 26 oktober, den 28 dito van daar naar Amsterdam vertrekken.

1832

AH 260132
Cargalijst Amsterdam. MILTIADES, B.M. Corbière, van Smirna met: 217 kisten opium, N.H.M. 288 vaten, 87 korven rozijn, 1.931 dozen, 200 kisten vijgen, 73 ballotten Turkse garen, 3.338 stuken palmhout, S. Paleologo. 408 vaten rozijn, 1.793 dozen, 100 kisten vijgen, 24 ballotten Turkse garen, G. Psicha.
AH 010232
Texel, 30 januari. Van de quarantaine ontslagen MILTIADES, kapt. M.B. Corbière, van Smyrna.
AH 120332
Advertentie. In lading te Amsterdam: Naar Malta en Konstantinopel en Smyrna. Het gekoperde Nederlands tweedeks brikschip MILLIADES (opm: MILTIADES), kapt. B.M. Corbière. Adres bij J. de Rooij.


Op 03-04-1832 wordt voor de MILTIADES, door Stefano Paleologo uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Bernardus Marcus Corbière.

RC 300832
Te Malta B.M. Corbière van Amsterdam naar Constantinopel en Smirna, welke den 28 juli de reis heeft voortgezet.
AH 221032
Constantinopel, 14 september, MILTIADES, B.M. Corbière, van Amsterdam, laatst van Malta, dezelve is 21 september naar Smirna vertrokken.
AH 031132
Uit Smyrna wordt onder dagtekening van 19 september laatstleden bericht, dat sedert den 1 juli laatstleden, de volgende Nederlandse schepen aldaar zijn aangekomen: De EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen, uit Vlaardingen; De JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, uit Rotterdam en Marseille; De JOHANNA, kapt. E. Bergman, uit Rotterdam; De HENDRIKA ELISABETHA, kapt. D. Miercke, uit Rotterdam; De ALIDA, kapt. A.M. Hughes, uit Triest. Alle deze schepen waren voornemens een lading naar Holland in te nemen, behalve het laatste, hetwelk naar Antwerpen bevracht was tot NLG 62 per last. De twee eerste zouden in het laatst van die week zeilen naar Rotterdam en de JOHANNA zou met het schip AMSTERDAM, kapt. de Jong, denkelijk volgen in het begin van augustus. Het was te die tijd te Smyrna bekend dat de MILTIADES, kapt. Corbière en de SNELHEID, kapt. Schackel, zich in de buurt van Konstantinopel bevonden en door noorden wind werden opgehouden om te Smyrna te komen laden. De menigte vreemde schepen, meest Oostenrijkse en Engelse, uit Triëst aangekomen en bevracht naar Hamburg, Bremen, Stettin, Amsterdam en Antwerpen, zullen waarschijnlijk nadeel doen aan onze handel en scheepvaart en veroorzaken te Smyrna een grote rijzing in de prijzen van de vruchten. De staat van de gezondheid was in de stad en omstreken volkomen goed, ofschoon de pest hevig in Konstantinopel en de cholera in Syrië heerste. Sedert den 1 mei 1831 tot den 1 juni 1832, zijn er zeven Nederlandse schepen te Smyrna aangekomen, terwijl er sedert 20 september 1831 tot 21 juni 1832, negen van daar vertrokken zijn.

1833

OHC 290133
Het Hollands brikschip MILTIADES, kapt. B.M. Corbière, van Smirna naar Amsterdam, zou volgens brief van daar ten gevolge van het bericht der vijandelijkheden, aldaar tot nader order blijven liggen.
AH 120933
Smirna, 3 augustus. De MILTIADES, kapt. Corbière ligt in lading voor Amsterdam.
AH 241033
Extract uit een brief van Smirna, d.d. 3 september jl.: Wij hebben voorleden 24 sten augustus des Konings verjaardag alhier met alle luister gevierd. Des morgens ten 6 ure kondigde het geschutgebulder deze plechtigheid aan; kapt. Corbière (opm: B.M. Corbière, MILTIADES)  deed 5 en kapt. Meeuw (opm: G.J. Meeuw, JONGE MARIA) 3 schoten. Te 10 ure begaven wij ons naar den heer consul om hem te feliciteren, en werden ieder afzonderlijk met een leve de Koning! begroet. Daarna gingen wij, en corps, naar de kapel van het consulaat, en boden onze offers aan Hem op, die alles in alles is. Ten 12 ure deed kapt. Corbière een koninklijk saluut van 21 schoten, kapt. Meeuw deed er 11, een Oostenrijkse oorlogsbrik deed dadelijk, onder Hollandse vlag, welke hij sedert den morgen aan den voortop had waaien, 21 schoten, terwijl een Franse oorlogsbrik ook 21 scholen deed, doch met die uitzondering, dat hij bij het eerste schot, de Hollandse vlag verkeerd had opgehesen (hebbende dezelve niet zoals de Oostenrijker, sedert den morgen laten waaien) en dus de Rostock-er vlag salueerde: dit in het oog lopende, deed kapt. Corbiere onmiddellijk besluiten om de Oostenrijkers te bedanken en dadelijk streken wij onze nummervlag, en bij het eerste schot wapperde de Oostenrijkse bannier van den voortop van den MILTIADES. Wij salueerden dezelve met 21 schoten. Intussen had de heer consul  dadelijk een officier van het consulaat aan boord der Franse brik gezonden, om te vragen wat de reden was, dat hij de Hollandse vlag verkeerd had gehesen, waarop zij zich zeer nieuw hielden, zeggende zulks niet te hebben bemerkt, en dat, dit zoo zijnde, het een fout was, bij het 21ste schot hadden zij de verkeerde Hollandse vlag dadelijk neder gehaald, en hezen zij nu een grotere Hollandse vlag, doch zonder een nieuw saluut aan die vlag te doen; bij gevolg kapt. Corbière, geen Rostock-er zijnde, kon dus ook de Fransen voor een saluut aan die vlag gedaan, niet bedanken. Onze kapitein naar wal gegaan, verklarende dit persoonlijk aan de heer consul, waarmede de consul volmaakt overeenstemde. Intussen hadden wij, om de Fransen hunne fout beter te doen gevoelen, de Oostenrijkse vlag laten wapperen, zoals als ook vier Oostenrijkse oorlogsschepen de Hollandse vlag van zonsop- tot ondergang lieten waaien. Eindelijk liet de heer consul onze kapitein ontbieden, hem een brief voorlezende van den Franse commandant, waarin hij  de consul schreef, dat het geval met de vlag een abuis was geweest, en bij des wegens excuus verzocht, tevens te kennen gevende, dat het hem aangenaam zoude zijn, indien de Hollandse koopvaardijkapitein ook zijne vlag wilde bedanken. Op deze schriftelijke schuldbekentenis besloot kapt. Corbière dan ook daartoe over te gaan, en ten 6 ure des avonds streken wij de Oostenrijkse vlag, hezen de Franse en salueerden dezelve met 21 schoten; bij het laatste schot, streken wij dadelijk de Franse vlag en hezen de nummervlag; ook de Fransman streek de Hollandse vlag, welke hij tot daartoe had laten waaien terwijl de Oostenrijkers onze vlag eerst met zonsondergang streek. Bij het neder halen onzer vlaggen, deden wij weder 5 schoten en kapt. Meeuw 3. Daarna verwijderden wij ons wel tevreden, na een zeer aangename dag te hebben doorgebracht, die door het voorgevallene met den Fransman, nog belangrijker was, terwijl kapt. Corbière het genoegen heeft, op een bedaarde en beleefde wijze de Fransman hunne fout te hebben doen gevoelen  en aldus de eer der Hollandse natie op een nobele wijze gehandhaafd te hebben.

1834

RC 040334
Bij Texel binnengekomen B.M. Corbière, van Smirna.
AH 150334
Advertentie. In lading naar: Genua, Livorno, Maltha en Smirna. Het Nederlands gekoperd tweedeks brikschip MILTIADOS, kapt. B.M. Corbière. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zoon.

Op 27-05-1834 wordt voor de LEONIDAS, door
Pieter Poel uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Bernardus Marcus Corbière.
 

AH 090634
Uitgezeild:
Texel, 6 juni. LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, naar Suriname; DORP GAASTMEER (opm: palingaak), kapt. M.P. van der Zee, naar Londen.
NSU 080834
Paramaribo, 7 augustus.
In lading ligt naar Amsterdam het gekoperd tweedeks brikschip LEONIDAS, kapt. B.H. Corbière, adres bij L.D.L. van Bommel. sluit 27 augustus.
NSU 050934
Paramaribo, 4 september. Alhier zijn uitgezeild: de 30e augustus het schip LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière naar Amsterdam met 328 vaten suiker, 28 balen hele en 2 dito gebroken koffie, 4 balen schone en 8 dito vuile katoen, 17 balen cacao en 1 vaatje oranjeschillen.
AH 291134
In lading naar: Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 30 november.

1835

RC 100135
Rotterdam, 9 januari. Kapt. H.K. Potjewijd (opm: van de kof HARMONIE), van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 28e december, op 29º20’ NB 03º50’ WL (opm: positie in de Sahara; waarschijnlijk moet dit zijn: 29º20’ NB 30º50’ WL), gezien een brik, tonende vlag van het collegie  zeemanshoop met n.º 254, zijnde die van kapt. B.M. Corbière, voerende het schip LEONIDAS, van Amsterdam naar Suriname.
RC 150135

Kapitein W.J. Stuit, van Cephalonia in Texel binnen, heeft den 30 december 1834, Lizard N.O. vijf mijlen van zich hebbende, in goeden staat gezien een brik, tonende vlag van het collegie Zeemans Hoop met nr. 254, zijnde die van kapitein B.M. Corbiére, voerende het schip LEONIDAS, van Amsterdam naar Suriname.
SUC 120535
Paramaribo, 8 februari. Binnengekomen LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, van Amsterdam, hebbende 43 dagen reis, met 3 passagiers.
AH 020735
Texel, 30 juni. Binnengekomen LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, van Suriname.
AH 130835
Texel, 11 augustus. Uitgezeild LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, naar Suriname.

1836

 

RC 070136
Rotterdam, 6 januari. Van Suriname zou de 6e november vertrekken het schip THE REGENT, kapt. A. Allan, naar Rotterdam; de 15e dito het schip SURINAME, kapt. R. van der Mey en de 25e dito het schip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, beide naar Amsterdam. Voorts lagen de 6e dito aldaar nog in lading de schepen ELIZABETH, kapt. J.H. Brandt, LEONIDAS, kapt. C.M. Corbière; JEANNETTE, kapt. J. Bodeman Hz., REMKE, kapt. J.J. Oltmans en CATARINA, kapt. K.M. Hillers, alle vijf mede naar Amsterdam.
RC 090136
Rotterdam, 8 januari. De schepen LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière en ASTREA, kapt. J.A. Lang, zouden de 5 december van Suriname naar Amsterdam vertrekken.
AH 230136
Binnengekomen: Texel, 21 januari. PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Batavia; LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, van Suriname.
AH 260136
Carga-lijsten Amsterdam: LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, van Suriname met suiker en katoen
AH 220436
Advertentie. In lading naar: Rio Janeiro. Het gekoperd tweedeks brikschip RIO DE JANEIRO PACKET, kapt. B.M. Corbière, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp., Coopman en De Witt en Lenaertz, Jan Daniels en Zonen en Arbman en Hoyman en Schuurman.

Op 28-04-1836 wordt voor de RIO DE JANEIRO PAKET, door de
firma Schmöle & Van Geuns  uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Bernardus Marcus Corbière.

LCO 211036
Arrivementen: Te Rio de Janeiro kapt. B.M. Corbière, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en Batavia.
JC 281236
Batavia, 26 december. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse brik RIO DE JANEIRO PAKET, kapt. B.M. Corbière, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 14e juni.

1837

JC 040137
Passage naar Nederland, met het snelzeilend brikschip RIO DE JANEIRO PAKET, kapitein B.M. Corbière, zullende in den loop dezer maand van Soerabaja vertrekken; te bevragen aldaar bij den kapitein en alhier bij Nolthenius & Co. Batavia, 2 januari 1837.
JC 180137
Soerabaja, 7 januari. Binnengekomen het Nederlands brikschip RIO DE JANEIRO PAKET, B.M. Corbière, van Batavia den 4de januari.
JC 010337
Banjoewangie.  Aangekomen 16 februari,de Nederlandse brik RIO DE JANEIRO PAKET, B.M. Corbiere, van Soerabaja den 9den februari, passagiers, de heren Carolus en Criel.
AH 180737
Cargalijst Amsterdam. RIO DE JANEIRO PAKET, B.M. Corbiere, van Batavia: 2.527 balen koffie, 455 kanasters suiker, 500 bossen bindrotting, N.H.M.
AH 090837
Naar Batavia tegen medio augustus vertrekken: Het snelzeilend gekoperd tweedeks brikschip RIO DE JANEIRO PAKET, kapitein B.M Corbiere. Iemand voor den overtocht naar Java van des zelfs wel ingerichte kajuit gebruik wensende te maken, gelieve zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, N°. 379.

1838

 

JC 030138
Batavia, 1 januari. De 29e december 1837 is hier aangekomen de Nederlandse brik RIO DE JANEIRO PAKET, kapt. B.M. Corbière, vertrokken van Amsterdam de 23e augustus.
AH 120638
Texel, 10 juni. Binnengekomen RIO DE JANEIRO PAKET, B.M. Corbière van Batavia.
AH 120638
Cargalijst Amsterdam. RIO DE JANEIRO PAKET, B.M. Corbière van Batavia met: 2.602 balen koffie, 92 kanaster suiker, 100 kisten indigo, 814 bossen bindrotting, N.H.M.
AH 030738
In lading te Amsterdam naar: Suriname: het gekoperde tweedeks brikschip RIO DE JANEIRO PACKET, kapt. B.M. Corbière, adres bij Hoyman & Schuurman.


Op 03-07-1838 wordt voor de RIO DE JANEIRO PAKET, door de firma Schmöle & Van Geuns  uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Bernardus Marcus Corbière.

AH 260738
Texel, 24 juli. Uitgezeild RIO DE JANEIRO PACKET, B.M. Corbière naar Suriname.
SUC 210938
Paramaribo.
Binnengekomen 19 september, het schip RIO DE JANEIRO PACKET, kapt. B.M. Corbière, van Amsterdam, hebbende 55 dagen reis; Passagiers: de heren. C.R. Berner en C.A. Hintzen.
SUC 210938
Paramaribo. In lading naar Amsterdam. Het gekoperd tweedeks brikschip RIO DE JANEIRO PACKET, kapt. B.M. Corbière. Adres bij Leijsner en Scheffer.
NSC 051138
Den 31sten oktober is te Amsterdam, op de werf van de scheepsbouwmeester Blok & Comp., genaamd Hollander, in de Groote Wittenburgerstraat, met het beste gevolg van stapel gelaten, het nieuw gebouwd tweedeks fregatschip SUZANNA MARIA, gevoerd zullende worden door kapitein B.M. Corbière, gebouwd voor rekening van de heren G. Nolthenius en Luden en van Geuns.
AH 291238
Texel, 27 december. Binnengekomen RIO DE JANEIRO PACKET, B.M. Corbière van Suriname.
AH 291238
Cargalijst Amsterdam. RIO DE JANEIRO PACKET, B.M. Corbière van Suriname met suiker, koffie en katoen.

1839


ZP 070139 – 281
Gearriveerd te Amsterdam de 5e januari: B.M. Corbière, RIO DE JANEIRO PAKET, van Suriname (Oosterdok) (suiker en katoen).

Op 23-03-1839 wordt voor de PIETER EDUARD, door firma Charbon & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Marten
Jurgens.

ZP 010439
Schepen in lading naar: Suriname: het nieuw gekoperd tweedeks brikschip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoymans & Schuurman.
AB 240539
Texel, 22 mei. Uitgezeild PIETER EDUARD, M. Jurgens naar Suriname.
SUC 110739
Paramaribo, binnengekomen 9 juli, het schip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, hebbende 47 dagen reis.
SUC 190739
Paramaribo. In lading via Nickerie naar Amsterdam. Het nieuw gekoperd tweedeks brikschip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens. Adres bij L.D.J. van Bommel. Sluit 5 juli.
AH 151139
Gepraaid 10 november; in de Hoofden, PIETER EDUARD, Jurgens, van Suriname naar Amsterdam.
AH 161139
Texel, 14 november. Binnengekomen PIETER EDUARD, M. Jurgens, van Nickerie.
AH 211139
In lading naar: Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens Adres bij Hoyman en Schuurman.

1840

 

AB 110140
Texel, 9 januari. Uitgezeild PIETER EDUARD, M. Jurgensen naar Suriname.
ZP 310140
Het schip PIETER EDUARD, kapt. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname, is de 27ste januari met verlies van anker en touw en met meer andere schade te Ramsgate binnengelopen. (opm: zie ZP 240240 en ZP 050340)
ZP 140240
Aangaande het schip PIETER EDUARD, kapt. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname met schade te Ramsgate binnengelopen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 10 februari gemeld dat hetzelve geheel dicht was gebleven en dat men nadat hetzelve was vlot geworden, bezig was de schade te repareren en dacht de kapitein tegen het einde der maand gereed te zijn om de reis weder voort te zetten. (opm: zie onder meer ZP 310140)
ZP 240240
Het schip PIETER EDUARD, kapt. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname, met schade te Ramsgate binnengelopen - zie ons nommer van 31 januari j.l. - heeft na geëindigde reparatie de 17de februari de reis weder voortgezet.
RC 290240
Volgens brief van Ramsgate van den 20 februari, was het schip PIETER EDUARD, kapitein M. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname, met schade aldaar binnen, toen nog onder reparatie liggende, en zou binnen acht dagen tot vertrek gereed worden (het bericht van het vertrek van bovengemeld schip, bevorens gemeld, en uit de Lloydslijst van den 19 februari overgenomen, blijkt dus onjuist te zijn geweest)
AH 070340
Ramsgate, 29 februari. Uitgezeild PIETER EDUARD, Jurgens van Amsterdam naar Suriname.
SUC 110440
Paramaribo, 9 april, binnengekomen het schip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens van Amsterdam, hebbende 40 dagen reis.
SUC 220440
In lading naar Amsterdam het Nederlandse schip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens. Adres bij L.D.J. van Bommel.
AB 230740
Texel, 21 juli. Binnengekomen PIETER EDUARD, M. Jurgens van Nickerie.
Cargalijst Amsterdam. PIETER EDUARD, M. Jurgens van Nickerie met 290 vaten suiker, 101 balen katoen en 6 puncheons rum.
AB 051140
Texel, 3 november. Uitgezeild PIETER EDUARD, M. Jurgens naar Suriname en terug uit zee gekomen.

1841

SUC 060141
Voor de rivier Suriname. door Z.M. transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, gepraaid het schip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, zeilende in goeden staat naar de Nickerie. Aldaar was alles wel aan boord en was vertrokken uit Amsterdam d.d. 20 november 1840.
SUC 260241
Volgens berichten zou kapt. Jurgens, voerende het schip PIETER EDUARD, den 21 februari Nickerie verlaten. Aan boord was alles wel.

Op 14-04-1841 wordt voor de PIETER EDUARD, door firma Charbon & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Marten
Jurgens.

SUC 150541
In Texel gearriveerd, den 1ste april, het schip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgensen.
RC 150641
Door den Texelse loodsschipper J.P. Kuyper is den 24 mei onder de Singels, gepraaid het schip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens van Amsterdam naar Nickerie.
AH 161041
Cargalijst Amsterdam. PIETER EDUARD, M. Jurgens, van Nickerie met: 320 vaten suiker, 46 balen katoen, 12 balen koffie, 3 balen cacao, 20 fusten rum, Charbon en Zn.

1842

 

GRC 070142
’s-Gravenhage, 3 januari. Een onzer dagbladen geeft het volgende bericht van Den Helder, onder dagtekening van de 30e december:
Gedurende meer dan elf achtereenvolgende weken heeft alhier geen oostenwind gewaaid, die de tot uitzeilen gereed liggende bodems naar hun bestemming liet vertrekken. Toen dan de gisteren de zo lang gewenste gunstige windgelegenheid daar was, zijn er, door middel van de twee stoomboten de NOORD HOLLAND en AMSTERDAM, meer dan 70 bodems naar zee gesleept. Onder dezelve bevonden zich Zr.Ms. oorlogsbrik de ZWALUW, kapitein-luitenant Énslie en het koopvaardijfregat NASSAU, naar Batavia; de koopvaardijfregatten NOORD-HOLLAND, DE GOEDE VREDE, MARIA, ALIDA MARIA, naar Suriname; PIETER EDUARD naar Nickerie; BRAZILIË, naar Fernambuck
.
OHC 170542
Den 12 den mei was op de hoogte van Douvres het schip
PIETER EDUARD, kapt. Jurgens, van Nickerie naar Amsterdam.
AH 180542
Cargalijst Amsterdam.
PIETER EDUARD, M. Jurgens, van Nickerie met: 298 vaten suiker, 103 balen koffie, 122 balen katoen, 15 vaten rum, Charbon & Zn.
AH 140742
Nieuwe Diep, 12 juli. Zeilklaar
PIETER EDUARD, Jurgens naar Nickerie.
AH 180742
Texel, 15 juli. Uitgezeild
PIETER EDUARD, M. Jurgens naar Nickerie.

1843

SUC 140143
Uitgeklaard: In het Neder district Nickerie: Den 2den december 1842, het schip
PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, naar Amsterdam, lading: 317 vaten suiker, 20 balen hele koffie en 20 balen gebroken koffie, 46 balen schone katoen en 6 balen vuile katoen.
AH 210143
Cowes, 16 januari. Binnengelopen
PIETER EDUARD, Jurgens van Nickerie naar Amsterdam, met verlies van tuig, en heeft nog andere schade bekomen.
RC 230243
Rotterdam, 22 februari. Het schip (opm: brik) PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Nickerie naar Amsterdam, te Cowes met schade binnen, is de 4e dezer, na ontlossing van de lading, in een hevige storm en bij hoog water, door een het op zijde liggende Engels barkschip zodanig tegen de stelling, waaraan het vast lag, gedrongen, dat de stelling brak en het schip tussen de stompen der palen bleef vastzitten en veel schade aan het koper bekwam; de volgende dag weer in vlot water gebracht zijnde, was het de 7e naar de werf verhaald en met de slede in zoverre opgesleept, dat het niet vlot kon worden, doch in de nacht van de 8e op de 9e met de kiel van de slede geslipt en op zijde gevallen, waardoor de slede brak en het schip opnieuw schade bekwam; men was sedert bezig om het weer te rechten en de helling gereed te maken, ten einde het schip te bezichtigen.
AH 030443
Bij Wight, 28 maart,
PIETER EDUARD, Jurgens van Nickerie naar Amsterdam.(opm: vals bericht)
RC 110443
Volgens brief van kapitein M. Jurgens voerende het schip
PIETER EDUARD, van Nickerie naar Amsterdam, te Cowes binnen (zie nr.23). in dato Cowes den 3 april, was het nog steeds aldaar onder reparatie liggende, waardoor het in nr. 40 dien aangaande medegedeeld bericht blijkt onjuist te zijn geweest.
RC 010743
Het schip PIETER EDUARD (opm: brik), kapt. M. Jurgens, van Nickerie naar Amsterdam, te Cowes binnen, heeft, na van de geleden schade hersteld te zijn, de 25e juli de reis voortgezet.
AH 180743
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.


Op 10-08-1843 wordt voor de PIETER EDUARD, door firma Charbon & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Marten Jurgens.

OHC 120943
Texel, 9 september. Uitgezeild
PIETER EDUARD, kapt. Jurgens naar Nickerie.

1844

AH 010244
Nickerie, 5 november 1843. Aangekomen
PIETER EDUARD, Jurgens van Amsterdam.
SUC 050244
Uitgeklaard in het neder district Nickerie, den 21 januari, het schip
PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, naar Amsterdam, lading: 337 vaten suiker, 64 balen hele- en 4 balen gebroken koffie en 4 balen schone katoen.
NRC 280244
Cargalijst Amsterdam.
PIETER EDUARD, Jurgens van Nickerie met: 337 vaten suiker, 68 balen koffie, 6 balen katoen, Charbon en Zoon.
RC 080644
Kapitein J. Riekels, van Passaroeang in Texel binnen, heeft den 14 mei, op 48 graden 18 minuten noorderbreedte en 9 graden 17 min. westerlengte, gepraaid de brik
PIETER EDUARD, kapitein M. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname.
SUC 041144
(In het neder district Nickerie.) Uitgeklaard, den10 den september, het schip
PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, naar Amsterdam, lading: 313 vaten suiker, 42 balen hele- en 14 balen gebroken koffie.
AH 111144
Texel, 9 november. Binnengekomen
PIETER EDUARD, M. Jurgens van Nickerie.

1845

NRC 220445
Texel, 20 april. Vertrokken
PIETER EDUARD, J. Hofker naar Nickerie.
NRC 210745
Kapt. Hillers, van Suriname in Texel binnen, rapporteert den 5 juni bij Braamspunt gepraaid te hebben, het schip WEST INDIËN, kapt. Lieuwen, van Amsterdam naar Suriname en rapporteert laatst gemelde kapitein diezelfde dag bij Post Oranje gepraaid te hebben, het schip
PIETER EDUARD, kapt. Hofker, van dito naar Nickerie; aan boord was alles wel.
NRC 190945
Texel, 17 september. Binnengekomen
PIETER EDUARD, J. Hofker van Nickerie.
NRC 220945
Cargalijst Amsterdam.
PIETER EDUARD, Hofker van Nickerie met: 288 vaten suiker, 39 balen katoen, Charbon en Zoon.
NRC 131145
Texel, 11 november. Vertrokken
PIETER EDUARD, J. Hofker naar Nickerie.
AH 191245
Advertentie. Heden overleed tot bittere droefheid van mij en mijn vijf kinderen mijn hartelijk geliefde echtgenoot, Marten Jurgens, in de ouderdom van 52 jaren, in leven kapitein om de West (opm: voerende sinds 1839 de brik PIETER EDUARD). Amsterdam, 15 december 1845, weduwe S.E. Jurgens, geb. Kopken.

1846

AH 280346
Cargalijst Amsterdam. PIETER EDUARD
, Hofker van Nickerie met: 307 vaten suiker. Charbon en Zoon.
NRC 230746
Nieuwe Diep, 21 juli. Zeilklaar PIETER EDUARD, Hofker naar Nickerie.
NRC 270746
Texel, 24 juli. Uitgezeild
PIETER EDUARD, J. Hofker naar Nickerie.
NRC 271146
Te Nickerie, 8 september,
PIETER EDUARD, Hofker van Amsterdam.

1847

NRC 190247
Texel, 17 februari. Binnengekomen PIETER EDUARD
, J. Hofker van Nickerie.
NRC 190247
Cargalijst Amsterdam.
PIETER EDUARD, J. Hofker van Nickerie met: 295 vaten suiker en 28 puncheons rum. Charbon en Zoon.

Op 16-04-1847 wordt voor de PIETER EDUARD, door firma Charbon & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J. Hofker.

RC 180547
Texel, 16 mei. Vertrokken
PIETER EDUARD, J. Hofker naar Nickerie.
AH 030647
Scheepstijdingen. Gezien, 23 mei, op de hoogte van de Singels, in goeden slaat zeilende:
PIETER EDUARD, J. Hofker, Amsterdam naar Nickerie.
RC 051047
Te Nickerie aangekomen, 10 augustus,
PIETER EDUARD, J. Hofker van Amsterdam.
NRC 191047
Bij Bevezier, 13 oktober,
PIETER EDUARD, Hofker van Nickerie naar Amsterdam..
NRC 211047
Texel, 19 oktober. Gearriveerd
PIETER EDUARD, J. Hofker van Nickerie.
AH 211047
Cargalijst Amsterdam.
PIETER EDUARD, J. Hofker van Nickerie met: 275 vaten suiker en 24 puncheons rum en 58 balen koffie. Charbon en Zoon.
NRC 231247
Texel, 21 december. Vertrokken
PIETER EDUARD, J. Hofker naar Nickerie.

1848
 

NRC 160348
Op de rivier van Saramacca 27 januari, PIETER EDUARD, Hofker, van Amsterdam.
OHC 280448
Op de hoogte van Bezevier, 20 april, PIETER EDUARD, kapt. Hofker, van Nickerie naar Amsterdam.
NRC 290448
Texel, 27 april. Binnengekomen PIETER EDUARD, Hofker, van Nickerie.
NRC 290448

Cargalijst Amsterdam. PIETER EDUARD, J. Hofker van Nickerie met: 286 vaten suiker en 23 vaten rum en 26 balen koffie. Charbon en Zoon.
NRC 010648
Nieuwe Diep, 30 mei.
Zeilklaar PIETER EDUARD, J. Hofker naar Nickerie.
OHC 020648
Texel, 31 mei. Uitgezeild
PIETER EDUARD, kapt. J. Hofker en NICKERIE PAKET, kapt. D. Hofker, beiden naar Nickerie.
OHC 190648
Den 12 juni is op de hoogte van Wight gepraaid het schip
PIETER EDUARD, kapt. Höfker, van Amsterdam naar Nickerie.
RC 070948
Nickerie, aangekomen, 21 juli. NICKERIE PACKET, D. Hofker, van Amsterdam en 27juli
PIETER EDUARD, J. Hofker, van Amsterdam.

1849

AH 120149
Texel, 10 januari. Binnengekomen PIETER EDUARD
, J. Hofker, van Nickerie.
AH 100749
Advertentie. H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 30e juli 1849, des avonds om zes uur te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild en gekoperd brikschip, varende onder de Nederlandse vlag, genaamd PIETER EDUARD, gevoerd door kapt. J. Hofker. Volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen, 30 duimen; wijd 4 ellen; 73 duimen; hol 4 el 5 duim, en alzo gemeten op 207 tonnen of 109 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.
NRC 010849
Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 30 juli:
-  Het barkschip DECIMA, gevoerd door kapt. P.J. Feynt, gemeten op 444 tonnen of 234 lasten: NLG 29.000, in slag NLG 8.000, koper H.J. Rietveld.
-  Het brikschip PIETER EDUARD, gevoerd door kapt. J. Hofker, gemeten op 207 tonnen of 109 lasten: NLG10.000, in slag NLG 25,= opgehouden.


Op 06-10-1849 wordt voor de KOMEET door kapt./ eigenaar Hendrik Focke Zeijlstra uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

DT 051149
Zeilklaar in het Nieuwe Diep, KOMEET, kapt. H.F. Zeijlstra naar Valparaiso.
NRC 161149
Yarmouth, 12 november. Het schip (opm: brik) KOMEET, kapt. H.F. Zeijlstra, van Amsterdam naar Valparaiso bestemd, is gisteren op de Scroby-bank vastgeraakt, doch weder vlot gekomen en in deze haven gebracht.
NRC 211249
Yarmouth, 17 december. Uitgezeild KOMEET, Zeijlstra naar Valparaiso.

1850

RC 060750
Te Valparaiso.16 april, aangekomen KOMEET, H.F. Zeylstra van Amsterdam.
RC 070950
Van Valparaiso vertrokken, 17 juni, KOMEET, H.F. Zeylstra naar Panama.

1851

NRC 250251
Valparaiso, 9 december 1850. Binnengekomen KOMEET, Zeijlstra van Panama.
AH 240651
Callo, 12 april. Binnengekomen KOMEET, Zeijlstra van Pisco, is den 24 april vertrokken naar Engeland.
NRC 111051
Londen, 7 oktober. Binnengekomen KOMEET, Zeijlstra van Callao.
NRC 111151
Ramsgate, 7 november. Het Nederlandse schip KOMEET, kapt. Zeylstra, van London naar Amsterdam, is heden hier binnengelopen, hebbende op de hoogte van Texel een zware storm doorgestaan, waardoor de ballast overgeslagen is.

Op 23-12-1851 wordt voor de KOMEET door kapt./ eigenaar
Hendrik Focke Zeijlstra uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

1852

GRC 290652
Te L…., 17 mei,
KOMEET, Zeijlstra van Liverpool.
GRC 160752
T
e Porto Cabello den 29 Mei, KOMEET, Zeijlstra, van Laguara.
DT 030952
Texel, 1 september. Binnengekomen KOMEET, Zeijlstra, van Maracaibo.
GRC 051052
Amsterdam, 2 oktober. Vertrokken KOMEET, Zeijlstra, naar Suriname.
SUC 231252
Paramaribo, 20 december. Uitgeklaard het schip KOMEET, kapt. H.F. Zeijlstra, naar St. Domingo


1853

GRC 140153
Te Suriname, 4 december, binnengekomen
KOMEET, Zeijlstra, van Amsterdam.
LC 180353
Curaçao, 2 februari. In de laatste dagen van december j.l. 1852 begon de gele koorts sporadisch onder de vreemdelingen op dit eiland te heersen. In het begin van dit jaar werd deze ziekte epidemisch onder het volk van de Europese en Noord-Amerikaanse koopvaardij- en oorlogsmarine in deze haven en onder de troepen van het garnizoen alhier. Naar evenredigheid der ziektegevallen is de sterfte aanmerkelijk. De Europese en Noord-Amerikaanse schepen, die in de twee jongstverlopen maanden binnen deze haven gekomen zijn, hebben veel volk aan deze ziekte verloren. De Nederlandse schepen KOMEET, kapt. Zijlstra, de ONDERNEMING, kapt. Vierow, en GOUVERNEUR ELSEVIER, kapt. J. Kuit, hebben het verlies van enige matrozen te betreuren.

AH 010953
Cargalijst Amsterdam. KOMEET, Zeijlstra, van Carthagena en St. Domingo met: 331 cer. en 5 balen. tabak, 36 cer. kina, 326 stuks huiden, 33 balen ivoornoten, 9 potten balsem Tolu, 8 balen salsaparille. 1.251 blokken mahonie hout, 407 stukken geelhout, 1 partij sigaren, West-Indische Maatschappij.
AH 081053

D. Frees en G.C. de Vries, makelaars, zullen op woensdag den 19den oktober 1853, des avonds ten 5 Ure te Amsterdam, in de Witte Zwaan op den Nieuwendijk presenteren te verkopen: 1.249 blokken St. Domingo mahonie hout, benevens 33 blokken satijn hout. Alhier rechtstreeks aangebracht per het schip KOMEET, kapt. H.F. Zeijstra, van St. Domingo. Liggende in het Entrepot, nader bij Notitie.
NRC 071153

Texel, 5 november. Uitgezeild KOMEET, H.F. Zeijstra, naar Genua.

1854

NRC 070754
Gepraaid, 6 mei, bij kaap Matapan,
KOMEET, Zeijlstra, van Orfano naar Londen.
NRC 290754
Bij Goudstaart 23 juli. KOMEET, Zeijlstra, van Orfano naar Ipswich.
GRC 080854
Te Ipswich den 1 augustus, KOMEET
, Zeijlstra, van Orfano.

Op 06-10-1854 wordt voor de KOMEET door kapt./ eigenaar Hendrik Focke Zeijlstra uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 201154
Te Portsmouth den 13 november, KOMEET
, Zeijlstra, van Amsterdam naar Constantinopel.
GRC 271154
Van Portsmouth den 18 november, KOMEET
, Zeijlstra, naar Constantinopel.

1855

AH 030355
Bahia, voor 26 januari; KOMEET, Zeijlstra, van Amsterdam, laatst van Fernambuck.
GRC 250355
Te Bahia den 17 februari, KOMEET, Zeijlstra, naar Amsterdam.
NRC 200555
15 mei, bij Bevezier, KOMEET, NN. (voor wijlen Zeijlstra), van Bahia naar Amsterdam.
GRC 250555
Te Texel binnengejomen,den 20 mei, Dekker, voor wijlen Zijlstra, KOMEET van Bahia.
AH 260555
A.M. van Valkenburg en F.A. van der Breggen, makelaars, zullen op vrijdag den 8sten juni 1855, des middags ten 12 ure, ten overstaan van den deurwaarder B.D. Beets, in de Brakken Grond in de Nes: Verkopen een partij van 1.101 pakken Brazil bladen tabak, direct aangebracht van Bahia, per het schip KOMEET, Kapitein K.E. Dekker, voor wijlen H.F. Zeylstra. Nader bij Notitie vermeld.
AH 070655
C. de Vries en L.H.P. Le Normant, makelaars, zullen op woensdag den 27sten juni 1855, des avonds ten zeven ure, of wel na afloop der voorgaande veilingen van olifants- en zeepaards tanden, te Amsterdam, in de Witte Zwaan, presenteren te Verkopen: 364 stukken ca. 36,500 Nederlandse ponden palisanderhout (Jacaranda). Alhier rechtstreeks aangebracht met het schip KOMEET, kapt. K.C. Dekker, voor wijlen H.F. Zeijlstra van Bahia; liggende in Entrepot. Nader bij notitie te omschreven.


Op 30-06-1855 wordt voor de KOMEET door kapt. K.C. Dekker een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 290755
Amsterdam, 26 juli. Vertrokken KOMEET, Dekker naar Valparaiso.
RC 080855
Texel, 7 augustus, vertrokken KOMEET, K.C. Dekker naar Valparaiso.
NRC 130855
Deal, 10 augustus. Gepasseerd KOMEET, Dekker van Amsterdam naar Valparaiso.

1856

RC 240356
Te Valparaiso, 17 januari. KOMEET, Dekker van Amsterdam.
NRC 100556
Liverpool, 8 mei. Binnengekomen KOMEET, Dekker van Para.
NRC 210556
Iquique, 28 maart. Vertrokken KOMEET, Dekker naar Amsterdam.
AH 300856
Texel, heden 29 augustus binnengekomen, KOMEET, Dekker van Paraguay.
RC 020956
Cargalijst Amsterdam. KOMEET, Dekker van Arica met 2.573 zakken salpeter. West Indische Compagnie.
NRC 111056
Op den 1 sten november 1850, zal van Amsterdam direct naar, Curaçao het nieuw gekoperd Nederlands gekoperd brikschip KOMEET, kapitein K.C. Dekker. Adres bij E. Windhouwer, cargadoor te Amsterdam.
GRC 071156
Texel, 4 november. Vertrokken KOMEET, Dekker naar Curaçao.
CCR 201256
Curaçao. In lading naar Amsterdam: De Nederlandse Brik KOMEET, kapitein K.C. Dekker, vertrekt aanstaanden woensdag, den 24 dezer, naar Amsterdam.

1857

CCR 030157
Curaçao, 2 januari. Uitgeklaard de Nederlandse brik KOMEET, Dekker.
GRC 080257
Curaçao, 6 januari. Uitgezeild KOMEET, Dekker naar Amsterdam.
RC 030357
De Nederlandse brik KOMEET, kapt. K.C. Dekker, van Curaçao naar Amsterdam was den 26 februari op de hoogte van den Meeuwensteen (Plymouth).
RC 070357
Texel, 6 maart. Gearriveerd KOMEET, Dekker van Curaçao.
NRC 100357
Cargalijst Amsterdam. KOMEET, Dekker van Curaçao met 3.637 stukken geelhout, 4.517 stukken campechehout, 3.142 stuks huiden, 2kisten Koopmansgoederen, W.I.M. 25 p. tabak, J.J. v.d. Meulen Jr.; 132 balen divi divi, 4 cer. indigo, Aug. Kerstiens.
RC 110457
Texel, 9 april. Vertrokken KOMEET, K.C. Dekker naar Liverpool.
NRC 230457
Singels, 18 april. Gepasseerd KOMEET, Dekker van Amsterdam naar Liverpool.
NRC 300457
Liverpool, 26 april. Binnengekomen KOMEET, Dekker van Amsterdam, om voor Curaçao te laden.
NRC 230557
Liverpool, 19 mei. Vertrokken KOMEET, Dekker naar Curaçao.
CCR 180757
Willemstad, 13 juli. Ingeklaard de Nederlandse brik KOMEET, Dekker van Liverpool.
CCR 010857
Willemstad, 31 juli. Uitgeklaard de Nederlandse brik KOMEET, Dekker.
CCR 080857
Vertrokken : Verleden zaterdag, den 1 dezer, naar Amsterdam, de Nederlandse brik KOMEET, kapitein Dekker, en als passagier met dezelve de officier van gezondheid 2de klasse N. Anslyn Jr.
NAH 011057
Texel, 30 september. Binnengekomen KOMEET, Dekker van Curaçao.
AH 021057
Cargalijst Amsterdam. KOMEET, Dekker van Curaçao met: 518 balen koffie, 14 balen wol, 400 stuks huiden 2 kisten koopmansgoederen, 3.768 stukken geelhout, W.I.M.; 163 p. tabak, 4 kisten en 1 vat tabak 253 balen koffie, 4 balen wol, 50 blokken mahoniehout, 48 blokken cederhout, J.J. v.d. Meulen Jr.


Op 13-10-1857 wordt voor de KOMEET door kapt. K.C. Dekker een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 281057
Amsterdam, 25 oktober. Vertrokken KOMEET, Dekker naar Curaçao.
NAH 041157
Texel, 2 november. Uitgezeild KOMEET, K.C. Dekker naar Curaçao.
CCR 241257
Willemstad, 18 december. Ingeklaard de Nederlandse brik KOMEET, Dekker van Amsterdam.
CCR 241257
In lading naar Amsterdam. Om te vertrekken op maandag, den 4 januari 1858, de Nederlandse brik KOMEET, kapitein K.C. Dekker. Voor vracht en passage vervoegen men zich bij Hellmund & Co. Curaçao den 24 december 1857.

1858


CCR 160158
Vertrokken : Dinsdag, den 12 januari, de Nederlandse brik KOMEET, kapitein Dekker, naar Amsterdam, als passagier met dezelve de 1ste luitenant van het 7e. regiment infanterie G.F. Zurich.
NRC 120358
Gepraaid. Door kapt. Brinkering in Texel binnen: 3 maart, op 48° 30' NB en 10°, WL., een Nederlandse brik, tonende 2den onderscheidingswimpel N° 7941 (zijnde de Komeet, Dekker, van Curaçao naar Amsterdam).
RC 130358
Texel, 12 maart. Aangekomen KOMEET, K.C. Dekker van Curaçao.
RC 150358
Cargalijst Amsterdam. KOMEET, K.C. Dekker van Curaçao met: 4.059 stuks geelhout, 483 stuks pokhout, 737 balen divi divi en 79 stuks huiden, W.I.M.; 25 balen tabak, J.J. van der Meulen Jr.; 45 stukken pokhout, B. en H. Veltman.
AH 280458
Op den 1sten mei 1858 zal wederom van Amsterdam direct naar Curaçao vertrekken: Het gekoperd Nederlands brikschip KOMEET, kapt. K.C. Dekker, hebbende een geschikte gelegenheid om passagiers over te voeren. Adres bij E. Windhouwer.
NRC 120558
Texel, 11 mei. Vertrokken KOMEET, Dekker naar Curaçao.
NRC 170558
14 mei, tussen Portland en Bevezier, KOMEET, Dekker, van Amsterdam naar Curaçao.
RC 240558
Torbay, 20 mei. Aangekomen KOMEET, Dekker, van Amsterdam naar Curaçao.

NRC 280558

Dartmouth, 25 mei. Heden is alhier met verlies van ankers, kettingen, verschansing en andere schade wegens aanzeiling binnengebracht de Nederlandse brik KOMEET, kapt. K.C. Dekker, van Amsterdam naar Curaçao bestemd.
NRC 040758
Dartmouth. Vertrokken. 1 juli. KOMEET, Dekker, (van Amsterdam) naar Curaçao, na volbrachte reparatie.
CCR 070858
Den 4 augustus binnengekomen de Nederlandse brik KOMEET, Dekker van Amsterdam.
CCR 070858
In lading naar Amsterdam. Om te vertrekken op woensdag, den 18 augustus, de Nederlandse brik KOMEET,  kapitein K.C. Dekker. Voor vracht en passage vervoegen men zich bij Hellmund & Co. Curaçao den 5 augustus 1858.
NRC 171058
Curaçao. Aangekomen. 4 augustus, KOMEET, Dekker, van Amsterdam. Vertrokken 20 augustus naar  Rotterdam.
NRC 181058
Per telegraaf. Texel, heden de 17e oktober, binnengekomen KOMEET, Dekker van Curaçao.
NAH 191058
Cargalijst Amsterdam. KOMEET, Dekker van Curaçao: 4.408 stukken campêchehout, 1.436 stukken geelhout, 2.442 stukken Braziliaans hout, 240 stukken pokhout, 360 zakken koffie, 696 zakken divi divi, W.I.Maatschappij; 20 vaten koffie, J.J. v.d. Meulen Jr.
AH 261158
G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag den 29sten november 1858, des Avonds ten 6 Ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen: Een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd KOMEET, gevoerd door kapitein K.C. Dekker. Volgens meetbrief lang 24 ellen, 30 duimen; wijd 4 ellen, 73 duimen; hol 4 ellen, 5 duimen en alzo gemeten op 207 tonnen of 109 lasten: liggende aan de Werf de Hoop in de Kleine Kattenburgerstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar, of bij cargadoors De Vries en C°., of E. Windhouwer.

1860


NRC 240260
Aan het werkje, getiteld: Neêrlands Vloot en Reederijen, opgemaakt door H. Sweys, kapitein-expert van Veritas, ontlenen wij de volgende Staat van de uit de vaart geraakte schepen, in het jaar 1859: Waar onder de brik KOMEET, kapt. K.C. Dekker, die gesloopt is.

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1829 – no. 18

BIJLBRIEF Miltiades

plaats en datum acte Amsterdam, 24 juli 1829

type schip brikschip

kapitein Bernardus Marcus Corbière

Bouwwerf/verkoper Cornelis van Swieten, Amsterdam, scheepswerf
Hollandia

Eigenaar / koper Stno Paleologo c.s., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 212 tonnen

tuigage / aantal dekken 2 deks

afmetingen 24,30 x 424,30 x 4,73 x 4,15 m

kiellegging 22.3.1828

tewaterlating 22.4.1829

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 20 folio 61 recto vak 3

datum registratie 30 juli 1829

notaris

prijs

bijzonderheden meetbrief F. de Raadt
Naam MILTIADES
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1829
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1829.18

deel VI, foto II-007, 008
CEDULE

Naam schip MILTIADES

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 augustus 1829

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Bernardus Marcus Corbière

grootte in tonnen 112 lasten of 212 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 1 augustus 1829

nummer registratie deel 20, folio 63, recto, vak 6 en 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief, het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
researcher/datum research: ML / 140915

bijlage bij acte 18 van 1829, brik MILTIADES
eigenaren per primo augustus 1829:

Stephano Paleologo, Amsterdam (boekhouder en 1/4e part)
Jan Jacob Claasen, Amsterdam (1/4e part)
firma Wed. Van der Voort o., Amstrerdam (1/8e part)
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
C. Willemsz, Amsterdam (1/16e part)
Z. Kemper, Amsterdam (1/16e part)
W. Esdre (?), Amsterdam(1/16e part)
C. van Swieten, Amsterdam (1/16e part)
J. Westendorp Jut, Amsterdam (1/32e part)
W. Kehrer, Amsterdam (1/32e part)

ML / 140915

Naam MILTIADES
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1829
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1418.1834.19

deel VII, foto I-005, 006
CEDULE

Naam schip LEONIDAS

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 22 mei 1834

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper eigendom geweest van S. Paleologo, Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Bernardus Marcus Corbière

grootte in tonnen 112 lasten of 212 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 23 mei 1834

nummer registratie deel 29, folio 213, recto, vak 5

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; de vorige, thans ingetrokken zeebrief was onder nummer 199 uitgegeven op 3 april 1832. Het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.


researcher/datum research: ML / 240915


bijlage bij acte 19 van 1834, schip LEONIDAS
eigenaren per medio mei 1834:

Pieter Poel, Amsterdam (boekhouder en 1/16e part)
J.J. Claasen, Amsterdam (1/8e part)
firma Wed. Van der Voort & Co., Amsterdam (1/8e part)
N. de Gijselaar Pzn. q.q., Amsterdam (1/8e part)
N. de Gijselaar Pzn., privé, Amsterdam (1/16e part)
J. Westendorp Jut, Amsterdam (1/8e part)
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
C. Willemsz, Amsterdam (1/16e part)
firma Blok & Co., Amsterdam (1/16e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/16e part)
firma H. Jonker & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/16e part)

ML / 240915

Naam LEONIDAS
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1834
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1834 – no. 19

KOOPBRIEF Miltiades

plaats en datum acte Amsterdam, 13 mei 1834

type schip brikschip

kapitein

verkoper Stefano Paleologo, koopman te Amsterdam

koper Pieter Poel, koopman te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Jan Fabius, Amsterdam

prijs ƒ 24.000

bijzonderheden het schip is gekoperd


Naam MILTIADES
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1834
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsachief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1836.15

deel VII, foto 1- 062, 063
CEDULE

Naam schip RIO DE JANEIRE PAKET (zie opmerking)

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 21 april 1836

type schip brik

bouwwerf/verkoper Pieter Poel volgens ingetrokken zeebrief no. 242 van 27 mei 1834

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Bernardus Marcus Corbière

grootte in tonnen 112 lasten of 212 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 april 1836

nummer registratie deel 32, folio 160, recto, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, voor en namens zijn in de bijlage genoemde mede-eigenaren.
De vorige zeebrief werd op 19 maart 1836 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.
(opm: er staat duidelijk twee keer JANEIRE en niet JANEIRO)
researcher/datum research: ML / 050216


1/16e part)

bijlage bij acte 15 van 1836, brik RIO DE JANEIRE PAKET
eigenaren per medio april 1836:

firma Schmöle & Van Geuns, Amsterdam (boekhouders en 1/8e part)
firma Buys, De Bordes & Jordan, Amsterdam (1/8e part)
N. de Gijselaar, Amsterdam (voor zich 1/8e part en voor anderen 1/16e part)
M. van Geuns Jzn., Amsterdam (1/8e part)
Jacq. Ed. Saportas, Amsterdam (1/8e part)
G. Nolthenius, Amsterdam (1/8e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/16e part)
C. Willemsz, Amsterdam (1/16e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (1/16e part)

ML / 050216

Naam RIO DE JANEIRE PAKET
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1836 – no. 15

KOOPBRIEF Mittiades, thans Leonidas

plaats en datum acte Amsterdam, 11 maart 1836

type schip brikschip

kapitein

verkoper Pieter Poel, koopman te Amsterdam

koper Schmöle en Van Geuns, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt. Bernardus Marcus Corbiere

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Pieter Louwerse, Amsterdam

prijs ƒ 17000

bijzonderheden het schip is gekoperd

Naam LEONIDAS
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.10
foto IMG 1950 - 1952

CEDULE

Naam schip PIETER EDUARD

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 13 maart 1839

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Charbon & Zoon, Amsterdam, enig eigenaresse

te voeren door kapt. Marten Jurgens

grootte in tonnen 104 lasten of 197 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 14 maart 1839

nummer registratie deel 37, folio 73, verso, vak 7

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Pieter Anthony Charbon voor zijn firma Charbon & Co.
De vorige zeebrief werd op 5 maart 1839 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 050616

Naam PIETER EDUARD
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1839.10

DVD XI - 217
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip vroeger genaamd MILTIADES, vervolgens LEONIDAS, thans RIO JANEIRO PAKET doch door koper te noemen PIETER EDUARD

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 28 maart 1839

type schip brik

bouwwerf/verkoper George Luden, lid der firma Luden & Van Geuns, Amsterdam, voorheen genegocieerd hebbende onder de firmanaam Schmöle & Van Geuns, eveneens te Amsterdam, aan welke vroegere firma het schip formeel nog behoorde.

gevoerd door kapt. Bernardus Marcus Corbiere

eigenaar/aankoper Jan Adam Charbon, lid der firma Charbon & Zoon, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 6 maart 1839 ten kantore der hypotheken

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Theodorus Joannes van Riet, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 16.000,-

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 190708

Naam LEONIDAS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1849.39

DVD XI – 712 - 714
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip PIETER EDUARD

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 25 augustus 1849

type schip brik, gekoperd

bouwwerf/verkoper firma Charbon & Zoon, kooplieden te Amsterdam

gevoerd door kapt. J. Höfker

eigenaar/aankoper Willem Jacob Elias Smissaert, als directeur van de West Indische Maatschappij, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 207 tonnen of 109 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 24,30 x 4,73 x 4,05 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 augustus 1849

nummer van registratie deel 58, folio 159, verso, vak 4.

notaris

prijs NLG. 5000,-

Bijzonderheden: het schip was gebouwd te Amsterdam, en er had van het schip nog geen overschrijving aan enig kantoor in de openbare registers plaatsgehad.
Het schip lag bij de transactie in het Oosterdok te Amsterdam
Overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Amsterdam op 5 september 1849, in deel 6, nummer 633.researcher/datum research: ML / 090908

Naam PIETER EDUARD
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1849
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3170-1849.39

Img 2020 - 20214
Cedule

Naam schip PIETER EDUARD Thans DE KOMEET

plaats en datum acte : Amsterdam, 14 september 1849

type schip brik

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt. J. Höfker

eigenaar/aankoper Willem Jacob Elias Smissaert, als directeur van de West Indische Maatschappij, Amsterdam

te voeren door kapt. Hendrik Focke Zijlstra

grootte in tonnen 207 zeetonnen/ 109 lasten

tuigage / aantal dekken 1 dek/ twee masten

afmetingen

kiellegging

tewaterlating Gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam,19 september 1849

nummer van registratie deel 45, folio 181, verso, vak 4.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden:
Getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt met in Amsterdam AB 1838-1868
De eed wordt afgelegd door: Frederik Jacob Tak, gemachtigde
De oude zeebrief van 16 april 1847 nr. 222 wordt ingeleverd
Op 06-10-1849 wordt voor de KOMEET door H.T. Zeijstra uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf

researcher/datum research: EJ/091216

Naam PIETER EDUARD
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1849
Toegang 198
Inventaris 3170

Bronnen


Jaar: 1829
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5074.1417.1829 18
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1829 – no. 18
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1834 – no. 19
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer AMS 5074.1418.1834.19
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer AMS 5074.1417.1836.15
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer AMS 5074.1420.1836.15
Noord-Hollands Archief - Haarlem archiefnummer Amst.198.3179-1839.10
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer AMS 198.3168.1839.10
Noord-Hollands Archief - Haarlem archiefnummer Amst.198.3170-1849.39
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
CCR = Curaçaosche Courant
DC = Dordtsche Courant
DT = De Tijd
GRC = Groninger Courant
JC = Javaanse Courant
LC = Leeuwarder Courant
LCO = Leydsche Courant
NAH = Nieuw Amsterdamsch Handelsblad
NSC = Nederlandsche Staats Courant
NSU = Nieuwe Surinaamsche Courant
OHC = Oprechte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
ZP = Zeepost