Inloggen
ELMINA - ID 10308


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1837-11-29 / 1841-06-11 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1837
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'De Haan' - (Johan Reinhardt Boelen & Zn), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1837-07-00
Launch Date: 1837-10-25
Delivery Date: 1837-11-16
Technical Data

Net Tonnage: 123.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 65.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 25.00 Meters Registered
Beam: 3.09 Meters Registered
Depth: 2.95 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1837
Datum agenda: 1837-11-29
Register nr: 18370462
Scheepsnaam: ELMINA
Type: Schoner
Lasten: 65
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vries & Co., de
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Baak Edz., J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-11-16 ELMINA
Manager: Firma de Vries & Co. (cargadoor), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma de Vries & Co. (cargadoor), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1841-06-11: Final Fate:
AH 06-11-41; Gestrand op West kust Afrika. Bemanning is naar St. George d'Elmina gebracht.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jonathan Baak Ez werd geboren te Amsterdam op 03 september 1807. In het Bevolkingstregister 1850 van Amsterdam staat als zijn adres Reguliersgracht 31, wonend te Amsterdam sinds 1839, religie Nederduits Hervormd.098

Hij huwde met Anto(i)nette Marquerite van Barneveld, geboren te Weckendorff op 20 oktober 1810 en overleden in mei 1884.

Hij overleed in 1870. Bij zijn overlijden is Delft als woonplaats vermeld.003 en 118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Baak werd met nr. 393 effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van A.C.van Braam Houckgeest. Entreedatum niet genoemd. Zijn schip was de “Elmina”002.

In de Algemene Vergaderingen van 17/24 oktober 1837 van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” wordt als effectief lid aangenomen/benoemd Jonathan Baak, oud 30 jaar, voerend de schoonerbrik “Elmina”, wonend op de Keizersgracht bij de Utrechtsestraat te Amsterdam, op voordracht van kapitein A.C.van Braam Houckgeest023.

J.Baak Ez was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1837 t/m 1870 met de vlagnummers 393 (1837 t/m 1854) en 140 (1854 t/m 1870)

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop op 23 juli 1839003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

De notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 mei 1859 meldem kapitein J.Janse “vragende wanneer hij als 1e stuurman op het Barkschip Eendragt van kapt. J.Baak gaat om het bevel van dien bodem, op de kust van Guinea overtenemen zijn doorlopend regt blijft behouden.”Het Bestuur stemt daarmee in.042

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 juni 1870 vraagt de wed. J.Baak Ez, geb. van Barneveld om de reglementaire uitkering. Deze wordt in de vergadering dd 25 augustus 1870 toegekend ingaande 01 augustus 1870, maar dan moet wel eerst de achterstallige contributie worden voldaan.042

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 07 juni 1870 staat vermeld een: “Brief van den Heer G.W.J.Baak, namens zijne schoonzuster, berigtende het overlijden van den Heer J.Baak Edz.” 023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 13 september 1870 staat vermeld dat per 01 augustus 1870 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. J.Baak Ez geb. van Barneveld.023.

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer          jaren               type       scheepsnaam      naam reder/boekhouder

       393               1837-1840           sch.brik Elmina                de Vries en Co

                             1841-1843           bark      Afrika                 Boelen en Co

                               1844                                                            geen opgave van schip en boekhouder

                             1845-1846           brik        Elmina                Boelen en Co

                               1848                                                            geen opgave van schip en boekhouder

                             1849-1852           bark      Decima               Tra Kranen en Co

     140               1853-1854           bark      Decima               idem

                             1855-1861           bark      Eendrag               tidem

                             1862-1869                                                      geen opgave van schip en boekhouding

 

:

J.Baak Ez            Eendragt              16 juni 1859       Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

 

Bouma025 vermeldt J(onathan) Baak Ez als gezagvoerder gedurende:

1838 t/m 1841 op de sch.brik “Elmina”, gebouwd in 1837 te Amsterdam, 160 ton o.m., varend voor de Vries & Co te Amsterdam. Het schip is in juli 1841 gestrand op de Goudkust. De bemanning is naar St.George d’Elmina gebracht;

1842 t/m 1844 op de bark “Afrika”, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 362 ton o.m., varend voor Boelen & Co te Amsterdam;

1846 t/m 1848 van de brik “Elmina” ex Vrede & Vrijheid, gebouwd in 1810 in Engeland, 193 ton o.m., varend voor J.Boelen & Co te Amsterdam. In 1848 “verkocht” (niet vermeld aan wie);

1850 t/m 1855 van de bark “Decima”, gebouwd in 1837 te Amsterdam, 457 ton o.m., varend voor Trakranen & Co te Amsterdam;

1856 t/m 1859 van het fregat “Eendragt”, gebouwd in 1837 te Schiedam, 793 ton o.m., varend voor Trakranen & Co te Amsterdam. Het deed dienst als depotschip in Guinea.

 

Het Archief van de Waterschout te Amsterdam 011a bevat een monsterrol van 01 december 1837 van de “Elmina” met als gezagvoerder Jonathan Baak.

 

Overige bijzonderheden

Aktenummer 1839-s9, 22-05-1839.115

In een extract uit het Journaal van de schoenerbrik “Elmina” doet kapitein Jonathan Baak, “op een reis van Amsterdam naar de kust van Guinea, op dat moment zeilende in de Bento of St.John Rivier” de melding van het overlijden van een matroos op 30 juli 1838.

 

 

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Baak Ez, Jonathan
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1837-12-01
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: ELMINA
Schipper: Baak, Jonathan
Scheepstype: schoenerbrik
Grootte:

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1837 – no. 45

BIJLBRIEF Elmina

plaats en datum acte Amsterdam, 13 november 1837

type schip schoonerschip

kapitein

Bouwwerf Reinhard Boelen, scheepsbouwmeester te Amsterdam,
werf ‘de Haan’

Eigenaar de Vries & Co

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 123 tonnen / 65 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 25,00 x 3,09 x 2,95 m hol

kiellegging juli 1837

tewaterlating 25 oktober 1837

plaats / nr van registratie

datum registratie Amsterdam, deel 34 folio 188 verso vak 1

notaris 16 november 1837

prijs

bijzonderheden

Naam ELMINA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1837
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1837.45

deel VII, foto 2 – 19
CEDULE

Naam schip ELMINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 21 november 1837

type schip schoener

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma De Vries & Co., Amsterdam, enig eigenaresse.

te voeren door kapt. Jonathan Baak Edz.

grootte in tonnen 65 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 november 1837

nummer registratie deel 34, folio 192, recto, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de bovengenoemde firma en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Theodorus Bakels, Amsterdam, voor en namens de bovengenoemde eigenaresse.

1837.11.29 Eerste zeebrief voor een schoener ELMINA, kapt. J. Baak Edz.researcher/datum research: ML / 010616

Naam ELMINA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1837
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: BIJLBRIEF: archiefnummer 5074 – 1420 – 1837 – no. 45