Inloggen
MINERVA - ID 10307

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-06-11 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Cornelis van Swieten, Werf Hollandia, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1830-03-23
Delivery Date: 1830-04-09
Technical Data

Gross Tonnage: 224.00 lasts
Gross Tonnage 2: 424.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 31.64 Meters Registered
Beam: 6.22 Meters Registered
Depth: 4.85 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-06-11
Register nr: 18300462
Scheepsnaam: MINERVA
Type: Fregat
Lasten: 224
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Frijmersum & Zoon, C.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Ahlers, G.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Batavia

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-04-09 MINERVA
Manager: C. Frijmersum & Zn., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1841-05-17 WILHELMINA CATHARINA
Manager: P.C. de Gijselaar & A. Hulsen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: P.C. de Gijselaar & A. Hulsen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 27.000,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 14 van 1838, fregat MINERVA, eigenaren per ultimo januari 1838

firma C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 3/16e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (2/16e part)
J.J. Claasen, Amsterdam (2/16e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (1/16e part)
firma J.S. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
firma P. & S. Rendorp, Amsterdam (1/16e part)
C. Frijmersum, Amsterdam (2/16e part)
J. van Leeuwen, Alkmaar (2/16e part)
B. Hagedoorn, Amsterdam (1/16e part)
H.H. Frijmersum, Brussel (1/16e part)

Eigenaren, per 17 mei 1841, van de MINERVA:
Pieter Christiaan de Gijselaar (1/2e part) en Arend Hulsen (1/2e part, beiden reders te Amsterdam

bijlage bij acte 21 van 1841, fregat WILHELMINA CATHARINA
eigenaren per medio juni 1841:

P.C. de Gijselaar (1/16e part) en A. Hulsen (1/16e part, beiden te Amsterdam en beiden boekhouders van het schip
N. de Gijselaar, Amsterdam (2/16e part)
J.H. van Vloten, Amsterdam 1/16e part)
Jb. Swart, Amsterdam (1/16e part)
H. van Voorthuysen, Amsterdam (1/16e part)
firma L. & A. Alta, Amsterdam (1/16e part)
S.R. Scholten, Amsterdam (1/16e part)
W.E. ’t Hoen, Amsterdam (1/16e part)
H.L.M. Schüller, Amsterdam (1/16e part)
J. Staats Boonen, Amsterdam (1/16e part)
firma Jeremias Meijjes & Zoonen, Amsterdam (1/16e part)
Mej. Bouwmeester, Amsterdam (1/16e part)
firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (1/16e part
firma Johannes Meijjes & Zoon, Amsterdam (1/16e part)

Ship Events Data

1830-04-08: Meetbrief: F.A. de Raadt van 08.04.1830
1848-01-09: Final Fate: Missing

De WILHELMINA CATHARINA vertrok 9 januari 1848 van Banjoewangie naar Amsterdam maar is nimmer aangekomen. Vermist.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Ahlers, Gerd Henrich (Gerrit Hendrik)
Overige informatie: Gerd Henrich Ahlers. *Elmeloh (Oldenburg) circa 1791, † onbekend. Trouwde op 28.06.1820 te Amsterdam met Dorothea Kraij.

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Matzen, Pieter Simon
Overige informatie: Pieter Simon Matzen. * circa 1798, † Amsterdam 08.01.1864. Trouwde op 14 maart 1824 te Medemblik met Marijtje Vos.

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Jaski, Christiaan Jan
Overige informatie: Christiaan Jan Jaski. *Schiermonnikoog 24.04.1802, † Soerabaija a/b fregat ANNA EN ELIZE 16.02.1861. Trouwde op 19.12.1828 te Schiermonnikoog met Liefke Tijsens Kuiper.

Datum vanaf: 1845
Kapitein: Ehrensprenger, C.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1846
Kapitein: Swart, K.L.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Smit, E.H.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1830

DC 270330
Amsterdam, 24 maart. Gisteren is met het beste gevolg van stapel gelopen, het voor rekening van de heren Corn. Frymersum en Zoon, door de scheepsbouwmeester Corns. van Swieten, op zijn werf Hollandia, gelegen aan het einde der Groote Wittenburgerstraat, gebouwde koopvaardij-fregatschip, genaamd MINERVA, groot G.M. 500 tonnen.

AH 120630
Advertentie. Van Amsterdam zal in deze maand juni vertrekken: het extra op de zeilage nieuw gebouwd en gekoperd fregat-schip, genaamd MINERVA, gevoerd bij kapt. G.H. Ahlers. Die genen, welke als passagiers derwaards vertrekken en van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit gebruik willen maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors
Hoijman & Schuurman te Amsterdam. 

Op 11 juni 1830 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de MINERVA, aangevraagd door C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam, voor G.H. Ahlers als kapitein. Tevens een Turkse pas naar Batavia.

1831

RC 040631
Amsterdam, 2 juni. Volgens particuliere brieven van Batavia, van den 12 en 13 januari, over Bordeaux ontvangen, zou in het laatst van die maand van daar naar Amsterdam vertrekken het schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers en waarschijnlijk daarna gevolgd worden door het schip DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, hetwelk reeds bezig was met een lading, insgelijks voor Amsterdam in te nemen.
AH 110631
Scheepstijdingen. Den 8 februari lagen ter rede van Batavia Zr.Ms. korvetten, ANNA PAULOWNA en POLLUX en fregat RUPEL. De Nederlandse schepen MINERVA, kapt. G.H. Ahlers; DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, (den 10 naar Amsterdam vertrokken); DE VRIENDEN, kapt. Lelsz; HELENA CHRISTINA, kapt. Martens (reeds te Rotterdam gearriveerd); ANTHONIJ, kapt. Schaap; DE VIER GEBROEDERS, kapt. Lupcke; ANNA CATHARINA, kapt. Veer, (van Japan); NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, (van Japan); DE STAD ANTWERPEN, kapt. Bulsing; DIANA, kapt. Nannings; VASCO DE GAME, kapt. Brandaris; FORTITUDE, kapt. De la Fontaine; ORTELIUS, kapt. Claijes; HARRIET, kapt. Zeeberg en brik PIETER EN KAREL, kapt. Poppen; het Engels schip HERO en de Amerikaanse schepen BENGAL en WASHINGTON.
AH 180631
Scheepstijdingen. Kapitein J.A. Witsen, voerende de ZEEMANSHOOP, van Canton, den 15 dezer in Texel binnen, rapporteert dat den 22 april van St. Helena vertrokken is, de NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, den 25 dito de MINERVA, kapt. G.A. Ahlers beide naar Amsterdam.
AH 210631
Texel, 18 juni. Binnengekomen: DE NEDERLANDEN, kapt. Arie Jansen Struyk, van Batavia; MINERVA, kapt. Ahlers, van Batavia; MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duijn, van Curaçao; DE VREDE, kapt. Meijer, van Londen; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen;

Op 1 september 1831 werd een Turkse pas verstrekt voor de MINERVA, aangevraagd door C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam, voor G.H. Ahlers als kapitein.

AH 041031
Texel, 30 september. Vertrokken: MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, naar Batavia; ELISABETH, kapt. L. le Febre, naar Bayonne; VROUW GELIDA, kapt. M. Louwrens, naar Londen; JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, naar Schotland.
RC 241131
Rotterdam, 23 november. Het schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Amsterdam naar Batavia, te Dartmouth binnen, heeft den 12 dezer de reis voortgezet.

1832

RC 050432
Rotterdam, 4 april. Volgens brief van kapt. G.H. Ahlers, voerende het schip MINERVA, van Amsterdam naar Batavia, in dato Bahia den 23 januari, was hij aldaar lek binnengelopen; men was bezig met het lossen van de lading, ten einde het schip over kant te kunnen halen, om het lek te zoeken.
RC 210832
Rotterdam, 20 augustus. Het schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Amsterdam naar Batavia, te Bahia binnen ( bevorens reeds gemeld), heeft den 25 mei de reis vervolgd.

1833

AH 020233
Scheepstijdingen. Men meldt uit Plymouth, dd. 27 januari, dat de Hollandse schepen ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. Govert Blom, JOHANNES ARNOLDUS, kapt. Pieter Jacobus Kerkhoven en MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, alle drie van Batavia naar Amsterdam bestemd, door het Engelse oorlogschip ROVER aangehouden en aldaar binnengezonden zijn. (opm: dit hangt samen met de door Engeland en Frankrijk ingestelde boycot van de Nederlandse vlag als politiek drukmiddel om na de afscheiding van België ook voor Belgische schepen vrij verkeer op de Schelde toe te laten; niet veel later was dit een feit)
AH 090233
Lijst van Hollandse schepen, in Engeland onder embargo, te Plymouth aangehouden door Sir George Young, commanderende het oorlogsschip ROVER:
De MINERVA, van 450 tonnen, kapt. G.H. Ahlers.
De ANTHONIUS EN CORNELIA, van 300 tonnen, kapt. G. Blom.
De JOHANNIS ARNOLDUS, van 250 tonnen, kapt. P.J. Kerkhoven.
Te Rochester: Het schip HENRIETTE EN HENRI, kapt. F.J. Vlieger, 324 tonnen, 19 man equipage, waarvan 10 Hollanders en 9 Duitsers, in de Noordzee aangehouden door het oorlogschip CONWAY en naar Rochester opgezonden.
Alle vier van Amsterdam en derwaarts gedestineerd van Batavia.
AH 210233
Zie hier een opgaaf der ladingen koffij in Engeland onder embargo liggende:
-       Voor Amsterdam, aan de Nederlandsche Handel Maatschappij: CLARA HENRIETTA, kapt. W. Blom, 3.271 balen; HENRIETTE CLASINA, kapt. J.B. Fuchs, 7.131 balen; MINERVA, kapt. Ahlers, 3.886 balen; HENRIETTE EN HENRI, kapt. Vlieger, 2.831 balen; CATHARINA ELIZABETH, kapt. Lutjes, 2.170 balen; DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, 3.591 balen, totaal 22.880 balen.
-       Voor Rotterdam aan particulieren: HARM, kapt. P. Rynbende, MARIA, kapt. J.A. Pronk; DE INDIAAN, kapt. H. Peter, tezamen 7.000 balen
-       Voor Amsterdam aan particulieren: ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom; JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven en IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fzn, tezamen 9.825 balen.
Welke schepen alzo tezamen 39.705 balen hebben aangebracht.
JC 160433
Batavia, 13 april 1833. Lijst der uit Nederlands Indië vertrokken schepen, welke tussen de 1e september en de 5 december l.l. (opm: 1832) St. Helena hebben aangedaan:
26 november: het Nederlandse schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Batavia naar Amsterdam
AH 120633
Binnengekomen:
Texel, 10 juni. HENRIETTA CLASINA, kapt. J.B. Fuchs, van Batavia, l. v. Portsmouth; TWEE JONKVROUWEN, kapt. J.M. Steginga, van Londen; ANTONIA, kapt. kapt. E. Speelman, van Newcastle; ELISE, kapt. J.G. Boon, van Newcastle; ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.J. Wiede, van Koningsbergen. Buitengaats liggen nog ten anker: MINERVA, kapt. G.H. Ahlers,, JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven en ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Batavia, l. v. Plymouth.
RC 130633
Rotterdam, 12 juni. Het schip DE HERSTELLING, kapt. B.P. de Jonge , van Fredrikshaven naar Middelburg, te Douvres opgebracht. Heeft de 3e dezer de reis voortgezet.
De schepen ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. C. Blom, JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven en MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, alle drie van Batavia en ATALANTA, kapt. C. Meyer, van Suriname, alle vier naar Amsterdam, te Plymouth opgebracht, hebben hun reis vervolgd.
JC 030733
Voor zo ver wij voorlopig hebben kunnen bespeuren, zijn in de uit Nederland ontvangen berichten tot 16 maart weinig bijzonderheden omtrent de stand van zaken der Belgische kwestie vervat. Niettegenstaande de voortdurende maatregel van het embargo hadden evenwel de Nederlandse schepen VEREENIGING, kapt. Herman, van Batavia naar Amsterdam, en SNELHEID, van Smirna, in Texel weten binnen te komen. De JONGE ADRIANA, kapt. W. Schaap, van Batavia naar Rotterdam, was te New York binnen gelopen. Het schip VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. D.B. Lutjens, hetwelk wij vroeger meldden dat door het Engelse oorlogsschip CONWAY was aangehouden, is naar luid der Lloyd’s lijst van de 22e februari l.l. te Chatham opgebracht. Ditzelfde had in het begin van februari plaats met de HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia naar Amsterdam. De 27e januari is de MINERVA, kapt. Ahlers, van Batavia naar Amsterdam, in een lekke staat te Plymouth opgebracht, en de 23e februari te Sheerness de NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Von Lindern.
AH 210833
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
AH 230833
Advertentie. Voor passagiers en goederen, van Amsterdam naar Batavia zal tegen het laatst van september aanstaande vertrekken: Het Nederlands gebouwd snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip MINERVA, gevoerd door kapt. Gerrit Hendrik Ahlers, personen of families welke als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.

Op 18 september 1833 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de MINERVA, aangevraagd door C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam, voor G.H. Ahlers als kapitein. Tevens een Turkse pas.

JC 250933
Het blijkt uit een opgave van de ladingen van de volgende schepen, die op reis van Batavia, Suriname en Demerarij naar Nederland opgebracht en onder embargo gelegd waren, dat dezelve, onder anderen, bestonden in een gezamenlijke hoeveelheid van 42.001 balen koffie, waarvan 31.101 balen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, welke niet vóór in de veiling van oktober aanstaande, op de Nederlandse markt zouden kunnen worden gebracht. Men dacht dat de schepen, die in Amerika en elders waren binnen gelopen, nog voor het najaar in Nederland zouden kunnen aankomen. De lading van ieder uit Batavia gezeild schip, was samengesteld als volgt:

  pikols  pikols  pikols stuks  bossen   
  koffij suiker tin huiden bindrotting diversen
Naar Amsterdam:            
CLARA HENRIETTE 2714 1826        
HENRIETTE EN HENRIJ 1900 2200        
HENRIETTE CLASINA 5629 4924 150      
IDA ALEIJDA 1500 3250 2700 2130   een partij arak
ANTONIUS CORNELIA 3095 622 550   50 40 lg noten
MINERVA  3800 3000   2050 500 200 pikols peper
JOHANNES ARNOLDUS 2937 387 394 2000    
DE VROUW CATHARINA ELISABETH 2200 2000 200   269 een partij indigo
Naar Rotterdam en Middelburg:            
DE HARMONIE 1082 1908 200   200  
DE MARIA 569 31 1350      
DE ZEEUW 2646 2278       een partij indigo
DE INDIAAN   3587 100 200 438 28 lg arak
DE NEDERLANDSE NIJVERHEID 3813 3600 300 1270 1000 148 pikols kurkuma 
DE PRINS VAN ORANJE 4000 8600   1872   755 pik.do., 640 do. nagel 
            298 lg. specerijen
DE WILLEM  2800 960 600   47  
DE JAVA 2500 4302 300   200 536 pikols nagelen
            91 lg specerijen

In de schepen die van Suriname en Demerarij bestemd waren naar Amsterdam, was in de ATALANTA, geladen 1.900 balen koffie en in de JEANETTE en de PARAMARIBO, alsmede in de naar Rotterdam en Middelburg bestemde schepen NICKERIE en PAULINE, suiker, waarvan de hoeveelheid echter niet vermeld is.
AH 031033
Uitgezeild:
Texel, 1 oktober. MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, naar Batavia; AGNETA, kapt. P.H. Hollander, naar Port a Port; JONGE SIMON, kapt. A. Sluyk en LISETTE CAROLINE, kapt. F.M. Gnodde, naar Bordeaux.

1834

JC 080234
Batavia, 5 februari. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse fregatschip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Amsterdam vertrokken de 1e oktober.
AH 150834
Binnengekomen:
Texel, 13 augustus. MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Batavia; DE JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, van Manati, op het eiland Portorico.
AH 150834
Carga-lijsten Amsterdam: MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen. DE JONGE JACOB, kapt. V.H. Cramer, van Portorico, met tabak, kwassiehout, geelhout en mahoniehout;
AH 100934
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip MINERVA, kapt. Gerrit Hendrik Ahlers, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp, Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
AH 311034
Uitgezeild;
Texel, 29 oktober. IMMEGONDA SARA CLASIENA, kapt. H. Zoetelief en MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, beide naar Batavia; ANNA LOUISA, kapt. J.K. de Jong en ONDERNEMING, kapt. R. Dekker, beide naar Suriname; BELVEDERA, kapt. J.J. Weyer, naar Charleston;

1835

RC 240135
Rotterdam, 23 januari. Kapt. G.H. de Bruin, van Batavia, Soerabaya en Passaroeang, laatst van St. Helena, van waar hij de 3e december was vertrokken, in Texel binnen, rapporteert, de volgende dag in goede staat gepraaid te hebben de bark DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltje, van Batavia naar Middelburg, zijnde 4 uren vóór hem mede van St. Helena vertrokken en hebbende alstoen 80 dagen reis; als mede de 15e dito, op 04º08’ NB 22º10’ WL, de schepen ORTELIUS, kapt. D.G. Nissen, 32 dagen reis hebbende van Rotterdam naar Batavia en MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, 50 dagen reis hebbende van Amsterdam naar Batavia.
JC 140335
Te Batavia is aangekomen de 12e maart: het Nederlandse schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, de 30e oktober vertrokken van Amsterdam.
AH 040835
Binnengekomen:
St. Helena, 10 juni. AURORA, kapt. J.A. de Haas, van Batavia, dezelve is de volgende dag naar Amsterdam vertrokken; DE PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, van Batavia, dezelve heeft de volgende dag de reis naar Rotterdam voortgezet. 11 juni. MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Batavia. 12 juni. GENERAAL CHASSE, kapt. M. Harkema, van Batavia.
Scilly (op de hoogte van), 23 juni. SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen en SURINAME, kapt. R. v.d. Mey, van Suriname.
AH 240835
Binnengekomen:
Texel, 21 augustus. MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Batavia; MARIA EN JACOBA, kapt. D. Bart, van Curaçao; LANGELAND, kapt. O. Sem, van Drammen.
AH 240835
Carga-lijsten Amsterdam: MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Batavia met koffie, suiker, indigo, kamfer, peper en bindrottingen; HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Suriname met suiker; JOANNA JACOB, kapt. D.J. Bart, van Curaçao met tabak, katoen, cacao, indigo, orchillagras, pinda’’s, oranjeschillen, sigaren, koffie, wol en gras;

Op 31 oktober 1835 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de MINERVA, aangevraagd door C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam, voor G.H. Ahlers als kapitein.

AH 121235
Uitgezeild:
Texel, 10 december. VROUW HENDRIKA, kapt. H. Zoetelief, SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, NEERLANDS INDIË, kapt. J. Veening en MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, alle vier naar Batavia;

1836

JC 230436
Batavia, 22 april. Alhier is aangekomen de 20e dezer het Nederlandse schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Amsterdam de 10e december vertrokken.

1838

ZP 030538 – 70
Het schip (opm: fregat) MINERVA, kapt. Ahlers, den 19 december van Batavia naar Amsterdam vertrokken, is den 14 februari bij de Kaap de Goede Hoop gepraaid, zijnde lek en met meer andere schade. Het was in de Tafelbaai aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, doch in de nacht tussen den 12 en den 13 dito met harde zuid-oosten wind van een anker en ketting weggeslagen, doch zette alstoen, den 14 februari, weder koers naar genoemde baai.

Op 20 september 1838 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de MINERVA, aangevraagd door C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam, voor P.S. Matzen als kapitein.

1839

ZP 030739 – 432
Gearriveerd te Batavia:
7 maart: Matsen, MINERVA, van Amsterdam, 149 dagen reis, is de 14de dito naar Soerabaija vertrokken.
ZP 220739 – 448
De 31e maart lagen ter rede van Soerabaya de schepen LUCIA MARIA, kapt. Wente, OCEAAN, kapt. Sunderdorp, ELISABETH ANTHONIA, kapt. Veer, NEDERLANDSCH KONINGIN, kapt. Hahn, WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppe, EUGENIE, kapt. Klimp, BATAVIA, kapt. Pronk, OOST INDIËN, kapt. Blom, KOLONEL KOOPMAN, kapt. Schuchard en MINERVA, kapt. Matsen.
ZP 090839 – 464
Volgens brief van Batavia van de 22e april, zouden van daar vertrekken de schepen STAD AMSTERDAM, kapt. Blokzijl naar Amsterdam, 25 en 27 april DE RHYN, kapt. Brandligt, naar Amsterdam, begin van mei, MINERVA, kapt. Matzen en NASSAU, kapt. Visser, naar Amsterdam, beide medio mei, en PRINCES MARIANNE, kapt. Scott, naar Rotterdam. De 11de april lagen ter rede van Soerabaija, de schepen LUCIA MARIA, kapt. Wente, OCEAAN, kapt. Sunderdorp, WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen, OOST INDIËN, kapt. Blom, KOLONEL KOOPMAN, kapt. Schuchard, MINERVA, kapt. Matzen, ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. Kraaij en HELENA CHRISTINA, kapt. Martens.
ZP 240839 – 477
De 18e april lagen ter rede van Soerabaija de schepen OCEAAN, kapt. Sunderdorp, WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppe, OOST INDIËN, kapt. Blom, KOLONEL KOOPMAN, kapt. Schuchard, MINERVA, kapt. Matsen, HELENA CHRISTINA, kapt. Martens, EENDRACHT, kapt. Giesecke, en de RHYN, kapt. Brandligt.
ZP 020939 – 484
De 1e mei lagen te Soerabaya ter rede de schepen WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen, MINERVA, kapt. Matsen, EENDRAGT, kapt. Gieseken, PALEMBANG, kapt. Van der Hucht en ANTHONY.
ZP 180939 – 498
De 15de mei lagen ter rede van Soerabaija de schepen: WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen, MINERVA, kapt. Matsen, EENDRAGT, kapt. Gieseken, STAD UTRECHT, kapt. Rolff en PAULINA, kapt. Hoffman.
ZP 210939 – 501
De 5e juni lagen ter rede van Batavia: Zr.Ms. korvet VAN SPEYK, kapt. Van der Straten, de schepen: WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen, BLANCA, kapt. Ten Ham, MINERVA, kapt. Maizen, HENRIËTTE CLASINA, kapt. Hofman, REGENT, kapt. Nordlohne, JACOBA MAURINA, kapt. De Haas, HENDRIK WESTER, kapt. Van Wijk, VERONICA, kapt. Doeksen, EENDRAGT, kapt. Gieseke, VIRGINIA ET GABRIELLA, kapt. … en GEORGE WASHINGTON, kapt. Probst.
Volgens brief van Batavia van de 5e juni zouden vandaar vertrekken de schepen MINERVA, kapt. Matzen, 6/7 juni naar Amsterdam en HENDRIK WESTER, kapt. Van Wijk naar Padang.
ZP 171039 – 523
Heden zijn te Amsterdam gearriveerd de schepen:
MINERVA, kapt. P.S. Matzen, van Batavia met suiker en koffij, liggende in het Westerdok.

1840

JCO 311040
Batavia, aan en uitvoer lijsten van 26ste ten en met 28ste oktober 1840
Naar Nederland, met het schip MINERVA, kapt. P.S. Matsen, 3000 68/100 picols suiker, 75 dito rottings, 500 stuks huiden. N.H.M.

1841

AB 190341
Binnengekomen. Bij Falmouth 13 maart. MINERVA, kapt. Matsen, van Batavia naar Rotterdam.
AB 220341
Binnengekomen. Texel 19 maart. MINERVA, kapt. Matsen, van Batavia.
AH 220341
Carga lijsten Amsterdam. Batavia, MINERVA, kapt. P.S. Matsen: 3989 balen koffij, 987 kan. suiker, 500 huiden, 1239 bos. bindrotting, N.H.M.

Op 27 mei 1841 werd de zeebrief van de MINERVA geroyeerd, welke door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Amsterdam naar Den Haag was geretourneerd, kapitein P.S. Matzen, onder vermelding ‘schip verkocht’.

Op 30 juni 1841 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de WILHELMINA CATHARINA, aangevraagd door P.C. de Gijselaar & A. Hulsen, Amsterdam, voor C.J. Jaski als kapitein.

1842

JCO 040542
Doorgezeild. Straat Sunda, 1 mei. Van Texel den 29ste december WILHELMINA CATHARINA, kapt. Jaski, naar Batavia.
AH 150642
Uitvoer. Naar Nederland via Samarang en Soerabaija, met het Nederlands schip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, 250 picols tin, 85 dito rotting, N.H.M.

1843

Op 4 maart 1843 werd een Turkse pas verstrekt voor de WILHELMINA CATHARINA, aangevraagd door P.C. de Gijselaar & A. Hulsen, Amsterdam, voor C.J. Jaski als kapitein.

AH 310343
Schepen in lading. Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.

1844

AH 090144
Advertentie. Naar Batavia zal in het begin der maand februari aanstaande vertrekken, het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA CATHARINA, gevoerd bij kapt. C.J. Jaski, zijnde bijzonder goed ingericht voor passagiers, en varende met een bekwame scheepsdokter. Iemand van deze gelegenheid gebruik wensende te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat.

1845

AH 060145
Scheepstijdingen. Bij Rye 31 december. WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Batavia naar Amsterdam, heeft naar de kust gezonden om provisie.

Op 26 juli 1845 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de WILHELMINA CATHARINA, aangevraagd door P.C. de Gijselaar & A. Hulsen, Amsterdam, voor C. Ehrensprenger kapitein.

1846

AH 030746
Carga lijsten Amsterdam. Batavia. WILHELMINA CATHARINA, kapt. Ehrensprenger: 2750 balen koffij, 1312 kan. suiker, 599 sch. tin, 1273 bindr. N.H.M.

Op 29 juni 1846 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de WILHELMINA CATHARINA, aangevraagd door P.C. de Gijselaar & A. Hulsen, Amsterdam, voor K.L. Swart als kapitein.

1847

Op 15 juli 1847 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de WILHELMINA CATHARINA, aangevraagd door P.C. de Gijselaar & A. Hulsen, Amsterdam, voor E.H. Smit als kapitein.

1848

NRC 160848
Amsterdam, 15 augustus. Aangaande de schepen BONJOL, kapt. Mulder (opm: bark, bouwjaar 1840, kapt. E.A. Mulder), de 21e november van Batavia naar Rotterdam vertrokken en sedert de 21e januari op 18º Z.B. en 03º W.L. gepraaid, en WILHELMINA CATHARINA, kapt. Smit (opm: fregat, bouwjaar 1830, kapt. E.H. Smit), de 9e januari van Banjoewangie herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

1851

In 1851 werd de laatste zeebrief ingetrokken onder vermelding “schip verongelukt” waarop royement volgde. De zeebrief werd niet geretourneerd; het schip was in 1848 vermist tijdens de reis van Banjoewangi naar Amsterdam.

 

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1830 – no. 14

BIJLBRIEF Minerva

plaats en datum acte Amsterdam, 9 april 1830

type schip fregatschip

kapitein

Bouwwerf/verkoper Cornelis van Swieten, Amsterdam, werf Hollandia

Eigenaar / koper

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 424 tonnen of 224 lasten

tuigage / aantal dekken 2 deks

afmetingen 31,64 x 6,22 x 4,85 m

kiellegging

tewaterlating 23.3.1830

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 22 folio 14 recto vak 1

datum registratie 9 april 1830

notaris

prijs

bijzonderheden meetbrief F.A. de Raadt 8.4.1830


Naam MINERVA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1830
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1830.14

deel VI, foto II-026, 027
CEDULE

Naam schip MINERVA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 3 mei 1830

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Gerrit Hendrik Ahlers

grootte in tonnen 224 lasten of 424 zeetonnen

tuigage / aantal dekken driue masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren.

plaats / datum registratie Amsterdam, 3 mei 1830

nummer registratie deel 22, folio 35, recto, vak 3 en 4

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Johan Carl von Gebauer, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
researcher/datum research: ML / 160915

bijlage bij acte 14 van 1830, fregat MINERVA
eigenaren per ultimo januari 1830:

firma C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 3/16e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (2/16e part)
J.J. Claasen, Amsterdam (2/16e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (1/16e part)
firma J.S. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
firma P. & S. Rendorp, Amsterdam (1/16e part)
C. Frijmersum, Amsterdam (2/16e part)
J. van Leeuwen, Alkmaar (2/16e part)
B. Hagedoorn, Amsterdam (1/16e part)
H.H. Frijmersum, Brussel (1/16e part)

ML / 160915

Naam MINERVA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1830
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1838.31

deel VII, foto 2 – 47, 48
CEDULE

Naam schip MINERVA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 14 september 1838

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. was kapt. G.H. Ahlers (opm: wellicht dus tijdens bouw)

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Pieter Simon Matzen

grootte in tonnen 223 lasten of 422 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 18 september 1838

nummer registratie deel 36, folio 35, recto, vak 5

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Joan Carl von Gebauer, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
researcher/datum research: ML / 030616


bijlage bij acte 31 van 1838, fregat MINERVA
eigenaren per medio september 1838:

firma C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 21/64e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (5/64e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (9/64e part)
B. Hagedoorn, Amsterdam (9/64e part)
J. van Leeuwen, Alkmaar (9/64e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (4/64e part)
firma J.S. Hoyman & Zoon, Amsterdam (4/64e part)
J.S. Hoyman, Amsterdam (1/64e part)

ML / 030616

Naam MINERVA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1838
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1841.21
foto IMG 2182 - 2185

CEDULE

Naam schip WILHELMINA CATHARINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 20 juni 1841

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. C.J. Jaski

grootte in tonnen 222 lasten of 420 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 24 juni 1841

nummer registratie deel 41, folio 179, verso, vak 4

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
De vorige zeebrief werd op 26 mei 1841 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 190716


bijlage bij acte 21 van 1841, fregat WILHELMINA CATHARINA
eigenaren per medio juni 1841:

P.C. de Gijselaar (1/16e part) en A. Hulsen (1/16e part, beiden te Amsterdam en beiden boekhouders van het schip
N. de Gijselaar, Amsterdam (2/16e part)
J.H. van Vloten, Amsterdam 1/16e part)
Jb. Swart, Amsterdam (1/16e part)
H. van Voorthuysen, Amsterdam (1/16e part)
firma L. & A. Alta, Amsterdam (1/16e part)
S.R. Scholten, Amsterdam (1/16e part)
W.E. ’t Hoen, Amsterdam (1/16e part)
H.L.M. Schüller, Amsterdam (1/16e part)
J. Staats Boonen, Amsterdam (1/16e part)
firma Jeremias Meijjes & Zoonen, Amsterdam (1/16e part)
Mej. Bouwmeester, Amsterdam (1/16e part)
firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (1/16e part
firma Johannes Meijjes & Zoon, Amsterdam (1/16e part)

ML / 190716

Naam WILHELMINA CATHARINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1841.21

DVD XI – 319, 320
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip MINERVA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 17 mei 1841

type schip fregat

bouwwerf/verkoper firma C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam, in liquidatie (zie bijlage)

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Pieter Christiaan de Gijselaar (1/2e part) en Arend Hulsen (1/2e part, beiden reders te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 422 tonnen (meetbrief Amsterdam, 6 september 1838

tuigage / aantal dekken

afmetingen 31,64 x 6,22 x 4,82 meter

kiellegging

tewaterlating 1830 (zie bijlage)

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 mei 1841

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Hendrik Joannes Weyland, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 27.000,-

Bijzonderheden het schip lag bij het passeren van deze transactie aan de werf Het Witte Kruis, aan de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam


researcher/datum research: ML / 260708


Bijlage bij acte 21 van 1841 betr. het fregat MINERVA:

Cornelis Frijmersum was enig eigenaar van de firma C. Frijmersum & Zoon te Amsterdam.
Hij was gehuwd met Simonetta Maria Ouckama, uit welk huwelijk geen afstammelingen kwamen. Hij overleed op 31 juli 1835.
De weduwe Simonetta Maria Ouckama verleende op 17 augustus 1835 aan Pieter Bensen te Amsterdsam procuratie voor de lopende zaken enc de liquidatie van de firma C. Frijmersum & Zoon.
Simonetta Maria Ouckama hertrouwde met Lodewijk Christoffel Enschedé, en de procuratie van Pieter Bensen ter afwikkeling van de zaken van C. Frijmersum & Zoon werd op 18 januari 1837 door Enschede en Ouckama geconfirmeerd.


De MINERVA was blijkens bijlbrief in dato 9 april 1830 gebouwd door Cornelis van Swieten op zijn werf Hollandia te Amsterdam, voor rekening van de firma C. Frijmersum & Zoon te Amsterdam


ML / 260708

Naam MINERVA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3179

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Gemeentearchief Amsterdam, archiefnummer 5074 – 1420 – 1830 – no. 14
Noord-Hollands Archief – Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3179-1841.21
Schiermonnikoger Geslachten, H.D. Teensma.
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost