Inloggen
LOUISA, PRINCES DER NEDERLANDEN - ID 10286

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1827-07-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1827
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1827-06-16
Technical Data

Gross Tonnage: 332.00 lasts
Gross Tonnage 2: 594.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 37.30 Meters Registered
Beam: 7.00 Meters Registered
Depth: 5.12 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1827
Datum agenda: 1827-07-09
Register nr: 18270447
Scheepsnaam: LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN
Type: Fregat
Lasten: 332
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Dordrechtsche Scheepsrederij
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Sipkes, P.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
dir.: N. Roodenburg c.s.

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1827-06-16 LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN
Manager: Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1851-10-11 LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN
Manager: Firma J. H. van Gent, Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma J. H. van Gent, Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiedam / Netherlands

Ship Events Data

1826-10-14: NSC 181026
Dordrecht, 16 oktober. Het voor rekening van de Dordrechtsche Scheepsreederij op de werf van de heer scheepsbouwmeester Jan Schouten alhier gebouwd schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, is eergisteren namiddag, omstreeks half 5 ure, tot groot genoegen van de vele duizenden toeschouwers, zonder enig ongeluk of de geringste aarzeling, statig te water gedaald.
1851-10-11: Sold at auction
Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P.J. de Kanter Jr. en H. Boonen, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op zaterdag de 11e oktober 1851, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn, in het Nederlands Koffijhuis, over het Marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd barkschip, genaamd LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, varende onder Nederlandse vlag, en gevoerd door kapitein J.F.H. Göbel, volgens meetbrief lang 37,30 ellen, wijd 7 ellen, hol 5,12 ellen en alzo gemeten op 594 tonnen of 314 lasten; liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, en breder bij inventaris omschreven.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars, of bij de gezamenlijke cargadoors te Dordrecht.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Sipkes, P.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

 

DC 060530
Advertentie. Naar Batavia zal spoedig vertrekken het te Dordrecht gebouwde, gekoperde en thans aldaar liggende fregatschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Cornelis Sipkes. Personen of familiën, van deszelfs uitmuntende inrichting tot overtocht naar Java wensende gebruikt te maken, gelieven zich te adresseren bij de genoemde kapitein.

Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 40.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN

Plaats en datum: certificaat van bouw, 15 juni 1827

Soort schip fregat

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Jan Schouten, scheepsbouwmeester te Dordrecht

Eigenaar / aankoper de Maatschappij der Dordtsche Scheepsreederij, Dordrecht

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 16 juni 1827

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) niet vermeld

Bijzonderheden: certificaat voorzien van het vereiste certificaat van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht en geregistreerd
Researcher/datum research ML/091105

Naam LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1827
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF: ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 / archiefnummer Dordt 40.