Inloggen
SCHOON VERBOND - ID 10284

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1837-11-02 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1837
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'Eiland van Terschelling' - (A. de Graaf & Zn.), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1836-05-02
Launch Date: 1837-05-03
Delivery Date: 1837-11-02
Technical Data

Gross Tonnage: 460.00 lasts
Gross Tonnage 2: 870.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 40.70 Meters Registered
Beam: 7.72 Meters Registered
Depth: 6.23 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1855-08-09
Type: Remeasurement
Omschrijving: Op 9 augustus 1855 hermeten; nu 864 oude tonnen of 457 lasten, afmetingen in meters geregistreerd: 40,60 x 7,79 x 6,15

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1837
Datum agenda: 1837-11-02
Register nr: 18370446
Scheepsnaam: SCHOON VERBOND
Type: Fregat
Lasten: 460
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Voute & Co.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Drayer, B.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
opm: zie ingetrokken ZB

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-10-04 SCHOON VERBOND
Manager: Firma Voûte & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1847-06-02 SCHOON VERBOND
Manager: Jean Jacques Granpré Molière en Albert Willem ten Cate, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1859-04-11 SCHOON VERBOND
Manager: Firma Gebr. Goedkoop, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Gebr. Goedkoop (4/8e part) en G. Schalk (Buiksloot, 4/8e part), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: G. Schalk woonde te Buiksloot

Date/Name Ship 1861-00-00 AMSTERDAM
Manager: R.M. Hudson, Sunderland, Great Britain
Eigenaar: Sunderland, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Sunderland / Great Britain
Callsign: QDVW
Additional info: Off.no.29265

Date/Name Ship 1875-00-00 AMSTERDAM
Manager: G.C. Stewart, Liverpool, Great Britain
Eigenaar: Liverpool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Sunderland / Great Britain
Callsign: QDVW
Additional info: Off.no. 29265

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Fregat het SCHOON VERBOND, eigenaren per primo augustus 1840:

firma Voute & Co., Amsterdam (boekhouders en 5/32e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (7/32e part)
J.J. Voute, Amsterdam (6/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (2/32e part)
P. Voute, Deventer (5/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
Gebr. van Coppenaal, Amsterdam (1/32e part)
G.C. Crommelin, Amsterdam (1/32e part)
firma Dan. Crommelin & Soonen, Amsterdam (2/32e part)
P.J. Cantelaar, Rotterdam (1/32e part)

Fregat het SCHOON VERBOND,  eigenaren per medio januari 1844:

I.J. Granpré Molière en A.W. Ten Cate, beide te Amsterdam, samen 2/32e part en samen de boekhouding voerende.
L.A. Granpré Molière, J.M. Reynvaan en H.P. Witkamp, als executeurs testamentair van wijlen Jan Jacob Voute (bezat privé 12/32e part van het schip) en als liquidateurs van de firma Voute & Co.
firma Daniel Crommelin & Soonen, Amsterdam (2/32e part)
Gulian C. Crommelin, Amsterdam (1/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (1/32e part)
P. Voute, bij Deventer (6/32e part)
firma Gebr. van Coppenaal, Amsterdam (2/32e part)
P.J. Cantelaar, Rotterdam (1/32e part)
B.A. baron van Verschuer, ’s-Gravenhage (1/32e part)
J.C. Gosman, Amsterdam (1/32e part)
D. Birrius Campen, Amsterdam (1/32e part)
firma Dan. Crommelin & Soonen, Amsterdam (2/32e part)
P.J. Cantelaar, Rotterdam (1/32e part)

 

Ship Events Data

1837-05-03: Building History
RC 090537. Rotterdam, 8 mei. Woensdag (opm: 3 mei) zijn te Amsterdam met het beste gevolg te water gelopen het fregatschip SCHOON VERBOND, groot circa 500 lasten, van de werf Het Eiland Terschelling, en het fregatschip OOST-INDIËN, van de werf De Hoop; zullende op laatstgemelde werf weder een kiel gelegd worden voor een fregatschip (opm: LUCIA MARIA).
1851-11-00: Damaged
NRC 161251. Amsterdam, 16 december. Volgens brief van kapt. Schuymer, voerende het schip (opm: fregat) SCHOON VERBOND, van Batavia herwaarts gedestineerd, in dato 5 november, was hij zwaar lek en met gebroken grote mast in de Simons Baai (opm: Simonstad, False Bay) binnengelopen, hebbende een zware storm doorgestaan.
1876-12-13: Final Fate: Wrecked

Op reis in ballast van Liverpool naar Québec is de AMSTERDAM, kapt. H.M. Raaum, op 13 december 1876 bij zuid-westenwind, kracht 6, gestrand en totaal wrak geslagen op Little Duck Island, Nova Scotia. Alle 16 opvarenden konden gered worden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Drayer, Berend
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 284
Overige informatie: geboren Oude Pekela 19 september 1788

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Schuymer, Daniël
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 889
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Veenstra, Jan
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 320
Overige informatie: geboren in 1817

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Doornbos Borchers, D.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1836

AH 030536
Amsterdam, 2 mei. Op de werf Het Eiland Terschelling is heden door de scheepsbouwmeesters A. de Graaf & Zonen de kiel gelegd voor het fregatschip het SCHOON VERBOND, groot 500 lasten, gebouwd wordende voor rekening van de heren Voute & Comp. alhier.

1837

RC 090537
Rotterdam, 8 mei. Woensdag (opm: 3 mei) zijn te Amsterdam met het beste gevolg te water gelopen het fregatschip SCHOON VERBOND, groot circa 500 lasten, van de werf Het Eiland Terschelling, en het fregatschip OOST-INDIËN, van de werf De Hoop; zullende op laatstgemelde werf weder een kiel gelegd worden voor een fregatschip (opm: LUCIA MARIA)
AH 221137
Advertentie. Naar Batavia zal de 6e december in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen, het nieuw, extra op zeilage gekoperd en met koperen bouten gebouwd, fregatschip SCHOON VERBOND, gevoerd door kapt. Berend Drayer, voorzien van een bekwame scheepsdokter, de personen en families, die tot de overtocht naar Java, van deszelfs expres daartoe ingerichte kajuiten wensen gebruik te maken, of degenen die goederen te verzenden hebben, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors d'Arnaud & Comp., op den Ouden Schans No. 24, te Amsterdam.
(opm: eerste reis nieuw schip, de tweede SCHOON VERBOND)
AH 291237
Helder, 27 december. Heden is alhier uitgezeild het Nederlands koopvaardijschip SCHOON VERBOND, gevoerd door kapt. Draaijer (opm: kapt. B. Drayer), bestemd naar de Oost-Indiën, aan boord hebbende koloniale troepen. (opm: eerste reis van dit fregat)

1838

RC 040138
Rotterdam, 3 januari. Kapt. T. Driewes, van Rio-Janeiro in Texel binnen, heeft den 30 december, op de hoogte van Scheveningen, vier mijlen uit de wal, gepraaid het schip (opm: fregat) het SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, met troepen van Amsterdam naar Batavia; aan boord was alles wel (ook was het door een visser de vorige dag op de hoogte van Kamperduin gepraaid)
JC 180438
Batavia, 16 april. De 13e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip het SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, vertrokken van Amsterdam de 6e januari, en het dito schip SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak, met een passagier, vetrokken van Rotterdam de 7e januari.

1839

ZP 220439 – 371
Gearriveerd te Batavia de 8e december:
Schippers, MARGARETHA CATHARINA, van Amsterdam, 137 dagen reis.
Warnsinck, NEPTUNUS, dito, 113 dagen reis.
Drayer, SCHOON VERBOND, van Japan.
ZP 140639 – 416
Kapt. Giltjes, van Banjoewangie te Middelburg binnen, rapporteert dat tegelijk met hem de 24e april van St. Helena is vertrokken het schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, alsmede daags voor hem JAVA’S WELVAREN, kapt. Van Delden, beide van Batavia en de MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers, van Padang, alle naar Amsterdam.
ZP 010839 – 457
Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperd fregatschip MARIA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam. (Oosterdok) sluit 1 augustus. Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij J. Corver & Comp. en B.D. Busscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. van Schaaick, van Amsterdam. (Westerdok) sluit 21 juli. Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip PRINS HENDRIK, kapt. G.J. Veening, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. B.D. Lutjens, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het nieuw gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. R. Dekker. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd schoenerschip EGMONT, kapt. S.J. Rotgans, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij d’Arnaud & Comp en J. Corver & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip JOSEPHINA CATHARINA, kapt. J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij F. der Kinderen.
Idem: het tweedeks gekoperd fregatschip het SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Amsterdam (Oosterdok) Adres bij d’Arnaud & Comp.

1840

ZP 300540
Volgens brief van kapt. B. Drayer, voerende het schip (opm: fregat) SCHOON VERBOND, in dato Passaroeang 25 januari, was hij, na de 21e dito van Soerabaija vertrokken te zijn, de 22e dito te Passaroeang gearriveerd en dacht hij in de laatste helft van februari van daar de reis naar Amsterdam aan te nemen.

1841

JC 020141
Batavia, 2 januari. De 29e december zijn alhier aangekomen: het Nederlandse schip OEMAR OSMAN, kapt. Said Aboe Bakar bin Mochamet Shabah, van Cheribon vertrokken de 19e december; de idem bark SUMATRA, kapt. L.M. Egnor, met drie passagiers, van Padang vertrokken de 22e december, en de dito bark CHERIBON PACKET, kapt. J.H. Laws, met zes passagiers, van de Golf van Perzië, vertrokken de 7e november. De 30e december zijn alhier aangekomen: de Nederlandse bark DOROTHEA, kapt. C.D. Dekker, van Amsterdam vertrokken de 1e september, de dito bark de DRIE MARIAS, kapt. A. Plokker, van Rotterdam vertrokken de 30e augustus, en drie Engelse barken.
De 30e december zijn van hier vertrokken: het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, met twee passagiers naar Amsterdam; dito schip ELIZABETH EN ANTOINETTE, kapt. D. Spreeuw, naar Soerabaija, de dito bark ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, met enige passagiers naar dito, de dito brik DOROTHEA, kapt. Ketjiel, naar Singapore en het dito schip MARZOEK, kapt. Said Mochamat bin Oesien Atas, naar Soerabaija.
De 31e december is van hier vertrokken de Nederlandse bark JUSTINA, kapt. D. Crawford, naar Samarang.
Alhier ter rede liggende schepen: Zr.Ms. korvet TRITON, Zr.Ms. fregat MAAS, Zr.Ms. stoomschip PHOENIX en de Nederlandse schepen FANNY, CANTON, VROUW JOHANNA, DE WALVISCH, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARIA, HET SCHOON VERBOND, OLIVIER VAN NOORD, BATO, AMBOINA, NAUWAN EL JOESOOR, IDA WILHELMINA, KONING DER NEDERLANDEN, KENAU HASSELAAR, OEY SINJO, OEMAR OSMAN, ERFPRINSES SOPHIA, CORNELIS HOUTMAN, DOGGERSBANK, NOGO LAUT, DOROTHEA, de DRIE MARIAS, de dito barken REVENANT, BATAVIA, PRESIDENT RAM, SUSANNA DOROTHEA, SUMATRA, BONJOL, INDIAAN, de JONGE JAN, HENG OEAN, MASTOOR, CHERIBON PACKET, de brikken BANKA, DANKBAARHEID, TONGSENG, de schoeners HAPSOEN, ALCESTA, en OEDJONG PANDANG, en elf buitenlandse schepen.
AH 110841
Carga-lijsten Amsterdam: SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, van Batavia met koffie, suiker, indigo, nagelen, tin, sapanhout en sogahout.
(opm: met “schip” wordt bedoeld een volschip, hebbende drie vierkant getuigde masten; dit geldt voor alle zeetijdingen in de JC van 1841)

1842

AH 070542
Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de loop der maand juni aanstaande, uit het Nieuwe Diep vertrekken, het bijzonder daarvoor bekende extra snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. Berend Drayer, voorzien van een zeer bekwame scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of families of bijzondere personen tot de overtocht naar Java, van deszelfs zeer geschikte kajuiten en in alle delen tot gemak der passagiers uitmuntende inrichtingen gebruik wensen te maken, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.

1843

AH 280343
Scheepstijdingen. Het schip (opm: fregat) SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Batavia naar Amsterdam bestemd, is, volgens brief van het Nieuwe Diep, dd. 26 maart, de vorige avond tot voor Callandsoog ten anker gekomen, doch door de Oostenwind verhinderd binnen te komen; de stoomsleper had nog geen kans gezien, hetzelve binnen te slepen, doch zou van de eerste gunstige gelegenheid daartoe gebruik maken.
AH 300343
Carga-lijsten Amsterdam: SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Montevideo met huiden, kalfsvellen en hoornen.

1844

AH 080344
Advertentie. Naar Batavia, zal de 27ste dezer in het Nieuwediep zeilree liggen, het snelzeilend gekoperd fregatschip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, voorzien van een geëxamineerde scheepsdokter. Families of bijzondere personen tot de overtocht naar Java van deszelfs uitmuntend ingerichte kajuiten en verdere gemakken wensende gebruik te maken, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de Cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.
N.B. Dit schip is vrij van de overvoer van ezels.
JC 060744
Batavia, 4 juli. De 2e juli is hier aangekomen Zr.Ms. stoomschip BROMO, commandant luit.t.zee 1e klasse Smit van den Broecke, de 18e maart van Hellevoetsluis vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, de 28e maart van Amsterdam vertrokken, en het dito schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, de 30e maart van Amsterdam vertrokken.

1845

AH 180845
Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal waarschijnlijk in het begin van de maand september in het Nieuwe Diep gereed liggen, het snelzeilend nieuw gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapitein B. Drayer, varende een bekwame scheepsdoctor. Families of bijzondere personen van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen bij de reders J.J. Granpré Molière & A.W. Ten Cate, bij de cargadoors d'Arnaud & Co. of bij de kapitein aan boord, in het Westerdok.
DC 300945
Dordrecht, 29 september. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn eergisteren bevracht de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: DE AMSTEL, kapt. J. van Duyn; SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, en MARIA, kapt. T. Hagen.
AH 061045
Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia en zal de 30e dezer in het Nieuwe Diep zeilree liggen, het snelzeilend tot het vervoer van passagiers bijzonder ruim en gemakkelijk ingericht tweedeks fregatschip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, varende een bekwame scheepsdoctor.
Adres bij de reders J.J. Granpré Molière & A.W. Ten Cate, bij de cargadoors d'Arnaud & Co. of bij de kapitein aan boord, in het Westerdok.

1846

JC 110246
Batavia, 6 februari. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark DANIEL, kapt. M. Matthijsz, met een passagier, van China vertrokken op 26 januari.
Heden is hier aangekomen het idem schip (opm: fregat) SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, met 2 passagiers, van Amsterdam vertrokken op 4 november.

1847

JC 301047
Batavia, 26 oktober. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip het SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, de 15e juli vertrokken van Amsterdam, de dito bark JAVA’s WELVAREN, kapt. A. van Oosterom, met vier passagiers, de 20e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip ADOLF VAN NASSAU, kapt. D.D. Borchers, de 27e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip INDIA, kapt. J. A. Pronk, met twee passagiers, de 7e juli vertrokken van Rotterdam, het dito schip ZUID HOLLAND, kapt. O. Lindeman, de 24e juli vertrokken van Rotterdam, en het dito schip BROUWERSHAVEN, kapt. P. Jansen, met een passagier, de 17e juli vertrokken van Rotterdam.

1849

DC 050449
Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam: RIJN, VIER GEBROEDERS, CORNELIA HENRIETTE, KOOPHANDEL, HOLLAND, SCHOON VERBOND, JAVA’S WELVAREN, CLAUDIUS CIVILIS, VERONICA, BAROS, ADOLF VAN NASSAU, O.I. PACKET, FANNIJ, BAREND WILLEM, O. INDIE, DANKBAARHEID, THETIS, GRAAF VAN NASSAU.
Voor Rotterdam: TERNATE, WILLEM I, D’ELMINA, PRINSES MARIANNE, HELENA CHRISTINA, DILIGENTIA, PRINS VAN ORANJE, GERTRUDE, AUSTRALIA, BUITENZORG.
JC 210749
Batavia, 19 juli. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip BATAVIA, kapt. E. Verschoor, de 27e maart vertrokken van Rotterdam, het dito schip PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, de 28e maart vertrokken van Aamterdam, het dito schip JUPITER, kapt. J.R. de Jong, met Zr.Ms. troepen, de 5e april vertrokken van Amsterdam, en het dito schip het SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, met twee passagiers, de 15e april vertrokken van Amsterdam.

1850

AH 270350
Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 8e april des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, verkopen:
- 1/16 part in het Nederlands gekoperd fregatschip OOST-INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker Gz., groot 394 gemeten lasten.
- 1/16 part in het Nederlands gekoperd barkschip JAVA COURIER, kapt. F.G. Reinits, groot 282 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip VAN GALEN, kapt. C. Dekker Nz., groot 321 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip WASSENAAR, kapt. A. Horsten, groot 327 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip AERT VAN NES, kapt. J.T. Wiegmink, groot 307 gemeten lasten.
- 3/20 parten in het Nederlands gekoperd fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman, groot 308 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd barkschip OCEAAN, kapt. C.J. Doeksen, groot 315 gemeten lasten.
- 1/14 part in het Nederlands gekoperd barkschip LODEWIJK ANTHONY, kapt. A. Spekman, groot 203 gemeten lasten.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff, groot 366 gemeten lasten.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip NEERLANDS INDIEN, kapt. L. Delclisur, groot circa 294 gemeten lasten.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, groot 460 gemeten lasten.
- 1/64 part in het Nederlands gekoperd fregatschip ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra, groot 453 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd barkschip de GOEDE VREDE, kapt. J.H. Witt, groot 181 gemeten lasten.
- 1/20 part in hetzelfde schip. 24/32 part in het Nederlands kofschip MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd, groot 89 gemeten lasten.
- 9/16 part in het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. H. van der Baan, groot 89 gemeten lasten.
- 1/3 part in het Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand, groot 42 gemeten lasten.
- 1/8 part in het Nederlands kofschip BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer, groot 64 gemeten lasten.
- 1/15 part in het Nederlands kofschip JUFFROUW ALIDA, kapt. R.G. Giezen, groot 56 gemeten lasten.
- 1 /32 part in het Nederlands kofschip JUFFROUW ANNETTE, kapt. A.J. Hubert, groot 65 gemeten lasten.
- Een aandeel in de Nederlandsche Scheepsreederij à NLG 1000, per resto groot NLG 600 in de Nederlandsche Scheepsreederij nummer 209. Een dito dito in de Nederlandsche Scheepsreederij nummer 623.
- Een dito dito in de Nederlandsche Scheepsreederij nummer 624.
Breder bij biljetten omschreven. nadere informatiën bij de bovengemelde makelaar.
NRC 110450
Verkoping van schepen op maandag 8 april 1850 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam:
-  Een tweedeks gekoperd barkschip, MARIA JACOBA CORNELIA, kapt. D.B. Lutjens: NLG 11.200, in slag NLG 1.200, opgehouden. (opm: NLG 12.400 werd door verkopers dus als te laag bevonden)
-  1/16e Part in het fregat OOST-INDIA PAKKET: NLG 5.050, in slag NLG 600, koper B. Bakker.
-  1/16e Part in het barkschip JAVA COURIER: NLG 3.750, in slag NLG 400, koper B. Bakker.
-  1/20e Part in het fregatschip VAN GALEN: NLG 4.000, in slag NLG 200, koper P. Blom.
-  1/20e Part in het fregatschip WASSENAAR: NLG 2.800, in slag NLG 300, koper H. Salm.
-  1/20e Part in het fregatschip AERT VAN NES: NLG 2.600, in slag NLG 300, koper G.J. Boelen.
-  1/20e Part in het fregatschip CORN. HOUTMAN: NLG 2.300, in slag NLG 300, koper F. der Kinderen. (opm: nog 2 1/20e parten, zelfde koper, ongeveer gelijke prijs)
-  1/20e Part in het barkschip OCEAAN: NLG 3.325, in slag NLG 150, koper H.J. Rietveld.
-  1/14e Part in het barkschip LODEWIJK ANTONIE: NLG 3.050, in slag NLG 500, koper H.J. Rietveld.
-  1/32e Part in het fregatschip JACOB ROGGEVEEN: NLG 3.225, in slag NLG 275, koper H.J. Rietveld.
-  1/32e Part in het fregatschip NEERLANDS INDIË: NLG 1.875, in slag NLG 90, koper C. Ament.
-  1/32e Part in het fregatschip SCHOON VERBOND, NLG 3.100, in slag NLG 200, koper G.J. Boelen.
-  1/64e Part in het fregatschip ELISABETH ANTONIA: niet geveild.
-  1/10e Part in het kofschip HUNDEREN: NLG 700, in slag NLG 300, koper G.J. Boelen.
-  1/10e Part in de bark DE GOEDE VREDE: NLG 1.350, in slag 600, koper H.J. Rietveld.
-  1/8e Part in het kofschip BORDEAUX: NLG 1.300, in slag NLG 150, koper H.J. Rietveld.
-  1/15e Part in het kofschip JUFVROUW ALIDA: NLG 300, in slag NLG 10, koper F. der Kinderen.
-  1/32e Part in het kofschip JUFVROUW ANNETTE: NLG 125, in slag NLG 125, koper F. der Kinderen.
-  24/32e Parten in het kofschip MARIA AGNES: door verschillende personen opgeboden: NLG 5.502, in slag NLG 1400, koper F. der Kinderen.
-  1/16e Part in het kofschip JOHANNA: NLG 325, in slag NLG 60, koper F. der Kinderen.
(opm: terzelfder tijd werden nog acht parten van 1/16 in dit kofschip verkocht tegen oplopende prijzen; kopers: verschillende makelaars ten behoeve van opdrachtgevers)
AH 240450
Advertentie. J. Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder en A. Ament, makelaars, zullen op maandag de 29e april 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
- 1/32e part in het Nederlands fregatschip SCHOON VERBOND, gevoerd door kapt. B. Draijer, gemeten op 460 lasten.
- 1/40e part in het Nederlands barkschip MATHILDE, gevoerd door kapt. H.C. Wriborg, gemeten op 308 lasten.
- Twee 1/16e parten in het schoenerschip JOHANNA CATHARINA, gevoerd door kapt. D.C. Claus, gemeten op 158 lasten.
- 1/30e part in het Nederlands kofschip RIGA, gevoerd door kapt. H.J. Korter, gemeten op 79 lasten.
Breder bij billetten, waarop de ligplaatsen zijn vermeld, en nader bericht bij bovengemelde makelaars.
NRC 010550
Verkoping van Schepen op maandag 29 april 1850 te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
-  Het gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. R. Dekker: NLG 16.000, in slag NLG 12, opgehouden.
-  1/32e Part in het fregatschip SCHOON VERBOND: NLG 3.225, in slag NLG 10, koper H.J. Rietveld.
-  1/40e Part in het barkschip MATHILDE: NLG 1.400, in slag NLG 90, koper H.J. Rietveld.
-  1/30e Part in het kofschip RIGA: NLG 350, in slag NLG 5, koper J. Corver.
-  Twee Parten, elk van 1/16e, in het schoenerschip JOHANNA CATHARINA: elk NLG 2.400, in slag NLG 200, opgehouden.

1851

DC 250251
Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen:
Voor Amsterdam: NEERLANDSCH INDIË, NEHALLENIA, VIJF GEBROEDERS, MARGARETHA JOHANNA, ALIDA WILHELMINA, JEANNETTE PHILIPPINE, JAPAN, DILIGENTIA, OOST INDIA PACKET, SCHOON VERBOND, BAREND WILLEM, GRAAF VAN NASSAU, JAVA’S WELVAREN, ZEEVAART, VERONICA, DOLPHIJN, ZWALUW, HERMAN DE RUITER, GEERTRUIDA MARIA.
Voor Rotterdam: ANNA, BATAVIER, BOERHAVEN, HENDRIKA, WILLEM, ELISE SUSANNA, GENERAAL CHASSÉ, BATAVIA, CELEBES, PRINSES MARIANNE, DRIE GEBROEDERS, KINDERDIJK, MACASSAR, ALBLASSERDAM, JAN VAN BRAKEL, JACOBA.
Voor Dordrecht: JAN VAN HOORN, GRAAF DIRK III.
Voor Schiedam: VIER GEZUSTERS.
NRC 161251
Amsterdam, 16 december. Volgens brief van kapt. Schuymer, voerende het schip (opm: fregat) SCHOON VERBOND, van Batavia herwaarts gedestineerd, in dato 5 november, was hij zwaar lek en met gebroken grote mast in de Simons Baai (opm: Simonstad, False Bay) binnengelopen, hebbende een zware storm doorgestaan.

1853

NRC 260153
Advertentie. Naar Sourabaija en Samarang ligt te Amsterdam in lading: het nieuw gekoperd snelzeilend fregatschip SCHOON VERBOND, kapt. J. Veenstra, hebbende uitmuntende inrichtingen voor de overvoer van passagiers. Adres bij de reders I.J. Granpré Mollière en A.W. ten Cate of bij de cargadoors d’Arnaud & Co, Hoyman & Schuurman en Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam.
NRC 220453
Rotterdam, 21 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 29 schepen:
Voor Rotterdam: WELTEVREDEN, kapt. H. Teerling, WATERGEUS, kapt. W.H. Kramer, JACOBA, kapt. F.J. Bource Wells, BROUWERSHAVEN, kapt. P. Janzen, CANTON, kapt. H.J. Tweehuis, STAD ’s GRAVENHAGE, kapt. C.J.N. Blok, EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes, VALPARAISO, kapt. J. v.d. Meyden, PANTALON, kapt. M.F. Remmers, ERASMUS, kapt. H.F. Scharper, MARIA ANNA, kapt. L.G. Verbeek.
Voor Amsterdam: DRIE VRIENDEN, kapt. M.B.J. Noordhoek Hegt, SARA JOHANNA, kapt. H. Sweys, HENRICA, kapt. J.R. de Boer, ZEEVAART, kapt. J.A. Knaap, CAPELLA, kapt. H. Wegman, PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun, URANIA, kapt. K. Teylaar, PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. C.F. Eylerts, SCHOON VERBOND, kapt. J. Veenstra, JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. F.J. Nahmens q.q, GOEDE VERTROUWEN, kapt. T.C.H. Kock, ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. G.C. Fischer, CLARA ANNA MARIA, kapt. B.J. Stapert, MACHTILDA CORNELIA, kapt. N.J. Nannen, de beide laatsten van Dordrecht.
Voor Dordrecht: ISIS, kapt. A.F. Giese.
Voor Schiedam: PIETER CORNZ. HOOFT, kapt. J.J. Muntendam, ALBRECHT BEIJLING, kapt. K. van den Elve.
Voor Middelburg: MINERVA, kapt. J.A. van Boven.

1854

NRC 240154
Amsterdam, 23 januari. Lijst van schepen op de onderstaande plaatsen liggende of ingevroren, alle herwaarts gedestineerd.
In het Nieuwe Diep: VALPARAISO, ANNA EN ELISE, DIONYSIA CATHARINA, CLAUDIUS CIVILIS, ZEEVAART, NEPTUNUS, CHRISTINA, ANNA PAULOWNA, DOGGERSBANK, NEHALENNIA, MAGDALENA, GRAAF DIRK III, allen van Batavia; DIANA, van Padang; SCHOON VERBOND, van Cheribon (opm: Cirebon); BALTIMORE, van Soerabaya; ADMIRAAL TROMP, BIESBOSCH, beiden van Passaroeang; PRINS HENDRIK, van Panaroekan; OOSTERGOO, TWEELING ZUSTERS, beiden van Akyab; AUGUST JULIUS, PYLADES, QUEEN BEE, allen van Bahia; WILHELMINA, WILHELMINA FREDERIKA, ONDERNEMING, GOEDE VREDE, JUNO, ANTONIE EN EUGENIE, allen van Suriname; ZUIDERZEE, JANE CLARK, ANTJE, allen van Havana; ISABELLA C. JONES, ADMIRAAL, beiden van Baltimore, ADRIANUS EN WILLEM, van New York; EQUATOR, CORNELISZOON, beiden van Ismaïl; AMICITIA, van Konstantinopel (opm: Istanbul); AMSTEL, NOORD-HOLLAND, beiden van Triëst; PIET HEIN, MARIS, beiden van Cette (opm: Sète); ALIDA ELISABETH, van Lissabon; ANNA MARTHA, van Bayonne; JOHANNA ETTINA, SICILIË, TREKVOGEL, allen van Bordeaux; JACOMINA, ROELINA OOSTRA, BELLAMY, NEPTHUN, TWEE GEBROEDERS, CATHARINA ISABELLA, allen van Londen; CONDOR, van Liverpool; JAN HENDRIK, GEZUSTERS BOLL, beiden van Bo’ness; PROVINCIE OVERIJSSEL, van Dundee; WIJNANDA LUCRETIA, NIESSINA, beiden van Newcastle; CLARA DOROTHEA, ANTINA, beiden van Sunderland; BERNHARD EN ELISA, van Grimsby; GOUVERNEUR VAN EWIJCK, van Hull; DRIE GEBROEDERS, HEILINA, FIDES, allen van St. Petersburg, ENIGHEDEN, van Stockholm; JOHANNA MARIA, HARBERDINA, beiden van Dantzig (opm: Gdansk); FREDERIKA WILHELMINA, van Kjerteminde; FIRE SODSKENDE, van Djensee; CAROLINA, van Nakskov; ELLEN, DRIE ANNA’S, beiden van Vejle; SVALEN, van Nexoe; SOPHIE, van Nyburg; GUSTAAF WILLEM, van Wadsoe; JOHANNA ELISA, SORBLOMSTEN, beiden van Bergen; VRIESLAND, ATALANTE, beiden van Frederikstad; GRIETJE, van Christiansand; STAD ALMELO, van Osterrisoer; DE HOOP, van Noorwegen; STOOMVAART (st.), van Hamburg.
Te Purmerend: LAMMECHINA MARGONDA, van New Castle; CATHARINA, van Riga.
Aan de Willem-Sluis: HENDRIKA ROELINA, van Goole; JONGE WIGCHER, ANTJE JANSEN, beiden van St. Petersburg; LUDOLF THEODORUS, van Riga; EEMSTROOM, van Newcastle.
NRC 270454
Rotterdam, 26 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als:
Voor Rotterdam: MARY EN HILLEGONDA, kapt. L. Visser; JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft Cz; NIEUW LEKKERLAND, kapt. M.B. Hoffmann; JACATRA, kapt. Th. Buijs Jz; EUROPA, kapt. H. Poort; SCHOONDERLOO, kapt. A.F. Marmelstein; SUMATRA, kapt. H. Grevel; EVA JOHANNA, kapt. H. de Boer, (de beide laatsten van Dordrecht).
Voor Amsterdam: JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. J. van der Mey; KOOPHANDEL, kapt. H. de Boer; LUCIPARA’S, kapt. J. Kloppenburg; MERCURIUS, kapt. D. Visser; HENDRIK WESTER, kapt. R.J. Reynders; DE NIJVERHEID, kapt. J.C.M. van Strijen; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. S. Stapert; WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; WATERLOO, kapt. W.W. van Epen; TRITON, kapt. H. Olie; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duijn; STAD UTRECHT, kapt. F.O.J. Jaski; PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit; GOEDE VERWACHTING, kapt. F.J. Rotgans; ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser; WALVISCH, kapt. Th. Schut; STAATSRAAD BAUD, kapt. T. de Jong; ANNA EN ELIZE, kapt. C.J. Jaski; SCHOON VERBOND, kapt. J. Veenstra; ZEEVAART, kapt. J.A. Knaap; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. G.C. Fischer; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. J.C. Berk; HENRICUS GERARDUS, kapt. P. de Boer; BELLATRIX, kapt. A.P. Sandberg Jr; WILLEM DANIEL, kapt. T. de Meester.
Voor Dordrecht: BATO, kapt. W.F. Broeksmit; DELTA, kapt. J.G. Kunst.
Voor Schiedam: H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. K.H. de Groot.
JB 160954
Batavia, 13 september. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse schepen SCHOON VERBOND, kapt. J. Veenstra, met een passagier, de 2e juni vertrokken van Texel, CORNELIS SMIT, kapt. H.H. Ruhaak, met 22 Chinezen, de 13e juli vertrokken van China, en ANNA CHRISTINA, kapt. J.C. Joon, de 17e mei vertrokken van Amsterdam.

1856

NRC 030356
Batavia, 10 januari. Vrachten. Ofschoon weder vele onbevrachte schepen arriveerden, hielden de vrachten zich gedurende de maand nagenoeg op dezelfde hoogte. De volgende Nederlandse schepen laden naar Nederland: SCHOON VERBOND rijst voor eigen rekening, suiker à NLG 105 en arak (opm: rijstbrandewijn) à NLG 125; LUCIPARA’S gedeeltelijk voor eigen rekening, gedeeltelijk rijst en suiker à NLG 105; WILLEM EGGERTS en ANNA CHRISTINA rijst à NLG 105, en suiker à NLG 110; VRIENDENTROUW rijst à NLG 102,50, suiker à NLG 105, en arak à NLG 130; BEZOEKIE rijst en suiker à NLG 103; PRINCES AMALIA rijst à NLG 95, en suiker à NLG 100. De JOHANNA en EVA JOHANNA waren reeds in Nederland bevracht. De CORTGENE laadt voor reders rekening. De PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN laadt alhier suiker à NLG 100, te Samarang rijst à NLG 100, en suiker à NLG 105, en verder voor eigen rekening.
Door de Factorij werden à NLG 105, voor suiker en koffij opgenomen: ZALT BOMMEL, CONSTANTIA, CORNELIA, ELISABETH, ALBLASSERDAM, ELISABETH ANTHONIA, HENDRINA, LAURENTIUS EMILIE, SOUBURG en JOHANNA EN GEERTRUIDA, terwijl de DIANA voor gemeld lichaam te Makasser koffij en paerlemoer laadt à NLG 110. Te Soerabaya werd bevracht het Nederlandse schip WATERLOO à NLG 105, voor suiker en koffij en à NLG 120, voor huiden naar Rotterdam.

1858

NRC 160758
Batavia, 23 mei. Scheepsvrachten. De rates blijven nog steeds laag, hetgeen zeer verklaarbaar is, daar er zich zo hier als op de kust ongeveer 10.000 last disponibele scheepsruimte bevindt, het product zo goed als geheel is opgeruimd en daarenboven de tussenreizen naar China en elders wegens de uiterst lage offertes, ongaarne worden aangenomen, daar zij de kosten onmogelijk kunnen dekken. Gedurende de laatste 4 weken werden slechts de volgende charters gesloten:
Naar Nederland: Nederlands CORN. WERN. EDUARD (opm: bark CORNELIS WERNARD EDUARD) à NLG 70 voor suiker, NLG 95 voor arak (opm: rijstbrandewijn) en NLG 80 voor lichte goederen alhier naar Rotterdam te laden; Nederlands WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN en Nederlands FACTORY à NLG 70 voor suiker en tabak te Soerabaja in te nemen, de eerste naar Rotterdam en de laatste naar Amsterdam; Nederlands JAVA KOERIER à NLG 70 voor suiker en tabak te Soerabaja naar Amsterdam; Nederlands GOEDE VERWACHTING NLG 70 voor tabak, suiker, huiden en curcuma (opm: geelwortel, bevordert de spijsvertering) en NLG 95 voor arak te Soerabaja naar Amsterdam te laden. Naar China: Nederlands ELSHOUT, tot USD 0.40 per picol rijst naar Hongkong, of USD 0,45 naar Amoy, te Pekalongan in te nemen. Nederlands AMERIKA à USD 0,45 per picol naar Amoy via Singapore; Nederlands JEANETTE maakt NLG 3.500 voor een houtlading van Samarang naar hier (opm: Batavia). Nederlands A.R. FALCK zeilt naar Padang om aldaar de restant lading van Europa te lossen en is voorts nog zonder bestemming. Nederlands BERNARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR werd voor een reis met hout op de kust genomen. Nederlands NIEUW LEKKERLAND neemt tot NLG 4.000, in full te Samarang een lading hout naar hier in.
Singapore. Verkocht zijn Engels EQUATOR voor NLG 24.000 en Engels EMILY JANE (te Soerabaja) voor NLG 14.000; Frans MARITIUS en Oostenrijks SPLENDIDO zijn te koop aangeboden. Nederlands BOSPHORUS, Frans MAURITIUS en Engels SEA BIRD en TASMANIA zijn te koop.
Disponible zijn, zo hier als op de kust: Nederlands LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN, CATHARINA EN GEERTRUIDA, KAAP HOORN, CADSANDRIA, CORNELIS HOUTMAN, FOP SMIT, ANNA PAULOWNA, CONSTANTIA EN ELISABETH, WILHELMINA LUCIA, DOGGERSBANK, SCHOON VERBOND, ADMIRAAL DE RUYTER, AKYAB, CORNELIA, COLUMBINE en EUROPA.
NRC 120858
Batavia, 24 juni. Vrachten. Scheepsruimte blijft overvloedig, terwijl bijna geen product af te schepen is. Vele bodems zijn dan ook zonder emplooi in deze wateren. Sedert onze laatste berichten werden de volgende schepen opgenomen:
Naar Nederland de Nederlandse schepen FOP SMIT à NLG 70 voor tabak en NLG 90 voor arak (opm: rijstbrandewijn) te Soerabaija naar Amsterdam; LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN à NLG 75 voor tabak en NLG 100 voor huiden, arak en indigo (opm: blauwe verfstof) te Samarang naar Rotterdam; KRIMPENERWAARD à NLG 70 voor suiker, huiden en indigo, NLG 75 voor tabak en NLG 50 voor rijst te Samarang, Indramayoe en hier naar Rotterdam te laden; KAAP HOORN à NLG 65 voor rijst, NLG 70 voor suiker en NLG 80 voor lichte goederen te Indramayoe en hier naar Amsterdam te laden.
De CORNELIA heeft naar Rotterdam à NLG 55 voor rijst en NLG 100 voor arak aangelegd.
Naar China: het Nederlandse schip CORNELIS HOUTMAN à $ 0,30 per pikol rijst naar Hongkong, Whampoa of Macao, of $ 0,35 naar Amoy te Soerabaija te laden.
Diversen. Het Nederlandse schip JEANNETTE heeft een kustvracht aangenomen.
De CONSTANTIA EN ELISABETH heeft naar Padang aangelegd; de CADSANDRIA laadt naar Japan.
Verkocht werden: het Amerikaanse schip EDWARD KOPPISCH voor NLG 17.000 (opm: zie JB 070758); het Franse schip AUGUSTINE voor NLG 13.500 en het Nederlandse schip AKYAB (afgekeurd) met zijn inventaris voor ongeveer NLG 17.000 (opm: zie NRC 180758 en JB 110858). Het Franse schip MAURITIUS werd voor NLG 31.000 opgehouden.
Te koop zijn de Nederlandse schepen BOSPHORUS en JAVA’S WELVAREN, en de Engelse SEA BIRD en TASMANIA.
Disponibel zijn: DOGGERSBANK, SCHOON VERBOND, WILHELMINA LUCIA, ADMIRAAL DE RUITER, COLUMBINE, CATHARINA EN GEERTRUIDA, SOURABAYA en HOLLANDIA.
Het Nederlandse schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, alhier met volle lading lek binnengelopen, zal moeten repareren en heeft het lek gevonden na 9000 balen koffij gelost te hebben (opm: zie NRC 030958).
NRC 151058
Batavia, 24 augustus. Scheepsruimte is overvloedig, terwijl slechts weinig product te verzenden is. De vrachten zijn dan ook verder achteruit gegaan. Sedert onze laatste werden de volgende schepen opgenomen:
Naar de Golf van Perzie: Nederlands ADMIRAAL DE RUYTER (279 last) voor NLG 22.000, en Nederlands JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND (363 last) voor NLG 30.000, voor een reis daarheen en terug op hier.
Te koop zijn nog steeds Nederlands JAVA'S WELVAREN en Engels STATESMAN.
Diversen. Nederlands NEERLANDS KONINGIN heeft naar Rotterdam aangelegd;
Nederlands JEANNETTE heeft een tweede kustvracht aangenomen; Nederlands CORNELIA EN GEERTRUIDA is voor een kustreis met zout bevracht.
Onbevracht zijn de Nederlandse schepen SCHOON VERBOND, GELDERLAND, JOHANNA EN GEERTRUIDA, CATHARINA WILHELMINA, JOHANNA CHRISTINA, PHOEBUS, VIJF GEBROEDERS, BELLATRIX, STAD SCHIEDAM, PETRONELLA CATHARINA, ALBRECHT BEYLING, RESIDENT VAN SON, JAVAAN, ALCOR, LOUISE JACOBA JOHANNA, VAN OLDENBARNEVELD, DRIE VRIENDEN, BATAVIER, NOORD-BRABANT, JAKOB, BANTAM, BEATRIX, JKHR.MR. VAN DER WAL VAN PUTTERSHOEK (opm: JHR.MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK), EUROPA en DE TWEE ANTHONY’S.
NRC 131158
Batavia, 24 september. Vrachten. Het steeds aangroeiend aantal disponible schepen, gevoegd bij het langzaam binnenkomen van onze stapel-artikelen en bij de bekendheid dat een massa schepen nog vrachtzoekend herwaarts onderweg zijn, beletten een verbetering van de rates en bij de weinige gelegenheid tot het maken van tussenreizen, die zich aanbiedt, hebben verscheidene bodems naar Europa ruïneuse charters geaccepteerd. Inderdaad zien ook wij niet de minste aanleiding tot een zo gewenste verbetering in deze stand van zaken gedurende de eerstvolgende maanden.
Sedert onze laatste werden de volgende schepen opgenomen:
Naar Nederland: Nederlands BATAVIER door de factorij tot NLG 65 voor suiker te Pekalongan naar Rotterdam te laden; Nederlands SCHOON VERBOND laadt suiker à NLG 50 te Soerabaja en Nederlands MACASSAR suiker en koffie tot NLG 50 op de kust, beide naar Amsterdam. Naar China via Singapore werd Nederlands PHOEBUS (271 last) à $ 4000 opgenomen.
Diversen: Nederlands JHR. MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK (328 last) bedong NLG 2000 ter afhaling van een lading steenkolen van Borneo. Nederlands JAVA'S WELVAREN (248 last) neemt op Madura voor NLG 5000 een lading zout in voor de Zuidkust. Nederlands ALIDA MARIA neemt lading in naar Japan.
Voor rederij rekening laden de Nederlandse schepen ATLAS, TWEE ANTHONY'S, REIJERWAARD en AMAZONE.
Disponible zijn de Nederlandse schepen ELISABETH, ECONOMIST, NOVA ZEMBLA, ISAAC DA COSTA, DOELWIJK, LOURENS KOSTER, REINHARD, CHERIBON, ALLEGONDA JACOBA, RESIDENT VAN SON, JAVAAN, JEANNETTE, VIJF GEBROEDERS, GELDERLAND, LOUISA JACOBA JOHANNA, JOHANNA CHRISTINA, DRIE VRIENDEN, NOORD-BRABAND, JACOB, BANTAM, BEATRIX, ZEELUST, NEPTUNUS, ZAANSTROOM, IJSEL, DELFT, KRIMPEN A/D LEK, JAN VAN BRAKEL, JOHANNA EN GEERTRUIDA, ADÈLE, WILHELMINA LUCIA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, JAN SCHOUTEN, CATHARINA WILHELMINE, OLDENBARNEVELD, STAD SCHIEDAM, VOORWAARTS, NIEUW-HOLLAND, CORTGENE, WALVISCH, en ST. MICHAEL.

1859

NRC 030359
Advertentie. H.J. Rietveld, G.J. Boelen en J.R. Bos Janszen, makelaars, zullen ten overstaan van de notarissen Commelin & Amija Esser, op maandag de 11e april 1859, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam aan het IJ in publieke veiling verkopen: twee extra ordinair welbezeilde, gekoperde en kopervaste fregatschepen, varende onder Nederlandse vlag, genaamd:
HET SCHOON VERBOND, gevoerd door kapt. D. Doornbos Borchers, volgens meetbrief lang 40 ellen 60 duimen, wijd 7 ellen 79 duimen, hol 6 ellen 15 duimen, en alzo gemeten op 864 tonnen of 457 lasten.
(opm: het schip werd in deze vrijwillige veiling voor NLG 19.000 aangekocht door firma Gebr. Goedkoop, Amsterdam, 4/8e part en G. Schalk, Buiksloot, 4/8e part; kapitein werd D. Doornbos Borchers)
-  ELISABETH ANTHONIA, gevoerd door kapt. J. Jansen, volgens meetbrief lang 41 ellen 60 duimen, wijd 7 ellen 89 duimen, hol 5 ellen 91 duimen, en alzo gemeten op 862 tonnen of 455 lasten. (opm: verkocht voor de sloop, zie NRC 240260)
-  Wijders nog 6 aandelen à NLG 250 in de Reederij tot het Slepen van Schepen in en uit het Nieuwediep en 4 bewijzen van eigendom in voorzegde rederij.
Voornoemde fregatschepen liggen aan de werf Het Wapen van Harlingen, in de Groote Wittenburgerstraat en is het schip HET SCHOON VERBOND in gewone beurtbevrachting voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij laatstelijk binnengekomen op de 9e mei 1857. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors d'Arnaud & Co.

1860

NRC 140260
Rotterdam, 13 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 25 schepen, als:
Voor Rotterdam, WILHELMINA, kapt. J.H. Blekkingh; ABEL TASMAN, kapt. J.R. Rijken; JACOB, kapt. J.F.C. Börger; PRESIDENT PLATE, kapt. J.C. Harten; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.R. de Boer; KINDERDIJK, kapt. D. Zwanenburg; ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers; D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden; GRAAFSTROOM, kapt. G.H. Ruhaak; HEBE, kapt. A.H. Kiehl; WHAMPOA, kapt. Butner.
Voor Amsterdam: PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld; STRAAT BALY, kapt. J.C. Scholl; SCHOON VERBOND, kapt. B.H. Borchers (opm: D. Doornbos Borchers); JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosteroom; MARTHA EN JACOBA, kapt. E. de Vries; HERCULES, kapt. J. Schout; MEDEA, kapt. J. Lourens (van Rotterdam); BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, kapt. A. Hoogenstraten (van dito); WILLEM I, kapt. J.F. Niedfeld (van Schiedam); SOOLO, kapt. R.C. van der Meulen (van dito).
Voor Schiedam: ST. JAN, kapt. P. Lommerse; BANTAM, kapt. B.G. van der Bolck; MERCATOR, kapt. H. van der Woude, PATRIARCH SAMHIRI, kapt. G.G. Lion.
NRC 150360
Batavia, 23 januari. Vrachten. Toenemende vraag voor China heeft gunstig op de algemene koers van scheepsvrachten gewerkt, en heeft dezelve op dit ogenblik naar Nederland weder een sedert augustus 1858 ongekende hoogte bereikt.
De volgende charters werden afgesloten, als: JOHANNES LODEWIJK tot NLG 60 voor suiker, NLG 70 voor arak, NLG 50 voor tabak en NLG 30 voor tin op Soerabaija te laden naar Rotterdam; HENDRINA NLG 67,50 voor suiker, NLG 80 voor arak op Cheribon en Soerabaija te laden voor Rotterdam.
Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij werden opgenomen: CHERIBON NLG 70 voor suiker, NLG 60 voor thee en NLG 35 voor kopergeld, hier en te Cheribon te laden naar Rotterdam; S. VAN HEEL NLG 70 voor suiker, NLG 60 voor thee, NLG 35 voor kopergeld en NLG 30 voor tin, hier te Tagal en Pecalongan te laden naar Rotterdam.
Nog werd naar Nederland particulier bevracht METALEN KRUIS tot NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor tabak, op Cheribon en Pekalongan te laden naar Amsterdam.
Naar China kwam de volgende charter tot stand: HENRIËTTE $ 0,50 voor rijst naar Hongkong hier in te nemen. EDWARD EN JULIE (Belg) werd te Singapore gecharterd tot GBP 3 naar Engeland of GBP 3/10 naar het vasteland.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: SUMATRA, DE AMSTEL, GRAAF DIRK III, HOLLANDIA, JACOB, SCHOON VERBOND, NOVA ZEMBLA, HEILIGE VINCENTIUS DE PAULO, en A.R. FALCK.
Met kustreizen zijn nog bezig: WELVAART, IJSSEL, DERKINA TITIA, HELMERS, JAN PIETERSZOON KOEN.
NRC 130460
Batavia, 23 februari. Vrachten blijven op het laatste standpunt, alhoewel door de Factorij voor particuliere bevrachting slechts NLG 65 voor suiker geboden werd en ook enige andere afschepers niet hoger besteden willen.
Sedert het laatste bericht hadden de volgende afsluitingen van Nederlandse schepen plaats: IDA ELISABETH tot NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor koffij hier te laden naar Nederland; de A.R. FALCK neemt de maatschappij-lading van het afgekeurde schip JAVA tot NLG 55 voor koffij en NLG 30 voor tin naar Amsterdam; WILHELMINA EN CLARA laadt hier suiker tot NLG 70, rijst tot NLG 62,50 en arak tot NLG 85 naar Amsterdam; CHRISTIAAN HUIJGENS bekomt NLG 70 voor suiker, NLG 60 voor rijst, NLG 80 voor arak, NLG 75 voor indigo en NLG 85 voor huiden; de HELMERS verzeilt naar China. WELVAART heeft afgesloten tot NLG 70 voor suiker, NLG 50 voor tabak en NLG 70 voor arak.
Thans liggen nog de volgende Nederlandse schepen ter verchartering: SUMATRA, DE AMSTEL, ABEL TASMAN, ARDJOENO, NEDERLAND, CATHARINA MARIA, OCEAAN, SCHOON VERBOND, HOLLANDIA, JACOB, MERCATOR, MEDEA, D.F. VISSER, VALPARAISO en ALCYONE.
De navolgende particuliere schepen zijn met kustreizen bezig, als: IJSSEL, DRIE GEBROEDERS, DERKINA TITIA, JAN PIETERSZOON KOEN.
NRC 130560
Batavia, 26 maart. Sedert de laatste mail, hebben slechts weinig bevrachtingen plaats gevonden, doch vrachtprijzen blijven steeds vast.
De volgende Nederlandse schepen zijn opgenomen: PETRONELLA CATHARINA verkreeg 45 $ centen de pikol rijst naar Macao; BANTAM, 187 lasten, bedong NLG 6.000 ineens naar Banka en terug; SCHOON VERBOND, 430 lasten, NLG 4.000 ineens, van Samarang naar Batavia, met een lading hout; ALCYONE NLG 70 voor suiker en NLG 60 voor koffij, te Soerabaija en Passaroeang te laden naar Amsterdam; CORNELIA werd door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht à NLG 67,50 voor suiker te Pekalongan, en NLG 60 voor thee en gom dammar alhier te laden naar Amsterdam; D.T. VISSER, 150 lasten, verkreeg dooreen NLG 1,00 de pikol naar Sydney, en 80 cents de pikol voor kolen terug; VAN DER PALM NLG 57,50 voor rijst te Indramayoe, en NLG 65 voor suiker te Soerabaija naar Rotterdam.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog zonder emplooi: SUMATRA, JULIE CLAIRE, JACQUELINE EN ELISE, HOLLANDIA, JACOB, MERCATOR, JACOB EN ANNA, MEDEA, JHR.MR. VAN DER WALL VAN PUTTERSHOEK en CAPELLA.
Het Engelse gouvernement heeft te Hongkong 20.000 ton plaatsruimte aangevraagd tot het transport van oorlogsmaterieel naar Shanghai. Tengevolge hiervan waren vrachten naar Europa tot GBP 4 gestegen, zodat ook een verbetering hier te verwachten is.

 

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1837 – no. 42

BIJLBRIEF Schoonverbond

plaats en datum acte Amsterdam, 4 oktober 1837

type schip fregatschip

kapitein

Bouwwerf A. de Graaf en Zoonen, Amsterdam,
werf het IJland Terschelling

Eigenaar Voute & Cie, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen 40,70 x 7,72 x 6,23 m hol

kiellegging

tewaterlating 3 mei 1837

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris

prijs

bijzonderheden meetbrief d.d. 26 mei 1837 door scheepsmeter P.A. Dronrijp


Naam SCHOONVERBOND
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1837
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1837.42

deel VII, foto 2 – 16, 17
CEDULE

Naam schip SCHOON VERBOND

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 29 mei 1837

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. B. Drayer

grootte in tonnen 460 lasten of 870 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 oktober 1837

nummer registratie deel 34, folio 158, recto, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Joan Carl von Gebauer, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
(opm: een merkwaardig verschil in datum tussen eigendomsbewijs en eedsaflegging, bijna 5 maanden)

researcher/datum research: ML / 010616Bijlage bij acte 42 van 1837, schip SCHOONVERBOND
eigenaren per medio oktober 1837

firma Voute & Co., Amsterdam (boekhouders en 5/32e part)
J.J. Voute, Amsterdam (6/32e part)
firma Daniel Crommelin & Zoonen, Amsterdam (2/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (2/32e part)
firma Gebr. van Coppenaal, Amsterdam (1/32e part)
P. Lespinasse, Amsterdam (1/32e part
F. van den Oudermeulen, Amsterdam (6/32e part)
P. Voute, bij Deventer (5/32e part)
G.C. Crommelin, Amsterdam (1/32e part)
P.J. Cantzlaar, Rotterdam (1/32e part

ML / 010616

Naam SCHOON VERBOND
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1837
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1840.26
foto IMG 2100, 2101

CEDULE

Naam schip het SCHOON VERBOND

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 3 augustus 1840

type schip niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. B. Drayer

grootte in tonnen 460 lasten of 870 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 augustus 1840

nummer registratie deel 40, folio 33, recto, vak 7

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Joan Carl von Gebauer, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 140716

bijlage bij acte 26 van 1840, schip het SCHOONVERBOND
eigenaren per primo augustus 1840:

firma Voute & Co., Amsterdam (boekhouders en 5/32e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (7/32e part)
J.J. Voute, Amsterdam (6/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (2/32e part)
P. Voute, Deventer (5/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
Gebr. van Coppenaal, Amsterdam (1/32e part)
G.C. Crommelin, Amsterdam (1/32e part)
firma Dan. Crommelin & Soonen, Amsterdam (2/32e part)
P.J. Cantelaar, Rotterdam (1/32e part)

ML / 140716

(opm: vergelijk deze eigendomsverklaring met die van 11 januari 1844, acte 1.)

Naam SCHOON VERBOND (het)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1840
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1844.1
foto IMG 2436 - 2440

CEDULE

Naam schip het SCHOON VERBOND

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 11 januari 1844

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. B. Drayer

grootte in tonnen 470 lasten of 870 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 13 januari 1844

nummer registratie deel 46, folio 186, recto, vak 7

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de oorspronkelijke bijlbrief benevens diverse volmachten; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Johan Carl von Gebauer namens en voor de in de bijlage genoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 070816bijlage bij acte 1 van 1844, fregat het SCHOON VERBOND
eigenaren per medio januari 1844

I.J. Granpré Molière en A.W. Ten Cate, beide te Amsterdam, samen 2/32e part en samen de boekhouding voerende.
L.A. Granpré Molière, J.M. Reynvaan en H.P. Witkamp, als executeurs testamentair van wijlen Jan Jacob Voute (bezat privé 12/32e part van het schip) en als liquidateurs van de firma Voute & Co.
firma Daniel Crommelin & Soonen, Amsterdam (2/32e part)
Gulian C. Crommelin, Amsterdam (1/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (1/32e part)
P. Voute, bij Deventer (6/32e part)
firma Gebr. van Coppenaal, Amsterdam (2/32e part)
P.J. Cantelaar, Rotterdam (1/32e part)
B.A. baron van Verschuer, ’s-Gravenhage (1/32e part)
J.C. Gosman, Amsterdam (1/32e part)
D. Birrius Campen, Amsterdam (1/32e part)

(opm: vergelijk deze eigendomsverklaring met die van 3 augustus 1840, acte 26.)


ML / 070816

Naam SCHOON VERBOND (het)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1844
Toegang 198
Inventaris 3169

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1844.1

DVD XI – 456- 458
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip het SCHOONVERBOND

plaats en datum acte boedelverdeling, Amsterdam, 30 januari 1844

type schip

bouwwerf/verkoper vrouwe Maria Elisabeth Alcyne Lespinasse, echtgenote van Anthony Crosbie Martin, zonder beroep, wonend te Denan (Frankrijk), erfgenaam van 6/36e part, en Jean Jacques Voute Samuel Eliezoon, makelaar te Amsterdam, als gemachtigde van Elie Samuel Voute, zich bevindende in de Oost, erfgenaam voor 3/36e part van het schip, in de vereffening van de nalatenschap van Jan Jacob Voute, Amsterdam, verklaren zich accoord, dat bij eventuele verdeling zijner nalatenschap hun aandelen worden toegekend aan de erfgenamen, die de de overige 27/36e part zijner nalatenschap worden toebedeeld. (Jan Jacob Voute had nagelaten 12/32e part van het schip)

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 31 januari 1844

nummer van registratie deel 36, folio 146, recto, vak 1..

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: opm: zie registratie bijlbrief no. 42 de dato 26 oktober 1837:researcher/datum research: ML / 020908

Naam SCHOONVERBOND (het)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1844
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1847.18
foto IMG 2791 - 2794

CEDULE

Naam schip het SCHOON VERBOND

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 27 mei 1847

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. B. Drayer

grootte in tonnen 460 lasten of 870 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 mei 1847

nummer registratie deel 42, folio 72, verso, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de oorspronkelijke bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Johan Carl von Gebauer, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage vermelde eigenaren.
Van inlevering van een vorige zeebrief wordt niet gerept.


researcher/datum research: ML / 220916

Bijlage bij eigendomsbewijs 18 van 1847, fregat het SCHOON VERBOND
eigenaren per ultimo mei 1847

J.J. Granpré Molière en A.W. ten Cate, beide te Amsterdam, samen boekhouders en samen 5/64e part
firma P. & S. Rendorp, Amsterdam (8/64e part
Daniel Birrius Campen, Amsterdam (8/64e part)
firma Daniel Crommelin & Soonen, Amsterdam (4/64e part)
Gulian C. Crommelin, Amsterdam (2/64e part)
B.A. Baron van Verschuer, Amsterdam (2/64e part)
G.C. Gosman, Amsterdam (2/64e part)
Dirk Beth, Amsterdam (2/64e part)
W. Voute, Amsterdam (2/64e part)
Mevr. J.A. Mittendorff, weduwe P. Voute, bij Deventer (8/64e part)
Mevr. J.E. Granpré Molière, geboren Voute, bij Deventer (4/64e part)
J.M. Voute, Haarlem (2/64e part)
P.G. Voute, bij Deventer (4/64e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (4/64e part)
P.J. Cantzlaar, Rotterdam (2/64e part)
Mr. J.P. van Walree, Amsterdam (2/64e part)
L.A. Granpré Molière, bij Deventer (2/64e part)

ML / 220916

Naam SCHOON VERBOND (het)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1847
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1850.33
foto IMG 3295 – 3298

CEDULE

Naam schip het SCHOON VERBOND

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 14 december 1850

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. B. Drayer

grootte in tonnen 460 lasten of 870 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 14 december 1850

nummer registratie deel 60, folio 174, recto, vak 2

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de oorspronkelijke bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Johan Carl von Gebauer, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage vermelde eigenaren.
Van inlevering van een vorige zeebrief wordt niet gerept.
(opm: vergelijk cedule 18 van 1847)

researcher/datum research: ML / 290916

Bijlage bij eigendomsbewijs 33 van 1850, fregat het SCHOON VERBOND
eigenaren per medio december 1850

J.J. Granpré Molière en A.W. ten Cate, beide te Amsterdam, samen boekhouders en samen 7/64e part
firma P. & S. Rendorp, Amsterdam (8/64e part
Daniel Birrius Campen, Amsterdam (8/64e part)
firma Daniel Crommelin & Soonen, Amsterdam (4/64e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (4/64e part)
B.A. Baron van Verschuer, Amsterdam (2/64e part)
J.F. Alberdingk Thijm, Amsterdam (2/64e part)
Mevr. A.C.A. Weerts, weduwe Van Walree, Amsterdam (2/64e part)
Joh. Ruys J.Dzn, Amsterdam (2/64e part)
P.G. Voute, Breda (4/64e part)
P.J. Cantzelaar, Rotterdam (2/64e part)
L.A. Granpré Molière, Olst (2/64e part)
Mevr. J.A. Mittendorff, weduwe P. Voute, Breda (8/64e part)
Mevr. J.E. Granpré Molière, geboren Voute, Olst (4/64e part)
J.M. Voute, Haarlem (2/64e part)
G.E. Crommelin, bij Deventer (3/64e part)

ML / 220916

Naam SCHOON VERBOND (het)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1852.34
foto IMG 3577 - 3580

CEDULE

Naam schip het SCHOON VERBOND

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 27 december 1852

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. J. Veenstra

grootte in tonnen 460 lasten of 870 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 december 1852

nummer registratie deel 64, folio 59, recto, vak 8

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de oorspronkelijke bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Johan Carl von Gebauer, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage vermelde eigenaren.
(opm: vergelijk cedule 33 van 1850; nieuwe zeebrief nodig i.v.m. wijziging eigenaren)


researcher/datum research: ML / 091016

Bijlage bij eigendomsbewijs 34 van 1852, fregat het SCHOON VERBOND
eigenaren per ultimo december 1852

J.J. Granpré Molière en A.W. ten Cate, beide te Amsterdam, samen boekhouders en samen 7/64e part)
firma P. & S. Rendorp, Amsterdam (8/64e part
Daniel Birrius Campen, Amsterdam (8/64e part)
firma Daniel Crommelin & Soonen, Amsterdam (4/64e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (4/64e part)
Joh. Ruys J.Dzn., Amsterdam (2/64e part)
J.F. Alberdingk Thijm, Amsterdam (2/64e part)
G.C. Crommelin )3-64e part’
P.G. Voute, Breda (4/64e part)
P.J. Cantzlaar, Rotterdam (2/64e part)
B.A. Baron van Verschuer (2/64e part)
L.A. Granpré Molière, Olst (2/64e part)
Mevr. J.A. Mittendorff, weduwe P. Voute, Breda (8/64e part)
Mevr. J.E. Granpré Molière, geboren Voute, Olst (4/64e part)
Mevr. A.C. den Tex, geboren Weerts (2/64e part)
J.J. Voute (2/64e part)

ML / 091016

Naam SCHOON VERBOND (het)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1852
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1859.17

DVD XIII- 7086 - 7089 en 7181 - 7184

ACTE KOOP/VERKOOP en CEDULE

Naam schip het SCHOON VERBOND

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Amsterdam, 11 april 1859, en eigendomsverklaring Amsterdam, 30 mei 1859

type schip fregat, gekoperd

bouwwerf/verkoper Jean Jacques Granpré Molière, Amsterdam, en Albert Willem ten Cate, Haarlem

gevoerd door kapt. D. Doornbos Borchers

eigenaar/aankoper Pieter Goedkoop, namens zijn firma Gebr. Goedkoop, kooplieden te Amsterdam, (boekhouders en 4/8e part) en G. Schalk, Buiksloot (4/8e part)

te voeren door kapt. D.D. Borchers

grootte in tonnen 864 tonnen of 457 lasten (meetbrief Amsterdam, 9 augustus 1855)

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen 40,60 x 7,79 x 6,15 meter

kiellegging

tewaterlating 1837

plaats / datum registratie Amsterdam, 16 april 1859

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Henri Antoine Jean Amija Esser, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 19.000,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam en het schip lag in het Oosterdok te Amsterdam
Het schip was in den jare 1837 gebouwd door de scheepsbouwmeester Augustinus de Graaf, op zijn werf het IJland Terschelling, op het Bikkers eiland te Amsterdam
Voor de SCHOON VERBOND was bereids vroeger een zeebrief uitgereikt, laatstelijk op 18 juni 1856 onder no. 559.

researcher/datum research: ML / 201108

Naam SCHOON VERBOND (het)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1859
Toegang 198
Inventaris 3181

Bronnen


Jaar: 1837
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Gemeentearchief Amsterdam, archiefnummer 5074 – 1420 – 1837 – no. 42
Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1859.17
Mercantile Navy Lists (MNL) 1865, 1873 en 1885
Parliamentary Papers: Total losses having occurred to British and foreign vessels on or near the coasts of the United Kingdom and the British possessions abroad 1876-1877
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JB = Javabode
JC = Javasche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost.