Inloggen
ALIDA GIEZEN - ID 9922

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1836-05-24 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1836
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Gedoopt op 29-01-1769
Overleden op 14-06-1854

Getrouwd op 11-05-1794 met Helena Wolters Ligger.
Getrouwd op 21-08-1808 met Frouke Poppes van der Werf.

Scheepsbouwer: Ties Freerks Rogaar, Veendam, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1835-00-00
Delivery Date: 1836-05-11
Technical Data

Gross Tonnage: 51.00 lasts
Net Tonnage 2: 51.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 22.50 Meters Registered
Beam: 4.31 Meters Registered
Depth: 2.25 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1836
Datum agenda: 1836-05-24
Register nr: 18360237
Scheepsnaam: ALIDA GIEZEN
Type: Kof
Lasten: 51
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Giezen, R.J.
Plaats: Muntendam
Kapitein op moment van verzoek: Zelling, J.J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1836-05-11 ALIDA GIEZEN
Manager: Roelf Jans Giezen (boekhouder) , Muntendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf Jans Giezen en mede-eigenaren, Muntendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Muntendam / Netherlands
Additional info: Voor alle eigenaren: zie beneden a/d pagina

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

 

Bijlage bij acte 85 Zuidbroek van 19 mei 1836, kofschip ALIDA GIEZEN       

Eigenaren:
Roelf Jans Giesen, negociant te Muntendam (boekhouder en 20/60e part)
Jan Jans Zelling, schipper te Scheemda (20/60e part)
Judocus Jans Baalman, smid te Veendam (6/60e part)
Hindrik Nicolaas (?) Sikkens, touwslager te Veendam (5/60e part)
Geert Wessels Nipperus, zeilmaker te Veendam (3/60e part)
Jan Roelfs Giesen, houtkoper te Muntendam (2/60e part)
Arend van Linge, winkelier te Veendam (2/60e part)
Euwe Jacobs de Haan, bl..houder te Veendam (1/60e part)
Ties Freerks Rogaar, scheepsbouwer te Veendam (1/60e part)

 

 

Ship Events Data

1836-05-04: Meetbrief Groningen no.84 van 4 mei 1836
1836-05-10: Aantekening op CEDULE: Bijzonderheden: het schip ligt thans te Groningen
Getoond wordt het declaratoir van de scheepstimmerbaas in dato 10 mei 1836, met bevestigende verklaring burgemeester van Veendam
(opm: de boekhouder tekent duidelijk met een Z, waardoor zijn naam en die van het schip waarschijnlijk ook met Z geschreven dient te worden, dus Giezen en ALIDA GIEZEN)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Zelling, Jan Jans
Overige informatie: woonplaats Scheemda - mede-reder.

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Veendam 144.383.1836.11a
DVD M.,LIII-1068
BIJLBRIEF

Naam schip ALIDA GIESEN

plaats en datum acte Veendam, 10 mei 1836

type schip nieuw kofschip

bouwwerf/verkoper Ties Freerks Rogaar, scheepstimmerbaas te Veendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Roelf Jans Giesen, koopman te Muntendam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 51 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 22,50 m., breed 4,31 m., hol 2,25 m.
(meetbrief nr.84 d.d. 4 mei 1836 afgegeven te Groningen)

kiellegging 1835

tewaterlating vroegjaar van 1836

plaats / datum registratie Veendam, 11 mei 1836

nummer van registratie deel 6, folio 117, verso, vak 7

notaris burgemeester van Veendam

prijs

Bijzonderheden:

researcher/datum research: ML / 051810Naam ALIDA GIESEN
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1836
Toegang 144
Inventaris 383

Groninger Archieven Archiefnummer Zuidbroek 146.226.1836.85

DVD LII – 8670 - 8672
CEDULE en BIJLBRIEF

Naam schip ALIDA GIESEN

plaats en datum acte Veendam, 19 mei 1836

type schip kof

bouwwerf/verkoper Ties Freerks Rogaar, scheepstimmerbaas te Veendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. Jan Jans Zelling, Scheemda, mede-eigenaar

grootte in tonnen 51 lasten

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Veendam, 21 mei 1836

nummer registratie deel 8, folio 86, recto, vak 6

notaris Mr. Berend Trip, vrederechter te Veendam

prijs

Bijzonderheden:

Het schip ligt thans te Groningen.
Getoond wordt het declaratoir van de scheepstimmerbaas d.d. 10 mei 1836, met bevestigende verklaring van de burgemeester van Veendam.
(opm: de boekhouder tekent duidelijk met een Z, waardoor zijn naam en die van het schip waarschijnlijk ook met Z geschreven dient te worden, dus Giezen en ALIDA GIEZEN)
researcher/datum research: ML / 020212

Bijlage bij acte Zuidbroek 146.226.1836.85 d.d. 19 mei 1836 - kof ALIDA GIESEN

Eigenaren:

Roelf Jans Giesen, negociant te Muntendam (boekhouder en 20/60e part)
Jan Jans Zelling, schipper te Scheemda (20/60e part)
Judocus Jans Baalman, smid te Veendam (6/60e part)
Hindrik Nicolaas (?) Sikkens, touwslager te Veendam (5/60e part)
Geert Wessels Nipperus, zeilmaker te Veendam (3/60e part)
Jan Roelfs Giesen, houtkoper te Muntendam (2/60e part)
Arend van Linge, winkelier te Veendam (2/60e part)
Euwe Jacobs de Haan, bl..houder te Veendam (1/60e part)
Ties Freerks Rogaar, scheepsbouwer te Veendam (1/60e part)

ML / 020212

Naam ALIDA GIEZEN
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1836
Toegang 146
Inventaris 226

Bronnen


Jaar: 1836
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: BIJLBRIEF: Groninger Archieven, Groningen / Archiefnummer Veend.144.383.1836.11
CEDULE en BIJLBRIEF: Gron. Archieven / Archiefnummer Zuidbroek 146.226.1836.85