Inloggen
BINNENDYK - ID 981


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1921
Nat. Official Number: 13911 ROTT 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck closed
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Industrieële Maatschappij 'De Noord', Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 131
Launch Date: 1921-06-30
Delivery Date: 1921-12-18
Technical Data

Engine Manufacturer: Harland & Wolff Ltd, Belfast, Great Britain
Motor Type: Steam, Turbine
Power: 3000
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brown-Curtis Stoomturbine
Speed in knots: 12
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 6873.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 4240.00 Net tonnage
Deadweight: 9939.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 527000 Cubic Feet
Bale: 478000 Cubic Feet
 
Length 1: 126.93 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 121.92 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 16.55 Meters Registered
Depth: 11.89 Meters Registered
Draught: 9.18 Meters Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
3 0 0 0 0 3
Configuration Changes

Datum 00-00-1934
Type: Passenger accommodation changed
Omschrijving: Pass. 7

Ship History Data

Date/Name Ship 1921-12-00 BINNENDYK
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHBK
Additional info: In 1934 call sign: PDBB

Ship Events Data

1921-09-19: Opgeleverd door bouwwerf, 1 oktober 1921 naar Harland & Wolff Ltd., Belfast gesleept voor inbouw van turbine. 24 december 1921 aanvang eerste reis
1927-01-19: Liggende te Rotterdam van een nieuw brandmerk voorzien: 478 Z ROTT 1926
1929-12-18: NRC 181229
Rotterdam, 18 december. Het stoomschip BINNENDYK is gistermorgen van Philadelphia naar Rotterdam vertrokken. Aan boord van dit schip heeft te Philadelphia, gelijk wij gemeld hebben, een zware brand gewoed. De BINNENDYK zal te Rotterdam afdoende repareren. (Zie ochtendblad 18 dec.)
1939-10-07: Final Fate:
Op weg van New York naar Rotterdam met een lading stukgoed, onder kapitein W.P.J. Moree, varende onder neutrale Nederlandse vlag, op 2½ mijl ten zuidoosten van het lichtschip 'Shambles', circa 20 mijl ten zuidoosten van Weymouth op een magnetische mijn gelopen, gelegd door de Duitse onderzeeboot 'U 26'. De 'Binnendijk' zinkt de volgende dag. Alle 41 opvarenden kunnen worden gered door een patrouilleboot van het Britse contrabandeonderzoek en in Weymouth aan land worden gebracht.

Gezagvoerders

Familiegegevens

 

Klaas werd geboren op 24 apr. 1884 te Blokzijl als z.v. Johannes Hendrik Pauw (koopman, later boterhandelaar) en Berendina Oosten.

Klaas (28) (stuurman) trouwde op 08 apr. 1913 te Zwolle met Debora Johanna Mesdag (23) – geb. te Zwolle d.v. Uco Mesdag (fabrikant) en Hedwig Maria Körner.

Debora Johanna overleed op 19 apr. 1932 te Rotterdam (42).

Klaas overleed op 09 mei 1925 a/b van het s.s. GROOTENDYK op zee (41) en werd begraven op 12 mei op de begraafplaats Crooswijk te Rotterdam.

 

Kinderen

- Marie       – geb. 09.01.1914 te R’dam.

- Berendina Pauw – geb. 25.06.1915 te R’dam.

- Johanna Pauw     - geb. te R’dam.

 

Opleiding

Klaas werd op 21.08.1899 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. 

Na de 3-jarige opleiding werd hij op 07.08.1902 geplaatst bij de Holland Amerika Lijn als stuurmansleerling op het s.s. NOORDAM, ROTTERDAM en SOESTDYK. Op 12.09.1903 terug van de reis met een zeer goed rapport. Om onbekende redenen ging hij niet op voor het examen van derde stuurman, maar keert terug bij de H.A.L. en wordt op 05.01.1904 geplaatst als dienstdoend vierde stuurman op het passagiersschip STATENDAM.

 

Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart 28.07.1904 te Rotterdam.

Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart op 21.02.1907 te ’s-Gravenhage.

Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart op 09.03.1910 te ’s-Gravenhage.

 

De schepen van de kapitein

 

*   12/1914 – 10/1915 van het s.s. WAALDYK – geb. in 1904 

*   10/1915 – 12/1918 Tijdens de mobilisatie in militaire dienst bij de Kon. Marine.

*   02/1919 – 08/1921 van het s.s. AMSTELDYK – geb. in 1901

*   08/1921 – 01/1922 van het s.s. VECHTDYK – geb. in 1920 

*   01/1922 – 03/1922 van het s.s. KOUDEKERK – geb. in 1912

*   03/1922 – 06/1922 van het s.s. BREEDYK – geb. in 1922

*   11/1922 – 03/1923 van het s.s. BINNENDYK – geb. in 1921

*   03/1923 – 06/1923 van het s.s. DRECHTDYK – geb. in 1923   

*   06/1923 – 07/1923 van het s.s. KOUDEKERK – geb. in 1912  

*   07/1923 – 09/1923 in dienst bij de Kon. Marine. 

*   09/1923 – 10/1923 van het s.s. VECHTDYK – geb. in 1920  

*   10/1923 – 09/1924 van het s.s. GROOTENDYK – geb. in 1923

*   09/1924 – 10/1924 van het s.s. BILDERDYK – geb. in 1922

*   10/1924 – 05/1925 van het s.s. GROOTENDYK – geb. in 1923 

 

 

Overige bijzonderheden

 

Het Vaderland 170620

Bij K. B. is aan den luitenant ter zee 2de kl. bij de Kon. Marine-reserve K. Pauw, vergunning verleend om, zolang hij als gezagvoerder in dienst is bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, op het Nederlands koopvaardijschip onder zijn bevel de Reservering als natievlag te voeren.

Op 01.03.1925 werd kapitein Pauw gepromoveerd tot Lieutenant Commander bij de Kon. Marine-reserve.

 

AH 120525

K. PAUW †

Naar de „Daily Chronicle" meedeelt is kapt. K. Pauw, van het Nederlandse stoomschip GROOTENDIJK, komende van New Orleans, zaterdag jl. nabij Folkestone overleden. De GROOTENDIJK is nog dezelfde dag te Rotterdam aangekomen.

NRC 11-05-1925

Datum vanaf: 1922
Kapitein: PAUW, KLAAS

Datum vanaf: 1939
Kapitein: Moree,W.P.J.
Overige informatie: 0

Externe informatie - Overig
Vereniging 'De Lijn' - Holland-Amerika Lijn: BINNENDYK (1921-1939)
Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Pilkes, D.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: s.s. BINNENDYK zoals op de voorsteven staat vermeld in tegenstelling tot de vermelding BINNENDIJK-HOLLAND op de scheepszijden.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: s.s. BINNENDYK zoals op de voorsteven staat vermeld in tegenstelling tot de vermelding BINNENDIJK-HOLLAND op de scheepszijden.
Collectie: Esman, Marius T.J.A.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Binnendyk' 1921
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: World Ship Photo Library
Algemene informatie

 

RN 270139
Antwerpen, 26 januari. Het Nederlandse stoomschip BINNENDYK rapporteert, dat het op de laatste reis slecht weer doorstaan heeft, waardoor een reddingboot vernield en een andere zwaar beschadigd werd. Ook aan de luchtkokers op het dek werd schade aangericht. (De BINNENDYK van New Orleans naar Rotterdam is 24 dezer te Antwerpen aangekomen – Red.)

NNO 011139
Hoe de BINNENDYK verging - Onderzoek voor de Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren behandeld het vergaan van het s.s. BINNENDYK van de Holland-Amerika Lijn, dat ongeveer drie weken geleden ter hoogte van de Shambles Lights ten onder ging. De gezagvoerder van het schip, kapitein W.P.J. Moree, verklaarde dat 's avonds om tien uur een ontploffing werd gehoord, waarna het schip begon te zinken. Tijdens het zinken volgde de ene explosie op de andere; de radio werd stukgeslagen. Gelukkig merkte een Engels marinevaartuig, de VICTORIA, de vuurpijlen welke werden afgestoken op, en nam de bemanning over. Op een vraag van de voorzitter of hij de oorzaak van de ramp heeft kunnen vaststellen antwoordde de kapitein ontkennend. Het merkwaardige was, dat eerst enige uren na de eerste ontploffing, die door een mijn veroorzaakt kan zijn, de explosies opnieuw begonnen. Zij volgden elkaar steeds sneller op, totdat het schip van voor tot achter in vlammen was gehuld. De kapitein deelde verder nog mede, dat kort voor de BINNENDYK een Belgisch schip langs dezelfde route naar Weymouth was gevaren. De kapitein van deze boot had niets bijzonders opgemerkt. De Engelse marineautoriteiten hadden getuige later nog verteld, dat ter plaatse geen mijnenveld was gelegd. De kapitein was er van overtuigd, dat de ramp is veroorzaakt door een ontploffing buiten het schip en dus niet door een explosie in een van de ruimen. De inspecteur-generaal, de heer P.S. van 't Haaff, kon niet aannemen, dat de BINNENDYK het slachtoffer is geworden van een torpedo-aanval. Aangenomen moet worden, dat het schip op een diepliggende mijn is gelopen. De raad zal later uitspraak doen.

NNO 201139
De ramp van de BINNENDYK. Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft uitspraak gedaan inzake het s.s. BINNENDYK, dat op 7 oktober 1939 onder de zuidkust van Engeland, nabij het lichtschip „Shambles" door een ontploffing werd getroffen. De Raad is van oordeel, dat hier met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet worden aangenomen, dat de eerste ontploffing is veroorzaakt door een mijn. Dat het gebied bezuiden het lichtschip „Shambles" gevaarlijk was wegens aanwezigheid van mijnen, was, gelijk de gezagvoerder werd medegedeeld, de Engelse autoriteiten onbekend. Later is nog binnen gekomen een bericht, afkomstig van de Engelse marineattaché in Nederland, dat het schip is gezonken op een plaats, die ten tijde van de ramp aan de Engelse autoriteiten niet als gevaarlijk bekend was.
Wat betreft de maatregelen na de ontploffing getroffen, deze moeten ten zeerste geroemd worden. De kapitein en de officieren hebben alles gedaan wat mogelijk was om het schip te behouden. Het machinekamerpersoneel, onder leiding van den hoofdmachinist heeft zich zeer onderscheiden en al het mogelijke gedaan om het schip te behouden.