Inloggen
ATTENTIA - ID 9764

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-03-20 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Smack
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johann Hinrich Muller, Groningen, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1829-00-00
Delivery Date: 1830-03-09
Technical Data

Gross Tonnage: 29.00 lasts
 
Length 1: 20.32 Meters Registered
Beam: 3.67 Meters Registered
Depth: 1.65 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-03-20
Register nr: 18300147
Scheepsnaam: ATTENTIA
Type: Smak
Lasten: 29
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Sikkens, A.R.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: Sikkens, A.R.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-03-09 ATTENTIA
Manager: Albert Roelfs Sikkens, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Albert Roelfs Sikkens, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Ship Events Data

1830-03-03: Meetbrief Groningen, 3 maart 1830

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.R.Sikkens staat te boek als één van de ondertekenaars van het Groninger Zeemanscollege “De Groninger Eendracht” bij de oprichting op 12 januari 1830. Hij ondertekende op 20 februari 1830, samen met 36 leden, een “Contract, waarop wij ondergetekenden ons tezamen verbinden tot eene vrije vereeniging onder den naam van Groninger Eendracht”. 101

In het Archief van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendragt” zijn slechts in beperkte mate de namen van de aangesloten kapiteins met hun schepen terug te vinden. ”Alleen de eerste negen jaar na de oprichting verantwoordde het college de invaartgelden met naam en toenaam. In 1835 werd op deze lijst o.a. vermeld: A.R.Sikkens op de “Atentie”101.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.R.Sikkens als gezagvoerder gedurende:

  • 1831 t/m 1839 van de tjalk “Attentia”, gebouwd in 1830 , bouwlocatie niet vermeld, 55 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen.

 

In het Archief van de Amsterdamse Waterschout bevinden zich monsterrollen op naam van Albert Sikkens met het schip :

“Vr. Margrita”, dd 18 april 1814; 24 mei 1818; 06 mei 1819 en 04 april 1820.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 10 mei 1814

Amsterdam, 8 mei. In Texel is binnengekomen de MARGRETE, kapt. A. Sikkens en zijn vertrokken de VENUS, Dirk Krayer naar Cadiz, VROUW GESINA, N.B. Freriks naar Londen, JONGE WOPKE, A. Simons naar Hull, FORTUNA, S.D. Zijlkstra naar New Castle; EENDRACHT, H. de Weerdt en AREND, J. Teckles naar zee. (opm: bekort door Marhisdata)

 

 

Datum vanaf: 1830
Kapitein: SIKKENS, A.R.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1830

Op 22-03-1830 wordt voor de ATTENTIA door Albert Roelfs Sikkens uit Groningen een eerste zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

OHC 120630
Terschelling, 8 juni. Binnengekomen A.R. Sikkens van Dantzig.
OHC 270730
Arrivementen: Te Pillau A.R. Sikkens van Amsterdam.
LCO 130930
Texel, sedert onze laatste uitgezeild, A.R. Sikkens naar Newcastle.
OHC 121030
Texel. 8 oktober. Binnengekomen A.R. Sikkens van Newcastle.

1831

RC 240531
Arrivementen: Te Memel A.R. Sikkens van Groningen.
AH 310531
Terschelling, 25 mei. Binnengekomen A.R. Sikkens van Memel.
OHC 200931
Arrivementen: Te Travemunde A.R. Sikkens van Groningen.
RC 021231
Volgens bericht van Arendahl, van 12 november, is de ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens van Koningsbergen naar Amsterdam door tegenwind aldaar binnengelopen, doch heeft den 22 november de reis voortgezet.
RC 221231
Terschelling. Van quarantaine ontslagen A.R. Sikkens (opm: smak ATTENTIA) van Pillau.

1832

Op 20-03-1832 wordt voor de ATTENTIA door Albert Roelfs Sikking uit Groningen een nieuwe zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

RC 190732
Arrivementen: Te Embden A.R. Sikkens (opm: smak ATTENTIA)van Groningen.
AH 071132
Carga-lijsten Rotterdam. ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens van Norburg met 908 tonnetjes raapzaad. Pool en Thuret.

1833

RC 010633
Terschelling. Binnengekomen A.R. Sikking(opm: smak ATTENTIA) van Neustadt.
AH 090933
Texel, 6 september. Binnengekomen kapt. A.R. Sikking van Larwich.

Op 11-12-1833 wordt voor de ATTENTIA door Albert Roelfs Sikkens uit Groningen een nieuwe zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

1834

AH 090434
Bordeaux, 9 maart. Binnengekomen ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens van Groningen.
LCO 100934
Arrivementen: Te Dantzig A.R. Sikkens (opm: smak ATTENTIA) van Groningen.

1835

Monsterrol: 1835-12
Datum: 23-02-1835
Scheepsnaam: Attentia
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Achttien

Jacob Klasens

stuurman

22

niet vermeld

25

Meppen

Hindrik

kok

8

Groningen

16

Sikkens

Albert Roelfs

kapitein

niet vermeld

Groningen

niet vermeld

Sikkens

Roelf

lichtmatroos

8

Groningen

16


AH 150635
Texel, 12 juni. Binnengelopen ATTENTIA, kapt. R. Sikkens van Sunderland.
AH 060735
Texel, 3 juli. Uitgezeild ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens op avontuur.
AH 170735
Texel, 14 juli. Binnengekomen ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens van Sunderland.
(opm. dit is de laatst bekende zeetijding van de ATTENTIA, bouwjaar 1830, kapt. Albert Roelfs; de smak is sindsdien vermist en de zeebrief werd 31 mei 1838 ambtshalve geroyeerd; zie ook GRC 161236)

1836

GRC 161236
De ondergetekende brengt door deze ter kennis, dat zij haar examen, als vroedvrouw heeft afgelegd; verzoekende vriendelijk gunst en rekommandatie.
Jantje Bossien, Weduwe A.R. Sikkens (opm: zie AH 170735), wonende bij de Kranepoort, letter A no. 127 Groningen.

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.240.383.1830.166

DVD M.,LIII-1419, 1420 en 21
BIJLBRIEF

Naam schip ATTENTIA

plaats en datum acte Groningen, 6 maart 1830

type schip nieuw smakschip

bouwwerf/verkoper J.H. Muller, timmerman en aannemer, op zijn werf aan het Zuiderdiep te Groningen

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Albert Roelfs Sikkens te Groningen

te voeren door kapt. Albert Roelfs Sikkens, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 29 lasten
(Meetbrief, d.d. 3 maart 1830 afgegeven te Groningen)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 20,32 m.,breed 3,67 m., hol 1,65 m.

kiellegging

tewaterlating 1829 van stapel gelopen

plaats / datum registratie Groningen, 9 maart 1830

nummer van registratie deel 19, folio 20, verso, vak 4

notaris bevestigende verklaring B & W van Groningen

prijs

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 310111

Naam ATTENTIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1830
Toegang 240
Inventaris 383

Bronnen


Jaar: 1830
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Groninger Archieven Groningen Archiefnummer Gron. 240.383.166
Groninger Archieven Groningen Burgerlijke Stand stad Groningen
AH = Algemeen Handelsblad
GRC = Groninger Courant
LCO = Leidsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant