Inloggen
WALCHEREN - ID 9700

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-03-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commercie-Compagnie (scheepsbouwmeesters J. & W. Roose), Middelburg, Zeeland, Netherlands
Launch Date: 1828-00-00
Delivery Date: 1829-03-04
Technical Data

Net Tonnage: 715.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 39.14 Meters Registered
Beam: 7.10 Meters Registered
Depth: 5.81 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-03-09
Register nr: 18290098
Scheepsnaam: WALCHEREN
Type: Fregat
Lasten: 420
Gebouwd in provincie: Zeeland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Broecke, Luteijn en Schouten, van den
Plaats: Middelburg
Kapitein op moment van verzoek: Riekels, C.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Oost Indien

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-03-04 WALCHEREN
Manager: Firma Van den Broecke, Luteyn en Schouten, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Middelburg / Netherlands

Date/Name Ship 1836-02-29 WALCHEREN
Manager: Firma Buys, De Bordes & Jordan, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1840-00-00 BAROS
Manager: Firma Buys, De Bordes & Jordan, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

eigenaren per primo maart 1829

firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten, Middelburg (boekhouders en 2/32e part)
firma Spoors & Sprenger, Middelburg (2/32e part)
firma Boddaert & Co., Middelburg (2/32e part)
Servaas Bomme, Middelburg (1/32e part)
Pieter de Stoppelaar, Middelburg (1/32e part)
Jkvr. Catharina Jacoba Maria Boddaert, Middelburg (1/32e part)
Johan Hendrik Jacob van der Mandere, Middelburg (1/32e part)
Abraham van den Broecke Jacobuszoon, Middelburg (1/32e part)
Gerard de Bruijne, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Johan Hendrik Schorer, Middelburg (1/32e part)
firma Abraham & Simon Hindrix, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Aarnout Constantijn van Citters, Middelburg (1/32e part)
Johannes van den Broecke, Middelburg (1/32e part)
Jan Tak Brouwer, Middelburg (1/32e part)
Mr. Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke, Middelburg (2/32e part)
Mr. Daniel Jacques de Superville, Middelburg (1/32e part)
Mr. Hendrik du Buisson Becius, Middelburg (1/32e part)
firma Gebr. Tak & Co., Middelburg (1/32e part)
Cornelis Vis, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Cornelis Jacobus Versluys van Krabbendijke en Nieuwzande, Middelburg (1/32e part)
Weduwe P. van Hoorn de Meijer, Middelburg (1/32e part)
Mr. Pieter Herklots, Middelburg (1/32e part)
Vrouwe Johanna Maria van den Brande, douairière Schorer, Middelburg (1/32e part)
Jacobus Heijman Hendrix, Middelburg (1/32e part)
Adriaan Isaac Snouck Hurgronje, Middelburg (1/32e part)
firma De Vries & Co., Middelburg (1/32e part)
Baron Huijssen de Kattendijke, ’s-Gravenhage (1/32e part)
Johannes Schouten, Middelburg (1/32e part)

bijlage bij acte  36 van 1835, fregat WALCHEREN

 

eigenaren per ultimo februari 1836:

firma Buys, de Bordes & Jordan, Amsterdam (boekhouders en 11/40e part)
firma Insinger & Co., Amsterdam (11/40e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (4/40e part)
A. Insinger, Amsterdam (4/40e part)
Wm. Borski, Amsterdam (5/40e part)
J. Borski, Amsterdam (5/40e part)

 

Ship Events Data

1850-01-26: Damaged
Amsterdam, 26 januari 1850. Het schip BAROS, kapt. Van Duyn, van Batavia te Texel binnen, heeft volgens brief van de kapitein op de reis zware oostelijke stormen doorgestaan en daardoor enigszins lekkage bekomen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 0
Kapitein: Riekels, Cornelis
Overige informatie: 1829 – 1836

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Bart, Jacob Jansz.
Overige informatie: 1836 – 1838 te Batavia verdronken

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Bart, J.J.
Overige informatie: 1838 – 1839 voor wijlen kapt. J.J. Bart

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Borchers, E.R.
Overige informatie: 1840 – 1847 BAROS

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Duyn, S. van
Overige informatie: 1847 – 1850

Afbeeldingen


Omschrijving: BAROS, aquarel gemaakt in 1841
Gemaakt door: Teupken Jr., Dirk Antoon (1828-1859)
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

1829

Op 09-03-1829 wordt voor de WALCHEREN door de firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten uit
Middelburg een eerste zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Riekels.

RC 250429
Rotterdam, 24 april. De 22e april is van Middelburg naar zee gezeild het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, naar Batavia bestemd, met een transport militairen.
RC 120529
Rotterdam, 11 mei. Volgens een brief van kapt. Corn. Riekels genoemde bodem, op de 24e daaraan volgende, in de beste staat zeilende in Het Kanaal, hebbende Bevesier N.W. 2½ mijl van zich.
RC 180729
Rotterdam, 17 juli. Volgens bericht uit Demerary heeft kapt. Williamson, voerende het schip THOMAS KING, de 6e mei laatstleden, 65 Engelsche mijlen Z.Z.W. van Madera, in goede staat gepraaid het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, de 22e april van Middelburg naar Batavia gezeild met troepen.
JC 280729
Den 26 juli zijn te Batavia gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, met Zr.Ms. troepen, den 22 april van Middelburg vertrokken, en het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, met Zr.Ms. troepen, den 16 april van Amsterdam vertrokken.


1830 

RC 160230
Rotterdam, 15 februari. Ter rede van Vlissingen is in goede staat gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, voor rekening der Nederlandsche Handel-Maatschappij naar Middelburg bestemd, zijnde de 9e oktober van Java vertrokken.
AH 170230
Amsterdam, 16 februari. Te Middelburg is aangekomen het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Batavia met 12.210 balen koffie aan de Nederlandsche Handel Maatschappij.

Op 08-03-1830 wordt voor de WALCHEREN door de firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten uit
Middelburg een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Riekels. 

RC 130530
Rotterdam, 12 mei. Volgens brief van kapt. C. Riekels, voerende het schip WALCHEREN, de 27e april l.l. uit Vlissingen met troepen naar Batavia vertrokken, was hij de 29e, des middags ten een ure, met O.Z.O. lichte koelte, in de beste staat, in de bocht bij Goudstaart (opm: Start Point) zeilende.

JC 170830
Batavia, 15 augustus. Heden arriveerden alhier het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, met een passagier, de 4e mei vertrokken van Amsterdam, het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, met Zr.Ms. troepen, van Vlissingen, en de brik PIETER EN KAREL, kapt. H. Poppen, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 1 mei vertrokken van Antwerpen.
RC 231230
Amsterdam, 21 december. Kapt. J. Joossens, van Batavia te Helvoet binnen, heeft de 13e augustus, in de beste staat, in straat Sunda gepraaid het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Middelburg naar Batavia, alwaar de kapitein dacht de volgende dag te zullen aankomen.

1831 

RC 210531
Advertentie. Te Middelburg ligt in lading, rechtstreeks naar Batavia (op primo juli aanstaande zeilree), het snel zeilend Nederlands gebouwde gekoperde fregatschip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, uitnemend geschikt voor passagiers. Adres, ook ter in lading van goederen, bij de cargadoors Kuijper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.
MCO 070731              

Middelburg, 6 juli. Heden is van deze stad naar zee gezeild het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, naar Batavia.
AH 210731
Het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, den 6 juli van Middelburg naar Batavia vertrokken, was volgens brief van de kapitein in dato 9 juli, destijds op de hoogte van Goudstaart in goede staat zeilende.
JC 271031
Batavia, 24 oktober. Heden arriveerden alhier de schepen HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meijer, den 6 juli vertrokken van Rotterdam en WALCHEREN, kapt. C. Riekels, eveneens den 6 juli vertrokken van Middelburg.

1832 

RC 080332
Rotterdam, 7 maart. De schepen de VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, en WALCHEREN, kapt. C. Riekels, zijn den 29 oktober 1831 van Batavia naar Soerabaja gezeild.
DC 280632
Dordrecht, 27 juni. Ter rede van Middelburg zijn den 23 dezer gearriveerd de fregatschepen WALCHEREN, kapt. C. Riekels en de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, beiden van Batavia komende en voor Middelburg bestemd.
MCO 060932
Advertentie – In het laatst van oktober aanstaande, zal van hier naar Batavia vertrekken het schip WALCHEREN, Kapt. C. Riekels; iemand goederen te laden hebbende, of daarmede als passagier willende vertrekken, adresseren zich bij Van den Broecke Luteyn & Schouten, te Middelburg.

Op 08-09-1832 wordt voor de WALCHEREN door de firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten uit
Middelburg een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Riekels. 

MCO 061132
Middelburg, 5 november. Heden zeilt naar zee het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, naar Batavia.

1833 

RC 210333
Rotterdam, 20 maart. Volgens een brief van de 7e januari was het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, de 3e januari, na een reis van 58 dagen van Middelburg aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd en de 7e naar Java vertrokken.

JC 210333
Batavia, 18 maart. Heden is alhier gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, met twee passagiers, de 5 november vertrokken van Middelburg.

Op 12-04-1834 wordt voor de WALCHEREN door de firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten uit
Middelburg een zeebrief aangevraagd voor kapt. Cornelis Riekels. 

AH 100833
Middelburg, 7 augustus. Volgens Engelse berichten is op de 19e maart ll., te Batavia gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels en de 30e juli namiddag was in goede staat voor Plymouth zeilende, het schip de ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, beide van deze stad.

1834 

DC 030334
Middelburg, 27 februari. Heden is in goede staat van Batavia aangekomen het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, met koffie en suiker voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
RC 040334
Te Middelburg is in goede staat van Batavia aangekomen het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, welke de 7e november in Straat Sunda ontmoet heeft een oorlogschip, vermoedelijk de ALGIERS en heeft diezelfde dag gepraaid de VIJF GEBROEDERS, kapt. Lupcke, van Rotterdam.
DC 100634
Middelburg, 6 juni. Heden is van hier naar zee gezeild het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, bestemd naar Batavia.
JC 270934
Batavia, 23 september. Heden is alhier aangekomen het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Middelburg vertrokken de 6e juni.
DC 181034
Middelburg, 15 oktober. Volgens ontvangen bericht met een Bremer schip, was het schip WALCHEREN, kapt. Riekels, op 1 juli zeilende op 17º NB 26º15’ WL; aan boord was alles wel.

1835 

AH 220135
Binnengekomen: Batavia, 22 september. WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Middelburg.
AH 030335
Samarang, 3 november. Uitgezeild WALCHEREN, kapt. C. Rickels, naar Batavia en Middelburg.
AH 130335
Douvres (op de hoogte van), 4 maart. WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Batavia naar Middelburg.
AH 180335
Briel, 16 maart. De schipper der loodsboot Nº. 4, van de Maas en Goede Rede rapporteert op de 14e ll. op de diepte van 13 vadem, Den Briel Z.O. en Goede Rede Z., te hebben gepraaid het van Batavia komende schip WALCHEREN, naar Middelburg, dezelve is met een loods voorzien.
RC 190335
De 16e dezer is te Middelburg gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Batavia.
RC 140435
Openbare verkoping, binnen Middelburg, op de Bovenzaal der Sociëteit de Vriendschap, donderdag de 7e mei 1835, des avonds ten 6 ure, van het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip WALCHEREN, in het jaar 1829 te Middelburg gebouwd van eikenhout, lang 39 ellen 14 duimen, wijd 7 ellen 10 duimen, hol 5 ellen 81 duimen, hebbende een tussendek van 2 ellen onder de balken van het groot luik, groot volgens meetbrief 717 tonnen; zijnde het genoemde schip onlangs van Batavia gearriveerd met een lading van 470 lasten koffie en suiker en binnen voornoemde stad liggende. Het hierboven omschreven fregatschip met deszelfs inventaris is twee dagen vóór en op de dag der verkoping te zien, des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 ure, op vertoon van een permissiebiljet, verkrijgbaar bij de makelaar A. van den Broecke Jz., door wiens tussenkomst de verder verlangd worden de inlichtingen te bekomen zijn. (opm: schip blijft onder NL vlag)

1836
 
Op 18-03-1836 wordt voor de WALCHEREN door de firma Buys, de Bordes & Jordan uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jacob Jansz. Bart. 

DC 050536
Middelburg, 2 mei. Gisteren is naar zee gezeild het schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, naar Batavia, met militairen.
AH 140536
De 28e april is op 49º breedte 8º lengte (opm: waarschijnlijk 49º NB 8º WL) gepraaid het schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, van Middelburg naar Batavia, door de JAMES, kapt. Vigurs, van Gallipoli te Falmouth binnen.
JC 130836
Batavia, 11 augustus. Heden is alhier aangekomen het schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, met Zr.Ms. troepen, van Middelburg vertrokken de 1e mei.
PGC 131236
Het schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, zou, volgens bericht van Batavia van den 3 september, in oktober van daar naar Amsterdam vertrekken.

1837 

RC 070137
Rotterdam, 6 januari. Den 29 augustus is van Soerabaya over Passarouang en Batavia naar Nederland gezeild het schip WALCHEREN.
RC 090237
Rotterdam, 8 februari. Kapitein J.J. Bart, voerende het schip (opm: fregat) WALCHEREN, van Batavia in Texel binnen, heeft den 30 januari op de hoogte van de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) gezien een schoener kof, tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop met No. 80, zijnde die van kapt. J.C. Willems, voerende het schip HENRIETTE, van Rotterdam naar Suriname.
AH 170337
In lading te Amsterdam naar: New York. Het gekoperd tweedeks fregatschip WALCHEREN, kapt. Jacob Jansz Bart. Adres bij de Vries en Co.
RC 020937
Rotterdam, 1 september. Uittreksel uit de Lloydslijst tot den 29 augustus: Gepraaid ONDERNEMING (opm: bark), H.J. Klein, van New-York naar Batavia, den 26 juli, op 8º N.B. 42º W.L, en WALCHEREN (opm: fregat), J.J. Bart, van New-York naar Batavia, den 11 dezer, op 33º N.B. 37º W.L.
PGC 050937
Het schip INDIA, kapt. P. Vis, op 10 mei van Batavia naar Rotterdam vertrokken, laatst van Kaap de Goede Hoop en St. Helena, was 27 augustus op de hoogte van Penzance. Kapt. Vis rapporteert op 11 augustus op 23º N.B. 37º W.L. gepraaid te hebben het schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, ook van New York naar Batavia.
RC 211037
Rotterdam, 20 oktober. Volgens brief van kapt. J.J. Bart, voerende het schip WALCHEREN, van New York naar Batavia, in dato 26 augustus, was hij toen in goede staat zeilende op 10º N.B. 26º W.L; aan boord was alles wel.
JC 181137
Batavia, 15 november. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, de 28e april (opm: volgens AH 170337 is het schip via New York naar Batavia gevaren) vertrokken van Amsterdam.


1838 

ZP 080338
Te Batavia arriveerden, den 14 november 1837 de schepen JAVA’S WELVAREN, kapt. Van Delden, den 5 augustus van Amsterdam vertrokken, en WALCHEREN, kapt. Bart, van Amsterdam, laatst van New York.

Op 23-07-1838 wordt voor de WALCHEREN door de firma Buys, de Bordes & Jordan uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jacob Jansz. Bart. 

AH 070838
In lading te Amsterdam: Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip WALCHEREN, kapt. Jacob Jansz. Bart, adres bij Coopman & De Witt en Lenaerts, van Olivier & Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
JC 221238
Batavia, 20december. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, vertrokken van Amsterdam de 17e augustus; schip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, vertrokken van Dordrecht de 4e september.

1839 

ZP 230439 – 372
Volgens brief van kapt. S. van Delden (opm: bark JAVA’S WELVAREN) in dato Batavia 22 december 1838, is een sloep, waarmede kapt. J.J. Bart, voerende het schip (opm: fregat) WALCHEREN, zich naar de wal wilde begeven, en waarin zich buiten hem, de dokter, de 3e stuurman en een matroos bevonden, in een hevige branding omgeslagen en waarbij gemelde vier personen zijn verdronken. De lijken zijn gedeeltelijk opgevist en aangespoeld (opm: bedoeld is uiteraard dat enkele lijken zijn opgevist en andere aangespoeld) en op het kerkhof aldaar bijgezet.
ZP 240439 – 373
Door de heer postmeester te Batavia is in dato 21 december bekend gemaakt dat door het ongelukkig omslaan der boot van het schip WALCHEREN, kapt. Bart – zie verder ons vorig no. – het brieven pakket met die bodem uit Nederland aangebracht, nat en beschadigd is uitgeleverd.
ZZC 300439
In een brief van Batavia van de 22e december, wordt het volgende gemeld: kapt. Jacob Jansz. Bart, voerende het schip WALCHEREN, in de namiddag van de 20e dezer, van Amsterdam ter rede alhier binnengekomen, en dadelijk met de grote sloep, bemand met de 2e stuurman, de scheepsheelmeester en zes matrozen naar de wal wilde begeven, en bereids bij het Zeehoofd genaderd zijnde, is door het omslaan derzelve ten gevolge van een hevige stortzee, met alle de aan boord zijnde manschappen, uitgezonderd vijf matrozen, in weerwil van alle van de wal aangewende pogingen tot redding verdronken; de lijken derzelven waren nog die zelfde namiddag opgevist en de volgende dag te Batavia begraven, als ook de medegenomen scheepspapieren en brievenzak, ofschoon geheel nat, aangespoeld.
ZP 230539
Volgens brief van Batavia van de 12de januari zouden van daar vertrekken in de loop der maand februari, JAVA’S WELVAREN, kapt. Van Delden, WALCHEREN, wijlen kapt. Bart, naar Amsterdam.
ZP 140639 – 416
Volgens brief van kapt. S. van Delden, voerende het schip (opm: bark) JAVA’S WELVAREN, van Batavia naar Amsterdam in dato St. Helena 22 april, waren met hem tegelijk de 15e februari van Banjoewangie naar Amsterdam vertrokken de schepen ONS GENOEGEN, kapt. Landsaat en WALCHEREN, kapt. Bart, beide naar Amsterdam.
PGC 250639
Kapitein Bolhuis, van Passarouang in Texel binnen, rapporteert gepraaid te hebben op 27 maart op 14º71’ Z.B. 114º18’ O.L. het schip WALCHEREN, kapt. Bart, voor wijlen kapt. Bart. (opm: een zoon?)
ZP 030939
Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 9 september: het gekoperd fregatschip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart.
ZP 100939 – 491
Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg op maandag 9 september: het gekoperd fregatschip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart: NLG. 74.000, in slag NLG 1000, opgehouden.

1840

AH 060540
In lading naar: Batavia Het gekoperd tweedeks fregatschip BAROS, kapt. E.R. Borchers. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz, van Olivier en C°., Hoyman en Schuurman en de Vries en C°.
AH 040640
Texel, 2 juni. Uitgezeild BAROS, E.R. Borchers naar Batavia.
JC101040
Batavia, 7 oktober. Binnengekomen BAROS, E.R. Borchers, den 2 juni van Amsterdam vertrokken.
JC 211040
Batavia, 18 oktober. Uitgezeild BAROS, E.R. Borchers naar Samarang.
JC 191240
Batavia, 16 december. Binnengekomen BAROS, E.R. Borchers van Pekalongan den 5 december.

1841

OHC 130541
Door kapt. Hofman, van Batavia in Texel binnen, is 25 februari op 35° 11. Zbr. en 21° 40' O. lengte gepraaid het schip BAROS, kapt. Borchers, van Batavia naar Amsterdam.
AH 190541
Carga-lijsten Amsterdam: BAROS, kapt. E.R. Borchers, van Batavia met koffie, suiker en bindrotting.
JC 010941
In Nederland aangekomen, 17 mei, BAROS, Borchers van Batavia.


1842

Op 26-01-1842 wordt voor de BAROS door de firma Buys, de Bordes & Jordan uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. E.R. Borchers.

OHC 080242
Texel, 5 februari. Uitgezeild BAROS, Borchers naar Batavia.

AH 190242
Deal, 14 februari. Uitgezeild BAROS, Borchers van Amsterdam naar Batavia.
RC 240242
Het schip BAROS, kapt. E.R. Borchers, van Amsterdam naar Batavia, te Deal teruggekomen, heeft den 16 dezer de reis vervolgd.
JC 150642
Batavia, 14 juni. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark BAROS, kapt. E.R. Borchers, van Amsterdam vertrokken 6 februari.
JC 180642
Aanvoer. Van Nederland, met het Nederlandse schip BAROS, E.R. Borchers. 170.000 stuks metselstenen, 100 stuks hammen, 50 vaatjes boter, 2 kisten saucijsen, 75 kisten rozijnen en pruimen , Order. Enige regalen en restant provisiën , de gezagvoerder.
JC 060842
Batavia, 3 augustus. Uitvoer naar Nederland over Wijnkoopersbaai per BAROS, E.R. Borchers met tin, rotting, nootmuskaat, foelie en suiker.
AH 281142
Volgens brief van Batavia, d.d. 26 augustus, zou de kapitein van een daags te voren aldaar aangekomen schip, bij de Cocos-Eilanden gepraald hebben, het schip BAROS, kapt. Borchers, van de Zuidkust van Java naar Nederland bestemd, zijnde lek, het was onbekend of het schip de reis zoude voortzetten of naar Batavia terugkeren.
AH 191242
Texel, 16 december. Binnengekomen BAROS, E.R. Borchers van Wijnkoopersbaai.
AH 191242
Carga-lijsten Amsterdam: BAROS, kapt. E.R. Borchers, van Batavia met koffie, suiker, notenmuskaat, foelie, notenzeep, tin en bindrottingen.

1843

Op 08-11-1843 wordt voor de BAROS door de firma Buys, de Bordes & Jordan uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. E.R. Borchers.

OHC 121243
Texel, 11 december. Uitgezeild BAROS, Borchers naar Batavia.
AH 181243
Bij Dover, 12 december, BAROS, Borchers van Amsterdam naar Batavia.
 
1844 

JC 240444
Batavia, 22 april. De 21e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark THEODORA SARA, kapt. A. van Oosteroom, de 5e januari van Amsterdam vertrokken. Het schip BAROS, kapt. E.R. Borchers, de 9e december vertrokken van Amsterdam.
AH 140944
Batavia, vóór 21 juni. Uitgezeild BAROS, Borchers naar Amsterdam.
RC 121044
Het schip BAROS, kapitein E.R. Borchers, van Batavia naar Amsterdam, is den 9 augustus gepraaid op 34 graden zuiderbreedte en 30 graden oosterlengte.
AH 211044
St. Helena, 29 augustus. Binnengekomen BAROS, Borchers van Batavia naar Amsterdam.
AH 111144
Cargalijst Amsterdam. BAROS, Borchers van Batavia met : 6.152 balen koffie, 1.459 kanaster suiker, N.H.M.

1845 

DC 240645
Dordrecht, 23 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden de volgende schepen bevracht: Voor Amsterdam: BAROS, kapt. E.R. Borchers; HELENA, kapt. W. Blom; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J. Ingerman.
AH 210745
Texel, 19 juli. Uitgezeild BAROS, E.R. Borchers naar Batavia.
JC 121145
Batavia, 10 november. Binnengekomen BAROS, E.R. Borchers, den 19 juli van Amsterdam vertrokken.
NRC 101245
Gepraaid 17 Augustus onder de Linie, BAROS, kapt. Borchers, van Amsterdam naar Batavia.

1846

AH 230446
Passaroeang, 13 februari. Vertrokken BAROS, Borchers, naar Amsterdam.
NRC 040746
St. Helena. BAROS, Borchers, van Banjoewangie naar Amsterdam. Dezelve heeft den 16 den mei de reis voortgezet.
AH 210746
Cargalijst. Amsterdam BAROS, Borchers, van Batavia: 6.086 balen koffie, 1.269 kanasters suiker 567 kisten Indigo, 779 schuitjes tin, 756 bossen bindrotting, N.H.M.

1847 

DC 290647
Dordrecht, 28 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen, als: Voor Amsterdam: BAROS (opm: S. van Duyn), SCHOONVERBOND, ELIZE, KOOPHANDEL.

Op 01-07-1847 wordt voor de BAROS door de firma Buys, de Bordes & Jordan uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. E.R. Borchers.

NRC 070747
Scheepstijdingen. Rotterdam, 6 juli. De vertrekdagen der volgende voor Amsterdam naar Oost-Indië bevrachte schepen zijn bepaald als volgt: 13 Juli; BAROS, S. van Duyn, en KOOPHANDEL, G. J. van der Mey.
JC 231047
Batavia, 19 oktober. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse schepen: de bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, met een passagier, de 29e juni vertrokken van Amsterdam, en het schip BAROS, kapt. S. van Duijn, de 15e juli vertrokken van Amsterdam.
JC 271047
Batavia, 23 oktober. Vertrokken BAROS, S. van Duijn naar Soerabaja.
JC 271147
Samarang. Uitvoer Naar Nederland , via Passaroeang , met het Nederlands schip BAROS, kapt. S. van Duijn. 1.081 stuks huiden, N.H.M.
JC 081247
Batavia, 27 november. Vertrokken BAROS, kapt. S. van Duijn door de straat Bali naar Amsterdam.

1848

RC 270148
Arrivementen: Te Passaroeang, 3 november 1847, BAROS, S. van Duyn van Soerabaja.
NRC 130448
St. Helena, 11 februari. BAROS, van Duyn, van Banjoewangie naar Amsterdam. Dezelve heeft den volgende dag de reis voortgezet.
RC 250448
Texel, 21 april. Gisteren na posttijd binnengekomen BAROS, S. van Duyn van Banjoewangie.

1849 

DC 050449
Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen: waaronder voor Amsterdam: BAROS, ADOLF VAN NASSAU, O.I. PACKET, FANNIJ, BAREND WILLEM.
OHC 180449
Texel, 16 april. Uitgezeild BAROS, kapt. van Duyn naar Batavia.
AH 300449
Gepraaid, 24 april; op 49° N.Br., 6° W.L.: BAROS, van Duyn van Amsterdam naar Batavia.
NRC 291049
Batavia, 5 augustus. Aangekomen BAROS, S. van Duijn van Amsterdam.
NRC 231149
Samarang, 31 augustus. Binnengekomen BAROS, van Duyn van Tagal.
RC 241149
Samarang, 8 september. Vertrokken BAROS, S. van Duyn over Batavia naar Nederland.
NRC 281149
Batavia, 16 september. Vertrokken BAROS, van Duyn naar Amsterdam.


1850

OHC 020150
Door kapt. van der Zweep, van Batavia te Brouwershaven binnen, rapporteert 14 november op 30° z. b. en 9° 10 w. gepraaid te hebben het schip BAROS, kapt. van Duyn, van Batavia naar Amsterdam.
NRC 280150
Amsterdam, 26 januari. Het schip BAROS, kapt. Van Duyn, van Batavia te Texel binnen, heeft volgens brief van de kapitein op de reis zware oostelijke stormen doorgestaan en daardoor enigszins lekkage bekomen.
DT 280150
Cargalijst Amsterdam. BAROS, van Duin van Batavia met 4.598 balen koffie , 2.248 kanaster suiker, 831 schuitjes tin, 1.000 huiden, 3.025 bossen bindrottingen, N.H.M.

Akten

ARCHIEF Zeeuws Archief. Middelburg archiefnummer 12-366a-1823-19
foto’s DSCF 0026 - 0032

CEDULE
naam schip WALCHEREN – ID 9700

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Middelburg, 4 maart 1829

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper

eigenaar/aankoper

te voeren door kapt. Cornelis Riekels

groot in tonnen 420 lasten of 715 zeetonnen

tuigage en aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating van stapel gelopen in den jare 1828 van de werf van de scheeps-constructeurs Jan Roose en Willem Roose te Middelburg

plaats en datum registratie Middelburg, 4 maart 1829

nummer registratie deel 19, folio 28, vak 6 – folio 29, vak 2

notaris Mr. Jan Adriaan Moens, president rechtbank 1e aanleg, Middelburg

prijs (bij aan-/verkoop)

bijzonderheden: het schip ligt thans te Middelburg. Getoond wordt de bijlbrief in dato 4 maart 1829
(opm: eerste zeebrief 9 maart 1829)





researcher/datum research ML/ 010717








Bijlage bij acte 19, fregat WALCHEREN
eigenaren per primo maart 1829

firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten, Middelburg (boekhouders en 2/32e part)
firma Spoors & Sprenger, Middelburg (2/32e part)
firma Boddaert & Co., Middelburg (2/32e part)
Servaas Bomme, Middelburg (1/32e part)
Pieter de Stoppelaar, Middelburg (1/32e part)
Jkvr. Catharina Jacoba Maria Boddaert, Middelburg (1/32e part)
Johan Hendrik Jacob van der Mandere, Middelburg (1/32e part)
Abraham van den Broecke Jacobuszoon, Middelburg (1/32e part)
Gerard de Bruijne, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Johan Hendrik Schorer, Middelburg (1/32e part)
firma Abraham & Simon Hindrix, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Aarnout Constantijn van Citters, Middelburg (1/32e part)
Johannes van den Broecke, Middelburg (1/32e part)
Jan Tak Brouwer, Middelburg (1/32e part)
Mr. Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke, Middelburg (2/32e part)
Mr. Daniel Jacques de Superville, Middelburg (1/32e part)
Mr. Hendrik du Buisson Becius, Middelburg (1/32e part)
firma Gebr. Tak & Co., Middelburg (1/32e part)
Cornelis Vis, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Cornelis Jacobus Versluys van Krabbendijke en Nieuwzande, Middelburg (1/32e part)
Weduwe P. van Hoorn de Meijer, Middelburg (1/32e part)
Mr. Pieter Herklots, Middelburg (1/32e part)
Vrouwe Johanna Maria van den Brande, douairière Schorer, Middelburg (1/32e part)
Jacobus Heijman Hendrix, Middelburg (1/32e part)
Adriaan Isaac Snouck Hurgronje, Middelburg (1/32e part)
firma De Vries & Co., Middelburg (1/32e part)
Baron Huijssen de Kattendijke, ’s-Gravenhage (1/32e part)
Johannes Schouten, Middelburg (1/32e part)

ML / 010717

Naam WALCHEREN
Archiefinstelling Zeeuws Archief, Middelburg
Jaar 1829
Toegang 12
Inventaris 366A

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1836.9

deel VII, foto 1- 058, 059
CEDULE

Naam schip WALCHEREN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 29 februari 1836

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Jacob Jansz. Bart

grootte in tonnen 379 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Middelburg

plaats / datum registratie Amsterdam, 1 maart 1836

nummer registratie deel 32, folio 99, recto, vak 4

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Middelburg.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Theodorus Bakels, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
De vorige zeebrief werd op 21 mei 1835 ingeleverd bij de ontvanger te Middelburg

researcher/datum research: ML / 040216


bijlage bij acte 36 van 1835, fregat WALCHEREN
eigenaren per ultimo februari 1836:

firma Buys, de Bordes & Jordan, Amsterdam (boekhouders en 11/40e part)
firma Insinger & Co., Amsterdam (11/40e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (4/40e part)
A. Insinger, Amsterdam (4/40e part)
Wm. Borski, Amsterdam (5/40e part)
J. Borski, Amsterdam (5/40e part)

ML / 040216

Naam WALCHEREN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1836 – no. 9

KOOPBRIEF Walcheren

plaats en datum acte Middelburg, 7 mei 1835

type schip fregatschip

kapitein

verkoper Abraham Luteyn, koopman, boekhouder en reder van schepen
te Middelburg, handelende onder de firma Van den Broeck,
Luteyn en Schouten

koper Coenraad Brandligt, scheepskapitein te Amsterdam namens
derden, naam nog op te geven

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 717 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Abraham van den Broecke, Middelburg

prijs ƒ 52200

bijzonderheden verkoop bij publieke veiling
het schip is gekoperd
Bij Acte de Command van 16 juni 1835 voor notaris Theodore Marinus de Man en zijn ambtgenoot te Amsterdam gepasseerd werd het schip toegewezen aan Buys de Bordes & Jordan, kooplieden te Amsterdam


Naam WALCHEREN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1843.23
foto IMG 2431 - 2434

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd WALCHEREN, thans door kopers te noemen BAROS

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 21 oktober 1843

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam (boekhouder
en 2/4e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (1/4e part)
P. Kuyper van Harpen, Amsterdam (1/4e part)

te voeren door kapt. E.R. Borchers

grootte in tonnen 381 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Middelburg

plaats / datum registratie Amsterdam, 30 oktober 1843

nummer registratie deel 46, folio 112, recto, vak 5

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Theodorus Bakels, Amsterdam, voor en namens de bovengenoemde eigenaren.
De vorige zeebrief was onder nr. 265 uitgegeven op 30 april 1840 en werd thans ingeleverd.


researcher/datum research: ML / 060816

Naam BAROS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1843
Toegang 198
Inventaris 3169

Noord-Hollands Archief – Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1843.23

DVD XI – 454, 455
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip WALCHEREN, sinds 1840 genaamd BAROS

plaats en datum acte verklaring, Amsterdam, 31 oktober 1843

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper firma Buys de Bordes & Jordan, kooplieden te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 1 november 1843

nummer van registratie deel 46, folio 115, recto, vak 5.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: opm: zie ook registratie in dato 17 maart 1836 onder no. 9, a en b.
“op 7 mei 1835 had te Middelburg een openbare verkoping plaats voor notaris S.A. van den Broecke Adriaanszoon aldaar, waarbij het schip WALCHEREN is gekocht door en toegewezen aan Coenraad Brandligt. Deze koop was echter door Coenraad Brandligt geschied voor en in naam van Buys de Bordes & Jordan te Amsterdam, en de WALCHEREN had sindsdien onder hun directie als boekhouders gevaren, totdat Buys de Bordes & Jordan in de loop van het jaar 1840 de naam van het schip hebben veranderd in BAROS, onder welke naam het schip thans nog vaart.



researcher/datum research: ML / 310708

Naam BAROS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1843
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1850.19
foto IMG 3235 - 323

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd BAROS, thans door kopers genaamd HENRIETTA MARIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 27 juni 1850

type schip niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. J.C. Atkes

grootte in tonnen 381 lasten of 721 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 juni 1850

nummer registratie deel 60, folio 39, recto, vak 7

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Gerrit Jan Boelen, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
De vorige zeebrief, nr. 454 van 1 juli 1847, werd ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 270916



Bijlage bij eigendomsbewijs 19 van 1850, schip HENRIETTA MARIA
eigenaren per ultimo juni 1850

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 1/4e part)
firma De Vries & Co., A|msterdam (1/4e part)
firma Haring Booy & Zonen, Amsterdam (1/8e part)
M.J.T. Bodel Nijenhuis, Leiden (1/8e part)
firma H. Jonker & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
T. Schaap, Amsterdam (1/16e part)
R. Tjebbes, Amsterdam (1/16e part)
M.C. Verweijde, Amsterdam (1/16e part)

ML / 270916

Naam BAROS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1850.19

DVD XI – 750 - 752
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip BAROS, door kopers te noemen HENRIËTTA MARIA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 12 juni 1850

type schip driemastschip, gekoperd (dus waarschijnlijk fregat)

bouwwerf/verkoper firma Buys, de Bordes & Jordan, kooplieden te Amsterdsm

gevoerd door kapt. Simon van Duijn

eigenaar/aankoper firma Louis Bienfait & Soon, kooplieden te Amsterdam, voor zich en hun mede-reders

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 721 tonnen of 381 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 38,60 x 7,35 x 5,72 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 juni 1850

nummer van registratie deel 60, folio 29, verso, vak 7.

notaris

prijs NLG. 14.000,-

Bijzonderheden: het schip lag bij het tekenen dezer acte in het Westerdok te Amsterdam








researcher/datum research: ML / 100908

Naam BAROS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1854.25

DVD XLIV – 2353-2356
CEDULE

Naam schip vroeger genaamd geweest HENRIETTE MARIA, thans genaamd GEZUSTERS

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 27 maart 1854

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt. G.S. Wiegmink

eigenaar C.F.P.A. Abbema en H. van Geldrop, beide te Amsterdam, boekhouders en mede-reders (zie bijlage)

te voeren door kapt. Egbert Verginius

grootte in tonnen 381 lasten of 721 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 maart 1854

nummer van registratie deel 66, folio 68, recto, vak 5

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 3 april 1854

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip had eerder een zeebrief, onder nr.494 uitgegeven op 4 juli 1850










researcher/datum research: ML / 310510




Bijlage bij cedule 25 van 27 maart 1854, bark GEZUSTERS



Eigenaren:

C.F.P.A. Abbema, Amsterdam (3/32e part), met
H. van Geldrop, Amsterdam (2/32e part) boekhouders
H. Sandveer, Amsterdam (4/32e part)
J. Sandveer, Amsterdam (4/32e part)
H.H. Gosschalk, Amsterdam (4/32e part)
C. de Graaf, Amsterdam (4/32e part)
G.N. Overwijn, Amsterdam (4/32e part)
G. Staff, Amsterdam (4/32e part)
J.G.H. Rombouts, Amsterdam (1/32e part)
B.J. Nijkerk, Amsterdam (1/32e part
en Isaac Levy, Amsterdam (1/32e part)


ML / 310510

Naam GEZUSTERS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1854
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1854.25

DVD XII – 6545
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip HENRIETTA MARIA

Plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 5 december 1853

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Louis Antoine Bienfait, namens de firma Louis Bienfait & Soon, reders te Amsterdam

gevoerd door kapt. G.F. Wiegman

eigenaar/aankoper Jean Friedrich Pierre Antoine Abbema

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 721 tonnen of 381 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 38,60 x 7,35 x 5,72 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 6 december 1853

nummer van registratie deel

notaris: Barend Dorotheus Beets, deurwaarder Arrondissementsrechtbank, Amsterdam

prijs NLG 29.660,-

bijzonderheden schip werd geveild in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam
Brandmerk 234-Amsrterdam-1843





researcher/datum research: ML / 310508

Naam HENRIETTA MARIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1854
Toegang 198
Inventaris 3181

Bronnen


Jaar: 1829
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Zeeuws Archief. Middelburg Archiefnummer 12-366a-1823-19
Gemeente Archief, Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1836.9
Gemeente Archief, Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1420.1836.9
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1843.23
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1843.23
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
DT = De Tijd
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost
ZZC = Zierikzeesche Courant