Inloggen
AZIA - ID 9693

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1831-03-05 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1831
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commercie-Compagnie, scheepsbouwer Fredrik Haverkamp, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Date Laid Down: 1828-07-26
Launch Date: 1830-06-21
Delivery Date: 1830-12-00
Technical Data

Net Tonnage: 795.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 420.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1831
Datum agenda: 1831-03-05
Register nr: 18310095
Scheepsnaam: AZIA
Type: Fregat
Lasten: 420
Gebouwd in provincie: Zeeland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Broecke, Luteijn en Schouten, van den
Plaats: Middelburg
Kapitein op moment van verzoek: Boot, J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Batavia

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-12-00 AZIA
Manager: Van den Broecke, Luteyn en Schouten, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Middelburg / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

eigenaren per primo maart 1831

firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten, Middelburg (boekhouders en 2/32e part)
Pieter de Stoppelaar, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Aarnoud Constantijn van Citters, Middelburg (1/32e part
Mr. Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke, Middelburg (1/32e part)
Gerard de Bruijne, Middelburg (1/32e part
Johannes van den Broecke, Middelburg (1/32e part)
Abraham van den Broecke Jzn., Middelburg (1/32e part)
firma Abraham & Simon Hendrix, Middelburg (1/32e part)
firma De Vries & Co., Middelburg (1/32e part)
firma Gebr. Tak & Co., Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Johan van Reijgersberg Versluijs, Middelburg (1/32e part)
Mr. Johan Frederik Lantsheer, Middelburg (1/32e part)
Servaas Bomme, Middelburg (1/32e part)
firma Boddaert & Co., Middelburg (2/32e part)
firma Spoors & Sprenger, Middelburg (3/32e part)
Daniel Jacques de Superville, Middelburg (1/32e part
Adriaan Isaak Snouck Hurgronje, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Johan Cornelis Schorer van de Souburge, Middelburg (1/32e part)
Mr. Adriaan Marinus Bredius, Middelburg (1/32e part)
Jkvr. Dina Sara Petronella van Doorn, Middelburg (1/32e part)
Vrouwe Jacoba Johanna van de Pirre, bevorens weduwe Van der Mandere, thans echtgenote van Jacobus Cornelis Schimmelketel als enige erfgename van wijlen haar zoon Jan Hendrik Jacob van der Mandere (overleden Middelburg 21 febr.1831), Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Cornelis Jacobus Versluijs van Krabbendijke, Middelburg (1/32e part)
Baron Huyssen van Kattendijke, ’s-Graavenhage (1/32e part)
Jan Fransen van de Putte, Goes (1/32e part)
Johan Radermacher Schorer, Harderwijk (1/32e part)
Cornelis Vis, Middelburg (1/32e part)
Johannes Schouten, Middelburg (1/32e part)

Ship Events Data

1828-07-26: MCO 190728
Middelburg, 18 juli. Men verneemt, dat het fregatschip, groot 1000 tonnen, op de werf der Commercie-Compagnie alhier gebouwd, door de constructeurs J. en W. Roose, op zaterdag den 26 dezer, precies bij hoog water (invallende op de middag) zal worden te water gelaten.
1830-06-21: DC 240630
Middelburg, 21 juni. Het op de werf der Commercie-Compagnie alhier gebouwde fregatschip ASIA, groot 1.000 ton, is heden namiddag ten 2 ure, onder het gejuich van een grote toevloed van aanschouwers, voorspoedig te water gebracht.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Boot, Jacobus
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1833
Kapitein: Ritchie, Alexander
Overige informatie: 0

Akten

ARCHIEF Zeeuws Archief. Middelburg archiefnummer 12-366a-1823-22
foto’s DSCF 0008 - 0014

CEDULE
naam schip AZIA – ID 9693

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Middelburg, 1 maart 1831

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. Jacobus Boot

tonnage 420 lasten of 795 zeetonnen

tuigage en aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating ten voorledenen jare (dus 1830) bij de scheepsbouwmeester Frederik Haverkamp te Middelburg.

plaats en datum registratie Middelburg, 1 maart 1831

datum van registratie deel 23, folio 16, vak 2 – 4.

notaris Mr. Willem Nicolaas Lambrechtsen, rechter rechtbank 1e aanleg Middelburg

prijs (bij aan-/verkoop)

bijzonderheden: het schip ligt thans te Middelburg, de bijlbrief de dato 21 februari 1831 wordt getoond.
(opm: een datum eerste zeebrief is niet gevonden, wel wordt op 16 april 1832 een Turkse pas uitgereikt)
researcher/datum research ML/ 300617

Bijlage bij acte 22, fregat AZIA
eigenaren per primo maart 1831

firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten, Middelburg (boekhouders en 2/32e part)
Pieter de Stoppelaar, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Aarnoud Constantijn van Citters, Middelburg (1/32e part)
Mr. Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke, Middelburg (1/32e part)
Gerard de Bruijne, Middelburg (1/32e part)
Johannes van den Broecke, Middelburg (1/32e part)
Abraham van den Broecke Jzn., Middelburg (1/32e part)
firma Abraham & Simon Hendrix, Middelburg (1/32e part)
firma De Vries & Co., Middelburg (1/32e part)
firma Gebr. Tak & Co., Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Johan van Reijgersberg Versluijs, Middelburg (1/32e part)
Mr. Johan Frederik Lantsheer, Middelburg (1/32e part)
Servaas Bomme, Middelburg (1/32e part)
firma Boddaert & Co., Middelburg (2/32e part)
firma Spoors & Sprenger, Middelburg (3/32e part)
Daniel Jacques de Superville, Middelburg (1/32e part)
Adriaan Isaak Snouck Hurgronje, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Johan Cornelis Schorer van de Souburge, Middelburg (1/32e part)
Mr. Adriaan Marinus Bredius, Middelburg (1/32e part)
Jkvr. Dina Sara Petronella van Doorn, Middelburg (1/32e part)
Jkvr. Wilhelmina Johanna Schorer en Jacoba Elisabeth Schorer, Middelburg (samen 1/32e part)
Vrouwe Jacoba Johanna van de Pirre, bevorens weduwe Van der Mandere, thans echtgenote van Jacobus Cornelis Schimmelketel als enige erfgename van wijlen haar zoon Jan Hendrik Jacob van der Mandere (overleden Middelburg 21 febr.1831), Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Cornelis Jacobus Versluijs van Krabbendijke, Middelburg (1/32e part)
Baron Huyssen van Kattendijke, ’s-Graavenhage (1/32e part)
Jan Fransen van de Putte, Goes (1/32e part)
Johan Radermacher Schorer, Harderwijk (1/32e part)
Cornelis Vis, Middelburg (1/32e part)
Johannes Schouten, Middelburg (1/32e part)

ML / 300617

Naam AZIA
Archiefinstelling Zeeuws Archief, Middelburg
Jaar 1831
Toegang 12
Inventaris 366A

Bronnen


Jaar: 1830
Bron: Zeeuws Archief Middelburg
Omschrijving: toegang 12, inventaris 366a, acte 22