Inloggen
ANNA LENA - ID 9073

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1853-04-16 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Wichger Hooites Meursing, Nieuwendam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1852-05-01
Launch Date: 1852-11-30
Delivery Date: 1853-03-21
Technical Data

Net Tonnage: 261.00 Net tonnage
Deadweight: 143.00 lasts
 
Length 1: 30.70 Meters Registered
Beam: 5.16 Meters Registered
Depth: 3.84 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1853
Datum agenda: 1853-04-16
Register nr: 18530282
Scheepsnaam: ANNA LENA
Type: Brik
Lasten: 143
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Wehlburg, Th.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Siedenburg, J.C.
Opmerkingen: Zb

Ship History Data

Date/Name Ship 1853-03-21 ANNA LENA
Manager: Th. Wehlburg, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: W. H. Meursing bezat 6/48 aandeel van dit schip

Date/Name Ship 1857-10-26 ANNA LENA
Manager: J. Zaal, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: J. Zaal, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Call sign since 1867 - NDTK.

Ship Events Data

1852-05-01: NRC 050552
Rotterdam, 4 mei. Te Nieuwendam is de 1e mei van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing met goed gevolg te water gelaten het schoener-brikschip AREND, groot ca. 130 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam en dat gevoerd zal worden door kapt. L. Hus, waarna wederom de kiel is gelegd voor een brikschip genaamd ANNA LENA, groot 130 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer Th. Wehlburg te Amsterdam, en zullende gevoerd worden door kapt. J.C. Siedenburg.
1852-11-30: AH 011252
Nieuwendam, 30 november. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing met goed gevolg te water gelaten het schip ANNA LENA, groot 140 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer F. Wehlburg te Amsterdam en zullende worden gevoerd door kapt. J.C. Siedenburg.
Hierna werd de kiel gelegd voor een barkschip, groot circa 240 lasten.
1857-10-26: 26.10.1857: Openbaar verkocht aan J. Zaal, Amsterdam.
1870-00-00: Final Fate:
1870: Gestrand bij Deal en wrak. (Zeetijd. Febr.)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Siedenburg, J.C.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Antusch, F.P.A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Lourens, W.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Zaal, C.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Visser, D.
Overige informatie: 0

Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1853.13

DVD XII – 6451, 6452
BIJLBRIEF
Naam schip ANNA LENA

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuwendam, 19 maart 1853

type schip brik

bouwwerf/verkoper Wiggert Hooite Meursing, scheepsbouwmeester te Nieuwendam

gevoerd door kapt. J.C. Siedenburg

eigenaar/aankoper rederij onder boekhouderschap van Ths. Wehlburg, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 143 lasten (meetbrief Zaandam, 21 februari 1853)

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen 30,70 x 5,16 x 3,84 meter

kiellegging

tewaterlating 30 november 1852

plaats / datum registratie Purmerend, 21 maart 1853

nummer van registratie deel 19, folio 155, verso, vak 7.

notaris verklaring voor burgemeester van Nieuwendam

prijs NLG

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 010508

Naam ANNA LENA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS.198.3171.1853.13
foto IMG 9274 - 9277

CEDULE

Naam schip ANNA LENA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 april 1853

type schip brik

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. J.C. Siedenburg, mede-eigenaar

grootte in tonnen 143 lasten of 270 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Nieuwendam

plaats / datum registratie Amsterdam, 1 april 1853

nummer registratie deel 64, folio 149, verso, vak 8

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage vermelde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De ware woorden worden gesproken door Jan Bos, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage vermelde eigenaren.
researcher/datum research: ML / 140217Bijlage bij eigendomsbewijs 13 van 1853, brik ANNA LENA
eigenaren per primo april 1853

Ths. Wehlburg, Amsterdam (boekhouder en 14/48e part)
J.A. Voortman, Amsterdam (15/48e part)
J.C. Siedenburg, Amsterdam (schipper en 4/48e part)
J.J. Brak, Amsterdam (4/48e part)
J.A. Kramer, ’s-Gravenhage (3/48e part)
H.W.C. Crooswijk, Rotterdam (2/48e part)
W.H. Meursing, Nieuwendam (6/48e part)

ML / 140217

Naam ANNA LENA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1857.59

DVD XII – 6831 - 6835
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ANNA LENA

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 21 oktober 1857

type schip brik

bouwwerf/verkoper Thomas Wehlburg, cargadoor en boekhouder, Wicher Hooites Meursing, scheepsbouwmeester, en Johannes Stephanus Brak, commissionair in assurantiën, allen te Amsterdam, als door medereders van de rederij van het schip gemachtigd. (zie bijlage)

gevoerd door kapt. Willem Joseph Laurens

eigenaar/aankoper Joost Zaal, zonder beroep, Amsterdam

te voeren door kapt. Coenraad Zaal

grootte in tonnen 261 tonnen of 138 lasten (meetbrief Amsterdam, 12 juni 1855

tuigage / aantal dekken

afmetingen 30,20 x 5,10 x 3,81 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 2 november 1857

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris

prijs NLG 28.000,-

bijzonderheden: brandmerk 914AMST1854, d.d. 4 april 1854


researcher/datum research: ML / 150708

Bijlage bij acte Amsterdam-59 van 1857
Eigenaren van het brikschip ANNA LENA

Erven van diverse personen Noortman, waaronder Anna Lena Dewijtz (?)en allerlei minderjarige kinderen, Amsterdam, alles faminie van Thomas Wehlburg (17/48e part)
Thomas Wehlburg, Amsterdam (7/48e part)
Wicher Hooites Meursing, Amsterdam (6/48e part)
Johannes Stephanus Brak, Amsterdam (4/48e part)
Jan Christiaan Siedenburg, koopvaardijkapitein Amsterdam (4/48e part)
Jan Andries Kramer, Ned.Herv. predikant te ’s-Gravenhage (3/48e part)
Hendrik Willem Christiaan Crooswijck, (2/48e part)
Hendrik Haksteen, geneesheer en verloskundige te Nieuwer Amstel (5/48e part)

(opm: de erfkwestie is zeer slecht leesbaar en niet verder uitgewerkt)

ML / 150708

Naam ANNA LENA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1857
Toegang 198
Inventaris 3181

Bronnen


Jaar: 1853
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF: Noord-Hollands Archief, Haarlem / Archiefnummer Amst.198.3181-1853.13

Jaar: 1857
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: 34. Inventaris der ?Anna Lena?: openbare veiling aan de werf ?Concordia? in de Oostenburger-Voorstraat. 1857 oct. 26.
1 omslag (https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/printversie/648.nl.pdf)