Inloggen
ARGO - ID 9071

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1852-05-27 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner-brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Wichger Hooites Meursing, Nieuwendam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1852-02-24
Delivery Date: 1852-05-19
Technical Data

Gross Tonnage: 126.00 lasts
Gross Tonnage 2: 238.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 28.57 Meters Registered
Beam: 5.44 Meters Registered
Depth: 3.49 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1852
Datum agenda: 1852-05-27
Register nr: 18520393
Scheepsnaam: ARGO
Type: Schooner
Lasten: 127
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Goedkoop, Gebr.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Scherpbier, B.J.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-05-12 ARGO
Manager: Gebr. Goedkoop, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1865-11-28 ARGO
Manager: S. Tromp Meesters, Steenwijk, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: S. Tromp Meesters, Steenwijk, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Steenwijk / Netherlands
Additional info: Call sign since 1867 - NFSP.

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij eigendomsbewijs 16 van 1852, schoener-brik ARGO
eigenaren per medio mei 1852

firma Gebr. Goedkoop, Amsterdam (boekhouders en 6/24e part)
W.H. Meursing, Nieuwendam (6/24e part)
B.J. Scherpbier, Pekela (schipper en 6/24e part)
P. Visser Azn., Sliedrecht (2/24e part)
J. van Haaften, Sliedrecht (2/24e part)
W.M. van Haaften, Sliedrecht (1/24e part)
C.J.Q. Noteboom, Amsterdam (1/24e part)

Ship Events Data

1852-02-24: NRC 260252
Rotterdam, 25 februari. De 24e februari is te Nieuwendam van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing, met goed gevolg van stapel gelaten het schoener brikschip genaamd ARGO, groot 130 gemeten lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam, en zullende gevoerd worden door kapt. B.J. Scherpbier.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Scherpbier, B. J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Gesterkamp, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1866
Kapitein: Alta, J.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1873
Kapitein: Molenaar, G.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Mensonides, G.
Overige informatie: 0

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1852.16

DVD XI - 873
BIJLBRIEF

Naam schip ARGO

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuwendam, 12 mei 1852

type schip schoener-brik

bouwwerf/verkoper Wiggert Hooites Meursing, scheepsbouwmeester te Nieuwendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper rederij onder directie van firma Gebr. Goedkoop te Amsterdam
te voeren door kapt. B.J. Scherpbier

grootte in tonnen 127 lasten (meetbrief Zaandam, 4 april 1852)

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen 28,57 x 5,44 x 3,49 meter

kiellegging

tewaterlating 24 februari 1852

plaats / datum registratie Purmerende, 19 mei 1852

nummer van registratie deel 19, folio 81, verso, vak 1.

notaris verklaring voor burgemeester van Nieuwendam

prijs NLG.

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 081008

Naam ARGO
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1852
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1852.16
foto IMG 3507 - 3510

CEDULE

Naam schip ARGO

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 19 mei 1852

type schip schoener-brik

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. B.J. Scherpbier, Pekela, mede-eigenaar

grootte in tonnen 127 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Nieuwendam

plaats / datum registratie Amsterdam, 22 mei 1852

nummer registratie deel 63, folio 90, verso, vak 2

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage vermelde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Pieter Goedkoop, namens zijn firma Gebr. Goedkoop en voor en namens de in de bijlage genoemde mede-eigenaars.researcher/datum research: ML / 011016

Bijlage bij eigendomsbewijs 16 van 1852, schoener-brik ARGO
eigenaren per medio mei 1852

firma Gebr. Goedkoop, Amsterdam (boekhouders en 6/24e part)
W.H. Meursing, Nieuwendam (6/24e part)
B.J. Scherpbier, Pekela (schipper en 6/24e part)
P. Visser Azn., Sliedrecht (2/24e part)
J. van Haaften, Sliedrecht (2/24e part)
W.M. van Haaften, Sliedrecht (1/24e part)
C.J.Q. Noteboom, Amsterdam (1/24e part)

ML / 011016

Naam ARGO
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1852
Toegang 198
Inventaris 3171

TRESOAR LEEUWARDEN Archiefnummer Harlingen 19.06.383.197
foto P1030210 - 212

KOOPACTE

Naam schip ARGO (niet verdoopt)

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 28 november 1865

type schip schoener-brik, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper firma Gebr. Goedkoop, kooplieden, Amsterdam

gevoerd door kapt. J. Gesterkamp

eigenaar/koper firma H.& S. Tromp Meesters te Steenwijk

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 126 lasten of 238 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 28,40 m., breed 5,43 m., hol 3,47 m.

kiellegging

tewaterlating 1852 door W.A. Meursing, Nieuwendam (getoonde bijlbrief
d.d. 12 mei 1852, geregistreerd Purmerend 19 mei 1852, deel 61, folio 196, verso, vak 1; ook ingeschreven Arrondissement Rechtbank Amsterdam op 26 mei 1852)

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 november 1865

nummer registratie deel 139, folio 37, verso, vak 4

notaris Daniel van Dijk, notaris te Amsterdam

prijs NLG 16.500,-

Bijzonderheden:

De firma Gebr. Goedkoop heeft de ARGO in 1852 voor hun rekening bij Meursing laten bouwen.
Tromp Meesters kreeg een zeebrief voor de ARGO (opm: dus niet verdoopt) op 22 februari 1866.
27.05.1852 Eerste zeebrief voor een schip ARGO, aanvrager Gebr. Goedkoop, Amsterdam, kapt. B.J. Scherpbier
22.02.1866 Nieuwe zeebrief voor een schoener-brik ARGO, aanvrager S. Tromp Meesters, Amsterdam, kapt. J.J. Alta


researcher/datum research: ML / 300717

Naam ARGO (niet verdoopt)
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1865
Toegang 19.06
Inventaris 383

Bronnen


Jaar: 1852
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF: Noord-Hollands Archief - Haarlem / Archiefnummer Amst.198.3180-1852.16