Inloggen
ALBERTUS ADRIANUS - ID 8702

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1813-12-21 / 1820-03-02

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bom
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands (Pre November 1813)
Technical Data

Deadweight: 25.00 lasts (rye)
Deadweight 2: 14.00 lasts (commercial)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1813
Datum agenda: 1813-12-21
Register nr: 18130037
Scheepsnaam: ALBERTUS ADRIANUS
Type: Bom
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ommeren Fz, Jan van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Plug, Aalbert
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Gefranciseerd geweest
boekhouder en mede-reder

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1810-05-00 ALBERTUS ADRIANUS
Manager: Jan van Ommeren Fzn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)

Date/Name Ship 1813-12-16 ALBERTUS ADRIANUS
Manager: Jan van Ommeren Fzn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

 

Hermanus van Kouwenhoven Pals, Scheveningen (3/4e part),
T. & R.J. Browne, Rotterdam (1/8e part),
Jan van Ommeren Fzn., Rotterdam (1/8e part en boekhouder)   
     

 

Ship Events Data

1810-00-00: Schip was gefranciseerd
1810-05-00: De rederij-cedule opgemaakt in 1810 geeft de scheepsnaam als AALBERTUS ADRIANUS, en die van de kapitein als Aalbert Plug. De Rotterdamsche Couranten schrijven consistent over de logischer namen ALBERTUS ADRIANUS en Albert Plug, zodat deze zijn aangehouden.
Klik hier om de afbeelding te bekijken
1820-03-02: RC 11.03.1820
Londen, 7 maart. Van alle zeehavens heeft men berigten van de schade, door de hevige stormen veroorzaakt.
Het schip the ALBERTUS ADRIANUS, Plug, van Rotterdam naar Alnwick (opm: 55º24’ N.B. 01º42’ W.L.), is donderdagnacht (opm: 2 maart) bij Southwold (opm: 52º19’ N.B. 01º40’ O.L.) op strand gedreven; het meeste der lading is aan land gebragt.
1820-03-07: Final Fate:
In maart 1820 nabij Southwold gestrand en mogelijk wrak

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1810
Kapitein: Plug, Albert
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Beck, H.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Plug, Albert
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1813

 

RC december 1813
Naar Londen: Kaptein Albert Plug, voerende het Hollandsch Bomschip ALBERTUS ADRIANUS, om aanstaande Vrydag den 10 dezer te vertrekken.

  Adres by J. van Ommeren Fz, Cargadoor.

(opm: een selectie van gedurende december 1813 door verschillende cargadoors geplaatste advertenties van in Rotterdam in lading liggende schepen, welke een indruk geeft van de ‘lijndiensten’ op een aantal Engelse havens wordt getoond in de kroniek over 1813)

1816

RC 13.04.1816
Advertentie. Gijsbert van Alphen en Jan Bertram Breukelman, makelaars te Rotterdam, als daartoe door de Rechtbank van Koophandel binnen deze stad, ten behoeve van Assuradeuren en hunne Principalen, geauthoriseerd, zullen, op donderdag den 18 april 1816, des morgens ten 11 uren, in het huis der Notarissen, op de Gelderschekaaij, aan de meest daarvoor biedende publijk verkopen: (om contact geld) 50 pds brede Creassen à la Morlaix, 49 dito Platilles Royales, 248 dito Entrante Bretagnes, 83 dito Warendorper linnen, 30 dito Colette dito. Benevens 435 Goudse en Edamse kazen en 95 stuks hammen. Alle welke goederen, merendeels beschadigd, zijn gelost uit het in het uitzeilen van Maassluis verongelukte schip ALBERTUS ADRIANUS, gevoerd geweest door kapt. Albert Plug, en gedestineerd naar Duinkerken. En dat bij Kavelingen, zo als de goederen zullen genummerd zijn, en liggende op een zolder op de Leuvehaven, Westzijde, letter C No. 50 en 624, alwaar dezelve, daags vóór en op de morgen der veiling, door een ijder zullen kunnen worden bezigtigd. Iemand nader onderrigting begerende, adressere zich bij bovengemelde makelaars.

RC 14.11.1816
Rotterdam, 13 november. Laatstleden zondag morgen (opm: 10 november) circa negen uren, is bij het dorp Scheveningen gestrand het bomschip, genaamd ALBERTUS ADRIANUS, gevoerd bij schipper Albert Plug, van Londen naar Rotterdam gedestineerd. De equipagie is behouden en de goederen gelost.

RC 30-11-1816
GYSBERT VAN ALPHEN en JAN BERTRAM BREUKELMAN, Makelaars, te Rotterdam, als daartoe door den Heer J.F. HARRISON, Agent van Lloyds, en hunne Principalen gemagtigd zijnde, na gedane aangifte volgens de wet, zullen , op Donderdag den 5 December eerstkomende, des voormiddags ten elf uren, in het Huis der Notarissen, op de Gelderschekaai, aan de meestbiedenden, (OM CONTANT GELD) verkoopen: Eene Partij MANUFACTUREN, alles min en meer beschadigd; gelost uit het voor Schevening gestrande Bomfchip Albertus Adrianus, Kaptein Albert Plug, komende van Londen, en zulks bij Kavelingen, zoo als die zijn liggende op een Zolder, op de Leuvehaven, westzijde, wijk C, n°. 53 en 624, alwaar deze Goederen daags vóór en op den verkoopdag door een ijder kunnen worden bezigtigd.

 

1818 

RC 16.08.1818
In lading liggend te Rotterdam naar St. Valery-sur-Somme en Havre: het Bomschip ALBERTUS ADRIANUS, kaptein H.J. Beck, om den 18 dezer te vertrekken.

Adres bij de bestelmeester K. de Vogel, of Ooms en De Groot, Cargadoors.

1820

RC 11.03.1820
Londen, 7 maart. Van alle zeehavens heeft men berigten van de schade, door de hevige stormen veroorzaakt.

Het schip the ALBERTUS ADRIANUS, Plug, van Rotterdam naar Alnwick (opm: 55º24’ N.B. 01º42’ W.L.), is donderdagnacht (opm: 2 maart) bij Southwold (opm: 52º19’ N.B. 01º40’ O.L.) op strand gedreven; het meeste der lading is aan land gebragt.

Het is schip is vermoedelijk als wrak verkocht.

Akten

Gemeente Archief Rotterdam Archiefnummer 1.01.2520.1810.22

USB-stick foto IMG 4992
REDERIJ - CEDULE

Naam schip AALBERTUS ADRIANUS

plaats en datum acte Rotterdam, 25 mei 1810

type schip Bom

bouwwerf/verkoper 1810, Werf: H. van Kouwenhoven Pals Scheveningen

gevoerd door kapt. Aalbert Plug

eigenaar/koper Hermanus van Kouwenhoven Pals Scheveningen ¾
T&R.J. Brown Rotterdam 1/8
Boekhouder Jan van Ommeren Fz.,Rotterdam 1/8

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 22 rogge/ 14 gemeten lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1810-05-14

plaats / datum registratie Rotterdam, 21 mei 1810

nummer registratie Bijlbrief onder nr. 22

notaris/bestuur

prijs

Bijzonderheden: De eed


Heeft een link met cedule 1810-292 uit het NA


researcher/datum research: EJ /17-01-2014Naam AALBERTUS ADRIANUS
Archiefinstelling Gemeentearchief Rotterdam
Jaar 1810
Toegang 1.01
Inventaris 2520


Nationaal Archief – Den Haag Archiefnummer 2.01.21 – 877b - 292

USB-stick foto IMG 7922-7923
REDERIJ - CEDULE

Naam schip AALBERTUS ADRIANUS

plaats en datum acte Rotterdam, 25 mei 1810

type schip Bom

bouwwerf/verkoper Scheveningen

gevoerd door kapt. Aalbert Plug

eigenaar/koper Hermanus van Kouwenhoven Pals Scheveningen ¾
T. & R.J. Brown Rotterdam 1/8
Boekhouder Jan van Ommeren Fz. Rotterdam 1/8

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 22 rogge/ 14 gemeten lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 21 mei 1810

nummer registratie Bijlbrief onder nr. 22

notaris/bestuur

prijs

Bijzonderheden: De eed


21.12.1813 zeebrief voor de ALBERTUS ADRIANUS (gecorrigeerd naar AALBERTUS ADRIANUS), aangevraagd door J. van Ommeren Fzn, Rotterdam voor kapt. Aalbert Plug

researcher/datum research: EJ / 20-10-2013

Naam AALBERTUS ADRIANUS
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1810
Toegang 2.01.21
Inventaris 877B

Gemeente Archief Rotterdam archiefnummer Rott.1.01.2520.1813.7
DVD XI – 5023
__________________________________________________
Eigendomsbewijs
Naam schip: AALBERTUS ADRIANUS

Plaats en datum acte rederij-cedule, Rotterdam, 16 december 1813

Soort schip bom

Eigenaren Hermanus van Kouwenhoven Pals, Scheveningen (3/4e part), T. & R.J. Browne, Rotterdam (1/8e part) en Jan van Ommeren Fzn., Rotterdam (1/8e part en boekhouder)

Gevoerd door kapt. Aalbert Plug

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 25 rogge-lasten en 14 gemeten lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: schip is gebouwd te Scheveningen, bijlbrief t.b.v. Hermanus van Kouwenhoven Pals (zie boven) te Scheveningen, afgegeven 14 bloeimaand (mei) 1810
Researcher/datum research ML/011107

Naam AALBERTUS ADRIANUS
Archiefinstelling Gemeentearchief Rotterdam
Jaar 1813
Toegang 1.01
Inventaris 2520

Bronnen


Jaar: 1810
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.01.21 – 877b - 292
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
Gemeente-Archief Rotterdam archiefnummer Rott.1.01.2520.1810.22
Gemeente-Archief Rotterdam archiefnummer Rott.1.01.2520-1813.7
RC = Rotterdamsche Courant