Inloggen
JAPARA - ID 8681


Kroniekberichten

Datum 05 november 1846
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 november. Heden is van de werf van de heer F. Smit aan de Kinderdijk met goed gevolg te water gelaten het barkschip JAPARA, groot circa 300 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer Wm. Ruys Jan Daniëlszoon alhier.

Afbeelding
Datum 28 december 1846
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor passagiers en goederen vertrekt, bij open water, tussen 20 en 25 december van Rotterdam naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip JAPARA, kapt. K.H. de Groot (opm: het vertrek zou wegens ijsgang worden uitgesteld).

Afbeelding
Datum 12 juni 1847
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip JAPARA, kapt. R.H. de Groot, met drie passagiers, de 24e februari vertrokken van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 04 maart 1848
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 26 februari. Het schip JAPARA, kapt. H.K. de Groot, van Londen naar Batavia, is alhier met verlies van ankers en kettingen en schade aan de boeg binnengelopen, hebbende tegen het Wester havenhoofd gestoten.

Afbeelding
Datum 26 juli 1848
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juni. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JAPARA, kapt. K.H. de Groot, de 13e april vertrokken van Londen, de dito bark ANNA MARIA HENRIETTA, kapt. H.F. Zeijlstra, de 1e april vertrokken van Amsterdam, en de dito bark DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. G. Post, de 2e april vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft Cz., met vier passagiers, de 24e april vertrokken van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 06 maart 1849
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 14 schepen, als:
Voor Amsterdam: IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief; MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes; PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans; JUPITER, kapt. J.K. de Jong; CATHARINA, kapt. K.M. Hillers; LODEWIJK ANTHONIE, kapt. …; ÆOLUS, kapt. G. Slichtenbree Jr.
Voor Rotterdam: RHOON EN PENDRECHT, kapt. …; CELEBES, kapt. J.R.N.J. Bijl; WILLEM, kapt. J.C. Schröder; BATAVIA, kapt. G. Schouwert; JAPARA, kapt. F.F. Zeven.
Voor Dordrecht: PICTURA, kapt. M.F. Tydeman.
Voor Middelburg: ROOMPOT, kapt. H.H. de Boer.

Afbeelding
Datum 01 augustus 1849
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juli. De 26e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark JAPARA, kapt. F.F. Zeven, de 6e april vertrokken van Rotterdam.
De 27e dezer is hier aangekomen de dito bark CATHARINA, kapt. D. Lammers, de 28e maart vertrikken van Amsterdam.
De 28e dezer zijn hier aangekomen het dito schip PRINS VAN ORANJE, kapt. F.C. van der Zweep, met twee passagiers, de 29e april vertrokken van Rotterdam, en dito schip LODEWIJK ANTONIE, kapt. C.J. Doeksen, met vier passagiers, de 5e april vertrokken van Amsterdam.
Gisteren is hier aangekomen de dito JEANNETTE, kapt, S. Halfweg, de 23e april vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aankomen het dito schip VERONICA, kapt. G. Groenewoud, de 17e april vertrokken van Amsterdam, het dito schip OOST INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker, de 19e april vertrokken van Amsterdam, het dito schip CHINA, kapt. D.A. Zeilstra, de 24e april vertrokken van Amsterdam, het dito schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. E. Sanders, de 26e april vertrokken van Amsterdam, het dito schip TERNATE, kapt. T. Cars, de 23e april vertrokken van Rotterdam, het dito schip GRAAF VAN NASSAU, kapt. E.A. Niehof, de 24e april vertrokken van Rotterdam, het dito schip DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak, de 29e april vertrokken van Rotterdam, en het dito schip PRINCES MARIANNE, kapt. E. Bergman, de 30e april vertrokken van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 14 april 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, P.C. de Gijselaar, C.A. Schröder, B. Bakker Wz, P. Blom en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 17e mei 1852, des avonds ten half zes ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen:
- 1/20 part in het gekoperd fregatschip PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun, gemeten op 413 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip JAVA, kapt. L. Tuk, gemeten op 338 lasten.
- 1/10 part in het gekoperd fregatschip HESTER, kapt. A. Viëtor, gemeten op 443 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot, gemeten op 228 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap gemeten op 321 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip CATHARINA JOHANNA, kapt. J.B. Jaski, gemeten op 330 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip SARA JOHANNA, kapt. H. Sweijs, gemeten op 409 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. C.F. Eijlerts, gemeten op 349 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip SUSANNA CHRISTINA, kapt. I.J.H.Stolte, gemeten op 252 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman, gemeten op 334 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip MARGARETHA IDA, kapt. H. Hagers, gemeten op 343 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip FOP SMIT, kapt. K.J. Swart, gemeten op 290 lasten.
- 2/32 parten in het gekoperd barkschip WHAMPOA, kapt. W.C. Kuyk, gemeten op 246 lasten.
- 2/36 parten in het gekoperd barkschip JAPARA, kapt. L. van Haften, gemeten op 237 lasten.
- 2/36 parten in het gekoperd barkschip IDA ELISABETH, kapt. M.A. Overgaauw, gemeten op 232 lasten.
- 2/32 parten in het gekoperd barkschip CORNELIS SMIT, kapt. D.O. van der Wal, gemeten op 382 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip AGNETA, kapt. W.N. Crap Hellingman, gemeten op 361 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip OOST–INDIA PAKET, kapt. B. Bakker Gzn, gemeten op 392 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip BATAVIER, kapt, D. Grim, gemeten op 315 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip JAVA KOERIER, kapt. F.G. Rienitz, gemeten op 284 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip CHINA, kapt. D.A. Zylstra, gemeten op 194 lasten.
- 2/40 parten in het gekoperd barkschip GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, gemeten op 350 lasten.
- 2/80 parten in het gekoperd fregatschip DOCTRINA & AMICITIA, kapt. T.C.H. Wynandts, gemeten op 368 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn, gemeten op 612 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip WATERLOO, kapt. W.W. van Epen, gemeten op 405 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Teekelenburg, gemeten op 399 lasten.
- 1/30 part in het gekoperd barkschip ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Rühl, gemeten op 318 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip URANIA, wijlen kapt. E.K. de Boer, gemeten op 163 lasten.
- 1 aandeel à NLG 10.000 in het gekoperd barkschip SIRIUS, kapt. H. Mulder, gemeten op 274 lasten.
- 3 aandelen ieder à NLG 1000 in het gekoperd fregatschip STAD TIEL, wijlen kapt. E.M. Chevalier, gemeten op 496 lasten.
- 1/32 part in het kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, gemeten op 68 lasten.
- 1 aandeel groot NLG 1000 in de Nederlandsche Kofscheep-Reederij.
- 2 aandelen ieder groot NLG 1000 in de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij.
- 2 aandelen iedere groot NLG 1000 in de Reederij van de Drijvende Droogdokken tot het Repareren van Schepen.
- 2 schuldbekentenissen, ieder groot NLG 500, ten laste van dezelfde rederij.
- 5 aandelen, ieder NLG 500, in de Societeit van Nederlandsche Scheepsbouw & Scheepvaart.
Breder volgens biljetten en notities, en bericht bij bovengemelde makelaars, en bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 06 mei 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Volgens brief van kapt. Van Haften, gevoerd hebbende het barkschip JAPARA, van Baltimore naar Rotterdam – zie ons nommer van 4 dezer, art. Yarmouth –, in dato Compton Bay (eiland Wight) 1 mei, waren alle pogingen om het schip van het strand af te brengen, vruchteloos gebleven en daardoor alle hoop op behoud verloren, zijnde er bereids 6 voeten water in het ruim. De lading van het tussendek was onbeschadigd gelost en bereids te Cowes opgeslagen.

Afbeelding
Datum 09 mei 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Cowes, 4 mei. Men heeft heden van hier op nieuw een aantal arbeiders en gereedschappen naar Compton Bay afgezonden, om te dienen bij het vlot brengen van het aldaar gestrande barkschip JAPARA, kapt. Van Haften; men koestert de hoop, dat zulks nog heden, met hoog water zal gelukken.

Afbeelding
Datum 09 mei 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 mei. Aangaande het in de Compton Bay (eiland Wight) gestrande barkschip JAPARA, kapt. van Haften, waarvan wij reeds meermalen melding maakten, wordt van Cowes d.d. 5 dezer gemeld, dat het vlot gebracht was en door de stoomboot QUEEN aldaar was binnengesleept. Omtrent de schade, die het schip zonder twijfel aan kiel en bodem heeft geleden, kon men nog niet oordelen. De tussendeks lading was in goede staat gelost en opgeslagen. Het overige gedeelte, dat zich in het onderruim bevond, was, doordien dit vol water stond, natuurlijk beschadigd en zou met de meeste spoed gelost worden.

Afbeelding
Datum 19 mei 1852
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping van schepen. Maandag 17 mei, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ. 1/20 part in het fregatschip PASSAROEANG. NLG 3.000,-. NLG 550,00. Rietveld. – 1/16 part in het barkschip JAVA. NLG 2.850,-. NLG 175,-. Opgeh. – 1/10 part in het fregatschip HESTER. Niet geveild. – 1/16 part in het barkschip EENSGEZINDHEID. NLG 2.550,-. NLG 300,-. Bosscher. – 1/32 part in het barkschip CHRISTINA AGATHA. NLG 1.800,-. NLG 200,-. Opgeh. – 1/32 part in het barkschip CATHARINA JOHANNA. NLG 1.600,-. NLG 10,-. Opgeh. – 1/16 part in het fregatschip SARA JOHANNA. NLG 3.100,-. NLG 1.200,-. Bosscher. – 1/16 part in het barkschip PRESIDENT VERKOUTEREN. NLG 3.550,-. NLG 400,-. Rietveld. – 1/16 part in het fregatschip SUSANNA CHRISTINA. NLG 2.300,-. NLG 550,-. Blom. – 1/32 part in het barkschip JAN DANIEL. Niet geveild. – 1/32 part in het barkschip MARGARETHA IDA. Niet geveild .- 1/16 part in het barkschip FOP SMIT. Niet geveild. - 2/32 part in het barkschip JAPARA. Niet geveild. – 2/36 part in het barkschip IDA ELISABETH. Niet geveild. – 2/32 part in het barkschip CORNELIS SMIT. Niet geveild. – 1/16 part in het fregatschip AGNETA. NLG 2.750,-. NLG 200,-. Bosscher. – 1/16 part in het barkschip BATAVIER. Niet geveild. – 1/16 part in het fregat OOST-INDIA PACKET. Niet geveild. – 1/16 part in het barkschip JAVA COERIER. NLG 2.300,-. NLG 100,-. B. Bakker. – 1/16 part in het barkschip CHINA. NLG 1.950,-. NLG 100,-. dito – 1/40 part in het barkschip GRAAF VAN NASSAU. NLG 1.400,-. NLG 450,-. Boelen. – 1/40 part in dito. NLG 1.725,-. NLG 200,-.Idem. – 1/80 part in het fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA. NLG 800,-. NLG 50,-. Idem. – 1/80 part in dito. NLG 750,-. NLG 100,-. Der Kinderen. – 1/16 part in het fregatschip PHLIPS VAN MARNIX. NLG 2.675,-. NLG 1.200,-. Dito. – 1/16 part in het barkschip WATERLOO. NLG 3.550,-. NLG 500,-. Dito. – 1/32 part in het barkschip SARA ALIDA MARIA. NLG 2.000,--. NLG 400,-. Van der Meulen. – 1/30 part in het barkschip ANNA MARGARETHA. NLG 1.450,-. NLG 350,-. Rietveld. – 1/16 part in het barkschip URANIA. NLG 1.000,-. NLG 20,-. Dito. – NLG 10.000,- Aandeel in het barkschip SIRIUS. NLG 550,-. NLG 250,-. Der Kinderen. – NLG 1.000,- Aandeel in het fregatschip STAD TIEL. NLG 350,-. NLG 50,-. Dito. – NLG 1.000,- Aandeel in Dito. NLG 400,-. NLG 50,-. Dito. – NLG 1.000,- Aandeel in Dito. NLG 430,-. NLG 30,-. Rijnolds. – 1/32 part in het kofschip CLARA DOROTHEA. NLG 120,-. NLG 30,-. J. Corver. – NLG 1.000,- Aandeel in de Kofscheeps-Reederij, 40 procent 3 procent C.A. Schröder. – NLG 1.000,- Aandeel Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, 31 ¼ procent. ¼. Bouhof. – NLG 1.000,- Aandeel in Dito, 32 ¼ procent Dito. – NLG 1.000,- Aandeel Reederij Drijvende Droogdokken, 111 procent 5 procent C.A. Schröder. – NLG 1.000,- Aandeel in Dito, 110 ½ procent 6 procent Holst. – Een schuldbekentenis van NLG 500,-, ten laste der Reederij Drijvende Dokken. 100 procent 2 procent Rietveld.- Een Dito NLG 5.00,-. 101 procent 1 procent Corver. – NLG 1.000,- Aandeel in de Sociëteit Nederlandsche Scheepsbouw en Scheepvaart. 41 procent 4 procent. Der Kinderen. – NLG 1.000,- in Dito. 41 ½ procent 3 procent Oolgaard. – NLG 1.000,- in Dito. 41 ½ procent 3 procent Der Kinderen. – NLG 1.000,- in Dito. 43 ½ procent 1 procent Oolgaard. – NLG 1.000,- in Dito. 43 3/4 procent 1 procent Dito. – NLG 1.000,- Aandeel in het fregatschip de STAD TIEL. – NLG 1.000,- in Dito. – NLG 1.000,- in Dito. – NLG 1.000,- in dito. – NLG 1.000,- in Dito. De vijf laatstgenoemden niet geveild.

Afbeelding
Datum 22 juli 1852
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. Door de Nederlandsche Handels Maatschappij zijn op heden bevracht geworden de navolgende 27 schepen, als:
Voor Rotterdam: JAPARA, kapitein ……(opm: C.C. Kramers), JOHANNA MARIA, kapt. J. C.F. Lupcke Jr.; CERES, kapt. F. Mellema; ELIZABETH, kapt. P. Serlé; NIEUW LEKKERLAND, kapt. M.B. Hoffman; REIJERWAARD, kapt. P. Wierickx; EUGENIE, kapt. E.G. Bargman; KENAU HASSELAAR, kapt. O. Lindeman; HENDRIKA, kapt. H. Reiniersen; CATHARINA, kapt. W. Calander; ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. H.G. Hinrichs.
Voor Amsterdam: CATHARINA MARIA, kapt. J.B. Jaski; CORNELIA & HENRIETTE, kapt. T. Gollards; ZEELAND, kapt. F. de Winter; AERDT VAN NES, kapt. L. Hazewinkel; CASTOR, kapt. P.F. de Lange; GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. G. Rotgans, DELTA, kapt. J.G. Kunst; de beide laatste voor Dordrecht; JACOBA HELENA, kapt. J.M. Pfeil; CATHARINA MARIA, kapt. M.G. Logger; AMERICA, kapt. F. Ruiter; SALATIGA, kapt. J.N. Besier; HOLLANDSCH TROUW, kapt. J.C. Kreije, en BEATRIX, kapt. E. Verschoor, de zes laatste allen van Rotterdam.
Voor Middelburg: DELFT, kapt. B.J. Muller, en GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruysch, beide van Rotterdam.
Voor Schiedam: MERCATOR, kapt. J. Poort.

Afbeelding
Datum 20 mei 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Geachte landgenoten! Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens, daar ik tot mijn diepe droefheid met mijn kinderen, welke te jong zijn om hun verlies te beseffen, moest vernemen, dat mijn geliefde echtgenoot Coenraad Smidt Kleij, kapitein ter koopvaardij, voerende het schip JAPARA, op zijn reis van Rotterdam naar Moulmain (opm: Moulmein), afgevaren in oktober 1855, met wie ik bijna twaalf jaren in een gelukkige echt verenigd was, op de 2e maart j.l, bijna zijn bestemming bereikt hebbende, door de dood mij zag ontrukken en aldaar is ter aarde besteld; die ongeveer een jaar te voren schipbreuk leed op de kust van Akyab (opm: Sittwe), doch bij alle verlies zijn leven heeft mogen behouden, en nu zijn eerste reis als kapitein niet mocht volbrengen. Ik moet in mijn diep gevoelde wonde mij aan het vrijmachtig welbehagen des Allerhoogsten en aan Zijn beschikking onderwerpen, hoe zwaar dit verlies mij treft. Maar thans een blik op mijzelf slaande wegens de verzorging van mij en mijn kinderen en bovendien in zwangere toestand verkerende, onderwerp ik, nu ik geheel ophoud eigen middelen van bestaan te bezitten, dit aan het hart van de weldenkende lezer, en bijzonder aan hen, die de overledene bijna vijf en twintig jaren meer of minder hebben gekend, en die in mijn stand meer bevoorrecht zijn dan ik. Ik roep van harte uw menslievende en welwillende giften in, daar de wel eerwaarde heren J. Smijtengeld van der Hoek en J. Pleyte, predikanten der Nederlands Hervormde Gemeente alhier, zich volgaarne willen belasten te ontvangen, wat gij voor mij wilt afzonderen, hetwelk als een dankbaar offer zal worden aangenomen.
Bergen op Zoom, de 17e mei 1856, Wed. C.S. Kleij, geboren De Vos

Afbeelding
Datum 17 december 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 december. De berichten,die wij heden van Kaap de Goede Hoop d.d. 24 oktober ontvangen, behelzen niets anders omtrent het vergaan van de bark JAPARA, dan hetgeen wij eergisteren mededeelden. Alleenlijk meldt men nog, dat van de lading 20 stukken hout, 400 ledige zakken en enige paddy was aangedreven, en dat het schip in zes stukken was gebroken. (opm: zie NRC 031256, 151256, JB 171256 2x)

Afbeelding