Inloggen
AMICITIA - ID 8514

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1849-05-23 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1849
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Frédéric François Groen - Werf 'De Boot', aan de Groote Wittenburgerstraat, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1849-04-05
Delivery Date: 1849-05-00
Technical Data

Net Tonnage: 328.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 173.00 lasts
 
Length 1: 31.10 Meters Registered
Beam: 5.51 Meters Registered
Depth: 14.00 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1849
Datum agenda: 1849-05-23
Register nr: 18490388
Scheepsnaam: AMICITIA
Type: Bark
Lasten: 173
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Armand & Co., d'
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Abrahamsz Jr., C.
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1849-05-00 AMICITIA
Manager: d'Arnaud & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: d'Arnaud & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1852-00-00 AMICITIA
Manager: G. W. van Barneveld Kooij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: G. W. van Barneveld Kooij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1861-00-00 MACASSAR
Manager: Harmens & Co., Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Harmens & Co., Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: PJTS
Additional info: Call sign since 1867

Date/Name Ship 1868-00-00 MACASSAR
Manager: Tjang Kong Seng, Macassar, Netherlands East Indies
Eigenaar: Tjang Kong Seng, Macassar, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Macassar / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1849-04-05: NRC 060449
Amsterdam, 5 april. Heden namiddag ten 1½ ure is van de werf De Boot van de scheepsbouwmeester Fred. Groen in de Grote Wittenburgerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het op die werf gebouwd koopvaardij barkschip AMICITIA, groot circa 250 Java-lasten, gebouwd voor rekening van de heren d’Arnaud & Co, gevoerd zullende worden door kapt. C. Abrahamsz Jr. en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.
1849-05-10: NRC 100549
Advertentie. Naar Batavia ligt te Amsterdam in lading en zal in de loop dezer maand vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip AMICITIA, kapt. C. Abrahamsz Jr, zijnde uitmuntend ingericht voor passagiers. Adres bij D. Arnaud & Co, Geldersche Kade No. 10 te Amsterdam.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Abrahamsz Jr., C.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Crap Hellingman, D.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Janse, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Molenaar, F.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Gaaff, D.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Vitringa-Coulon, P.
Overige informatie: 0

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1849.19

DVD XI – 679, 680
BIJLBRIEF

Naam schip AMICITIA

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 6 april 1849

type schip bark

bouwwerf/verkoper Fred. Frans Groen, scheepsbouwer, werf De Boot, in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma d’Arnaud & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 328 tonnen of 173 lasten (meetbrief no.31, Amsterdam, 21 februari 1849)

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 31,10 x 5,51 x 4,31 meter

kiellegging

tewaterlating 5 april 1849

plaats / datum registratie Amsterdam, 10 april 1849

nummer van registratie deel 58, folio 43, recto, vak 1

notaris verklaring voor burgemeester van Amsterdam

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip is bestemd tot het doen ener reize naar Oost-Indiën.researcher/datum research: ML / 080908

Naam AMICITIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1849
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3170-1849.19

Img 1980 - 1981
Cedule

Naam schip AMICITIA

plaats en datum acte : Amsterdam, 7 mei 1849

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. C. Abrahams jr.

grootte in tonnen 328 tonnen/ 173 lasten

tuigage / aantal dekken 2 dekken/ 3 masten

afmetingen

kiellegging

tewaterlating Gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 22 mei 1849

nummer van registratie deel 58, folio 74, recto, vak 3

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden:

De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt met in Amsterdam AB 1838-1868
De eed wordt afgelegd door: Johan Carl von Gebauer, gemachtigde
Op 23-05-1849 wordt voor de AMICITIA door d’Armand & Co uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. C. Abrahamsz Jr.

researcher/datum research: EJ/081216Rederij cedule d.d.7 mei 1849 nr. 19
AMICITIA

firma d’Arnaud & Co., Amsterdam (boekhouder en 10/30e part),
P.H. Bicker, Amsterdam (3/30e part),
J.D. Lulofs, Amsterdam (3/30e part),
J.L. van Toll, Arnhem (6/30e part),
Jacob Swart, Amsterdam (2/30e part),
J. Swart Abrahamsz, Amsterdam (2/30e part),
P. Huidekoper, Amsterdam (1/30e part),
D. Borski, Amsterdam (1/30e part),
G. Wevering Wesseling, Amsterdam (1/30e part),
E.W. van Dam van Jisselt, Geldermalsen (1/30e part)

EJ/111216

Naam AMICITIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1849
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1854.52

DVD XLIV – 2453-2456
CEDULE

Naam schip AMICITIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 augustus 1854

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar G.W. van Barneveld Kooy, Amsterdam, boekhouder en mede-reder (zie bijlage)

te voeren door kapt. J. Janse

grootte in tonnen 173 lasten of 328 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 1 augustus 1854

nummer van registratie deel 66, folio 195, verso, vak 1.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 3 augustus 1854

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip had niet eerder een zeebrief. De bijlbrief en bevestigende verklaring stedelijk bestuur van Amsterdam worden overlegd. Het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde reders.researcher/datum research: ML / 010610

Bijlage bij cedule 52 van 1 augustus 1854, bark AMICITIAEigenaren:

G.W. van Barneveld Kooy, Amsterdam (boekhouder en 6/30e part)
C. Abrahamsz (4/30e part)
P.H. Bicker (3/30e part)
J.L. van Toll (6/30e part)
Wed. J.D. Lulofs (3/30e part)
Jacob Swart (2/30e part)
J. Swart Abrahamsz (2/30e part)
erven P. Huidekoper (1/30e part)
D. Borski (1/30e part)
G. Wevering Wesseling (1/30e part)
en E.W. van Dam van Isselt (1/30e part)


ML / 010654

Naam AMICITIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1854
Toegang 198
Inventaris 3172

TRESOAR LEEUWARDEN Archiefnummer Harlingen 19.06.383.163
foto P1030112 – 114

KOOPACTE

Naam schip ex- AMICITIA, thans MACASSER

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 14 november 1861

type schip bark

bouwwerf/verkoper Gerrit Willem van Barneveld Kooy te Amsterdam, scheepsreder en enig eigenaar

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Harmens & Zonen, zeehandelaren te Harlingen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 328 ton (meetbrief d.d. 22 juli 1854 afgegeven te Amsterdam)

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1849 op de werf De Boot van scheepsbouwmeester Groen te Amsterdam, volgens bijlbrief d.d. 6 april 1849 (geregistreerd Amsterdam 10 april 1849 deel 58, folio 43, recto vak 1)

plaats / datum registratie Amsterdam, 16 november 1861

nummer registratie deel 127, folio 178, recto, vak 7

notaris Gerhard Leefkens, notaris te Amsterdam

prijs NLG 16.200,-

Bijzonderheden:

Bij het passeren van deze acte ligt de AMICITIA aan de werf De Boot in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam.
dit schip wordt aangekocht ter vervanging van de verloren gegane MACASSER (zie acte Harlingen 19.06.383.150) (zie ook acte AMS.198.3180.1849.19 en AMS 198.3172.1854.52)

23.05.1849 Eerste zeebrief voor een bark AMICITIA, aanvrager d’Arnauld & Co., Amsterdam, kapt. C. Abrahamsz. Jr.
04.08.1854 Nieuwe zeebrief voor een bark AMICITIA, aanvrager G.W. van Barneveld Kooy, Amsterdam, kapt, J. Jansen
28.04.1864 Nieuwe zeebrief voor een bark MACASSER, aanvrager Harmens & Zoon, Harlingen, kapt. P. Vitringa Coulon (geen eerder zeebrieven gevonden)
researcher/datum research: ML / 250717

Naam ex- AMICITIA, thans MACASSER
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1861
Toegang 19.06
Inventaris 383