Inloggen
ANTINA HILLEGINA - ID 8054

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1840-04-21 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1840
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werff, Gosse Bartelds van der, Veendam, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1840-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 29.00 lasts
Gross Tonnage 2: 56.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 19.90 Meters Registered
Beam: 3.44 Meters Registered
Depth: 1.78 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1840
Datum agenda: 1840-04-21
Register nr: 18400235
Scheepsnaam: ANTINA HILLEGINA
Type: Tjalk
Lasten: 29
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Oostra R.S.
Plaats: Veendam
Kapitein op moment van verzoek: Oostra R.S.
Opmerkingen:

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1840-04-21 ANTINA HILLEGINA
Manager: R. S. Oostra, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: R. S. Oostra, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands

Date/Name Ship 1847-04-01 MARGARETA HILLEGINA
Manager: R. S. Oostra, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: R. S. Oostra, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands

Date/Name Ship 1848-03-07 ALIDA KUIPERS
Manager: Jan Eltjes de Jonge, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Eltjes de Jonge, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands

Date/Name Ship 1850-03-18 ALIDA KUIPERS
Manager: Jan Roelfs Giezen, en mede-reders, Muntendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Roelfs Giezen, en mede-reders, Muntendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Muntendam / Netherlands

Ship Events Data

1864-00-00: Verongelukt

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Oostra, R. S.
Overige informatie: 0

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.117.67.1848.35
J.J. de Blécourt, Wildervank
Image 08 tm 09

ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ex-ANTINA HILLEGINA,
ex- MAGRIETA HILLEGINA,
thans ALIDA KUIPERS

plaats en datum acte Wildervank, 10 februari 1848

type schip tjalk

bouwwerf/verkoper Roelf Simons Oostra, schipper te Veendam

gevoerd door kapt. Roelf Simons Oostra

eigenaar/aankoper Jan Eltjes de Jonge, schipper te Sappemeer

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 54 ton (volgens meetbrief)

tuigage / aantal dekken

afmetingen volgens meetbrief lang 19,90 m., breed 3,44 m., hol 1,78 m.

kiellegging

tewaterlating 1840

plaats / datum registratie Zuidbroek, 14 februari 1848

nummer van registratie deel

notaris J.J. de Blécourt, Wildervank

prijs NLG 1.700,- in 8 jaartermijnen

bijzonderheden
Het schip is in 1840 gebouwd op de werf van Gosse Bartelds van der Werf, scheepsbouwer te Veendam.
Onder eigenaar Roelf Simons Oostra heeft de ANTINA HILLEGINA een naamswijziging ondergaan in MAGRIETA HILLEGINA.
Bij koop ligt de ALIDA KUIPERS in het Oosterdiep te Veendam.
De firma Roelf Jans Giezen & Zonen, te Muntendam verstrekken de hypotheek voor het schip.

21.04.1840 Eerste zeebrief voor de ANTINA HILLEGINA, R.S. Oostra, Veendam
01.04.1847 Nieuwe zeebrief voor de MAGRIETA HILLEGINA

researcher/datum research: IB / 31052015

Naam MAGRIETA HILLEGINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar
Toegang 117
Inventaris 67

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.87.92.1848.79
DVD XLIX- 7291
CEDULE en KOOPBRIEF

Naam schip ex- MAGRIETA HILLEGINA, thans ALIDA KUIPERS

plaats en datum acte Hoogezand, 7 maart 1848

type schip tjalk

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt. Roelf Simons Oostra (opm: in eigendom?)

eigenaar Jan Eltjes de Jonge, schipper te Sappemeer, enig eigenaar

te voeren door kapt. Jan Eltjes de Jonge, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 29 lasten

tuigage / aantal dekken 1 mast, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating indertijd gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Groningen, 8 maart 1848

nummer registratie deel 15, folio 64, verso, vak 4

notaris Mr. Christiaan Hartman Busmann,
plv. kantonrechter te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:
Schip ligt thans te Groningen.
De koopbrief wordt getoond.researcher/datum research: ML / 220711

Naam ALIDA KUIPERS
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1848
Toegang 152
Inventaris 87

GRONINGER ARCHIEVEN Notaris J.W. Quintus Gron.1869.1850.299.138
Images nr.: 72 t/m 76 (77 t/m 80)________________________________________
ACTE KOOP / VERKOOP
Naam schip ALIDA KUIPERS
Plaats en datum acte Openbare verkoop, Groningen, 18 maart 1850
Type schip tjalk
Bouwwerf/verkoper erfgenamen Jan Eltjes de Jonge, in leven schipper gedomicilieerd te Hoogezand, kinderloos overleden te Rotterdam in februari 1849
Eigenaar/aankoper Jan Roelfs Giezen, koopman te Muntendam , vertegenwoordig door Jan Cornelis Hazewinkel, schipper te Veendam
Grootte 54 tonnen
Afmetingen lang 19,90 m., breed 3,44 m., hol 1,78 m.
Tewaterlating 1840 nieuw gebouwd op de scheepstimmerwerf van Gosse Bartelds van der Werf te Veendam
Plaats/datum registratie Groningen, 20 maart 1850
Nummer registratie deel 118, folio 198, recto, vak 5 en volgenden
Notaris/bestuur Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen
Prijs NLG 2.200,-
Bijzonderheden:
De openbare verkoop vindt plaats op verzoek van de firma van Roelfs Jans Giezen & Zonen, dewelke als eerst ingeschreven hypothecair crediteur van wijlen verkoper staat ingeschreven en nu zijn recht claimt. Er wordt melding gemaakt van een acte van verkoop en cessie d.d. 10 februari 1848 verleden voor Mr. J.J. de Blécourt, notaris te Wildervank, behoorlijk geregistreerd, etc. waaruit blijkt dat er tussen debiteuren en crediteuren nog een schuld is van NLG. 1700,- . Debiteuren worden de moeder en een aantal broers en zussen, allen met name genoemd, die zich kunnen melden maar niemand schijnt dat te doen. Er volgt een aanmaning en een em.,ploit d.d. 4 maart 1850 gedaan door Hemmo Leopold, deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te Winschoten en bij het kantongerecht te Zuidbroek, te Veendam, aan de minute dezer acte gehecht. (IMG 77 t/m 80).
Het schip is te boek gesteld bij de bewaarder der Hypotheken te Winschoten onder nummer 101.
Tijdens verkoop ligt het schip in de Noorderhaven te Groningen.
1848.1849.1850 reguliere zeebrieven t.n.v. de kapiteins J.E. de Jonge, J.H. Hazewinkel en H.G. Giezen.
Researcher/datum research: JDvdB/11062016

Naam ALIDA KUIPERS
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1850
Toegang 1869
Inventaris 2668