Inloggen
ADMIRAAL VAN HEEMSKERK - ID 8036

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1840-10-19 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1840
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: C. Gips & Zonen - Werf 'De Merwede', Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1840-08-29
Delivery Date: 1840-10-06
Technical Data

Gross Tonnage: 599.00 lasts
Gross Tonnage 2: 1131.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 45.07 Meters Registered
Beam: 9.03 Meters Registered
Depth: 6.27 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1840
Datum agenda: 1840-10-19
Register nr: 18400569
Scheepsnaam: ADMIRAAL VAN HEEMSKERK
Type: Fregat
Lasten: 599
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Zegers Vackens L.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Strumpher J.E.
Opmerkingen:

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1840-10-06 ADMIRAAL VAN HEEMSKERK
Manager: A. Blussé van Oud Alblas, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1862-06-30 JOHANNES
Manager: P. Rademakers & Co., Delfshaven, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: P. Rademakers & Co., Delfshaven, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfshaven / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 38 van 1840, fregat ADMIRAAL VAN HEEMSKERK
eigenaren per medio oktober 1840:

Lambertus Zeegers Veeckens, Amsterdam (boekhouder en 4/64e part)
Adolph Blussé van Oud Alblas, Dordrecht (12/64e part)
Herman van der Sande Hzn., Dordrecht (3/64e part)
Florent van Wageningen, Dordrecht (3/64e part)
Mr. Pieter Blussé, Dordrecht (2/64e part)
Hendrik Herman van der Sande, Dordrecht (2/64e part)
Hendrik Philip Visser, Dordrecht (2/64e part)
François Stoop, Dordrecht (2/64e part)
firma Cornelis Gips & Zonen, Dordrecht (2/64e part)
Mr. Johan Herman Holle, Gorinchem (2/64e part)
Mr. A. Blussé, Dordrecht (2/64e part)
J.J. Blussé, Dordrecht (4/64e part)
B. Bruininghuis, Dordrecht (1/64e part)
L. van Haaften, Sliedrecht (2/64e part)
C. Schram Hzn., Sliedrecht (2/64e part)
A. Visser Azn., Sliedrecht (2/64e part)
Wed. A.J. Verbeek, Amsterdam (1/64e part)
H. Holle, Oostcapelle (3/64e part)
P.J. Gerlach, S.H. Verbeek en A.L.C.E. Verbeek, allen te Deventer (samen 1/64e part)
Fop Smit, Kinderdijk (2/64e part)
J. van Haaften, ’s-Gravenhage (2/64e part)
L.C. Slicher, ’s-Gravenhage (2/64e part)
L.J. Sellevis, ’s-Gravenhage (2/64e part)
A.F. Löcher, ’s-Gravenhage (2/64e part)
E.P. Borst, ´s-Gravenhage (2/64e part)

Ship Events Data

1849-01-05: NRC 310349
(Geen plaats of datum). Kapt. J.M. Pfeil, voerende het schip WHAMPOA, van Batavia te Hellevoetsluis binnen, rapporteert de 5e januari 1849 op 35º18’ Z.B. en 21º O.L. gepraaid te hebben het schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.T.P.A. Abbema, van Batavia naar Amsterdam, welke kapitein hem mededeelde, dat hij de 26e december j.l. op 32º Z.B. en 31º51’ O.L. een hevige storm heeft doorgestaan, welke begon uit het noord-oosten en na circa 8 uur uit die streek te hebben gewaaid, uitschoot naar het zuid-westen en met even veel kracht bleef aanhouden. In deze storm had het schip vreselijk zwaar gewerkt, waardoor de naden in het dek gedeeltelijk waren gesprongen en hetzelve een lek boven water in de boeg en in het holverwulf (opm: vermoedelijk is hier de hennegatskoker bedoeld) bekomen had. Het dicht gereefde groot- en voormarszeil vloog door de eensklaps invallende wind uit de lijken en buitendien had hij nog enige schade hier en daar meer bekomen. Kapt. Abbema had plan de Kaap de Goede Hoop voorbij te zeilen en St. Helena aan te doen om het lek op te sporen en dan aldaar te verhelpen.
1849-01-10: NRC 190349
Kaap de Goede Hoop, 10 januari. De ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema, van Batavia, is de 9e dezer deze haven binnengekomen om te repareren.
1865-00-00: Final Fate: Condemned

Afgekeurd in averij bij Kaap de Goede Hoop.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Strumphler, Johannes Evert
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 37
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Abbema, J. T. P. A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Kley, Pieter
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 43
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Koning, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Rademakers, M.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Een afbeelding van ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, vervaardigd door de bekende schilder Jacob Spin
Gemaakt door: Unknown
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1840.38

DVD XI – 287, 288
BIJLBRIEF

Naam schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK

plaats en datum acte bijlbrief, Dordrecht, 6 oktober 1840

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Cornelis Gips & Zn., scheepsbouwmeesters te Dordrecht

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. J.E. Strumphler (kroniek DC 010940)

grootte in tonnen 599 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 45,07 x 9,03 x 6,27 meter

kiellegging

tewaterlating 29 augustus 1840

plaats / datum registratie Dordrecht, 9 oktober 1840

nummer van registratie deel 43, folio 40, verso, vak 4 en 5.

notaris verklaring voor burgemeester van Dordrecht

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 250708


Bijlage bij bijlbrief acte Amst.198.3179-1840.38
fregat ADMIRAAL VAN HEEMSKERK


eigenaren: rederij onder directie van de heren A. Blussé van Oud-Alblas, Herman van der Sande Hz., F. van Wageningen en Mr. P. Blussé

(ML: ontleend aan kroniek 1840, DC 010940)

Naam ADMIRAAL VAN HEEMSKERK
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1840
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1840.38
foto IMG 2121 - 2124

CEDULE

Naam schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 13 oktober 1840

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Johannes Evert Strumphler

grootte in tonnen 599 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Dordrecht

plaats / datum registratie Amsterdam, 15 oktober 1840

nummer registratie deel 40, folio 109, verso, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren. De thuishaven is Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Lambertus Zeegers Veeckens, Amsterdam en door Adolph Blussé van Oud Alblas, Dordrecht, voor zich als mede-eigenaren en voor en in naam van hun in de bijlage genoemde overige mede-eigenaren.researcher/datum research: ML / 160716bijlage bij acte 38 van 1840, fregat ADMIRAAL VAN HEEMSKERK
eigenaren per medio oktober 1840:

Lambertus Zeegers Veeckens, Amsterdam (boekhouder en 4/64e part)
Adolph Blussé van Oud Alblas, Dordrecht (12/64e part)
Herman van der Sande Hzn., Dordrecht (3/64e part)
Florent van Wageningen, Dordrecht (3/64e part)
Mr. Pieter Blussé, Dordrecht (2/64e part)
Hendrik Herman van der Sande, Dordrecht (2/64e part)
Hendrik Philip Visser, Dordrecht (2/64e part)
François Stoop, Dordrecht (2/64e part)
firma Cornelis Gips & Zonen, Dordrecht (2/64e part)
Mr. Johan Herman Holle, Gorinchem (2/64e part)
Mr. A. Blussé, Dordrecht (2/64e part)
J.J. Blussé, Dordrecht (4/64e part)
B. Bruininghuis, Dordrecht (1/64e part)
L. van Haaften, Sliedrecht (2/64e part)
C. Schram Hzn., Sliedrecht (2/64e part)
A. Visser Azn., Sliedrecht (2/64e part)
Wed. A.J. Verbeek, Amsterdam (1/64e part)
H. Holle, Oostcapelle (3/64e part)
P.J. Gerlach, S.H. Verbeek en A.L.C.E. Verbeek, allen te Deventer (samen 1/64e part)
Fop Smit, Kinderdijk (2/64e part)
J. van Haaften, ’s-Gravenhage (2/64e part)
L.C. Slicher, ’s-Gravenhage (2/64e part)
L.J. Sellevis, ’s-Gravenhage (2/64e part)
A.F. Löcher, ’s-Gravenhage (2/64e part)
E.P. Borst, ´s-Gravenhage (2/64e part)

ML / 160716

Naam ADMIRAAL VAN HEEMSKERK
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1840
Toegang 198
Inventaris 3168

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 231.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: ADMIRAAL VAN HEEMSKERK

Plaats en datum: openbare verkoping voor de Rechtbank van Dordrecht op 30 maart en 17 april 1858 van 10 aandelen van 64 parten in het schip

Soort schip fregat

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper J. van Haeften,Utrecht; Jacob Vriesendorp,Dordrecht; Lambertus Zegers Veeckens,Amsterdam en diens nagelaten weduwe, en J. Poens (?) Vu?, te Sliedrecht, allen verkopers

Eigenaar / aankoper ,,,van Hoogstraten &Zn, Dordrecht; Gebr. Blussé, Dordrecht; Florent van Wageningen, Dordrecht en M.M. van Wam (?), Rotterdam, allen kopers

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 2 april 1858 en 21 april 1858

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) prijs per aandeel in de acte vermeld. Laagste 1/64e: NLG. 120,-, hoogste 1/64e NLG. 230,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/160106

Naam ADMIRAAL VAN HEEMSKERK
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1858
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.523
DVD VIII – 107, 112
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Amsterdam, 30 juni 1862

type schip fregat, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Mr. Pieter Blussé van Oud Alblas, reder te Dordrecht (enig eigenaar)

gevoerd door kapt. J. Koning

eigenaar/aankoper Pieter Rademakers, voor zijn firma P. Rademakers & Co.
te Delfshaven

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 1131 tonnen of 597 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 45,00 m., breed 9,03 m., hol 6,26 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 juli 1862

nummer van registratie deel 179, folio 166, vak 6

notaris Bastiaan Farret, deurwaarder arrondissement-rechtbank Amsterdam

prijs NLG 35.700,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, door C.A. Schröder,, makelaar te Amsterdam. Het schip ligt aan de Werf Hollandia in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam.researcher/datum research: ML / 080109

Naam ADMIRAAL VAN HEEMSKERK
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1862
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675