Inloggen
ABEONA - ID 7976

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1848-04-07 / 1874-11-12

Identification Data

Bouwjaar: 1848
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Hendrik de Hoog - Werf 'Maaszigt', Delfshaven, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1847-03-20
Launch Date: 1848-00-00
Delivery Date: 1848-03-30
Technical Data

Gross Tonnage: 121.00 lasts
Net Tonnage: 229.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 29.20 Meters Registered
Beam: 5.00 Meters Registered
Depth: 3.53 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1848
Datum agenda: 1848-04-07
Register nr: 18480225
Scheepsnaam: ABEONA
Type: Brik
Lasten: 121
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Gevelmeijer, N.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Klein, L.A.
Opmerkingen: zeebrief
klopt de titel vh. schip ?-

Ship History Data

Date/Name Ship 1848-03-30 ABEONA
Manager: Joh. Ooms Ezn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Joh. Ooms Ezn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-02-25 HOLLANDER
Manager: Gebrs. van Rossem, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gebrs. van Rossem, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1867-03-22 HESTER
Manager: Oepke Sikkes Parma, Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Oepke Sikkes Parma, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: PBHJ
Additional info: Aankoopprijs NLG 8500,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

ABEONA

N. Gevelmeijer, Rotterdam,
E.C.M. Ooms, Rotterdam, 

J.G. Schumacher, Rotterdam,
C.F. Bax, Rotterdam,
J.P. Schühre, Rotterdam,
H. Veder, Rotterdam,
J.L. Koch, Rotterdam,
F. van Holst, Delfshaven en
L.A. Klein, Delfshaven

 

 

HOLLANDER

Bijzonderheden: de mede-reders waren volgens verklaring van eigendom van 20 april 1848: Vrouwe Maria Margaretha Petronella Vrijmont (sinds 14 augustus 1850), weduwe van Embertus Casparus Marinus Ooms, cargadoor (1/8e part),

Johannes Franciscus Schuren, koopman (1/8e part),
Mr. Johan George Schumacher, particulier (1/8e part),
Christianus Franciscus Bax, koopman (1/8e part),
Hendrik Veder, reder en zeilmaker (1/16e part),
Lucas Anton Klein, kapitein ter koopvaart (1/8e part),
Albertus Koch, particulier (1/16e part)
allen te Rotterdam
Teunis van Holst, koopman en reder te Delfshaven (1/8e part).
Deze hebben het schip nieuw laten bouwen op de scheepstimmerwerf Maaszigt van de scheepsbouwmeester Hendrik de Hoog te Delfshaven.

 

 

Ship Events Data

1848-00-00: In Roman mythology, Abeona was a goddess who protected children the first time they left their parents' home, safeguarding their first steps alone. She is the Roman goddess of Outward Journeys, who watches over a childs steps and protects travellers.
She is likely an old Italic Goddess who was later considered an indigimentum of Juno, the Roman Goddess of Mothers, Women, and their Children.
Abeona's name comes from the Latin verb abeo, "to depart, go away, or go forth". She was believed to especially guard children as they took their first steps away from home to explore the world, an anxious time for parents, perhaps reflected in the fact that abeo carries the added meaning of "to die, disappear, or be changed". Abeona watched over any "first steps", whether literal or metaphoric.
1848-00-00: Eigenaren volgens Bijlbrief: N. Gevelmeijer, Rotterdam, E.C.M. Ooms, Rotterdam, J.G. Schumacher, Rotterdam, C.F. Bax, Rotterdam, J.P. Schühre, Rotterdam, H. Veeder, Rotterdam, J.L. Koch, Rotterdam, F. van Holst, Delfshaven en L.A. Klein, Delfshaven.
1848-03-29: NRC 290348
Advertentie. Te Rotterdam liggen (opm: onder meer) in lading:
Naar New York: het nieuw gebouwd en gekoperd brikschip ABEONA, kapt. L.A. Klein, Adres bij Joh.Ooms Ezn & Co en bij Wambersie & Crooswijck.
1849-11-25: NRC 220149
Batavia, 25 november. Scheepsvrachten. In de loop dezer maand werden successievelijk de volgende bevrachtingen gesloten. De ERFPRINSES VAN ORANJE tot NLG 92,50 voor rijst en NLG 95 voor suiker, beiden zonder meer, om alhier en te Soerabaija te laden. De KONING WILLEM II bedong NLG 90 voor 10/m pikols rijst, NLG 85 voor koffij en NLG 120 voor tabak, alles zonder meer. De brik ABEONA, een scheepje van slechts 4000 pikols, werd tot NLG 97,50 zonder meer genomen voor een lading suiker en rijst, te Pamanoekan te laden.
1850-01-29: NRC 300150
Rotterdam, 29 januari. Het schip ABEONA, kapt. Klein, van Rotterdam naar China, de 11e september Straat Soenda gepasseerd, is volgens brieven over Southampton, wegens gebrek aan water in een haven in de nabijheid van Shanghai binnen gelopen.
1867-00-00: De naam “Hester” refereert ongetwijfeld aan het dochtertje Hester,geboren in 1861 maar overleden in 1867 van kapitein Oepke Sikkes Parma.
1874-11-11: Onder kapt. P. J. Dijker, onderweg met een lading hout van Riga naar Harlingen, op Terschelling is gestrand. Op 12 november werd de brik uiteengeslagen, waarna het wrak op 24 november 1874 voor NLG 745,15 werd verkocht.
1874-11-12: Final Fate:
LC 171174
Leeuwarden, 16 november. Het bij Terschelling gestrande Nederlands schip HOLLANDER, kapitein Dijker, van Riga naar Harlingen, is in de nacht van den 12 dezer, ten gevolge van de verschrikkelijke storm uit elkander geslagen; de lading ligt op het strand verspreid. (Moet zijn: “HESTER” ex. Hollander, ex. Abeona)
1874-11-27: LC 221174
ADVERTENTIE. - Publieke verkoping te Terschelling.
Ten overstaan van Notaris S. Brons Boldingh, op vrijdag 27 november 1874, van:
Ruim 800 Rigasche Balken en ruim 200 planken, afkomstig uit het gestrande Nederlandse Brikschip HOLLANDER, kapitein P. Dijker. Informatiën zijn te bekomen bij de heer C. C. Ruige te Terschelling.
(Moet zijn: “HESTER” ex. Hollander, ex. Abeona)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Klein, L. A.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Hoogendijk Az was met vlagnummer R179 in de periode 1841 t/m 1873 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Hoogendijk Az met vlagnummer R179 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851            geen vermelding van schip en reedere

*    1855                       van de sch.kof “Vrouw Maria”                  80 last    varend voor N.Gevelmeijer te Rotterdam

*    1858, 1859, 1862 t/m 1867                                                        geen vermelding van schip en reeder

 

Bouma025 vermeldt A.Hoogendijk als gezagvoerder gedurende:

*    1841 t/m 1850 van de kof “Jonge Jacobus”, gebouwd in 1841 te Woudsend, 140 ton o.m., varend voor A.Hoogendijk Jz te Vlaardingen;

*    1857 van de brik “Abeona”, gebouwd in 1848 te Delfshaven, 229 ton o.m., varend voor J.Ooms JDz te Rotterdam;

*    1858 t/m 1859 van het ijzeren schroefstoomschip “Triëst”, gebouwd in 1856 te Sunderland, 719 ton o.m., varend voor Reuchlin, Mol & Dutilh te Rotterdam;

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: HOOGENDIJK Az, A.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Jacob van der Valk was met vlagnummer R466 in de periode 1857 t/m 1870 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 02 juli 1867 staat de mededeling dat bij de Commissie voor de Wetenschappelijke Zeevaart zijn ontvangen 2 medailles, die zijn toegekend door de Academie des Sciences de France aan de kapiteins P.Hoekstra en J. van der Valk, wegens metereologische waarnemingen. Het Bestuur stelt voor deze in de Algemene Vergadering van 16 juli a.s. uit te reiken. In de notulen dd 26 september 1867 staat dat de medaille op 08 oktober 1867 zal worden uitgereikt042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 08 08 oktober 1867 staat vermeld; “Tenslotte wordt door den Voorzitter aan Kapitein J. van der Valk voerend het schip Honingbij onder eene gepaste en hartelijke toespraak uitgereikt den gouden Medaille hem toegekend door de Association Scientifique de France, welke toespraak door Kapitein van der Valk wordt beantwoord … “023

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein Jb van der Valk met vlagnummer R466 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1858                      van de brik “Abeona”           121 last         varend voor Johs. Ooms Ez & Co te Rotterdam

*   1859, 1862           van het fregat “Honingbij”   400 last         varend voor J. van Delft Cz te Overschie

*   1863 t/m 1867     van het fregat “Honingbij”   400 last        varend voor J. van Delft Cz te Delft

*   1874                      geen vermelding van schip en boekhouder

 

Aankomst en vertrek te Amsterdam

Naam kapitein                                         Naam schip                                  Vertrek                              Aankomst

  1. van der Valk Honingbij 08 april 1859                   02 mei 1860

 

Bouma025 vermeldt J.v/d Valk als gezagvoerder van/in:

*   1849 t/m 1850 van de hoeker “Vrouw Maartje”, gebouwd in 1827 te Vlaardingen, 130 ton o.m., varend voor A.Hoogendijk te Vlaardingen. Het schip is in 1850 verongelukt bij Brouwershaven.

     Lloyd’s vermeldt087: “03 Jan 1850 VROUW MAARTJE leaky and lost foremast.”

                                             “29 Jan 1850 VROUW MAARTJE on shore, got off”.

                                             “04 Feb.1850 VROUW MAARTJE sunk, been on shore.”

 

Bouma025 vermeldt J.van der Valk als gezagvoerder van/in:

*   1858 t/m 1860 van de brik “Abeona”, gebouwd in 1848 te Delfshaven, 229 ton o.m., varend voor J.Ooms Ez te Rotterdam;

*   1860 t/m 1866 van het fregat “Honingbij”, gebouwd in 1856 te Alblasserdam, 755 ton o.m., varend voor J.van Delft Cz te Overschie;

*   1867 t/m 1870 van hetzelfde schip maar nu varend voor F.H. von Lindern te Alblasserdam;

*   1871 t/m 1874 van het 3/mschip “Nieuwe Waterweg I”, gebouwd in 1864 te Alblasserdam, 1360 ton o.m., varend voor F.H. von Lindern te Alblasserdam;

 

Overige bijzonderheden

  1. van der Valk vervoerde per 23 april 1859 vanuit Nieuwediep met de “Honingbij” een contingent van 3 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 21 juli 1859 na een reis van 89 dagen065.

J.van der Valk vertrok per 31 maart 1870 van Nieuwediep met de “Nieuwe Waterweg” met een detachement van 3 officieren en 125 manschappen naar Indië. Hij arriveerde te Batavia op 03 juli 1870 na een reis van 94 dagen. Onderweg was 1 manschap overleden065

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: VALK, JACOB van der

Familiegegevens en opleiding

Adrianus Don werd geboren te Vlaardingen op 19 mei 1822 en werd in 1865 vermist met zijn schip 064.

Hij was getrouwd met Arientje van Kampen, geboren in 1822 te Dordrecht als dochter van Frans van Kampen (overleden te Batavia) en Sara van Dorp (geboren in 1787 te Vlaardingen. In 1860 woonde hij met vrouw en kinderen in de Nieuwstraat te Dordrecht. Zijn te Dordrecht geboren kinderen waren Marigje Helena (1851), Frans (1853 die in 1877 te Dordrecht trouwt met Petronella Weekhout) , Pieternella (1855), Pieter (1855 die in 1879 trouwt met Geertruida Lorie.064

 

Op 23-4-1860 (MRD nr 1906) is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW CLARA,, reder Voogd en Bouvy / reis naar Bergen met 5 man.  Op 26-2-1862 (MRD nr 1969) is hij kapitein op de kof ,,ALPHA,, 108 ton / reder Klerk en voogd te Dordrecht.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Adrianus Don wonend in Dordrecht was lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 30 in de periode 15 maart 1860 t/m zijn vermissing in 1865. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de kof “Vrouw Clara” met als boekhouder Voogd & Bouvy. 064a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het kasboek van het Dordtse College 1874-1889  staat vanaf 02 november 1874 t/m 1889 een maandelijkse uitgave van f 6,- of f 4,- als toelage voor de weduwe van kapitein Arie Don. De uitkering zal eerder zijn aangevangen, maar het kasboek uit de periode 1857-1874 ontbreekt in het Dordtse archief.

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.Anokkee als gezagvoerder:

*    1861                       kof “Vrouw Clara”                 boekhouder Voogd & Bouvy

 

Bouma025 vermeldt A.Don als gezagvoerder gedurende:

*    1860 van de brik “Abeona”, gebouwd in 1848 te Delfshaven, 229 ton o.m., varend voor J.Ooms Ez te Rotterdam. Het schip voer in 1861 voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam en was herdoopt in “Hollander”;

*    1861 t/m 1862 van de kof “Vrouw Clara” ex Jonge Clemens, gebouwd in 1841 te Alkmaar, 89 ton o.m., varend voor Voogd & Bouvy te Dordrecht;

*    1862 t/m 1868 van de bark “Batavia” ex Anna en Justina, gebouwd in 1856 te Amsterdam, 460 ton o.m., varend voor de Gebr. Hartsen te Amsterdam;

*    1863 t/m 1865 van de kof “Alpha”, gebouwd in 1848 te Veendam, 112 ton o.m., varend voor Klerk & Voogd te Dordrecht. Het schip werd in 1865 vermist.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan. van Blokland-Visser064 vermeldt:

Volgens monsterrol 1906 te in het Gemeentearchief van Dordrecht is hij per 23 april 1860 kapitein van de kof “Vrouw Clara” voor een reis naar Bergen met 5 man.

Volgens monsterrol nr 1969 is hij per 26 februari 1862 kapitein op de kof “Alpha”.

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: DON, ADRIANUS

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Storm, A.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 477
Overige informatie: kapitein A. Storm. Hij was in de periode 1857 tot aan zijn overlijden in 1862 met vlagnummer R477 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”.

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Kruyt, Dirk Jansz.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 432
Overige informatie: Hij was met vlagnummer R432 in de periode 1855 t/m 1869 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”

Datum vanaf: 1867
Kapitein: Parma, Oepke Sikkes (Workum *1828- Midlum +1882)
College: Zeemans-Voorzorg, Harlingen
Vlagnummer: 20
Overige informatie: Oepke Sikkes Parma (Workum 1828-Midlum 1882) was met vlagnummer 20 effectief lid van het Harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg” in de periode 1851-1882. In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 07/14 januari 185

Datum vanaf: 1873
Kapitein: Dijker, Pieter Klaas
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 689
Overige informatie: In de Algemene Vergaderingen van 30 september/07 oktober 1856 van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Pieter Klaas Dijker. Hij was effectief lid in de periode 1856 t/m 1876 met vlagnummer 689. In dec

Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.139
DVD VIII – 322,323
BIJLBRIEF
Naam schip ABEONA

plaats en datum acte Delfshaven, 27 maart 1848,

type schip brik

bouwwerf/verkoper Hendrik de Hoog, scheepsbouwmeester te Delfshaven, werf Maaszigt

gevoerd door kapt. L.A. Klein, Delfshaven

eigenaar/aankoper N. Gevelmeijer, Rotterdam, E.C.M. Ooms, Rotterdam,
J.G. Schumacher, Rotterdam, C.F. Bax, Rotterdam, J.P. Schühre, Rotterdam, H. Veder, Rotterdam, J.L. Koch, Rotterdam, F. van Holst, Delfshaven en L.A. Klein, Delfshaven

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 121 last of 229 ton (meetbrief 24 maart 1848)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 29,20 m., breed 5,00 m., hol 3,53 m.

kiellegging 20 maart 1847

tewaterlating 1848, geheel volbouwd.

plaats / datum registratie Schiedam, 30 maart 1848

nummer van registratie deel 16, blad 167, verso, vak 3

notaris Burgemeester en wethouders van Delfshaven

prijs

bijzonderheden:
niet vermeld hoeveel parten men had, ook wordt geen boekhouder vermeld.


researcher/datum research: ML / 120208

Naam ABEONA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1848
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.474
DVD VIII – 1181, 1187
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
schip ABEONA, thans de HOLLANDER

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Rotterdam, 24 februari 1860

type schip brik, gekoperd

bouwwerf/verkoper Nicolaas Willem Gevelmeijer, cargadoor te Rotterdam, voor zichzelf (1/8e part) en zijn mede-reders

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Eliza Jacobus van Rossem, voor zijn firma Gebr. Van Rossem, kooplieden en reders te Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 229 tonnen of 121 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 29,20 m., breed 5,00 m., hol 3,53 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 25 februari 1860

nummer van registratie deel 46, folio 55, recto, vak 8

notaris Willem Simon Burger Wz., notaris te Rotterdam

prijs NLG. 12.000,-

Bijzonderheden: de mede-reders waren volgens verklaring van eigendom van 20 april 1848: Vrouwe Maria Margaretha Petronella Vrijmont (sinds 14 augustus 1850), weduwe van Embertus Casparus Marinus Ooms, cargadoor (1/8e part),
Johannes Franciscus Schuren, koopman (1/8e part),
Mr. Johan George Schumacher, particulier (1/8e part),
Christianus Franciscus Bax, koopman (1/8e part),
Hendrik Veder, reder en zeilmaker (1/16e part),
Lucas Anton Klein, kapitein ter koopvaart (1/8e part),
Albertus Koch, particulier (1/16e part)
allen te Rotterdam
Teunis van Holst, koopman en reder te Delfshaven (1/8e part).
Deze hebben het schip nieuw laten bouwen op de scheepstimmerwerf Maaszigt van de scheepsbouwmeester Hendrik de Hoog te Delfshaven.


researcher/datum research: ML / 041208

Naam HOLLANDER (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1860
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.625
DVD VIII –2102, 2104
ACTE KOOP/VERKOOP
Naam schip HOLLANDER, thans HESTER

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Rotterdam, 19 maart 1867

type schip brik

bouwwerf/verkoper Gebr. Van Rossem, reders en kooplieden te Rotterdam

gevoerd door kapt. D. Kruyt

Aankoper/eigenaar Oepke Sikkes Parma, kapitein te Harlingen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 229 tonnen (meetbrief, Rotterdam, 11 april 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 29,20 m., breed 5,00 m., hol 3.53 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 22 maart 1867

nummer van registratie deel 60, folio 97, verso, vak 5

notaris

prijs NLG. 8.500,-

Bijzonderheden: het schip ligt bij deze transactie in de Haringvliet te Rotterdam.
Het schip was ingeschreven bij de bewaarder der hypotheken te Rotterdam op 29 februari 1860, deel 6, no. 712, dagregister deel 4, no. 102.
De verkopende partij had het eigendom verkregen door onderhandse aankoop voor W.S. Burger Wz., notaris te Rotterdam bij acte van 24 februari 1860.researcher/datum research: ML / 130909

Naam HESTER
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1867
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675