Inloggen
EBEN HAEZER - ID 7952


Kroniekberichten

Datum 25 januari 1908
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 25 januari. Het stalen tjalkschip EBENHAEZER, liggende te Bremerhaven en toebehorende aan kapitein J. Kunst te Groningen, is onderhands verkocht aan kapitein Luhring te Rauderfehn. Het schip is groot 50 Reg. Ton en gebouwd bij de heren Pattje te Waterhuizen. Prijs 9750 Mark. Door schipper J. Kunst is weder het stalen tjalkschip ROELFINA aangekocht liggende te Groningen, gezagvoerder G. Kunst. Het schip is groot 65 Reg. Ton.

Afbeelding